Treść strony

Wójt Lubicza członkiem zarządu MOFT

Wójt Marek Nicewicz został członkiem zarządu Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (MOFT). Prezesem związku wybrano prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.

Wybory odbyły się 27 czerwca podczas walnego zebrania członków Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Stowarzyszenie zostało powołane w sierpniu 2022 roku. Zrzeszone są w nim wszystkie gminy z powiatów toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, łącznie 36 jednostek samorządu terytorialnego.

MOFT stanowi zatem wspólną reprezentację samorządów, wdrażających w perspektywie finansowej 2021-2027 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Jego celem jest więc współpraca na rzecz integracji społeczno-gospodarczej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, dążenie do zrównoważonego i równomiernego rozwoju swoich członków - gmin i powiatów - oraz obrona wspólnych interesów.

drukuj (Wójt Lubicza członkiem zarządu MOFT)

  • data: 2024-07-02

« wstecz