Treść strony

Sołectwo Rogowo

13 lutego 2024 r. podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wybrali sołtysa i radę sołecką na kadencję 2024-2029. 

Sołtys:

Sławomir Sacharuk
tel. 601 878 906

Rada Sołecka:

Krystyna Wilczyńska
Anna Chmiel 
Zenon Szwed

Statut Sołectwa oraz uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lubicz

Świetlica wiejska:

Rogowo 23a

>>> Więcej informacji na temat korzystania ze świetlicy w zakładce Świetlice wiejskie