Treść strony

Dodatek energetyczny. Nowelizacja ustawy [PORADNIK]

Kolejny raz mamy zmiany w zasadach przyznawania dodatków węglowych i z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła. Niezmienna jest zasada – jeden dodatek na jeden adres zamieszkania, ale pojawiły się nowe możliwości.

Co  wniosła nowelizacja ustawy? W jakich okolicznościach dwa samodzielne gospodarstwa i więcej zamieszkujące dotychczas pod jednym adresem mogą ubiegać się o drugi i kolejne dodatki?

Tylko i wyłącznie, jeżeli zamieszkują w odrębnych lokalach mieszkalnych (tj. odrębne wejście, kuchnia, łazienka i inne przesłanki świadczące o odrębności lokalowej), a wcześniej z różnych przyczyn nie ustaliły odrębności adresowej zamieszkania.

W takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany, jeśli Państwa wnioski o dodatki pozostawiono bez rozpatrzenia, lub okaże się, że są one kolejnymi wnioskami na ten sam adres zamieszkania  (zasada: dodatek otrzymuje osoba, która złożyła wniosek jako pierwsza na dany adres), a wasze gospodarstwo domowe prowadzone jest w odrębnym lokalu mieszkalnym, któremu można nadać nowy adres administracyjny.

Co zatem należy zrobić?

  1. Jeżeli mieszkasz w odrębnym lokalu mieszkalnym, wystąp do Urzędu Gminy Lubicz z zapytaniem: czy jest możliwość nadania adresu dla twojego lokalu mieszkalnego.
  2. Po uzyskaniu adresu dla swojego lokalu mieszkalnego, jeśli twój wniosek jest nadal rozpatrywany, przedstaw stosowny dokument w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Referacie Świadczeń Rodzinnych (budynek B urzędu, ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny) lub złóż kolejny wniosek na nowo nadany adres, jeżeli twój wniosek pierwotny został zamknięty bez rozpoznania.

Przypominamy, termin na składanie wniosków o dodatek węglowy mija 30.11.2022 r.

Wnioski są do pobrania tutaj.

Aktualizacja. Poradnik dotyczący wypłaty dodatku weglowego/interpretacja przepisów/pytania i odpowiedzi

drukuj (Dodatek energetyczny. Nowelizacja ustawy [PORADNIK])

  • data: 2022-11-13

« wstecz