Treść strony

Młyniec Drugi z nagrodą za najlepszą inicjatywę sołecką

Wczoraj wieczorem na AgroWelconomy w Toruniu ogłoszono wyniki konkursu "Fundusz Sołecki - Najlepsza Inicjatywa". Młyniec Drugi został laureatem I nagrody za projekt "Ze Skandynawii do Młyńca - tysiące lat historii zapisanej w kamieniach".

Do konkursu sołectwa z regionu zaprosił Urząd Marszałkowski w Toruniu. 25 marca na forum oficjalnie podsumowano wyniki. W maju Sołectwo Młyniec Drugi będzie reprezentowało nasze województwo na konkursie ogólnopolskim. 

Nagrodzony projekt "Ze Skandynawii do Młyńca - tysiące lat historii zapisanej w kamieniach" został zainicjowany przez radnego gminy, sołtysa i radę sołecką i zrealizowany w sołectwie Młyniec Drugi przez połączone siły mieszkańców, przedsiębiorców, służby komunalne i wolontariuszy z urzędu gminy. To innowacyjne podejście do zagospodarowania nieużytecznej przestrzeni w centrum miejscowości. Powstało tu „Lapidarium młynieckie”, w którym eksponowane są głazy narzutowe będące dowodem na obecność lądolodu skandynawskiego na tym terenie. Jak oceniła naocznie znana ekspertka w dziedzinie geologii prof. dr hab. Maria Górska-Zabielska, najstarsze z eksponowanych tu głazów mają 1,9 mld lat, najmłodsze niespełna 500 mln lat i są dobitnym dowodem na dzieje kształtowania się tych terenów wiele milionów lat temu.

Młynieckie głazy, a zebrano i zwieziono ich tu dwadzieścia siedem, opisane i w odpowiedni sposób wyeksponowane na urządzonej przestrzeni w centrum wsi,  będą pełniły funkcję edukacyjną, rekreacyjną, promocyjną, wpisując się w mapę atrakcji turystycznych kujawsko-pomorskiego. A ponieważ wokół nich zagospodarowano nieużyteczny dotychczas teren, to posłuży on społeczności lokalnej jako miejsce spotkań, imprez i wydarzeń.

Dlaczego „lapidarium młynieckie”?

Lapidarius (z łac. kamienny) to urządzone zgodnie z zasadami nauki o ziemi miejsce, w którym wyeksponowano kamienie i głazy, z których Młyniec słynie od lat. W zlokalizowanych w okolicach sołectwa żwirowniach, wydobywa się nie tylko kruszywo, ale także ogromne głazy. Stoją one potem przed niektórymi domostwami jak strażnicy spokoju i bezpieczeństwa. Dostrzegając potencjał tego bogactwa, miejscowi liderzy społeczni (radny, sołtys, rada sołecka, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich) postanowili przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na utworzenie „lapidarium młynieckiego”. Wykorzystali do tego, za zgodą władz gminy Lubicz, porastający chwastami plac przy skrzyżowaniu w centrum wsi.  We współpracy z prof. dr hab. Marią Górską-Zabielską (kierownikiem Zakładu Geoturystyki i Geologii Środowiskowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach) rozpoczęli w 2021 roku projektowanie i prace przygotowawcze w oparciu o bogactwo okolicznych żwirowni.

Prace, w głównej mierze wysiłkiem społecznym, trwały 3 lata. Zakończyły się w październiku 2023 roku.

Nie tylko na teraz, również na kolejne miliony lat

„Lapidarium młynieckie” ma być nie tylko świadectwem bogactwa naturalnego sołectwa, ale także miejscem spotkań, pikników, wydarzeń dla mieszkańców. Do tej pory takiej przestrzeni brakowało. Działka na której stoi świetlica wiejska jest mała i nie pozwalała na plenerowe aktywności. Teren wokół kamieni został urządzony tak, aby można było wykorzystywać go na wydarzenia plenerowe. Są więc wytyczone alejki spacerowe, jest miejsce na ustawienie sceny plenerowej, przygotowano wjazd dla samochodów z stoiskami kiermaszowymi, jest infrastruktura energetyczna, wodna i oświetlenie ogólne terenu. To spełnienie wieloletnich oczekiwań mieszkańców.

Ale przecież w tym projekcie nie tylko o miejsce spotkań chodzi, bowiem potencjał promocyjny, edukacyjny, poznawczy lapidarium jest ogromny. Dzięki pracy naukowej prof. dr hab. Marii Górskiej-Zabielskiej, która z właścicielami żwirowni i radą sołecką wybrała z okolicznych żwirowni najciekawsze okazy głazów, zbadała je, opisała, można było wykonać tablice informacyjne przy wejściu na teren, tabliczki opisowe na głazy oraz przygotować broszurę edukacyjną dla zainteresowanych geologią. Teraz każdy z kamieni młynieckich opowiada opisem o sobie, o swym pochodzeniu i o charakterystyce geologicznej. Można zatem wykorzystać to miejsce do lekcji geografii, biologii, historii a nawet wf-u. Jest ono również, tuż obok drewnianego zabytkowego kościółka pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim, atrakcją turystyczną regionu.

Jedyne takie miejsce w województwie

Lapidarium to miejsce nietypowe, oryginalne, ale mocno związane z  lokalną społecznością, historią i przedsiębiorczością. To także inspiracja do organizacji zajęć, warsztatów, imprez i wydarzeń czemu sprzyja przygotowana infrastruktura i bliskie sąsiedztwo nowoczesnej świetlicy wiejskiej.  Ma również duży potencjał promocyjny dla całego regionu, jest bowiem jedynym takim obiektem w kujawsko-pomorskim.

Leży w centrum Młyńca Drugiego, przy skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2036C i 2009C, naprzeciwko wybudowanej w 2019 roku świetlicy, nieopodal drewnianego zabytkowego kościółka z XVIII wieku.

Powstało z funduszy sołeckich na 2022 i 2023 rok przy wsparciu gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu i ogromnej pracy społecznej mieszkańców.

drukuj (Młyniec Drugi z nagrodą za najlepszą inicjatywę sołecką)

  • data: 2024-03-26
  • Wręczenie nagród
  • Młynieckie lapidarium
  • Ekipa zaangażowana w stworzenie lapidarium

« wstecz