Treść strony

Sołectwo Młyniec Pierwszy

22 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Przemysław Gorczyca
tel. 660 703 561

Rada Sołecka:

Anna Katra
Marian Piotr Kępski
Maciej Wojciechowski

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Toruńska 32b

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie  

Historia Młyńca Pierwszego