Treść strony

Sołectwo Młyniec Drugi

23 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Kazimierz Smoliński
tel. 722 287 631

Rada Sołecka:

Roman Poskart
Kazimierz Poskart 
Andrzej Gęsicki

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

ul. Dolina Drwęcy 72

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie  

Historia Młyńca Drugiego