Treść strony

Sołectwo Rogowo

1 lutego 2019 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2019-2024. 

Sołtys:

Sławomir Sacharuk
tel. 797 999 884

Rada Sołecka:

Krystyna Wilczyńska
Anna Chmiel 
Lucjan Paga

Statut Sołectwa