Treść strony

Baczność! Kwalifikacja wojskowa

W połowie lutego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców naszej gminy. Jej celem jest przede wszystkim określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej i wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców naszej gminy odbędzie się w dniach 12-19 lutego w Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Toruniu, Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3.

Obowiązkowi stawienia się podlegają, m.in.:

  •  mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
  • mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,

Pełną listę osób, które powinny zgłosić się na komisję wojskową zawiera Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12 stycznia 2024 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Należy zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty, które zostały wymienione w obwieszczeniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tym dokumentem.

drukuj (Baczność! Kwalifikacja wojskowa)

  • data: 2024-02-05

« wstecz