Treść strony

Wójt zaprzysiężony. Przewodniczącym rady Marcin Różycki

Marek Nicewicz został oficjalnie zaprzysiężony na Wójta Gminy Lubicz - na drugą, pięcioletnią kadencję. Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz radni wybrali Marcina Różyckiego, a wiceprzewodniczącymi Mirosława Jackiewicza i Adama Sadowskiego.

Wczoraj odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Lubicz, inaugurująca kadencję 2024-2029. Do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadził radny - senior Sławomir Sacharuk.

Zwycięzca wyborów na wójta, i dotychczasowy wójt, Marek Nicewicz, został zaprzysiężony, a 14 radnych złożyło ślubowanie. Wyłoniono również prezydium rady oraz przewodniczących komisji.

Przewodniczącym Rady Gminy Lubicz radni wybrali Marcina Różyckiego, a wiceprzewodniczącymi Mirosława Jackiewicza i Adama Sadowskiego.

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki został Sławomir Sacharuk, Komisji Samorządu, Budżetu i Rozwoju -Jarosław Rybiński; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jolanta Nikiel; Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny - Katarzyna Gałka, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - Przemysław Gorczyca.

Przypominamy, że w Złotorii z powodu rezygnacji z funkcji radnego Zbigniewa Szczepańskiego odbędą się wybory uzupełniające. Ich termin nie jest jeszcze znany.       

drukuj (Wójt zaprzysiężony. Przewodniczącym rady Marcin Różycki)

  • data: 2024-05-08
  • Wójt Marek Nicewicz tuż po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Lubicz
  • Nowy przewodniczący rady Marcin Różycki
  • Wójt Marek Nicewicz wraz z nową Radą Gminy Lubicz

« wstecz