Treść strony

Kanalizujemy kolejne ulice w gminie

Dwanaście ulic w dwóch miejscowościach, łącznie ponad 1,2 km sieci za prawie 3 mln zł. Dzisiaj wójt Marek Nicewicz podpisał umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Lubiczu Górnym i Krobi.

Zgodnie z obietnicą budujemy kanalizację sanitarną w ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym. To  w sumie 273 m nowej sieci. Umowę na ten zakres wójt Marek Nicewicz zawarł z konsorcjum: liderem Zakładem Usług Instalacyjno-Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp.k i partnerem Zakładem Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. Prace będą kosztować 356 tys. 700 zł. Kanalizacja ma być gotowa w marcu 2025 r.

Po wykonaniu kanalizacji ul. Zdrojowa zostanie utwardzona - od ul. Lipnowskiej do ul. Bocznej, w ramach oddzielnego zadania.

Sieć sanitarną zyska także dziesięć ulic w Krobi: Osiedlowa, Jodłowa, Owocowa, Jaśminowa, Złota, Srebrna, Warszawska, Poprzeczna, Witkacego i Orszta. To niemal 1 km sieci.

Tutaj zakres prac jest znacznie większy, dlatego roboty będą trwały dłużej – do marca 2026 r. Wyjątek stanowi ul. Osiedlowa, gdzie po położeniu kanalizacji sanitarnej, od ul. Jaśminowej do ul. Owocowej  będzie również położony asfalt. Dlatego ten odcinek zostanie zbudowany w pierwszej kolejności.

Umowę na prace w Krobi gmina zawarła z firmą INŻBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Wartość zadania wyniesie 2 mln 580 tys. zł.

Obie inwestycje będą realizowane w trybie zaprojektuj-wybuduj. Na zadanie otrzymaliśmy 2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

drukuj (Kanalizujemy kolejne ulice w gminie)

  • data: 2024-07-08
  • Logotypy
  • Od prawej wójt Marek Nicewicz i prezes ZUK Marcin Cichal
  • Podpisanie umowy odbyło się w obecności radnych z Krobi Mirosława Jackiewicza i Jarosława Rybińskiego
  • Mapa poglądowa, na której są zaznaczone wszystkie odcinki z szacunkowymi długościami planowanej do wykonania kanalizacji...

« wstecz