Treść strony

Rada jednogłośnie powiedziała wójtowi „tak”

Wójt Marek Nicewicz jednogłośnie otrzymał od rady wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. – Bardzo dziękuję radnym, to dobry znak na przyszłą współpracę z całą radą – mówi Marek Nicewicz.

Budżet Gminy Lubicz na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz 25 stycznia 2023 r. W ciągu roku budżetowego 2023 dokonano łącznie 32 zmian budżetu. W ich wyniku plan dochodów wzrósł do prawie 113 mln zł, a plan wydatków do 128,5 mln zł.

Sesja absolutoryjna odbyła się 27 czerwca. Wójt Marek Nicewicz zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zdobył jednogłośnie, a otrzymane od radnych kwiaty przekazał skarbnik Beacie Janickiej.

Wcześniej wójt zaprezentował raport o stanie gminy oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Warto zauważyć, że w 2023 r. w gminie Lubicz zostały zrealizowane inwestycje za ok. 19 mln. To m.in. budowa magistrali wody pod Drwęcą oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Lubiczu Dolnym, sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolina Drwęcy w Krobi, przebudowa ulic - np. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym, Żwirowej w Młyńcu Drugim, Rogówskiej w Młyńcu Pierwszym; adaptacja pomieszczeń w szkole w Grębocinie na potrzeby zaplecza kuchennego, budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gronowie czy rozpoczęcie budowy drogi do Malgorzatowa.

Wójt Marek Nicewicz przyznaje, że ubiegły rok nie należał do łatwych ze względu na kampanię wyborczą. – A w takim okresie sytuacja jest specyficzna – mówi. - Zwolennicy mojego kontrkandydata z zasady mówili nie” i nawet, jeśli niektórzy z nich prywatnie twierdzili, że moje decyzje są dobre, to i tak głosowali przeciw. Na szczęście emocje wyborcze mamy już za sobą. Część obecnych radnych była również w radzie poprzedniej kadencji, więc doskonale wiedzą, ile wspólnie zrobiliśmy. Nowi radni zapoznali się z faktami i także to dostrzegli. Za wotum zaufania i absolutorium serdecznie dziękuję, to dobry znak na przyszłą współpracę z całą obecną radą.

drukuj (Rada jednogłośnie powiedziała wójtowi „tak”)

  • data: 2024-07-01
  • W imieniu radnych gratulacje wójtowi składa radna Danuta Wojciechowska
  • Wójtowi gratuluje przewodniczący Marcin Różycki
  • Skarbnik Beata Janicka i wójt Marek Nicewicz

« wstecz