Treść strony

Wiadukt w Nowej Wsi w remoncie. Duże utrudnienia i brak przejazdu.

Wiadukt nad autostradą w Nowej Wsi musi być remontowany. Będzie zamknięty od 7 do 28.05.2024 r. Objazd możliwy tylko przez Toruń, a dla uczniów dodatkowy autobus szkolny.

 

Jak nas poinformował wykonawca remontu wiaduktu nad autostradą w Nowej Wsi, absolutnie konieczne prace wynikające ze złego stanu technicznego obiektu, muszą rozpocząć się już 7 maja od godz.11.00.

W związku z tą sytuacją przejazd drogą wojewódzką 657 pomiędzy Nową Wsią a Złotorią zostanie zamknięty. Jedyny możliwy objazd dla ruchu samochodowego wiedzie przez Toruń.

 

Natomiast dla uczniów z Nowej Wsi wójt gminy zabezpieczył dowozy do szkoły dodatkowym, specjalnie podstawianym autobusem, który trasą przez Toruń dotrze na miejsce. Podobnie będą odbywać się powroty.

Godziny odjazdu dodatkowego autobusu z terenu Nowej Wsi:

Pętla oczyszczalnia – godz. 6.55

Przystanek PKS – godz. 6.57

Przy białym płocie – godz. 6.58

PKS przy Orlej –godz. 7.01

Przy lasku – godz. 7.03

 

Uczniowie po lekcjach będą odwożeni o godz. 15.30 do domu tą samą trasą.

Bez zmian będzie kursować autobus szkolny od strony Grabowca do Złotorii.

Szczegółowe informacje będą podawane rodzicom poprzez e-dziennik.

 

Jak informuje wykonawca, prace mają potrwać do końca maja. Poniżej więcej szczegółów z pisma wykonawcy.

 

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, informuje się o wprowadzeniu ww. organizacji ruchu w związku z rozpoczęciem robót na zadaniu pn. „Wymiana dylatacji modułowych obiektu WD-139 nad Autostradą A1 oraz naprawy uszkodzeń powierzchni betonowych po przeciekach dylatacji obiektów WD-139 oraz MA-145”. Przebudowa wymaga zamknięcia całkowitego wiaduktu nad autostradą A1 dla ruchu kołowego i pieszego drogi wojewódzkiej nr 657 relacji Złotoria – Nowa Wieś.

Jako Generalny Wykonawca przedmiotowego zadania pragniemy wskazać, iż z uwagi na pogarszający się stan techniczny wiaduktu, prace które są przedmiotem zamówienia są niezbędne, aby korzystanie z obiektu było bezpieczne. Pozwoli to uniknąć w przyszłości wielomiesięcznego zamknięcia tejże drogi w przypadku konieczności wyburzenia wiaduktu w całości jeśli stan techniczny nie ulegnie poprawie.

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu został zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr zatwierdzenia ID-I.8022.1.41.2024.DM z dnia 01.03.2024r. Tymczasowa Organizacja ruchu będzie sukcesywnie wprowadzana w dniach 06- 07.05.2024. a jej odbiór z definitywnym zamknięciem wiaduktu dla ruchu kołowego i pieszego odbędzie się 07.05.2024r. około godz. 11.00.

Przybliżony termin zakończenia prac i przywrócenia Stałej Organizacji Ruchu odbędzie się około 28.05.2024r.

drukuj (Wiadukt w Nowej Wsi w remoncie. Duże utrudnienia i brak przejazdu.)

  • data: 2024-05-06

« wstecz