Treść strony

Budżet gminy. Rekordowa suma na inwestycje

- To jest zdecydowanie budżet inwestycyjny – mówił wójt Marek Nicewicz podczas sesji budżetowej. W przyszłym roku gmina wyłoży na inwestycje ponad 30 mln zł.

Dochody budżetu gminy Lubicz w 2024 r. wyniosą przeszło 133 mln 28 tys. zł, wydatki przekroczą 139 mln 33 tys. zł.

Zanim radni przystąpili do głosowania nad budżetem, zostały zaprezentowane wymagane opinie dotyczące projektu uchwały budżetowej. Wszystkie były pozytywne.

Aldona Peregonczuk, przewodnicząca komisji samorządu, rozwoju i budżetu gminy na sesji 15 grudnia mówiła: - Planując środki kierowano się zasadą celowości i uzyskania jak najlepszych efektów. Przy wyborze zadań inwestycyjnych brano pod uwagę w pierwszej kolejności zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z możliwością dofinansowania ich ze źródeł zewnętrznych. Projekt jest bardzo inwestycyjny, ponieważ na inwestycje przeznaczono ponad 29 mln zł 146 tys. zł.

-  Od samego początku kadencji staram się jak najwięcej pieniędzy przeznaczać na inwestycje, ponieważ to one zapewniają rozwój gminy – stwierdził wójt Marek Nicewicz.

Zapisane w uchwale budżetowej ponad 29 mln zł, to rekordowa w historii gminy suma na wydatki inwestycyjne, ale już w dniu sesji wójt informował, że ta kwota znacznie się powiększy, przekraczając znacznie 30 mln zł.

- Dzień przed sesją okazało się, że prawdopodobnie otrzymamy dodatkowe 7 mln zł na utworzenie Centrum Usług Społecznych – zdradził wójt. Czym będzie CUS? Pisaliśmy o tym tutaj.

W wykazie inwestycji na przyszły rok znalazły się m.in. budowa drogi gminnej od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu, przebudowa dróg gminnych w Rogówku, Brzezinku, Złotorii, Grębocinie, Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym, kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w Nowej Wsi, opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki w Lubiczu Dolnym, budowa przedszkola w Lubiczu Górnym, kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej w Krobi i Lubiczu Górnym, nowe lampy czy rozbudowa drobnej infrastruktury w sołectwach.

>>> Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 r.

Za budżetem w zaproponowanej przez wójta Marka Nicewicza wersji głosowało 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się.

drukuj (Budżet gminy. Rekordowa suma na inwestycje)

  • data: 2023-12-19

« wstecz