Treść strony

Dbamy o powietrze. Jest dofinansowanie!

Wczoraj w świetlicy wiejskiej w Gronowie odbyło się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z programów „Czyste Powietrze" oraz „Ciepłe Mieszkanie". Pieniądze można otrzymać m.in. na wymianę „tzw. kopciuchów", ale i nie tylko.

Spotkanie poprowadził Karol Adamek, doradca energetyczny z realizującego programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ciepłe Mieszkanie

Celem najnowszego programu „Ciepłe Mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania. Dodatkowo, wraz z wymianą źródła ciepła, program dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego czy zbiornika na gaz.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj, można je także uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz pod nr tel. 56 621 21 29.

Czyste Powietrze

Od 1 czerwca 2021 r., w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, mieszkańcy gminy Lubicz mogą również skorzystać ze wsparcia pracowników urzędu gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze".

Dofinansowanie otrzymają osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Więcej na ten temat piszemy w specjalnej zakładce.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, w godz. 11.00-13.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl.

Z pozyskanych danych (stan na koniec 2022 r.) wynika, że w trakcie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze z gminy Lubicz wpłynęło 857 wniosków, zawarto 800 umów, zrealizowano 444 przedsięwzięcia, a sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wyniosła ponad 8,1 mln zł.

drukuj (Dbamy o powietrze. Jest dofinansowanie!)

  • data: 2023-03-15
  • Logotyp

« wstecz