Treść strony

Dodatkowy nabór na fotowoltaikę

Ogłaszamy dodatkowy nabór do programu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”. Wnioski można składać wyłącznie osobiście w biurze podawczym w terminie od 23 do 26 listopada. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym o maksymalnej powierzchni 300 m 2 zlokalizowanym na terenie naszej gminy.

Wypełnione i podpisane kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz (składający powinien mieć przy sobie kopię wniosku w celu otrzymania potwierdzenia jego przyjęcia) w terminie od 23 do 26 listopada. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Po wyczerpaniu limitu wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków można uzyskać w urzędzie pod nr tel. 56 621 21 00 wew. 198.

Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach Działania 3.1: „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

drukuj (Dodatkowy nabór na fotowoltaikę)

  • data: 2021-11-16

« wstecz