Treść strony

Zebrania wyborcze w sołectwach

W przyszłym tygodniu w naszej gminie zaczynamy cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady sołeckie na następne pięć lat. Pierwsze zdecyduje Sołectwo Rogowo - 13 lutego, kończymy 10 kwietnia w Lubiczu Górnym.

Sołtysa czasami nadal postrzega się jako osobę, która przede wszystkim zbiera podatki, ale od dawna jego rola jest dużo ważniejsza. Często to dzięki sołtyskom i sołtysom, podejmującym różne inicjatywy, miejscowość zmienia się i rozkwita, a mieszkańcy integrują.

Zebrania sołeckie w gminie Lubicz organizujemy co roku jesienią. Mieszkańcy rozdzielają na nich fundusze sołeckie wyodrębnione z budżetu gminy, decydując o najpilniejszych potrzebach. Raz na kilka lat, obecnie po upływie 5-letniej kadencji, odbywają się zebrania o charakterze wyborczym. To właśnie w tym roku w lutym, marcu i kwietniu mieszkańcy wyłonią sołtysów i rady sołeckie 17 sołectw.

- Szanuję pracę sołtysów, choć myślę, że ta funkcja nie przez wszystkich jest doceniana – mówi wójt Marek Nicewicz. – Sołtys to lider wsi, jej gospodarz, pośrednik między mieszkańcami a urzędem. To pani sołtys lub pan sołtys zgłaszają nam wnioski o lampę, chodnik, drogę, pilnując spraw swojej miejscowości i poświęcają swój prywatny czas na sprawy wsi i jej mieszkańców. Dlatego ważne, aby gospodynią lub gospodarzem wsi była osoba zaangażowana i otwarta na współpracę oraz nowe rozwiązania.

Zebrania wyborcze w sołectwach rozpoczynają się 13 lutego w Rogowie, a kończą 10 kwietnia w Lubiczu Górnym. Pełen harmonogram w załączeniu w jpg i pdf.

drukuj (Zebrania wyborcze w sołectwach)

  • data: 2024-02-06
  • Harmonogram zebrań

« wstecz