Treść strony

Tymi ulicami przejedziesz po kostce, wolno

W poniedziałek 8 lipca odbył się odbiór końcowy dla prac związanych z przebudową tzw. ulic kwiatowych i królewskich w Złotorii. Prosimy zwrócić uwagę na organizację ruchu!

Przebudowa dotyczyła: ul. Storczykowej, ul. Różanej - od strony ul. Storczykowej, odcinka ul. Liliowej, skrzyżowania DW 657 z ul. Liliową oraz ul. Jagiellonów i ul. Kazimierza Wielkiego - na odcinku od ul. Piastów do ul. Jagiellonów.

Od dnia odbioru drogi formalnie uznaje się za oddane do użytkowania. Organizacja ruchu w większości wróciła do tej obowiązującej wcześniej, ale została uporządkowana. Wszystkie wjazdy na osiedle ulic „kwiatowych" (od strony ul. Storczykowej, ul. Liliowej i ul. Konwaliowej) są oznakowane "strefą zamieszkania". To oznacza, że na takim obszarze pieszy może poruszać się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem. Uwaga też na prędkość, dozwolona to 20km/h, i parkowanie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. W ramach inwestycji wykonano skrzyżowania wyniesione, które także zostały oznakowanie.

Łączny koszt obu zadań to ponad 2,35 mln zł. Dla przebudowy ul. Storczykowej, Różanej i Liliowej gmina Lubicz pozyskała dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a dla przebudowy ul. Jagiellonów i Kazimierza Wielkiego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

drukuj (Tymi ulicami przejedziesz po kostce, wolno)

  • data: 2024-07-09
  • Logotypy
  • Logotypy
  • Ul. Storczykowa w Złotorii
  • Na "osiedlu kwiatowym" obowiązuje znak strefa zamieszkania
  • Na końcach ul. Jagiellonów wykonano place manewrowe

« wstecz