Treść strony

Sołectwo Lubicz Górny

10 kwietnia podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Zbigniew Bombolewski
tel. 606 632 556

Rada Sołecka:

Ewa Bombolewska
Bożena Falkowska
Zdzisława Przybyszewska-Milik
Dawid Nowakowski
Juliusz Przybylski

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Boczna 4

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie  

Historia Lubicza Górnego