Treść strony

Fundusze europejskie. Przyjdź i zapytaj

Myślisz o pozyskaniu pieniędzy unijnych, a może masz wątpliwości dotyczące rozliczenia? 9 listopada do naszej gminy przyjedzie Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. 

Mobilny Punkt Informacyjny będzie gościć w sali nr 4 (w sali obrad) Urzędu Gminy Lubicz w godz. 11.00-13.30. 

MPI to forma spotkań z klientami prowadzona poza siedzibą sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich i ma postać konsultacji bezpośrednich na temat możliwości wsparcia z funduszy europejskich.

drukuj (Fundusze europejskie. Przyjdź i zapytaj)

  • data: 2023-11-02
  • Logotypy

« wstecz