Treść strony

Stan pogotowia przeciwpowodziowego! [Odwołany]

Informujemy, że z dniem 12 lutego 2024 r. od godz. 10.00 ogłoszony został stan pogotowia przeciwpowodziowego dla terenu Powiatu Toruńskiego.

Stan ostrzegawczy rzeki Wisły w Toruniu wynosi 530 cm. Na godz. 10.30 dnia 12 lutego 2024 r. poziom wody w Wiśle w Toruniu wyniósł 541 cm. Obserwowany rozwój stanów wody w zlewni górnej i środkowej Wisły oraz prognozowane wielkości dopływu do zbiornika wodnego "WŁOCŁAWEK" wskazują, że na terenie Powiatu Toruńskiego nie powinien zostać osiągnięty stan alarmowy wynoszący 650 cm.

Biorąc pod uwagę obecnie utrzymujące się przekroczenie stanu ostrzegawczego na Wiśle w Toruniu apelujemy do osób przebywających na terenach wzdłuż rzeki Wisły w poszczególnych nadwiślańskich Gminach Powiatu Toruńskiego o zachowanie rozwagi i ostrożności. Osoby przebywające na terenach zalewowych, powinny na bieżąco śledzić wydawane komunikaty w sprawie sytuacji powodziowej oraz stan wody w Wiśle, aby w razie potrzeby podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę mienia na terenach potencjalnie zagrożonych podtopieniem.

Bieżących informacji o sytuacji hydrologicznej na terenie miasta Torunia udziela całodobowo dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu - 56 611 93 10.

Informacja Starostwa Powiatowego w Toruniu

Aktualizacja z 19.02.2024 r.: Stan pogotowia przeciwpowodziowego został odwołany.

drukuj (Stan pogotowia przeciwpowodziowego! [Odwołany])

  • data: 2024-02-12

« wstecz