Treść strony

Sołectwo Lubicz Górny

10 kwietnia podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Justyna Dejewska
tel. 511 402 210

Rada Sołecka:

Jan Lipiński 
Piotr Lipiński 
Stanisław Nowakowski 
Juliusz Przybylski 

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Boczna 4

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie  

Historia Lubicza Górnego