Treść strony

Za zaangażowanie na rzecz innych i osiągnięcia sportowe

Katarzyna Gałka z Lubicza Dolnego, Maja Bielecka ze Złotorii oraz Anna Katra wraz z Radą Sołecką Młyńca Pierwszego. Oto laureaci tegorocznej nagrody społecznej wójta gminy Lubicz. Marek Nicewicz przyznał też 23 nagrody sportowe.

Nagrody za zaangażowanie społeczne w rozwój społeczności lokalnej w 2020 roku

Tym razem ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia nie ogłosimy nazwisk laureatów na tradycyjnym spotkaniu świąteczno-noworocznym. Wójt Marek Nicewicz zrobił to wczoraj podczas zdalnej sesji Rady Gminy Lubicz.

Nagrodę za zaangażowanie społeczne w rozwój społeczności lokalnej w 2020 roku, w postaci statuetki mosiężnej wraz z certyfikatem wójt wręczy na spotkaniach indywidualnych.

Kandydaci do nagrody to m.in. „osoby działające na rzecz społeczności lokalnej w konkretnym wymiarze. Ich inicjatywy czy też zaangażowanie powinny mieć istotny wpływ na rozwój społeczności lokalnej”.

Spośród kilku zgłoszeń kapituła pod przewodnictwem wójta Marka Nicewicza wybrała trzy.

Katarzyna Gałka to mieszkanka Lubicza Dolnego, strażaczka OSP Lubicz, społeczniczka, pierwsza w historii gminy szefowa lubickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ona w ubiegłym roku wzięła na swoje barki trud zorganizowania gminnego Finału WOŚP, który okazał się sukcesem integracyjnym, organizacyjnym, finansowym i promocyjnym. Zebrano łącznie 133.292, 01 zł.

Maja Bielecka - mieszkanka Złotorii, była przewodnicząca Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej w Złotorii, społeczniczka. Zapoczątkowała w szkołach zbiórkę makulatury i elektrośmieci z czego przykład wzięły inne szkoły. Najbardziej przyczyniła się do powstania przy szkole placu Nivea, organizowała bale dla społeczności lokalnej, na których pozyskiwała środki na wsparcie szkoły. W minionym roku, już jako osoba prywatna, nadal intensywnie angażowała się w WOŚP na terenie Złotorii oraz w różnego rodzaju inne akcje społeczne.

Sołtys Anna Katra i Rada Sołecka Młyńca Pierwszego od wielu lat są niezwykle aktywni społecznie, starając się poprawiać komfort życia mieszkańców sołectwa, dbając również o bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, a także wspomagając zachowanie zabytku, jakim jest kościół w Gronowie. To z inicjatywy tych osób udało się m.in. pozyskać środki na renowację drzwi wejściowych do świątyni, monitoring terenów wokół, stworzenie parkingu przed szkołą, kącika rekreacyjnego, odgrodzenie terenów sportowych. To tylko część projektów, jakie w ostatnich miesiącach zrealizowano w Młyńcu Pierwszym. Jednak najbardziej godne wyróżnienia jest zaangażowanie członków rady i pani sołtys w zaspokajaniu potrzeb pojawiających się w ich środowisku.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym społecznikom oraz naszym wspaniałym sportowcom, których prezentujemy niżej.

Nagrody i wyróżnienia przyznane za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2019/2020

 1. Natalia Fijałkowska - I miejsce Grand Prix Torunia w tenisie 30.11.2019 r., II miejsce Grand Prix Torunia w tenisie 22.02.2020 r., III miejsce Grand Prix Ciechocinka w tenisie 24.07.2020 r.
 2. Oskar Streich - I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w wioślarstwie 20.09.2020 r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w wioślarstwie 27.09.2020 r., III miejsce w Mistrzostwach Polski w Sprincie w wioślarstwie 12.09.2020 r.
 3. Kacper Polański - I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w wioślarstwie 06.09.2020 r., II miejsce w  Mistrzostwach Polski Seniorów w wioślarstwie 20.09.2020 r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 06.09.2020 r.
 4. Julia Hakobyan, I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w wioślarstwie 16.08.2020 r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w wioślarstwie 16.08.2020 r.
 5. Beniamin Ogrodowski - I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w wioślarstwie 06.08.2020 r.
 6. Weronika Lipertowicz - I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w wioślarstwie 16.08.2020 r.
 7. Aleksander Jankowski - III miejsce w XVI Pucharze Polski w Karate Tradycyjnym i Fudokan 31.10.2020 r., III i II miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Satori Cup 03.10.2020 r., II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate AWAR Cup 07.03.2020 r.
 8. Jakub Wenker - I miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie (drużyna) 2019/2020, III miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie w kategorii Junior U- 20 (drużyna)
 9. Szymon Guranowski - I miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie (drużyna) 2019/2020, III miejsce w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie w kategorii Junior U- 20 (drużyna)
 10. Adam Dąbrowski -  I miejsce w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w  kickboxingu 25.09.2020 r.
 11. Kacper Dąbrowski - III miejsce w Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych
  w kickboxingu 25.09.2020 r.
 12. Michał Ostrowski -  I miejsce w Mistrzostwach Województwa młodzików do lat 14 - 02.07.2020 r., I miejsce w Mistrzostwach Województwa kadetów do lat 16 - 31.07.2020 r., II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju klasyfikacyjnym do lat 14 - 01.02.2020 r., I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju klasyfikacyjnym do lat 14 gra podwójna 01.02.2020 r., I miejsce w Mistrzostwach Województwa Kadetów do lat 16 gra podwójna 30.07.2020 r.
 13. Stanisław Bochnak - I miejsce w Grand Prix Polski FTS Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 1.12.2019 r., II miejsce w IX Ogólnopolski Turniej Tańca sportowego o Puchar Burmistrza Żubkowa 20.09.2020 r., I miejsce o puchar Miasta Havirov 20.09.2020 r.
 14. Drużyna Szachistów SP w Złotorii (5 osób) - IV miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych: Michał Przybyszewski, Patryk Rzeszotek, Ksawier Hinczewski, Franciszek Morawiak, Lena Dziembowska
 15. Łukasz Owsian -  nagroda specjalna Wójta Gminy Lubicz - 18 miejsce w Mistrzostwach Polski 23.08.2020 r., 24 miejsce w Tour de Luksemburg  15.09.2020 r., 70 miejsce w Mistrzostwa Świata Elity 27.09.2020 r.
 16. Daniel Rochna - I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na torze – sprint olimpijski 29.08.2020 r., III miejsce w Mistrzostwach Polski Elity na torze – keirin 20.10.2020 r.
 17. Maciej Kwiatkowski - I  miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski na torze – sprint olimpijski 21.10.2020 r.
 18. Damian Błotnicki - VI miejsce w Mistrzostwach Polski w jeździe drużynowej 26.09.2020 r., 13 miejsce w Mistrzostwach Polski kolarstwo górskie 29.08.2020 r.
 19. Olga Wankiewicz - I miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym 12.01.2020 r., IV miejsce w Mistrzostwach Polski na torze 500 m 16.10.2020 r., V miejsce w Mistrzostwach Polski na torze 16.10.2020 r.
 20. Aleksander Szmajda - II miejsce w Polish Fighter Kids 21.11.2020 r.
 21. Natalia Skierkowska - III miejsce w XI Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Starosty Powiatu Grudziądzkiego w kolarstwie szosowym 20.09.2020 r.
 22. Kacper Rempalski - I miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w skokach na trampolinie 29.11.2020 r., I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w skokach na trampolinie i ścieżce, skoki drużynowe
 23. Emil Rau - II miejsce w Pucharze Polski Karate Tradycyjnym, II miejsce w Traditional Karate Games

drukuj (Za zaangażowanie na rzecz innych i osiągnięcia sportowe)

 • data: 2020-12-18

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ich dane teleadresowe znajdziecie tutaj.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład, której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Wersja PDF wniosku - otwórz

Wersja edytowalna wniosku - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wzór formularza rozliczenia pomocy - otwórz

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

 • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;
 • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
 • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Na podstawie informacji opublikowanej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

drukuj (Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej)

 • data: 2020-12-18

Wywóz odpadów w okresie świąteczno-noworocznym

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu informuje, że ze względu na Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz Święto Trzech Króli zmianie ulegną terminy odbioru odpadów zmieszanych.

 • PRZED ŚWIĘTAMI

Wtorek (22.12.2020) – MPO odbierze odpady tak, jak w każdy wtorek oraz opróżni połowę z tych pojemników, które zwykle obsługuje w środę tj.:

- Lubicz Górny: ul. Nowa;

- Krobia: ul. Orszta, Zacisze, Malinowa, Cicha, Piękna, Jastrzębia, Stroma, Długa, Krótka, Miętowa, Cytrynowa, Spokojna, Makowa, Poprzeczna, Miła, Osikowa, Żytnia, Leszczynowa, Osiedlowa, Oliwkowa, Olimpijska, Olszynowa, Cisowa, Pod Dębami, Sportowa;

- Grębocin: ul. Dworcowa, Kolonia Papowska, Rogowska, Spółdzielcza;

- Złotoria: ul. Toruńska, Sportowa, Wiśniowa, Relaksowa, Storczykowa, Różana, Liliowa, Lipowa, Konwaliowa, Bukowa;

- Grabowiec.

Środa (23.12.2020 ) – odbieramy odpady tak, jak w każdy czwartek oraz kończymy odbiór trasy środowej tj.:

- Nowa Wieś;

- Złotoria: ul. 8 Marca, Szkolna, Flisacka, Ciechocińska oraz pozostałe ulice;

- Kopanino;

- Krobia: pozostałe ulice, z których  śmieci nie zostały odebrane we wtorek.

Czwartek (24.12.2020) – odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek.
 

 • PO ŚWIĘTACH

Wtorek (29.12.2020) – MPO odbierze odpady tak, jak w każdy wtorek oraz opróżni połowę z tych pojemników, które zwykle obsługuje w środę tj.:

- Lubicz Górny: ul. Nowa;

- Krobia: ul. Orszta, Zacisze, Malinowa, Cicha, Piękna, Jastrzębia, Stroma, Długa, Krótka, Miętowa, Cytrynowa, Spokojna, Makowa, Poprzeczna, Miła, Osikowa, Żytnia, Leszczynowa, Osiedlowa, Oliwkowa, Olimpijska, Olszynowa, Cisowa, Pod Dębami, Sportowa;

- Grębocin: ul. Dworcowa, Kolonia Papowska, Rogowska, Spółdzielcza;

- Złotoria: ul. Toruńska, Sportowa, Wiśniowa, Relaksowa, Storczykowa, Różana, Liliowa, Lipowa, Konwaliowa, Bukowa.

Środa  (30.12.2020)  – odbieramy odpady tak, jak w każdy czwartek oraz kończymy odbiór trasy środowej tj.:

- Nowa Wieś;

- Złotoria: ul. 8 marca, Szkolna, Flisacka, Ciechocińska oraz pozostałe ulice;

- Krobia: pozostałe ulice, z których  śmieci nie zostały odebrane we wtorek.

Czwartek (31.12.2020) – odbieramy odpady tak, jak w każdy piątek.
 

 • OKRES TRZECH KRÓLI

Wtorek (05.01.2021) – MPO odbierze odpady tak, jak w każdy wtorek oraz opróżni połowę z tych pojemników, które zwykle obsługuje w środę tj.:

- Lubicz Górny: ul. Nowa;

- Krobia: ul. Orszta, Zacisze, Malinowa, Cicha, Piękna, Jastrzębia, Stroma, Długa, Krótka, Miętowa, Cytrynowa, Spokojna, Makowa, Poprzeczna, Miła, Osikowa, Żytnia, Leszczynowa, Osiedlowa, Oliwkowa, Olimpijska, Olszynowa, Cisowa, Pod Dębami, Sportowa;

- Grębocin: ul. Dworcowa, Kolonia Papowska, Rogowska, Spółdzielcza;

- Złotoria: ul. Toruńska, Sportowa, Wiśniowa, Relaksowa, Storczykowa, Różana, Liliowa,    Lipowa, Konwaliowa, Bukowa;

- Grabowiec.

Środa (06.01.2021)  – Święto Trzech Króli.

Czwartek (07.01.2021) – odbieramy odpady tak, jak w każdy czwartek oraz kończymy trasę środową tj.:

- Nowa Wieś;

- Złotoria: ul. 8 Marca, Szkolna, Flisacka, Ciechocińska oraz pozostałe ulice;

- Kopanino;

- Krobia: pozostałe ulice, z których śmieci nie zostały odebrane we wtorek.

Najważniejsze zasady reklamacji dotyczące nieodebrania śmieci:

 • Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach), odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas, czyli do godz. 6.00 rano, nie wystawiają pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć ok. 5.500 domostw.
 • Pamiętajmy także o dokładnym zawiązaniu worków. Szkło w nich nie może być potłuczone. Worek z odłamkami podczas ładowania go na samochód pęka, a odłamki szkła ranią pracowników firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

>>>  Harmonogram odbioru odpadów na 2021

drukuj (Wywóz odpadów w okresie świąteczno-noworocznym)

 • data: 2020-12-18

Grudniowe wydanie "Gońca gminnego"

Ostatni w tym roku numer "Gońca gminnego" jest już w urzędzie gminy. Do końca tygodnia powinien być także w sołectwach, parafiach i innych miejscach, w których zwykle możecie go Państwo znaleźć. A co znajdziecie w środku?

W tym wydaniu m.in. podsumowanie drugiego roku z pięcioletniej kadencji wójta Marka Nicewicza. Zaglądamy też do sołectw, obserwując modernizacje i remonty. Publikujemy również takie informacje, które przydadzą się w przyszłym roku, np. harmonogram odbioru odpadów.

"Goniec" jak zwykle możecie przeczytać również w wersji elektronicznej. Dostępny jest tutaj.

drukuj (Grudniowe wydanie "Gońca gminnego")

 • data: 2020-12-17

W Wigilię urząd będzie nieczynny

24 grudnia (czwartek), czyli w Wigilię Urząd Gminy Lubicz nie pracuje. Z kolei 31 grudnia (również czwartek) urząd będzie czynny do godz. 12.00. Prosimy o uwzględnienie tej zmiany, planując wizytę w urzędzie. 

drukuj (W Wigilię urząd będzie nieczynny)

 • data: 2020-12-17

Za rok pojedziemy ścieżką rowerową do Rogówka

W tym tygodniu w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą na budowę drogi rowerowej relacji Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny. Trakt buduje starostwo wspólnie z gminą Lubicz.

W wydarzeniu udział wzięli: starosta Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz oraz partnerzy inwestycji wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski i wykonawca robót – firma TRANSBRUK Barczyńscy  p. z o.o. z Pigży.

Jak czytamy w projekcie, ponad 4,2 km traktu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej zostanie zlokalizowane na całym odcinku po południowo-zachodniej stronie pasa drogowego. Będzie to ścieżka rowerowa jednopasowa dwukierunkowa  o  nawierzchni  bitumicznej, szerokości 2 m jako samodzielny ciąg lub na odcinkach przy jezdni szerokości 2,5 m. W części zaprojektowano również towarzyszący traktowi chodnik, a także wykonanie wyniesionych zjazdów do posesji. 

Wartość zadania to 3 132 737, 62, z czego inwestycja w 85 proc. (2 662 828,67) będzie finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pozostałą część dołoży  gmina i powiat. Termin zakończenia inwestycji to 15.11.2021 r. 

Z kolei jutro wójt Marek Nicewicz podpisze umowę o dofinansowanie kończącej się budowy ulicy Obi-Wana Kenobiego w Grabowcu. Wartość zadania to ok. 600 tys. zł. Gmina pozyskała połowę kwoty inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

drukuj (Za rok pojedziemy ścieżką rowerową do Rogówka)

 • data: 2020-12-17
 • Podpisanie umowy na budowę ścieżki. Fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu

Segregacja i ostatnie bioodpady w tym roku

W sobotę 19 grudnia w całej gminie mamy odbiór odpadów segregowanych, ale również bioodpadów w następujących miejscowościach: Brzezinko, Brzeźno, Grabowiec, Gronowo, Gronówko, Jedwabno, Józefowo, Kopanino, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi, Rogowo i Rogówko.

Pojemniki/worki wystawiamy przed godz. 6.00.

Najważniejsze zasady reklamacji dotyczące nieodebrania śmieci:

 • Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach), odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas, czyli do godz. 6.00 rano, nie wystawiają pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć ok. 5.500 domostw.
 • Pamiętajmy także o dokładnym zawiązaniu worków. Szkło w nich nie może być potłuczone. Worek z odłamkami podczas ładowania go na samochód pęka, a odłamki szkła ranią pracowników firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

drukuj (Segregacja i ostatnie bioodpady w tym roku)

 • data: 2020-12-16

Letnia zadyma w środku zimy [AKTUALIZACJA]

Pandemia nam nie przeszkodzi! W styczniu ponownie zagramy z Jurkiem Owsiakiem i całą Polską w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Uwaga! Ze względu na wprowadzenie tzw. narodowej kwarantanny Finał WOŚP został przesunięty z weekendu 9-10 stycznia na 30-31 stycznia 2021 roku.

Gdy rok temu po raz pierwszy formalnie zarejestrowaliśmy Sztab WOŚP Lubicz Dolny, grając pod własnym szyldem, nie spodziewaliśmy się aż takiego pospolitego ruszenia i aż takich efektów akcji. W niedużej wiejskiej gminie zebraliśmy 133,292,01 zł (+ walutę obcą), a worek z wośpowymi propozycjami wypełniony był po brzegi. W działania sztabu zaangażowało się wiele środowisk, a wszędzie tam, gdzie grała Orkiestra gromadziły się tłumy mieszkańców z otwartymi sercami i wzajemną życzliwością.

W tym, wyjątkowym roku, stanęliśmy więc przed dylematem – co teraz?

- Siłą Orkiestry są przecież spotkania i integracja – mówi Katarzyna Gałka, szefowa lubickiego sztabu. – Zadaliśmy sobie pytanie - jak więc zagrać w Orkiestrze tak, aby to, co jest jej domeną mogło się ziścić także w pandemii, a jednocześnie było dla wszystkich bezpieczne? I mamy dla Was kilka propozycji.

Kiermasze

Tym razem nie będzie publicznego finału w Lubiczu Dolnym, ani też wydarzeń w świetlicach i szkołach, ale te miejsca nadal pozostaną otwarte. Zapraszając indywidualnie, w odstępach czasowych, z zachowaniem reżimu sanitarnego, np. na kiermasze, z których dochód – co oczywiste – wpłynie na konto WOŚP-u. Część prac na pewno wcześniej zostanie zaprezentowana w mediach społecznościowych.

Wośpobusy

Poza tym całą gminę podzielimy na cztery części, po każdej będzie krążyć jeden z czterech wośpobusów, według publicznie znanego rozkładu, a wraz z nimi, m.in. kuferek pełen niespodzianek i licytacje. – Planujemy, że w każdej z miejscowości wośpobusy w niedzielę pojawią się dwa, trzy razy, w wyznaczonym miejscu, gdzie chętni z zachowaniem dystansu wezmą udział w krótkiej zabawie – mówi Jarosław Nadolski, członek sztabu koordynujący akcję ze strony Urzędu Gminy Lubicz.

Nie zabraknie także ogólnogminnej licytacji przeprowadzonej w mediach społecznościowych.

Rekreacja

Podobnie, jak w ubiegłym roku stawiamy na rekreację, tym razem przygotowując aż cztery propozycje w poprzedzającą sobotę i niedzielę wośpową. Czyli dla każdego coś fajnego.

30 lub 31 stycznia zachęcamy do biegów indywidualnych lub rodzinnych. Udział w biegu trzeba będzie udowodnić za pomocą aplikacji i selfie z trasy. A jeśli nie lubisz biegać, to tego samego dnia w grupie do 5 osób możesz pójść na marsz nordic-walking, potem przesyłając nam zdjęcie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

31 stycznia zapraszamy na morsowanie w Józefowie, w grupie do 5 osób, pod nadzorem instruktora, zakończone ciepłym poczęstunkiem.

Ostatnia propozycja to spacer ze zwierzakiem. Wystarczy wyjść z domu (gdziekolwiek, nawet na podwórko, do ogródka czy na balkon) i udokumentować to fotografią.

Uwaga! Na wszystkie wydarzenia będą obowiązywać zapisy, wpisowe z wydarzeń przeznaczamy na Orkiestrę, ale dostaniecie też za nie pakiety startowe (odbiór w świetlicach).

Integracja

Wyzwanie czytelnicze, z którego powstanie film, przygotowuje także Publiczna Gminna Biblioteka, a koncert on-line wokalistka Anna Sztandarska wraz z dziećmi.

I właśnie media społecznościowe w 2021 roku staną się miejscem, które w sytuacji pandemicznej wszystkich nas połączą (oprócz transmisji i filmów, stworzymy albumy zdjęciowe).

Szczegóły będą się pojawiały m.in. na FB Sztab Wośp Lubicz Dolny, FB Gmina Lubicz, stronie Lubicz.pl w zakładce WOŚP, a także w Newsletterze Gminy Lubicz.

Finał z głową - takie jest hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja skupia na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Cieszymy się, że dołożymy swoją cegiełkę.

Więcej informacji w zakładce WOŚP

drukuj (Letnia zadyma w środku zimy [AKTUALIZACJA])

 • data: 2020-12-15

Kalendarz gminny z nagrodzonymi zdjęciami na 2021 rok

Plon ogłoszonego w sierpniu gminnego konkursu „Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz” będzie można podziwiać przez cały 2021 rok, patrząc na gminny kalendarz.

Kalendarz jest już dostępny! Znalazło się w nim 13 najlepszych, zdaniem jury, zdjęć zgłoszonych do konkursu przez dzieci i młodzież z naszej gminy. Pisaliśmy o tym tutaj. Przypomnijmy, zdjęcia oceniało niezależne jury, złożone z profesjonalistów pod przewodnictwem artysty – fotografika Adama Fisza.

Mieszkańcy zainteresowani posiadaniem kalendarza z pięknymi zdjęciami naszej lokalnej przyrody mogą go bezpłatnie odebrać (do wyczerpania zapasów), wypożyczając książkę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym lub jej filiach w Grębocinie, Złotorii, Gronowie i Lubiczu Górnym.

Z kolei chęć odbioru w Urzędzie Gminy Lubicz prosimy od poniedziałku 14 grudnia zgłosić e-mailowo na adres pr@lubicz.pl lub telefonicznie pod nr 56 674 40 15. Kalendarz będzie na Państwa czekał, na drugi dzień po zgłoszeniu, w Biurze Podawczym urzędu.

O kontakt prosimy również laureatów konkursu w celu ustalenia sposobu przekazania nagród wraz z kalendarzami, a pozostałych uczestników w sprawie odebrania kalendarzy.

drukuj (Kalendarz gminny z nagrodzonymi zdjęciami na 2021 rok)

 • data: 2020-12-11
 • Kamila Sztandarska - zwyciężczyni gminnego konkursu fotograficznego

Radni spotkają się ostatni raz w tym roku

W czwartek 17 grudnia o godz. 12.00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Lubicz. W jej programie znalazło się, m.in. ogłoszenie laureatów nagród wójta dla za osiągnięcia sportowe w 2019 i 2020 roku oraz za wkład i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej w 2020 roku.

W tym roku, ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią, nie odbędzie się tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne. Dlatego wójt Marek Nicewicz nazwiska wyróżnionych ogłosi podczas sesji, na której radni spotkają się zdalnie.

Program sesji w załączniku.

Transmisję tradycyjnie będzie można obejrzeć, wchodząc poprzez naszą stronę internetową lub BIP - tutaj.

drukuj (Radni spotkają się ostatni raz w tym roku)

 • data: 2020-12-11

Plik do pobrania

ZUS proponuje wyjaśnienia ekspertów

Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych to temat kolejnego dyżuru telefonicznego z ekspertami ZUS, a pobieranie świadczenia emerytalno-rentowego i uzyskiwanie dodatkowych przychodów to temat najbliższego webinarium.

Dyżur telefoniczny przeznaczony jest zarówno dla osób prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie własnej firmy, jak i również dla pracowników biur rachunkowych. Eksperci odpowiadać będą na pytania 14 grudnia w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu 56 450 68 86 oraz pod numerem 56 450 69 59. – W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się o zasadach wypełniania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz korygowania ich nieprawidłowości. Natomiast w godz. od 09.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 230 73 62 eksperci wyjaśnią, kto może ubiegać się o wyrównanie obniżonego zasiłku w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei osoby zainteresowane tematem jak założyć konto i z niego korzystać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS czy platformie ePUAP  mogą skorzystać z dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 15 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 83.

Toruński oddział ZUS zaprasza też do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium w trakcie, którego eksperci wyjaśnią, o czym należy pamiętać pobierając świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS i osiągając dodatkowe przychody. Spotkanie odbędzie się w formie szkolenia on-line 16 grudnia o godz. 9.00 za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

Jeśli ktoś ma pytania, które świadczenia podlegają rozliczeniom, jakie są dopuszczalne progi dochodów, jakie zarobki spowodują, że ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, a także jaka kwota przychodu ma wpływ na wypłatę renty socjalnej, na czym polega rozliczenie świadczeń emerytalno-rentowych i jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia - na te i inne pytania odpowiedzą eksperci ZUS w trakcie szkolenia.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 14 grudnia na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Więcej informacji, m.in. na temat zaległości czy Tarczy 6.0 znajdziecie na stronie zus.pl

Na podstawie informacji prasowych ZUS

drukuj (ZUS proponuje wyjaśnienia ekspertów)

 • data: 2020-12-11

Mieszka więcej osób? Złóż deklarację

W tym roku w naszej gminie znacznie wzrosła ilości odpadów komunalnych w stosunku do roku poprzedniego. Dlatego przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku aktualizacji danych i złożenia nowej deklaracji.

W związku z tym prosimy o zweryfikowanie liczby zadeklarowanych osób w złożonej już deklaracji z liczbą osób faktycznie zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Dotyczy to urodzeń, zgonów oraz osób, które dotychczas przebywały za granicą, na stancjach, w akademikach, internatach, itp., a obecnie mieszkają na terenie gminy.

Jeżeli nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe), to właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji  (zgodnie z Art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.).

Wypełnioną na nowo deklarację i podpisaną przez wszystkich właścicieli można składać:

 • w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz,
 • przesłać drogą pocztową na adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Elektroniczne Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Złożone deklaracje elektroniczne w każdym przypadku opatrzone muszą być:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym,
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę dzwonić do Referatu Gospodarki Odpadami pod nr tel. 56 621 21 28.

 

drukuj (Mieszka więcej osób? Złóż deklarację)

 • data: 2020-12-10

Nowy projekt GOPS-u. Rekrutacja już ruszyła

Mamy propozycję spędzenia czasu, ale także zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych, dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych.

Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” z siedzibą w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej 4 – to nowy projekt warty blisko 400 tysięcy złotych. Na jego realizację, w imieniu gminy Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał dofinansowanie ze środków europejskich na poziomie 85 proc. wartości projektu.

Rekrutację do kolejnego przedsięwzięcia ośrodek pomocy już rozpoczął. Zajęcia w świetlicy przy ulicy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym mają ruszyć w styczniu 2021 roku (jeżeli warunki epidemiczne nam pozwolą). Będzie to miejsce świadczenia usług wspierających dla osób niesamodzielnych,  w tym starszych oraz niepełnosprawnych. Realizacja projektu zaplanowana jest na dwa najbliższe lata, tj. do końca 2022 roku. Zakłada się że wezmą w nim udział minimum 24 osoby.

Dwa razy w tygodniu uczestnicy z terenu gminy zostaną dowiezieni na zajęcia specjalnie wynajętym busem. Animatorzy przez sześć godzin dziennie zorganizują im czas w postaci warsztatów rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjazdów kulturalnych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i rehabilitacji, a także rekreacyjnych i terapeutycznych. Seniorzy otrzymają również dostęp do bezpłatnych usług prawnika, psychologa, poradnictwa socjalnego oraz rodzinnego.

Na miejscu uczestnikom zapewnimy też obiad.

Informacje/zgłoszenie pod nr tel. 516 142 013.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego; Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług społecznych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

drukuj (Nowy projekt GOPS-u. Rekrutacja już ruszyła)

 • data: 2020-12-07
 • Logotypy

Zapytaj eksperta ZUS

ZUS organizuje dyżury telefoniczne m.in. w sprawie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zasad i warunków przyznania renty rodzinnej. Kolejne propozycje skierowane są dla przedsiębiorców. To np. dyżur telefoniczny dotyczący zasiłków i wsparcia, a także webinarium „Mały ZUS Plus - dla małych firm”.

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek? Jak ZUS rozliczy nadpłatę
i kiedy ją wypłaci? Czy nadpłata się przedawnia? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać 7 grudnia w godz. 9.00-11.00 pod numerem telefonu 56 450 69 47. - Natomiast dzwoniąc pod numer telefonu 502 008 497 w godz. 9.00-12.00 będzie można zapytać eksperta o  prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać świadczenie. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z kolei 8 grudnia odbędzie się dyżur telefoniczny, podczas którego eksperci udzielą szczegółowo wyjaśnień na temat zasad i warunków przyznania renty rodzinnej. W godz. 9.00-11.00 pod numerem telefonu 502 008 688 będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • kto jest uprawniony do renty rodzinnej i jaka jest jej wysokość,
 • kiedy  ZUS wypłaci rentę rodzinną,
 • kiedy ZUS zmniejsza lub zawiesza wypłatę renty,
 • czy można zrezygnować z renty rodzinnej.

Webinarium i dyżur telefoniczny dla przedsiębiorców

8 grudnia o godz. 9.00 Oddział ZUS w Toruniu organizuje szkolenie online dla klientów. Jego tematem będzie „Mały ZUS Plus - dla małych firm”. W trakcie bezpłatnego webinarium eksperci ZUS wskażą możliwe ulgi w opłacaniu składek. Wyjaśnią, jakie warunki należy spełnić aby skorzystać z ulgi, a także jakie są skutki opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne lub ich niepłacenia w ogóle.

Zapisy na webinarium przyjmowane są do 7 grudnia do godz. 12.00 na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W  treści należy wskazać datę i temat webinarium, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.

Dodatkowo ZUS organizuje dyżur telefoniczny  o tematyce ulg w opłacaniu składek. Odbędzie się on 11 grudnia w godz. od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 56 450 69 24 oraz pod numerem
56 450 69 17. – dodaje rzeczniczka.

Zasiłki i finansowe wsparcie dla przedsiębiorców – dyżur telefoniczny

9 grudnia w godz. od 9.00 do 11.00 będzie można porozmawiać z ekspertem ZUS o świadczeniach
chorobowych za okres kwarantanny lub izolacji, a także o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Dzwoniąc pod numer telefonu 56 498 35 81 będzie można dowiedzieć się m.in.

 • jak uzyskać informację o nałożonej kwarantannie lub izolacji (nowa funkcjonalność na Platformie Usług Elektronicznych ZUS)
 • jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty świadczeń chorobowych za czas kwarantanny lub izolacji,
  a jakie do wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Z kolei klienci zainteresowani przepisami związanymi z Tarczą Branżową i możliwością zwolnienia ze składek, uzyskania świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać
z telefonicznego dyżuru eksperckiego. Odbędzie się on 9 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 54 230 73 81 oraz 10 grudnia w godz. od 10.00 do 12.00 pod numerem telefonu 56 610 94 42.

Toruński oddział ZUS organizuje również 11 grudnia teleporady m. in. dla podopiecznych Centrum Caritas
w Toruniu. Będzie to okazja, aby bez wychodzenia z domu zapytać o emeryturę, rentę, czy o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, inaczej nazywane 500+ dla osób niesamodzielnych. Eksperci ZUS będą dyżurować pod numerem telefonu 56 610 94 42.

Na podstawie informacji prasowych ZUS

drukuj (Zapytaj eksperta ZUS)

 • data: 2020-12-04

Ratunek dla branży fitness i gastronomii

Do 7 grudnia można starać się o marszałkowskie granty dedykowane branżom gastronomicznej i fitness na utrzymanie lub przywrócenie miejsc pracy. Wypłaty przewidziane są jeszcze w grudniu.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu, granty obrotowe na utrzymanie miejsc pracy to zapowiadane wcześniej dofinansowanie etatów w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami antyepidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, może otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie lub przywrócenie jednego lub dwóch stanowisk w pracy. Środki zostaną wypłacone w jednej transzy. Wnioski, w formie elektronicznej, maksymalnie uproszczone, można składać do 7 grudnia; umowy będą podpisywane w pięciu lokalizacjach (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław). Wypłaty przewidziane są jeszcze w grudniu.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na Portalu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj (Ratunek dla branży fitness i gastronomii)

 • data: 2020-12-03

O tym, jak choroba przejmuje kontrolę nad człowiekiem i jak można to zmienić

Pandemia, izolacja, ograniczone kontakty z innymi mogą prowadzić do pogłębienia problemów i złudną próbę uciekania przed nimi w uzależnienia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma z tym problem, to są miejsca, w których możesz znaleźć pomoc. Nie zwlekaj. Dlaczego? Zachęcamy do przeczytania rozmowy, która ukazała się w listopadowym numerze Gońca gminnego.

Rozmowa z Miłoszem Krzakiem, neofitą (absolwentem) ośrodka terapii dla osób uzależnionych Monar Rożnowice 34

- Czy kiedykolwiek wcześniej, zanim trafiłeś na leczenie, słyszałeś o takim miejscu jak ośrodek dla uzależnionych?

- Tak. Było to na początku mojej historii z narkotykami. Pamiętam, że jedna z koleżanek z osiedla, będąca wówczas w klasie maturalnej, zdecydowała się pojechać do takiego ośrodka. My z kolegami tego nie rozumieliśmy, wyśmiewaliśmy ją, było to dla nas dziwne. Dziś myślę, że odbierało nam to komfort zażywania narkotyków. Nie chcieliśmy przyznać sami przed sobą, że zmierzamy w tę samą stronę.

- Jakie miałeś wyobrażenia na temat ośrodka dla uzależnionych?

- Nie miałem wcale takich skrajnych skojarzeń, jak czasem można usłyszeć, że tam są ludzie ze strzykawkami, w długich włosach, którzy - jak to się powszechnie przyjęło mówić - muszą kopać doły, a gdy chcą opuścić ośrodek goli się ich na łyso. To oczywiście nieprawda. Do dziś trochę pokutuje obraz ośrodków monarowskich z lat 80. Ja miałem raczej skojarzenie, że panuje tam pewnego rodzaju rygor i dyscyplina. Wyobrażałem sobie taki ośrodek podobny do wojska.

- A jednak podjąłeś decyzję o leczeniu.

- W pewnym momencie doszedłem do totalnego poczucia beznadziei. Tyle rzeczy przez ćpanie zawaliłem. Miałem zniszczone relacje - przez to jakim się stałem, w pewnym momencie ludzie zaczęli odwracać się ode mnie. Czułem się samotny. Problemy spowodowane ćpaniem nie omijały żadnej sfery mojego życia. Od finansowej, przez relacje i zdrowie, kończąc na tym, że wyzbyłem się pasji i marzeń, bo najważniejsze było to, co zmuszało mnie do życia pod dyktando nałogu. Wiadomo, bywało raz lepiej, raz gorzej, jednak to była nieustająca równia pochyła. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już lepiej na tej drodze nie będzie. Pomyślałem wtedy, że ośrodek może nie jest takim głupim pomysłem. I postanowiłem spróbować.

- Czy zanim trafiłeś do ośrodka próbowałeś na własną rękę zaprzestać zażywania narkotyków?

- Tak. Uczęszczałem nawet na terapię dochodzącą, jednak po kilku tygodniach stwierdzałem, że już nie jest mi to potrzebne. Wydaje mi się, że nie rozumiałem wtedy tego, że aby zacząć żyć trzeźwo nie wystarczy tylko przestać brać. Życie bardzo szybko weryfikowało to niezrozumienie tematu i od nowa wracałem do używek.

- Zatem, jak tam jest? Jak jest naprawdę w takiej placówce?

- Na początku wydaje się być dziwnie. Nie jest to miejsce, które można porównać do czegoś, co znamy z codzienności, jednak muszę przyznać że byłem miło zaskoczony, a obraz, który miałem przed przyjazdem różnił się od tego, co tam zastałem. Z pewnością to czas, kiedy można liczyć na wsparcie i czas, kiedy trzeba wziąć się w garść i pracować nad sobą.

- Co cię zaskoczyło?

- Zaskoczyło mnie to, że można szczerze mówić o tym co się myśli, zupełnie wprost i bez owijania w bawełnę, a przy tym czuć się zrozumianym. To daje poczucie bezpieczeństwa. Uważam, że żadne spotkania indywidualne z terapeutą nie dają takiego niesamowitego poczucia bycia otoczonym wsparciem jak grupa ludzi, która zetknęła się w życiu z podobnymi problemami. Relacje nawiązujące się w ośrodku są niezwykłe. Poczucie wspólnoty jest kolejnym miłym i budującym doświadczeniem. To tak, jakby mieć swoją ekipę z osiedla, miasta czy bloków tylko, że już w zupełnie innym wymiarze, gdzie jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego. I w tym przypadku to nie są tylko słowa. Pierwszego leczenia nie ukończyłeś, zrezygnowałeś.

- Co się stało? I dlaczego zdecydowałeś się wrócić?

- Wyjechałem z błahego powodu, po prostu na coś się zdenerwowałem i oburzyłem, więc postanowiłem wyjechać. Dziś, z perspektywy czasu, widzę, że nie miałem pojęcia na czym polega ta choroba. Narkomania to choroba emocji i niemożność poradzenia sobie z nimi. Mnie nazbierało się dużo rzeczy, które mnie denerwowały i zamiast coś z tym zrobić, czyli mówić o tym na grupie, w rozmowie z terapeutą lub wprost z danym człowiekiem, do którego miałem problem, siedziałem w tym sam i dałem miejsce mojej chorobie, żeby pokierowała mną tak, jak dotychczas. Choroba wskazała na znany i powielany przeze mnie od lat sposób na załatwianie problemów i bardzo szybko wróciłem do narkotyków. Szybko też zrozumiałem, że to choroba przejmuje nade mną kontrolę, więc chciałem od razu wrócić do ośrodka.

- Ostatecznie ukończyłeś terapię, powiedz, co się teraz zmieniło?

- Przede wszystkim bardzo dużą zmianę zauważam w kontaktach z ludźmi, czerpię satysfakcję z naprawionych relacji z rodziną oraz z przyjaźni, które cały czas uczę się rozwijać w oparciu o takie wartości, jak trzeźwość, uczciwość, wsparcie. Nie czuję się samotny, uczę się być z ludźmi. Jeżeli chodzi o moje emocje, to jest to proces. Ciągle uczę się reagować w nowy sposób, nie doprowadzać się do stanu, gdzie jedyne co pozostaje to się napić. Dbam o siebie pod tym względem. Zmieniło się również moje spojrzenie na używki - już nie mam złudzeń, że to tylko zabawa – tam, za tą ułudą, jest tylko cierpienie i samotność.

Rozmawiała Wiesława Piasta, Stowarzyszenie One Passion One Love WP

Miłosz Krzak był jednym z uczestników turnieju piłki plażowej „Wolę grać niż brać” organizowanego latem nad jeziorem w Józefowie przez Stowarzyszenie One Passion One Love WP oraz gminę Lubicz

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Lubiczu - tel. 797 999 879
 • Psycholog (Lubicz) - tel. 519 577 798.
 • Lubickie Stowarzyszenia One Passion One Love WP – tel. 737 621 611, e-mail op.ol.wp@gmail.com.
 • Pełnomocnik wójta gminy Lubicz ds. profilaktyki i uzależnień - tel. 56 674 40 16.
 • Infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „powrót z u” - 800 120 359.
 • oraz inne ogólnopolskie placówki pomocowe, np. Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny Monar Rożnowice 34, Rogoźno - tel. 67 261 08 52.

drukuj (O tym, jak choroba przejmuje kontrolę nad człowiekiem i jak można to zmienić)

 • data: 2020-12-02

Komunikacja publiczna po nowym roku

Gmina Lubicz w tym roku do komunikacji publicznej dołożyła ponad 2,7 mln zł. Podobną kwotę planuje przekazać także w przyszłym roku. Dzięki temu mieszkańcy nadal będą mogli korzystać z autobusów miejskich MZK i busów prywatnego przewoźnika.

Kolejny rok z rzędu gmina Lubicz zamierza podjąć uchwałę o współpracy z miastem Toruń w zakresie kursów MZK na naszym terenie.

- Przymierzamy się też do podpisania rocznej umowy z przewoźnikiem Pol-Bus – mówi Magdalena Kwaśniewska, kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lubicz. - Linia 107 będzie nadal bezpłatna, a 105 i 106 w 2021 roku pojadą tymi samymi trasami, co obecnie.

Ceny biletów busów nie ulegną zmianie. Przypomnijmy, obecnie wynoszą normalny- 2,80 zł, ulgowy- 1.40 zł

Inaczej jest w przypadku autobusów MZK. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe ceny za usługi przewozowe w swojej gminnej spółce MZK. Od nowego roku w autobusach toruńskiego MZK bilety jednorazowy i czasowy do 45 minut jazdy będą kosztować: 3,40 zł i 1,70 zł (ulgowy), a do 90 minut – 6 i 3 zł. Wszystkie pozostałe nowe ceny biletów, w tym dobowe, tygodniowe i miesięczne, znajdziecie Państwo pod linkiem:

Uchwała Rady Miasta Toruń 495/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym i sposobu ustalania opłat dodatkowych z 22 października 2020 roku.

Wpływy z biletów pokrywają jednak tylko część kosztów. Resztę pokrywa samorząd. W tym roku na kursy komunikacji publicznej (MZK i Pol-Bus) na naszym terenie gmina Lubicz wyłożyła ponad 2,7 mln zł, dopłacając również do biletów dla rodzin wielodzietnych. Podobną kwotę planuje się przekazać przewoźnikom w przyszłym roku.

Rozkłady jazdy:

>>> MZK Toruń

>>> Pol-Bus

drukuj (Komunikacja publiczna po nowym roku)

 • data: 2020-12-02

"Czyste Powietrze". Zaświadczenie wyda GOPS

Jeśli zamierzacie złożyć wniosek do programu „Czyste Powietrze”, to wymagane do niego zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskacie w lubickim GOPS.

Zaświadczenie wydawane jest osobom fizycznym, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub z wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), w tym w ramach Części 2. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Uwaga! Złożenie wniosku o dofinansowanie do tego programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. 

Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu na swojej stronie internetowej www.gopslubicz.pl umieścił specjalną zakładkę "Czyste Powietrze" - http://www.gopslubicz.pl/czyste-powietrze, gdzie zainteresowani znajdą zarówno wzór wniosku, jak i wszystkie niezbędne informacje.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z pracownikami GOPS pod następującymi numerami telefonów: 500 280 473  i 500 280 657.

Wypełnione żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej należy umieścić w skrzynce z napisem "GOPS" zawieszonej na budynku B Urzędu Gminy Lubicz znajdującym się w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 24 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego).

drukuj ("Czyste Powietrze". Zaświadczenie wyda GOPS)

 • data: 2020-11-27

Odpady segregowane? Najbliższa sobota

W sobotę 28 listopada, zgodnie z harmonogramem, nastąpi wywóz odpadów segregowanych. Prosimy zawiązane worki wystawić przed godz. 6 rano.  Przypominamy też najważniejsze zasady.

 • Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, trzeba niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami: mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas nie wystawiają pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć ok. 5.500 domostw. Jeśli jednak śmieci zostały wystawione na czas, a mimo to są nieodebrane, prosimy o reklamacje (jak w pkt. 1).
 • Zdarza się jeszcze jeden powód niezabierania worków - unikanie płatności za odpady. Na terenie gminy ciągle mamy przypadki osób, które od lat u nas mieszkają, co zgłaszają nam sąsiedzi, ale nadal mają oficjalnie nieodebrany dom, więc zameldowani są poza gminą. Gdzie trafiają śmieci z takich domostw? Wysoce prawdopodobne jest, że zalegają w różnych, przypadkowych miejscach, zaś samochody MPO nie przeczesują gminy w poszukiwaniu podrzuconych worków, tylko podjeżdżają pod konkretne zgłoszone adresy - według tras wyznaczonych na dany dzień.
 • Pamiętajmy o dokładnym zawiązaniu worka. Poza tym szkło w workach nie może być potłuczone. Worek z odłamkami podczas ładowania go na samochód często pęka. Niestety, zdarza się także, że odłamki szkła, przecinające folię ranią pracowników firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad.

drukuj (Odpady segregowane? Najbliższa sobota)

 • data: 2020-11-26

Ważna wiadomość dla pań. Darmowe badanie

18 grudnia do Lubicza Górnego przyjedzie mammobus. W bezpłatnym badaniu w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi mogą wziąć udział panie w wieku 50-69 lat. Zachęcamy do skorzystania.

Jak podaje LUX MED, realizujący badania na zlecenie NFZ, wybuch epidemii koronawirusa i związane z nim wstrzymanie na trzy miesiące pracy mobilnych pracowni mammograficznych przyczyniły się do dalszego obniżenia odsetka populacji pań objętej mammografią. Według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku wynosi on zaledwie 34,81 proc. uprawnionych Polek.

A tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby. Przypominamy, że grudzień 2020 roku jest ostatnim miesiącem, w którym z badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi korzysta rocznik 1951.

W badaniu mogą wziąć udział panie w wieku 50-69 lat, ubezpieczone, a także:

 • takie, które nie leczą się z powodu raka piersi,
 • nie miały wykonanej mammografii (w tym programie) w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • lub znajdują w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

W Lubiczu Górnym mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie 18 grudnia w godzinach od 8.00 do 11.30 przy Szkole Podstawowej, ul. Piaskowa 23.

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.  Na mammografię zabieramy ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

LUX MED Informuje, że badania są wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem i wewnętrznymi procedurami środków ostrożności. Zarówno w zakresie wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i aparatury diagnostycznej oraz obsługi pacjenta.

W pracowni mogą jednocześnie przebywać tylko trzy panie, co zapewnia możliwość utrzymania niezbędnego dystansu. Przed badaniem pracownicy medyczni mierzą pacjentkom temperaturę i proszą o wypełnienie ankiety. Do dyspozycji pań są także środki do dezynfekcji rąk. "Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy, a także w czasie wyznaczonym podczas rejestracji" - informuje LUX MED.

drukuj (Ważna wiadomość dla pań. Darmowe badanie)

 • data: 2020-11-25

Wyróżnieni za działalność społeczną

Fundacja Trybik i Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” zostały nagrodzone za działania na rzecz drugiego człowieka. Kto docenił zaangażowanie naszych mieszkańców?

Fundacja „Trybik”, po raz kolejny, została zauważona w konkursie Fundacji Aktywności Lokalnej Super Samorząd 2020 w ramach akcji „Masz głos” .

- Komisja oceniała działania od września 2019 do końca sierpnia 2020 roku – informuje Barbara Mońko-Juraszek, prezes fundacji. –  „Trybiki” skupiły się głównie na działaniach prozdrowotnych, ekologii i szyciu maseczek. Nie zapomnieliśmy również o budowaniu wolontariatu, integracji i zachęcaniu do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej.

Pani prezes dziękuje wszystkim, którzy wsparli te działania, m.in. sołectwom, szkołom, bibliotekom, przyjaciołom, a także władzom gminy Lubicz.

Z kolei Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” (Mirosław Jackiewicz i Jarosław Gryckiewicz) została wyróżniona "Stalowym Aniołem" przyznawanym przez zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem konkursu jest promocja najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w dziedzinie pomocy społecznej, nowatorskie podejścia, rzetelność i ofiarność.

Serdecznie gratulujemy.
 

drukuj (Wyróżnieni za działalność społeczną)

 • data: 2020-11-24

Stawki podatków na 2021 rok

Jakie stawki podatków będą obowiązywać w przyszłym roku? Rada Gminy Lubicz podjęła w tej sprawie uchwały, biorąc pod uwagę m.in. inflację, która wyniosła 3,9 proc. 

W 2021 r. stawki podatków w naszej gminie będą większe o 2 proc. w stosunku do tegorocznych, poza podatkiem od nieruchomości zwiększonym o 3 proc. 

Wójt Marek Nicewicz wyjaśnia: - Zdecydowaliśmy się jedynie na minimalne zwiększenie stawek podatkowych, ale konieczne dla stabilności budżetu gminy. Jednak ze względu na trudną dla części rodzin sytuację w związku z pandemią, ta podwyżka jest niższa niż inflacja.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 15 lipca 2020 roku ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 – co oznacza, że nastąpił wzrost cen o 3,9 proc.

Uchwały podatkowe uchwalone na sesji Rady Gminy Lubicz 29 października 2020 roku

drukuj (Stawki podatków na 2021 rok)

 • data: 2020-11-24

Jeśli chcesz pomóc, dołącz do bazy wolontariuszy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu poszukuje wolontariuszy, którzy mogliby wesprzeć potrzebujących w drobnych sprawach, jak spacer z psem, zgrabienie liści, czy załatwienie innej małej sprawy.

W piątek 20 listopada na gminnym profili FB zaapelowaliśmy do mieszkańców o pomoc dla starszego pana z Lubicza Górnego, który z powodu choroby nie mógł wyprowadzać psa. Odzew okazał się duży, za co wszystkim serdecznie dziękujemy. To zainspirowało GOPS do zainicjowania akcji stworzenia bazy wolontariuszy.

Pracownicy ośrodka, mimo dużego zaangażowania, często nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pojawiające się w tym trudnym okresie potrzeby, tym bardziej, że jego załoga również bywa ograniczana przez obecną sytuację. Baza wolontariuszy z numerami telefonów oraz – co ważne – informacją o rejonie, w którym są skłonni oni działać, pozwoliłaby „od ręki” skontaktować potrzebującego z wolontariuszem.

Dlatego, jeśli jesteście chętni do dołączenia do takiej bazy, zadzwońcie pod numer 501 957 906.

drukuj (Jeśli chcesz pomóc, dołącz do bazy wolontariuszy)

 • data: 2020-11-23

Modernizacja placu zabaw w Lubiczu Dolnym

Wczoraj zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji placu zabaw przy ul. Tulipanowej w Lubiczu Dolnym. Jest nowy zestaw zabawowy i nowe pojedyncze urządzenia. Na tym nie koniec.

Zdemontowano zniszczone urządzenia (ciuchcię i huśtawkę) i zamontowano nowe: zestaw zabawowy oraz huśtawkę równoważną i huśtawkę „bocianie gniazdo”. Wykopano też uschnięte tuje, nasadzając nowe.

Jeszcze w tym roku Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” naprawi zniszczone czasem elementy infrastruktury drewnianej i zamontuje furtkę. Pojawią się także ławka i kosze, w tym jeden z przeznaczeniem na psie odchody.

Drugi etap modernizacji będzie na wiosnę przyszłego roku. Zostaną odmalowane te elementy infrastruktury, które tego wymagają i naprawione daszki nad domkami. Poza tym na plac zabaw przyjadą trzy duże wywrotki świeżego piasku – zarówno na wymianę do piaskownicy, jak również do rozsypania pod urządzeniami.

Niedawno informowaliśmy też, że plac zabaw zyskał dodatkowe oświetlenie.

Remont placu zabaw został sfinansowany z budżetu sołeckiego wydzielonego z budżetu gminy oraz z budżetu gminy.

drukuj (Modernizacja placu zabaw w Lubiczu Dolnym)

 • data: 2020-11-20
 • Plac zabaw w Lubiczu Dolnym
 • Plac zabaw w Lubiczu Dolnym
 • Plac zabaw w Lubiczu Dolnym

 21 listopada przypada Dzień Pracownika Socjalnego.

To okazja, żeby pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu podziękować podwójnie. Nie tylko za codzienną, trudną, często niewdzięczną służbę, ale w tym roku również za dodatkową pracę, jaka niespodziewanie pojawiła się wraz z pandemią, narażając Was na duże ryzyko zachorowania. To właśnie pracownicy GOPS-u służą pomocą tym, którzy w naszej gminie są obecnie w najtrudniejszej sytuacji, zamknięci w domu, często starsi i samotni. To nie jest tylko wsparcie formalne, lecz także życzliwość, dobre słowo i uśmiechnięte oczy, które widać nad maseczką.

Życzymy Państwu wzajemności – tylko tyle, a czasami aż tyle. Życzymy poczucia, że Wasza praca ma sens. Życzymy także udanego życia prywatnego i przede wszystkim zdrowia. 

Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski

drukuj ()

 • data: 2020-11-20

Telefoniczny dyżur z ekspertami ZUS

W listopadzie toruński oddział ZUS wraz z podległymi jednostkami terenowymi w planie ma sześć telefonicznych dyżurów. Dotyczyć one będą m.in.: Tarczy 5.0 i prawa do świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny oraz izolacji.

Jak informuje ZUS, pierwsze dwa dyżury odbędą się 23 listopada w godz. od 9.00 do  11.00. Dzwoniąc pod numer 56 4506919 będzie można dowiedzieć się na temat podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Eksperci wyjaśnią m.in. zasady podlegania ubezpieczeniom uczniów i studentów po zakończeniu nauki, uzyskaniu tytułu licencjata/magistra. Wyjaśnią również, kiedy uczniowie i studenci pracujący na zlecenie nie podlegają ubezpieczeniom, a także jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu 26 lat. Z kolei pod nr. tel. 56 4506894 eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania dotyczące korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. kiedy zrobić ponowne zgłoszenie, a kiedy należy dokonać korekty dokumentu. 

O kwestie dotyczące emerytur osób z rocznika 1953 będzie można zapytać 24 listopada w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr. tel. 56 6109397. W trakcie tego dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. komu ZUS przeliczy świadczenie z „urzędu”, a kto musi pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Natomiast pod nr. tel.  54 230 73 82,  w godz. od 9.00 do 11.00 eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, tj.: świadczenia postojowego, dodatkowego postojowego czy zwolnienia w opłacaniu składek.

Ostatni listopadowy dyżur telefoniczny dotyczyć będzie prawa do świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny, izolacji, dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz wyrównania obniżonego zasiłku. Odbędzie się on 24 listopada w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr. tel. 54 2802835, a także 25 listopada w godz. od 10.00 do 12.00 pod nr. tel. 54 230 73 77.

Źródło: ZUS, Oddział w Bydgoszczy

 

drukuj (Telefoniczny dyżur z ekspertami ZUS)

 • data: 2020-11-20

Setne urodziny Pani Marianny

Takie urodziny zdarzają się bardzo rzadko! Pani Marianna Stasiak z Lubicza Dolnego skończyła 100 lat. Solenizantkę z najlepszymi życzeniami i koszem kwiatów odwiedził wójt Marek Nicewicz.

Pani Marianna doczekała się 5 dzieci, 11 wnuków, 17 prawnuków i … 1 praprawnuka.

Po śmierci męża zamieszkała z córką i zięciem.

Była bardzo towarzyska, uwielbiała czytać i szyć. Obecnie, ze względu na stan zdrowia, musiała z tego zrezygnować.

Zawsze zdrowo się odżywiała i to właśnie oraz „dobre” geny, zdaniem Pani Marianny, są receptą na długie życie.

100-latkę z najlepszymi życzeniami odwiedził wójt Marek Nicewicz w towarzystwie zastępcy kierownika USC Barbary Wiertel.

drukuj (Setne urodziny Pani Marianny)

 • data: 2020-11-19
 • Setne urodziny Pani Marianny Stasiak. Solenizantkę odwiedził wójt Marek Nicewicz

Fundusz Gwarancji Rolnych

Na prośbę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa publikujemy informację o Funduszu Gwarancji Rolnych, który w okresie pandemii może być wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym.

"Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r.

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/".

drukuj (Fundusz Gwarancji Rolnych)

 • data: 2020-11-19

Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym

Urzędy Skarbowe w całej Polsce zachęcają do umawianie się na spotkania. Można to zrobić na trzy sposoby, jednak z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną preferowany jest kontakt elektroniczny poprzez specjalny formularz.

"Ważne: możesz umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni.

Możesz zrobić to na 3 sposoby:

 • elektronicznie – samodzielnie umów wizytę przez formularz na stronie wizyta.podatki.gov.pl
 • telefonicznie – zadzwoń do urzędu skarbowego
 • osobiście – przyjdź do punktu umawiania wizyt w urzędzie

Jak samodzielnie umówić wizytę w urzędzie skarbowym na stronie wizyta.podatki.gov.pl

 • wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić
 • wybierz datę i godzinę wizyty
 • podaj swoje dane
 • potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail
 • w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty".

Komunikat Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu

drukuj (Jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym)

 • data: 2020-11-19

Listopadowy numer "Gońca gminnego"

Najnowsze wydrukowane wydanie "Gońca" dziś właśnie ruszyło do nas z drukarni, jutro powinno więc dojechać do urzędu. Biuletyn można już jednak przeczytać na stronie internetowej, gdzie umieściliśmy go w formacie pdf.

W związku z sytuacją epidemiologiczną zmieniliśmy sposób dystrybucji "Gońca" - tak, aby dotarł do jak największej liczby mieszkańców. Równocześnie zawsze umieszczamy go także na stronie internetowej gminy. Najnowszy numer przeczytacie tutaj, a jeśli ktoś byłby zainteresowany poprzednimi wydaniami, to - przypominamy - są one dostępne w zakładce Goniec gminny.

W listopadowym numerze mnóstwo najświeższych informacji, m.in. o kolejnych dotacjach na gminne inwestycje, aktualnych remontach w naszych sołectwach, zmianach w organizacji ruchu, projektach społecznych, wsparciu dla seniorów czy funkcjonowaniu urzędu w czasie pandemii.

drukuj (Listopadowy numer "Gońca gminnego")

 • data: 2020-11-18

Werdykt konkursu "Piękno chronionej przyrody gminy Lubicz"

Na okładce gminnego ściennego kalendarza na 2021 rok znajdzie się zdjęcie 17-letniej Kamili Sztandarskiej z Młyńca Pierwszego prezentujące ujście rzeki Drwęcy do Wisły z lewego brzegu. To właśnie ono zwyciężyło w naszym konkursie fotograficznym!

Plon ogłoszonego w sierpniu gminnego konkursu „Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz” będzie można podziwiać przez cały następny rok, patrząc na gminny kalendarz. Kalendarz jest już w przygotowaniu. Znajdzie się w nim 13 najlepszych, zdaniem jury, zdjęć zgłoszonych przez dzieci i młodzież z naszej gminy. Przypomnijmy, zdjęcia oceniało niezależne jury, złożone z profesjonalistów pod przewodnictwem artysty – fotografika Adama Fisza.

Przewodniczący jury tak komentuje werdykt: - Moim zdaniem fotografia to forma wrażliwości, która pozwala patrzeć na świat trochę inaczej, dostrzegać nastroje, zachwycać się formami przyrody czy zauważać niezwykły klimat oświetlenia. Takie spojrzenie daje możliwość dostrzegania piękna w codziennych sytuacjach, miejscach czy przedmiotach. Takiej wrażliwości, pewnego rodzaju zamyślenia, nad poetyką przyrody szukałem w nadesłanych pracach. Dlatego wybieram zdjęcia, które oprócz rejestracji ładnego krajobrazu, mają coś jeszcze, jakąś subtelną tajemnicę, skłaniają do zastanowienia, dają nam coś więcej niż tylko wrażenia estetyczne.

Jury  oceniało zakodowane prace, nie znając nazwisk ich autorów.

Zatem czyje zdjęcia zostały docenione?

Nagrodę główną zdobyła Kamila Sztandarska za zdjęcie przedstawiające ujście rzeki Drwęcy do Wisły z lewego brzegu.

Nagrodę I stopnia otrzymał Emil Krupkie – zdjęcie pt. Jeleń na łące w Lubiczu Dolnym.

Nagroda II stopnia trafi do Kornelii Kruzińskiej – Drwęca o zachodzie słońca.

Nagrodę III stopnia uzyskał Jakub Bożek – Zakole Drwęcy w Złotorii we wrześniu.

Wyróżnienia otrzymają: Kornelia Kruzińska za Piękno lubickiej dzikiej przyrody oraz Zuzanna Kubacka za Ważkę uchwyconą podczas wakacyjnego spaceru w Józefowie i Sierpniowy spływ kajakowy rzeką Drwęcą w Złotorii.

Serdecznie gratulujemy!

Dodatkowo w kalendarzu znajdą się także, wytypowane przez jury, następujące zdjęcia: Dzikie zwierzęta w Józefowie (Zuzanna Kubacka), Rzeka Drwęca otoczona naturą - zdjęcie zrobione z mostu łączącego Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi (Aleksander Rubiszewski), Ujście rzeki Drwęcy do Wisły przed zachodem słońca; zdjęcie wykonane z prawego brzegu rzeki (Kamila Sztandarska), Zielona część brzegu jeziora w Józefowie (Aleksander Rubiszewski), Zdjęcie wykonane w październiku z kajaka na trasie Lubicz Złotoria (Jonasz Głuszkowski) oraz Złotoria, miejsce, gdzie Drwęca wpada do Wisły (Jakub Bożek).

Wszystkie te fotografie prezentujemy poniżej.

Projekt konkursowy „Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz” został sfinansowany z programu unijnego za pośrednictwem LGD „Podgrodzie Toruńskie” oraz z budżetu gminy Lubicz. Z nagrodzonymi i wyróżnionymi listownie do świąt skontaktuje się Referat Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz. W podziękowaniu za udział kalendarze przekażemy także wszystkim pozostałym, a niewymienionym, uczestnikom konkursu.

Planowana na listopad wystawa pokonkursowa z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej zostanie przesunięta na inny termin.

NASZE JURY

Adam Fisz

Fotografią zajmuje się od ponad trzydziestu lat, dla przyjemności i zawodowo. Fotografuje, bo lubi i umie, traktując to zajęcie bardzo poważnie. Jest absolwentem Studium Fotograficznego w Warszawie, studiował w  PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Operatorskim. W swoim portfolio ma tysiące ujęć, zarówno fotografie reklamowe, liczne portrety jak i zdjęcia architektury. Uczestnik licznych wystaw fotograficznych. Od kilku lat zajmuje się również tworzeniem zdjęć filmowych do klipów reklamowych i filmów dokumentalnych, autor zdjęć do filmów „Panoptikon” w reżyserii Marcina Gładycha, Ziggy Dust w reżyserii Ryszarda Kruka oraz jako współreżyser i autor zdjęć do filmu „Smugi”. W fotografii najbardziej pociąga go pewna nieoczywistość. Fotografia jest dla niego formą wrażliwości i chciałby, żeby tak pozostało.

Łukasz Piecyk

Rocznik 91. Fotograf prasowy, eventowy i portretowy. Operator drona. Prowadzi na YouTubie kanał "Piec od kuchni" dla fotografów.

Beata Nowak-Latańska

Fotograf z wykształcenia i zamiłowania, fotografia dziecięca, rodzinna i reportażowa do obejrzenia na FB "Jak Kura Pazurem" oraz na instagramie #beatanowaklatanska. Prywatnie optymistka z nieograniczonymi zasobami dobrego humoru.

drukuj (Werdykt konkursu "Piękno chronionej przyrody gminy Lubicz")

 • data: 2020-11-18
 • Konkurs foto. loga lgd i UE2
 • Nagrodę główną zdobyła Kamila Sztandarska za zdjęcie przedstawiające ujście rzeki Drwęcy do Wisły z lewego brzegu
 • Nagrodę I stopnia otrzymał Emil Krupkie – zdjęcie pt. Jeleń na łące w Lubiczu Dolnym
 • Nagroda II stopnia trafi do Kornelii Kruzińskiej – Drwęca o zachodzie słońca
 • Nagrodę III stopnia uzyskał Jakub Bożek – Zakole Drwęcy w Złotorii we wrześniu
 • Wyróżnienie. Kornelia Kruzińska za Piękno lubickiej dzikiej przyrody
 • Wyróżnienie. Fot. Zuzanna Kubacka, Ważka uchwycona podczas wakacyjnego spaceru w Józefowie
 • Wyróżnienie. Fot. Zuzanna Kubacka, Sierpniowy spływ kajakowy rzeką Drwęcą w Złotorii
 • Dzikie zwierzęta w Józefowie (Zuzanna Kubacka)
 • Rzeka Drwęca otoczona naturą - zdjęcie zrobione z mostu łączącego Młyniec Pierwszy i Młyniec Drugi (Aleksander Rubiszewski)
 • Ujście rzeki Drwęcy do Wisły przed zachodem słońca; zdjęcie wykonane z prawego brzegu rzeki (Kamila Sztandarska)
 • Zielona część brzegu jeziora w Józefowie (Aleksander Rubiszewski)
 • Zdjęcie wykonane w październiku z kajaka na trasie Lubicz – Złotoria (Jonasz Głuszkowski)
 • Złotoria, miejsce, gdzie Drwęca wpada do Wisły (Jakub Bożek)

Masz sprawę w USC? Zadzwoń [Aktualizacja]

Od 16 listopada w naszym urzędzie ponownie będzie można załatwić sprawy związane z aktami stanu cywilnego, dowodami osobistymi i ewidencją ludności. W jaki sposób?

Od 3 do 13 listopada z powodu choroby pracowników USC było nieczynne. W formie dyżurów załatwialiśmy tylko najpilniejsze sprawy te, które nie były do wykonania zdalnie.

Przypominamy, że przez internet można wykonać prawie wszystkie czynności, korzystając z Profilu Zaufanego. A o tym, jak go założyć przeczytacie Państwo tutaj.

Wyjątkiem jest pobranie aktu zgonu (osoby zmarłej na terenie naszej gminy) oraz odbiór dowodu osobistego. 

W przypadku koniecznej wizyty w urzędzie, należy umówić się na nią telefonicznie:

kierownik USC (akty, zameldowania stałe) - tel. 56 674 40 14, e-mail usc@lubicz.pl, zastępca kierownika USC (meldunki czasowe, dowody osobiste) - tel. 56 674 40 13, e-mail dowody@lubicz.pl.

Więcej o pracy urzędu podczas pandemii przeczytacie tutaj.

drukuj (Masz sprawę w USC? Zadzwoń [Aktualizacja])

 • data: 2020-11-13

Śliwy, klony, żywotniki oraz inne drzewa i krzewy

Krajobraz naszej gminy uatrakcyjniło 244 pięknych, dużych sadzonek drzew oraz 55 sztuk krzewów. Sadzonki, m.in. dzięki sołtysom i radom sołeckim, pojawiły się w kilku miejscowościach.

Sadzonki kupił Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy Lubicz na wniosek sołtysów, na skutek decyzji starostwa, które nakazywały posadzenie nowych drzewek w zamian za wycięcie innych, np. tych zagrażających bezpieczeństwu, a także w celu wymiany uschniętych.

Zamówiony materiał szkółkarski czysty odmianowo i wyprodukowano zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny są zdrowe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Drzewa mają zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową.

Łącznie zostało posadzonych 244 pięknych, dużych sadzonek drzew oraz 55 sztuk krzewów, które pochodzą z obszaru Polski.

W Młyńcu Drugim uzupełniono aleję akacji kulistych prowadzącą do kościoła ulicą Akacjową. Przy nowej świetlicy posadzono drzewa gatunków: śliwa wiśniowa oraz żywotniki zachodnie. W Kopaninie uzupełniono nasadzenia drzewami gatunku żywotnik zachodni, jarząb pospolity oraz śliwa wiśniowa, a w Jedwabnie klony kuliste nasadzono przy świetlicy. Nowe drzewka zyskało także Brzezinko, gdzie przy drodze wokół wzgórza z kapliczką św. Rocha wkopano śliwy wiśniowe ozdobne, a także krzewy róże okrywowe. Klony kuliste zostały nasadzone w Krobi przy świetlicy wiejskiej oraz w Lubiczu Dolnym przy placu zabaw na ul. Tulipanowej. Grębocin wzbogacił się (m.in. przy Szkole Podstawowej) o klony kuliste, kasztanowce czerwone, śliwy wiśniowe, klony kuliste, żywotniki zachodnie oraz krzewy, tj. forsycję, tawułę japońską, pęcherznicę kalinolistną, pęcherznicę żółtolistną i krzewuszkę cudowną.

drukuj (Śliwy, klony, żywotniki oraz inne drzewa i krzewy)

 • data: 2020-11-12
 • Jesienna akcja sadzenia drzew w gminie Lubicz
 • Jesienna akcja sadzenia drzew w gminie Lubicz
 • Jesienna akcja sadzenia drzew w gminie Lubicz

Święto Niepodległości. Pamiętamy...

102 lata temu Polska odzyskała niepodległość. W tym roku 11 listopada jest jednak szczególnym dniem dla Lubicza Dolnego, który świętuje setną rocznicę powrotu do Polski. Wywieśmy flagi w barwach narodowych.

Tegoroczne Święto Niepodległości będzie inne niż zakładaliśmy. Planowaliśmy radosne obchody nad Drwęcą, stanowiącą granicę zaborów, przy ognisku, z rekonstrukcją dawnych zdarzeń, wspólnym śpiewem i pięknie przyozdobioną w barwy narodowe byłą pocztą i młynami.

Pozostaje nam wywiesić biało-czerwone flagi na urzędzie, a Państwa zachęcamy do udekorowania swoich domów .

Bo przecież wszyscy pamiętamy, że 102 lata temu Polska odzyskała niepodległość, a Lubicz Dolny świętuje właśnie okrągłą, setną rocznicę.

drukuj (Święto Niepodległości. Pamiętamy...)

 • data: 2020-11-10

Gminny konkurs ekologiczny [Aktualizacja odbiór nagród]

Aż 159 prac wpłynęło na gminny konkurs „Nasza Gmina - Nasze Środowisko 2020". Wybierając laureatów, komisja miała trudny orzech do zgryzienia. Kto otrzyma nagrody?

W kategorii I (ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE) Kategoria plastyczna - EKO-OBRAZ:

 1. Adrianna Nowakowska  - I nagroda (Oddział Przedszkolny Młyniec Pierwszy)
 2. Weronika Tryba - II nagroda (Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Lubicz Górny)
 3. Antonina Trajder - III nagroda (Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Lubicz Górny).

W kategorii II (KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ) – Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-ZAKŁADKA

 1. Marta Jaszczołt - I nagroda (Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny)
 2. Helena Miętkiewicz - II nagroda (SP Młyniec Pierwszy)
 3. Jaś Bożek - III nagroda (SP Grębocin).

W kategorii III ( KLASY IV-VI SP) – Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-KOMIKS

 1. Antonina Blangiewicz - I nagroda (SP Grębocin)
 2. Marcelina Syroka - II nagroda (SP Lubicz Dolny)
 3. Andrzej Domagalski - III nagroda (SP Lubicz Dolny).

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prace. Zwycięzcom nagrody planujemy przekazać pod koniec listopada. Część środków, z których zostaną zakupione nagrody zostało pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Konkurs zorganizował Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz.

Więcej zdjęć zdjęć na profilu FB Gmina Lubicz

Aktualizacja z 27.11. Upominki otrzymają wszyscy uczestnicy konkursu. Niespodzianki przekazaliśmy dla Was do szkół, do których uczęszczacie. Odbiór w godz. 8.00-14.00.

drukuj (Gminny konkurs ekologiczny [Aktualizacja odbiór nagród])

 • data: 2020-11-09
 • Plon konkursu Nasza Gmina - Nasze Środowisko 2020
 • Plon konkursu Nasza Gmina - Nasze Środowisko 2020
 • Plon konkursu Nasza Gmina - Nasze Środowisko 2020

Chryzantemy za darmo. Dla kogo?

ARiMR informuje o możliwości bezpłatnego odbioru chryzantem. Z przesłanej korespondencji wynika, że propozycja jest skierowana do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Agencja prosi także o zainteresowanie tematem sołtysów i parafie.

"(...) w związku z realizacją przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy dla posiadaczy chryzantem, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19, uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania chęci bezpłatnego odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne do czwartku 12.11.2020 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu (...).

W formularzu należy wskazać liczbę chryzantem doniczkowych i/lub ciętych, jakie chcieliby Państwo odebrać.

Kierownik Biura Powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskaże miejsce odbioru chryzantem oraz poinformuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru kwiatów.

W razie pytań, proszę o kontakt z właściwym Biurem Powiatowym ARiMR.

Dodatkowo w poniższym linku znajdą Państwo zarówno adresy jak i numery telefonów do biur powiatowych ARiMR:

https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne/kujawsko-pomorski-or02/dane-teleadresowe.html ".

 

drukuj (Chryzantemy za darmo. Dla kogo?)

 • data: 2020-11-06

IV ratę podatków wpłacamy na konto

Mieszkańców prosimy o wpłaty na indywidualne konta podane na decyzji podatkowej, ponieważ tym razem, z uwagi na wzrastającą liczbę osób chorych na Covid-19, rata nie będzie pobierana przez inkasentów.

Termin opłaty podatków dla osób fizycznych upływa 15 listopada.

W przypadku pytań można dzwonić do Referatu Podatkowego pod nr tel. 56 621 21 36 lub 56 621 21 09, albo mailować na adres podatki@lubicz.pl.

Zarządzenie wójta w sprawie poboru podatków w formie incaso

drukuj (IV ratę podatków wpłacamy na konto)

 • data: 2020-11-05

Citomed. Czy tu zajdzie zmiana?

W ostatnich dniach w mediach ogólnopolskich pojawił się komunikat, że spółkę Lecznice Citomed kupuje znana na rynku usług medycznych Grupa Lux Med. Transakcja czeka jeszcze na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ale informację potwierdza Agnieszka Bednarek, kierownik działu marketingu Lecznice Citomed w Toruniu: „Jesteśmy w przeddzień połączenia naszej spółki z Grupą Lux Med”.  

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Żywimy głęboką nadzieję, że  informacja, jaka obiegła ostatnio media, oznacza początek większych zmian, tak długo wyczekiwanych przez mieszkańców naszej gminy.

Do władz Lubicza dociera bowiem wiele krytycznych głosów pacjentów dotyczących funkcjonowania przychodni zdrowia w Lubiczu Górnym, prowadzonej w pełni przez prywatną spółkę Citomed. Od początku tej kadencji z inicjatywy wójta, wraz z Radą Gminy Lubicz, odbyło się kilka spotkań, na których informowaliśmy przedstawicieli Citomedu o zgłaszanych przez mieszkańców uwagach i skargach, prosząc – bo tylko takie mamy możliwości - o usprawnienie pracy w placówki.

Przy tej okazji trzeba raz jeszcze wyjaśnić, że żadna z przychodni zdrowia działających w naszej gminie nie jest publicznym zakładem opieki (tzw. POZ), co oznacza, że nie podlega wójtowi. Na początku XXI wieku, ówczesna rada gminy zdecydowała o rezygnacji z prowadzenia gminnych przychodni, stawiając na wypełnienie tej luki przed niepubliczną służbę zdrowia, świadczącą usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. To właśnie wtedy pojawiły się placówki niepubliczne: W 2003 roku Praktyka Lekarza Rodzinnego Krystyna Kusz w Złotorii, w 2005 roku w Grębocinie Praktyka Lekarza Rodzinnego Tomasz Ołtarzewski, a potem Moja Przychodnia Lekarze Rodzinni J. Bugajska i M. Krzemińska, a w 2006 r. Citomed w Lubiczu Górnym.

Do pracy tego ostatniego mieszkańcy mają najwięcej zastrzeżeń. Znana w Toruniu sieć lecznic Citomed jest do dziś samodzielnym podmiotem rynku medycznego, nie korzysta z żadnych dotacji gminnych, nie dzierżawi żadnego budynku ani majątku gminnego, nie podlega żadnej kontroli czy nadzorowi władz gminy. 

Sposobem zwracania uwagi na niezadowolenie pacjentów jest składanie oficjalnych skarg do:

1. kierownictwa spółki lecznicy:

 • osobiście poprzez wpis do księgi skarg dostępnej w rejestracji przychodni w Lubiczu lub siedzibie przy Skłodowskiej-Curie w Toruniu,
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej citomed.pl,
 • e-mailowo na adres: sekretariat@citomed.pl,
 • pisemnie, listownie na adres: Lecznice CITOMED Sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń. 

2. nadzorującego świadczenie usług Narodowego Funduszu Zdrowia - szczegółowe instrukcje są umieszczone pod tym linkiem

3. Rzecznika Praw Pacjenta – w tym miejscu jak to zrobić.

Więcej o przejęciu Citomedu na portalu money.pl -  tutaj

 

drukuj (Citomed. Czy tu zajdzie zmiana?)

 • data: 2020-11-05

Wywóz śmieci w świątecznym tygodniu

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą harmonogramu odbioru odpadów komunalnych w związku ze Świętem Niepodległości (11 listopada), które jest dniem wolnym od pracy.

10 listopada (wtorek):

 • Lubicz Górny ulica: Nowa;
 • Krobia ulice: Orszta, Zacisze, Malinowa, Cicha, Piękna, Jarzębinowa, Stroma, Długa, Krótka, Miętowa, Cytrynowa, Spokojna, Makowa, Poprzeczna, Miła, Osikowa, Żytnia, Leszczynowa, Osiedlowa, Oliwkowa, Olimpijska, Olszynowa, Cisowa, Pod Dębami, Sportowa;
 • Grębocin ulice: Dworcowa, Kolonia Papowska, Rogowska, Spółdzielcza;
 • Złotoria ulice: Toruńska, Sportowa, Wiśniowa, Relaksowa, Storczykowa, Różana, Liliowa, Lipowa, Konwaliowa, Bukowa;
 • Grabowiec.

12 listopada (czwartek):

 • Złotoria pozostałe ulice;
 • Krobia pozostałe ulice;
 • Nowa Wieś;
 • Kopanino.

drukuj (Wywóz śmieci w świątecznym tygodniu)

 • data: 2020-11-04

Urząd Stanu Cywilnego zamknięty [Aktualizacja 3]

Od 3 listopada stanowiska ds. akt stanu cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności z powodu choroby pracowników będą nieczynne do odwołania. Co robić w tej sytuacji?

Dotychczas nasze koleżanki pracowały nieprzerwanie, obsługując również licznych mieszkańców okolicznych gmin. Teraz to my jesteśmy zmuszeni poprosić Państwa o udanie się do innych urzędów gmin.

Przypominamy też, że prawie wszystkie czynności można wykonać przez internet, korzystając z Profilu Zaufanego. A o tym jak go założyć przeczytacie Państwo tutaj.

Wyjątkiem jest pobranie aktu zgonu (osoby zmarłej na terenie naszej gminy) oraz odbiór dowodu osobistego. Wyłącznie w tych dwóch sprawach mieszkańcy mogą kontaktować się pod nr tel. 56 674 40 14. Dla zgłaszających zgon gmina zorganizuje krótki dyżur uprawnionego do obsługi akt stanu cywilnego pracownika z sąsiedniej gminy.

drukuj (Urząd Stanu Cywilnego zamknięty [Aktualizacja 3])

 • data: 2020-11-02

W dzień Wszystkich Świętych zostajemy w domu

Uwaga! Dziś po południu premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od soboty 31 października do poniedziałku 2 listopada cmentarze będą zamknięte. 

Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zaapelował również, aby przez najbliższe dwa tygodnie seniorzy pozostali w domu. – Od tego zależy Wasze życie – mówił.

Naszym seniorom przypominamy numery telefonów wsparcia: tutaj. 

Jak zalecił premier, wszyscy pracownicy administracji publicznej przez następne dwa tygodnie, jeśli tylko jest taka możliwość, powinni pracować zdalnie.

W Urzędzie Gminy Lubicz część pracowników w taki właśnie sposób, z dostępem do służbowych komputerów, swoje obowiązki wykonuje już od kilkunastu dni. Szczegóły tutaj.

Więcej o najnowszych zaleceniach z 30.10 >>> tutaj.

drukuj (W dzień Wszystkich Świętych zostajemy w domu)

 • data: 2020-10-30

PSZOK. Zmiana godzin pracy

Od listopada bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym będzie czynny we wtorki i czwartki od 8.00 do 16.00, a w soboty od 9.00 do 14.00. Co można tu przywieźć?

W PSZOK są przyjmowane następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Lubicz:

a) papier i tektura,
b) tworzywa sztuczne,
c) metale,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) szkło,
f) chemikalia,
g) przeterminowane leki,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, po ich uprzednim opróżnieniu z zawartości oraz innych odpadów,
i) sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być przekazywany kompletny (w całości),
j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian i papa, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), do 1 m3 na gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, natomiast każdy kolejny m3 jest płatny w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100),
k) zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
l) bioodpady,
m) tekstylia i odzież,
n) baterie i akumulatory,
o) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

PSZOK nie przyjmuje:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
b) azbestu,
c) części samochodowych,
d) odpadów niebezpiecznych, które nie posiadają udokumentowanego źródła pochodzenia,
e) odpadów w nieszczelnych opakowaniach,
f) odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej),
g) odpadów poprodukcyjnych,
h) sprzętu budowlanego.

Wszelkie informacje o pracy PSZOK można uzyskać na miejscu lub pod numerem telefonu 797 999 886 (telefon aktywny w dniach otwarcia) od pracownika obsługi oraz od pracowników Referatu Gospodarki Odpadami, pokój numer 1 na parterze Urzędu Gminy w  Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21 lub pod numerem telefonu 56 621 21 28. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny tutaj oraz na miejscu u pracownika punktu.

drukuj (PSZOK. Zmiana godzin pracy)

 • data: 2020-10-29

Uwaga! Ważna informacja dla naszych seniorów

Drodzy seniorzy, jeżeli potrzebujecie pomocy w zrobieniu zakupów czy zrealizowaniu recepty na leki, możecie skontaktować się z GOPS w Lubiczu lub ogólnopolską infolinią wsparcia pod numerem telefonu: 22 505 11 11.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, w szczególności w wieku 70+, którzy nie mają w pobliżu rodziny, a pragną zostać w domach z powodu sytuacji epidemiologicznej oraz w odpowiedzi na rządowy program „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czeka na telefoniczne zgłoszenie potrzeb seniorów w kwestii m.in. zrobienia zaopatrzenia – mówi Anna Sikorska, kierownik lubickiego GOPS.

Warto dodać, że w ten sposób lubicki ośrodek udziela pomocy potrzebującym seniorom z gminy już od początku pandemii.

Prosimy zatem o kontakt z GOPS pod numery telefonów: 56 674 21 55; 56 674 21 56 lub z pracownikami socjalnymi: 509 485 803; 501 957 906.

Swoje potrzeby można także sygnalizować za pośrednictwem ogólnokrajowej infolinii wsparcia pod numerem: 22 505 11 11.

Poza tym w ramach prowadzenia Klubów Wsparcia Seniora ośrodek przeszedł na tryb zdalny. Oznacza to, że do seniorów którzy są uczestnikami projektów dowozi posiłki w miejsce zamieszkania, pracownicy GOPS przywożą również materiały do zajęć z "Rozwijania umiejętności i zainteresowań", namawiając uczestników do pracy w domu. Dla seniorów biorących udział w projekcie prowadzone są także dwa profile facebookowe. GOPS prowadzi również zdalne poradnictwo socjalne, prawne, terapeutyczne, zdrowotne.

- Próbujemy wspierać seniorów w tych trudnych dla nich czasach i rozwiązywać ich bieżące problemy, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa – mówi Marta Rębska z GOPS-u.

drukuj (Uwaga! Ważna informacja dla naszych seniorów)

 • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Złotoria. Kierowco, patrz na znaki

Nowo wybudowana ulica Ciechocińska w Złotorii jest teraz ulicą jednokierunkową. To nie wszystko. Na tym terenie pierwszeństwo mają osoby piesze. 

Ulice Szkolna, Flisacka i Ciechocińska w Złotorii zyskały nowe nawierzchnie, dzięki gminnej inwestycji za ponad 1,4 mln zł, dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Odbiór robót zaplanowany został na 30 października 2020 r.

Niestety, część kierowców postanowiła wykorzystać lepszą jezdnię, próbując ominąć korki przy kościele. To powoduje uciążliwość dla osób mieszkających w tym miejscu, ale także stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, w tym uczniów.

Dlatego na wnioski sołtysa i mieszkańców na ul. Ciechocińskiej została zmieniona organizacja ruchu.

Ulica Ciechocińska jest teraz jednokierunkowa (wjazd od Toruńskiej), co oznacza, że jadąc pod prąd łamie się przepisy. Poza tym to strefa zamieszkania, czyli z pierwszeństwem dla pieszych, którzy mogą poruszać się po całej szerokości drogi. Ograniczenie prędkości dla samochodów wynosi 20 km na godzinę, a parkować można tylko w miejscach wyznaczonych.

Mimo to, że zmiana obowiązuje od kilku dni, część kierowców nie stosuje się do znaków. Wobec czego informujemy, że w tym rejonie częściej pojawią się patrole policji, które będą egzekwować przestrzeganie prawa.

drukuj (Złotoria. Kierowco, patrz na znaki)

 • data: 2020-10-26
 • Ulica Ciechocińska jest teraz jednokierunkowa - wjazd od Toruńskiej

Październikowa sesja Rady Gminy Lubicz

XXIV sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 29 października o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Krobi z proponowanym porządkiem, który zawiera załącznik.                  

Link do transmisji sesji         

 • data: 2020-10-26

Ławy targowe w pobliżu Netto

W Lubiczu Górnym w nowej lokalizacji stanęły ławy do sprzedaży detalicznej, gdzie bezpłatnie możecie sprzedawać swój towar. To propozycja dla tych, którzy mają do zaoferowania płody ziemi, owoce, kwiaty, znicze, ale także dla innych drobnych przedsiębiorców.

Ławy ustawione kilka miesięcy temu w pobliżu Piekusia teraz musieliśmy przenieść w inne miejsce ze względu na budujący się pumptrack, który będzie w otulinie zieleni.

Teraz tzw. plac kiermaszowy znajduje się w bardziej atrakcyjnym dla handlujących miejscu – przy parkingu w pobliżu Netto.

Do skorzystania z ław kiermaszowych zapraszamy wszystkich chętnych – osoby oferujące warzywa i owoce, sprzedawców zniczy (z racji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych), a także innych zainteresowanych.

Za udostępnienie miejsca nie pobieramy opłaty. Prosimy jedynie o pozostawienie po sobie porządku, a w obecnej sytuacji sanitarnej także do przestrzegania wszelkich zalecanych zasad bezpieczeństwa.

drukuj (Ławy targowe w pobliżu Netto)

 • data: 2020-10-22
 • Tzn. plac kiermaszowy w Lubiczu Górnym jest teraz w nowym miejscu

W sobotę odbieramy odpady segregowane

W sobotę 24 października, zgodnie z harmonogramem, nastąpi wywóz odpadów segregowanych. Prosimy zawiązane worki wystawić przed godz. 6 rano.  Przypominamy też najważniejsze zasady.

 • Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, trzeba niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami: mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas nie wystawiają pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ musi obsłużyć 5.200 domostw. Jeśli jednak śmieci zostały wystawione na czas, a mimo to są nieodebrane, prosimy o reklamacje (jak w pkt. 1).
 • Zdarza się jeszcze jeden powód niezabierania worków - unikanie płatności za odpady. Na terenie gminy ciągle mamy przypadki osób, które od lat u nas mieszkają, co zgłaszają nam sąsiedzi, ale nadal mają oficjalnie nieodebrany dom, więc zameldowani są poza gminą. Gdzie trafiają śmieci z takich domostw? Wysoce prawdopodobne jest, że zalegają w różnych, przypadkowych miejscach, zaś samochody MPO nie przeczesują gminy w poszukiwaniu podrzuconych worków, tylko podjeżdżają pod konkretne zgłoszone adresy - według tras wyznaczonych na dany dzień.
 • Pamiętajmy o dokładnym zawiązaniu worka. Poza tym szkło w workach nie może być potłuczone. Worek z odłamkami podczas ładowania go na samochód często pęka. Niestety, zdarza się także, że odłamki szkła, przecinające folię ranią pracowników firmy zajmującej się odbiorem odpadów.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad.

drukuj (W sobotę odbieramy odpady segregowane)

 • data: 2020-10-22

Koronawirus. Sytuacja w naszej gminie. Kolejne kroki

Od kilku tygodni w całej Polsce obserwujemy narastającą falę zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego też wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz od samego początku tej jesiennej fali epidemii podejmuje kolejne decyzje o wprowadzeniu szeregu działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka zachorowania na Covid-19. W równym stopniu dotyczy to mieszkańców, pracowników jednostek gminnych, jak i samego urzędu.

Zanim jeszcze ustanowiono czerwoną strefę w powiecie toruńskim, wójt Lubicza wprowadził zmiany w funkcjonowaniu urzędu gminy i w gminnych jednostkach. Wszystko po to, aby nie doprowadzić do zamknięcia urzędu, a w konsekwencji paraliżu całej gminy. Pisaliśmy o tym tutaj.

Dodatkowo na początku października, w trosce o najbardziej narażoną grupę ryzyka, odwołaliśmy zajęcia dla klubów seniora i chórów w świetlicach. Nie wróciliśmy także do stałych zajęć świetlicowych dla dzieci.

- Mimo tych wyprzedzających działań profilaktycznych, w mojej ocenie sytuacja jest dużo groźniejsza w porównaniu z tą, z którą mięliśmy do czynienia na wiosnę – mówi wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz. Obecnie w naszej gminie mamy kilkadziesiąt osób zakażonych koronawirusem i grubo ponad sto na kwarantannie. W bieżącym kontakcie telefonicznym z osobami kierowanymi na kwarantannę i izolację domową są pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, udzielając wsparcia i pomocy wszędzie tam, gdzie występuje taka potrzeba. Sytuacja jest dynamiczna, statystyki zmieniają się z dnia na dzień. Dlatego konieczna jest absolutna ostrożność i wprowadzenie kolejnych obostrzeń.

Zapowiedzi poprawy pogody zapewne przełożą się na wzmożone spacery i korzystanie z gminnych placów zabaw i siłowni. W związku z tym od jutra zamykamy place zabaw i siłownie zewnętrze, a także toaletę publiczną w Lubiczu Górnym jako potencjalnie miejsce zarażenia, które mogłoby nastąpić poprzez dotknięcie powierzchni, wcześniej używanej przez osobą zarażoną.

Uwaga! Decyzje dotyczące funkcjonowania placów zabaw, siłowni i boisk będących przy szkołach podejmą ich dyrektorzy, dlatego też prosimy o śledzenie komunikatów placówek oświatowych. To również istotne ze względu na ewentualnie potencjalne zmiany w funkcjonowaniu szkół.

- Dostrzegam i podzielam obawy grona pedagogicznego i rodziców o bezpieczeństwo dzieci w szkołach, a w konsekwencji bezpieczeństwo wszystkich naszych mieszkańców – mówi wójt Marek Nicewicz. – Jednak w jesiennej fazie pandemii wójt gminy nie ma kompetencji do wprowadzenia nauczania zdalnego lub hybrydowego. O tym decyduje wyłącznie sanepid w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Wójt Lubicza dodaje: - Apeluję o  stosowane zasady DDM - zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcję rąk oraz zakrywanie nosa i ust. To jedyne, co możemy zrobić, aby ustrzec się przez zakażeniem. W tej chwili nie mamy innych sposobów.

drukuj (Koronawirus. Sytuacja w naszej gminie. Kolejne kroki)

 • data: 2020-10-21

Odwołane uroczystości z okazji Święta Niepodległości

Z powodu sytuacji epidemiologicznej musimy odwołać uroczystości związane ze Świętem Niepodległości, które miały odbyć się pod byłą pocztą w Lubiczu Dolnym, świętującym w tym roku 100-lecie odzyskania niepodległości.

Przygotowywaliśmy się do tego, z przerwami, od roku. Uzyskaliśmy zgodę od prywatnej osoby na wykorzystanie jej działki nad Drwęcą do zorganizowania dla Państwa tego wydarzenia w atmosferze wspólnoty i radosnego świętowania.

Program był gotowy, grupa rekonstrukcyjna w trakcie prób. Również część mieszkańców wraz z nami brała udział w przygotowaniach. Seniorzy od kilku tygodni z zapałem ćwiczyli wybrane przez siebie pieśni.

Niestety. Jesteśmy w czerwonej strefie, a liczba zarażonych w całym kraju zbliża się do 10 tys. osób dziennie. W tej sytuacji nie możemy się spotkać.

drukuj (Odwołane uroczystości z okazji Święta Niepodległości)

 • data: 2020-10-21

Wspólnie dbamy o nasze świetlice

Gmina Lubicz remontuje kolejne świetlice sołeckie. Teraz na "tapecie” są m.in. Sołectwa Mierzynek, Grębocin i Rogówko. A co za nami?

W świetlicy w Mierzynku na podłogach będą wygodniejsze i estetyczniejsze w utrzymaniu kafelki. – W naszą świetlicę inwestujemy od 10 lat, odkąd jest fundusz sołecki – mówi sołtys Mariusz Filuś. Kto zna to miejsce, doskonale widzi różnicę. W tamtym roku malowano tu ściany i sufity. Najistotniejsze i najbardziej kosztowne było jednak założenie, przy pomocy gminy, centralnego ogrzewania, dzięki czemu teraz świetlica może być wykorzystywana także w chłodnych miesiącach w roku.

W Grębocinie trwa remont świetlicy wiejskiej odzyskanej po przeniesieniu poradni pedagogicznej do budynku szkoły.  Wcześniej wymieniono okna, teraz modernizowane są pomieszczenia wewnątrz, które następne zostaną urządzone i umeblowane.

Dzieje się też w Rogówku. – Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubiczu robi nam gruntowny remont świetlicy – mówi Bogdan Laskowski, sołtys Rogówka. – Ściany są już pomalowane, czekamy na podwieszany sufit i wymianę drzwi.

Mieszkańcy Rogówka stwierdzili, że świetlica, w której odbywają się nie tylko zebrania, ale również imprezy integracyjne skupiające różne środowiska, to centralne miejsce tej miejscowości, dlatego wymaga zadbania wewnątrz i zewnątrz. W tym roku teren przed budynkiem również oświetlono, podobnie jak plac zabaw, montując dwie lampy ledowe (na słupie i na ścianie). Natomiast za świetlicą położono 400 m kw. kostki brukowej.

Rozpoczęły się również prace nad uporządkowaniem terenu wokół świetlicy w Nowej Wsi, gdzie ma powstać boisko. W następnej kolejności będzie tutaj przeniesiemy plac zabaw, który z czasem wzbogaci się o dodatkową infrastrukturę. Zakres tych wszystkich prac jest duży, dlatego został rozłożony na etapy. Podstawową część działań zaplanowano na jesień, pozostałe wiosną przyszłego roku i w ciągu następnych miesięcy. Przy okazji tych porządków zostanie rozebrany stary budynek gospodarczy przy świetlicy.

O świetlicę dba także sołectwo Brzeźno. Kolejny rok, remontując ją, aby mieszkańcy mogli się spotykać w jak najlepszych warunkach. Zamontowano drzwi tarasowe, którymi bezpośrednio można wyjść na plac za świetlicą. – Plac został też ogrodzony, oczyszczony i przygotowany do nasadzeń – wyjaśnia Piotr Dąbrowski, sołtys Brzeźna, który planuje także wyposażyć to miejsce w grilla. Przyjemnie i ciepło będzie również podczas wydarzeń w środku, ponieważ piec spalinowy wyeliminowano, stawiając na ogrzewanie elektryczne i montując grzejniki wektorowe.

Piec wymieniło także w remizie w Brzezinku, a w Jedwabnie wyremontowano łazienki.

Teren wokół świetlicy regularnie uatrakcyjnia także Kopanino, w tym roku przed budynkiem postawiono betonowy stół do ping-ponga. Młyniec Drugi ma nową świetlicę, wybudowaną przez gminę w ubiegłym roku. Przy budynku niedawno ustawiono okazałe donice, które rada sołecka pozyskała od sponsora.

Prace, o których piszemy (poza większymi inwestycjami) są finansowane przede wszystkim z wyodrębnionego w gminie dla sołectw funduszu sołeckiego, a o jego przeznaczeniu zdecydowali sami mieszkańcy.

drukuj (Wspólnie dbamy o nasze świetlice)

 • data: 2020-10-15
 • Remontowana świetlica w Mierzynku
 • Remontowana świetlica w Mierzynku
 • Remontowana świetlica w Mierzynku

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Dyrektorom szkół, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty,
w tym trudnym okresie,
życzymy przede wszystkim zdrowia dla Państwa, ale także Waszych rodzin i uczniów.
Życzenia zdrowia, tak często powtarzane, są obecnie tym, co jako pierwsze, z największą szczerością, wypływa z wielu serc, także naszych.

Życzymy wytrwałości oraz satysfakcji z tego, że to właśnie edukacja przyszłych pokoleń może zmienić rzeczywistość w kierunku bardziej przyjaznym dla ludzi i natury.

Mimo wielu trudności, z którymi teraz Państwo musicie się borykać,
życzymy również jak najwięcej miłych chwil, serdecznego uśmiechu i jak najczęściej doświadczanej życzliwości
.

Z wyrazami wdzięczności

Przewodniczący Rady Gminy Lubicz Zbigniew Barcikowski

Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz

drukuj ()

 • data: 2020-10-13

W Lubiczu Dolnym ponownie będzie można oddać krew

24 października (sobota) do Lubicza Dolnego przyjedzie krwiobus. Na chętnych, którzy chcą oddać krew dla potrzebujących, będzie czekał na parkingu przed urzędem gminy w godz. 10.00-13.00.

Jeśli masz wątpliwości czy możesz być krwiodawcą, zrób ankietę.

>>> Tutaj przeczytacie o tym jak przygotować się do oddania krwi.

Następny przyjazd krwiobusa planowany jest w styczniu 2021 r.

drukuj (W Lubiczu Dolnym ponownie będzie można oddać krew)

 • data: 2020-10-13

Wadliwy sprzęt elektroniczny tutaj się przyda

Jeśli masz zepsuty laptop, starą pralkę, niesprawne telefony czy gadżety elektroniczne i inne elektrośmieci, to dostarcz je do szkoły w Złotorii lub Lubiczu Górnym. Dzięki temu uczniowie otrzymają nowoczesne pomoce dydaktyczne.

- Taki punkt odbioru elektrośmieci mamy przy szkole odkąd jest wójt Marek Nicewicz – mówi Wiesława Geras, dyrektor szkoły w Złotorii.

Pomysł wyszedł od Rady Rodziców.

Stare komputery i inny tego typu sprzęt elektroniczny lub elektryczny zostawiamy przy oznakowanym garażu. 

Kilka razy w tygodniu przedstawiciel Rady Rodziców zajmuje się uporządkowaniem dostarczonych rzeczy i przygotowaniem ich do oddania do punktu zbiórki.

Dzięki każdej takiej rzeczy szkoła otrzymuje punkty, które potem może wymienić na potrzebne pomoce dydaktyczne.

Od kilku dni, na prośbę Rady Rodziców, podobny oznakowany garaż na elektrośmieci znajduje się przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym. Znajdziecie go od tyłu szkoły, tam gdzie zajeżdża szkolny autobus i stoją śmietniki. Osoby, które dostarczą zużyty sprzęt elektroniczny powinny zgłosić to do portierni szkoły, ponieważ tam znajduje się klucz do garażu (właściwa informacja jest też umieszczona na garażu). W ten sposób szkoła dołączyła do akcji, starając się o dodatkowe dydaktyczne wyposażenie, podobnie jak Złotoria.

Dzisiaj, po weekendowych porządkach w domu, zepsute laptopy i drukarkę zawiózł do Lubicza Górnego wójt Marek Nicewicz, w ten sposób wspierając inicjatywę Rady Rodziców.

drukuj (Wadliwy sprzęt elektroniczny tutaj się przyda)

 • data: 2020-10-12
 • Wójt Marek Nicewicz oddaje elektrośmieci do punktu przy szkole w Lubiczu Górnym
 • Garaż na elektrośmieci przy szkole w Lubiczu Górnym

Plan polowań zbiorowych koła "OSA"

Prezentujemy plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 WKŁ nr 235 "OSA" w Toruniu. Osoby korzystające z lasów w tym okręgu prosimy o zapoznanie się z terminarzem.

drukuj (Plan polowań zbiorowych koła "OSA")

 • data: 2020-10-12

Uwaga! Z domu wychodzimy w maseczce

Od 10 października pamiętajcie o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju.

Zwolnione są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Szerzej o nowych zasadach bezpieczeństwa rozszerzonych na cały kraj przeczytacie w tym miejscu.

>>> O funkcjonowaniu urzędu gminy i jego jednostek pisaliśmy tutaj.

drukuj (Uwaga! Z domu wychodzimy w maseczce)

 • data: 2020-10-09

Książeczki opłat, wywóz gabarytów i PSZOK

W październiku organizujemy odbiór odpadów wielkogabarytowych. Do końca miesiąca czekamy na informację od mieszkańców, którzy chcą otrzymać tradycyjną książeczkę opłat za śmieci na 2021 rok. A od listopada zmieniają się godziny pracy PSZOK.

Odbiór odpadów wielogabarytowych: 21 października w Brzezinku, Brzeźnie, Grębocinie, Gronowie, Gronówku, Rogowie i Rogówku; 22 – w Grabowcu, Jedwabnie i Kopaninie; 23 – w Lubiczu Dolnym; 27 – w Lubiczu Górnym; 28 – w Nowej Wsi i Złotorii; 29 – w Józefowie, Krobi, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym i Młyńcu Drugim.

Jeśli zamierzacie Państwo pozbyć się starych mebli, kanap, stołu, krzeseł itd., prosimy to do Referatu Gospodarki Odpadami pod nr tel. 56 621 21 28 lub e-mailem go@lubicz.pl - najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem wywozu. Do gabarytów nie należy sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane i opony.

Osoby, które chcą otrzymać książeczkę opłat na 2021 rok powinny poinformować o tym Referat Gospodarki Odpadami do końca października telefonicznie lub e-mail.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Promowej w Lubiczu Górnym jest otwarty: do 31 października od 10.00 do 18.00, od 1 listopada do końca lutego od 8.00 do 16.00, a w każdą sobotę od 9.00 do 14.00.

Przypominamy, że do PSZOK można dostarczyć tylko posegregowane odpady komunalne, odpady budowlane i rozbiórkowe są przyjmowane do 1m3 na rok (jedno gospodarstwo domowe), a pozostałe odpady segregowane bez limitu. Telefon kontaktowy do pracownika PSZOK: 797 999 886 (czynny w godzinach funkcjonowania punktu).

 

drukuj (Książeczki opłat, wywóz gabarytów i PSZOK)

 • data: 2020-10-08

Do kogo trafią nagrody sportowe?

Wójt gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków o nagrody sportowe. Takie wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w sportach indywidualnych, a także osobom wchodzącym w skład sztafety czy załogi.

Uchwałę, na podstawie której przyznawane są nagrody oraz wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe znajdziecie tutaj.

Dokumenty należy dostarczyć pocztą lub - ze względu na obecnie obowiązujące obostrzenia - pozostawić w skrzynce w budynku głównym - wejście od tyłu.

Termin składania wniosków (wzór w załączeniu) to 30 listopada.

Kontakt w przypadku pytań: Monika Lewandowska, nr tel. 674 40 16 lub m.lewandowska@lubicz.pl.

drukuj (Do kogo trafią nagrody sportowe?)

 • data: 2020-10-08

Konkurs "Nasza Gmina – Nasze Środowisko"

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 4 do 12 lat do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu ekologicznego.

Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości, z której pochodzi uczeń, poprawienie jakości powietrza atmosferycznego, korzyści jakie daje nam las na terenie naszej gminy.

Zgłoszenia przyjmujemy w trzech kategoriach.

Kategoria I (ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ ZERÓWKI)

Kategoria plastyczna - EKO-OBRAZ (wykonana dowolną techniką, z wykorzystaniem głównie materiałów naturalnych, surowców wtórnych itp.) związana z ochroną środowiska.

Kategoria II (KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-ZAKŁADKA (wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem głównie materiałów naturalnych oraz surowców wtórnych). Praca powinna finalnie pokazywać przedmiot służący, jako zakładka do książki.

Kategoria III ( KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

Kategoria plastyczno-techniczna – EKO-KOMIKS w formacie A5 składający się z o najmniej 4 stron [wykonany w dowolnej technice, ukazujący wszystkie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Lubicz do 26 października.

Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Edytą Sekretarską pod nr tel. 56 621 21 29.

drukuj (Konkurs "Nasza Gmina – Nasze Środowisko")

 • data: 2020-10-08

Nowa umowa i kolejna dotacja na budowę 2,5 km kanalizacji!

Jest dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Lubicz. Wczoraj sfinalizowano starania o pozyskanie środków na budowę sieci kanalizacyjnej w Lubiczu Dolnym obejmującej prawie 100 posesji.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Grzegorz Karpiński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na dotację w wysokości 1.136.950 zł na inwestycję o wartości ok. 2 mln zł. Za tę kwotę zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna na ulicach: Cichej, Rekreacyjnej, Źródlanej, Szmaragdowej, Podgórnej, Miodowej, Ceramicznej, Spokojnej, Strumykowej i Dworcowej.

- Kończą się środki w ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020, tym bardziej cieszy mnie fakt skutecznego pozyskania jednego z ostatnich kawałków tego tortu - mówi Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. - Dzięki temu na następnych ulicach w Lubiczu Dolnym zostanie rozwiązany problem ścieków sanitarnych.  To również dowodzi, że działająca od początku tego roku nowa spółka dobrze realizuje zadania, do których została stworzona.

To będzie prawie 2,5 km sieci, do której dostęp uzyska 98 posesji.

- Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej spółka wybuduje za uzyskane pieniądze unijne, ale również środki własne - podkreśla Grzegorz Karpiński, prezes ZUK Lubicz. - Harmonogram przewiduje rozpoczęcie tej inwestycji na przełomie marca i kwietnia 2021 z finałem w sierpniu. Te daty są realne pod warunkiem stabilnej sytuacji epidemiologicznej oraz korzystnych warunków pogodowych. Prace ziemne rozpoczną się w pierwszej kolejności na ul. Dworcowej, tak by zdążyć przed budową ścieżki rowerowej Lubicz – Jedwabno - Rogówko.

drukuj (Nowa umowa i kolejna dotacja na budowę 2,5 km kanalizacji!)

 • data: 2020-10-07
 • logotypy
 • Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na budowę kanalizacji w Lubiczu Dolnym ze środków PROW
 • Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na budowę kanalizacji w Lubiczu Dolnym ze środków PROW
 • Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na budowę kanalizacji w Lubiczu Dolnym ze środków PROW

Koronawirus. Ograniczenia, jak załatwić sprawę, numery telefonów, e-maile [Aktualizacja 42]

Wójt Lubicza wprowadził zmiany w pracy Urzędu Gminy Lubicz oraz podległych instytucji. Rząd regularnie informuje o nowych regulacjach. Tutaj znajdziecie aktualizowane informacje związane z funkcjonowaniem gminy w czasie pandemii.

Infolinia NFZ dla osób podejrzewających zakażenie: 
800 190 590 

Infolinia dla obywatela w sprawie kwarantanny, dodatniego testu, bliskiego kontaktu z osobą zakażoną:
22 25 00 115

Darmowa infolinia wsparcia dla seniorów:
22 505 11 11

Infolinia w sprawie szczepień:

989

>>> Punkt Szczepień Powszechnych w Lubiczu Górnym

 • URZĄD GMINY LUBICZ 

Do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej zostaje wprowadzony ograniczony wstęp interesantów do Urzędu Gminy Lubicz. Prosimy o załatwianie spraw pocztą tradycyjną, poprzez e-puap, e-mailowo lub telefonicznie.

Tutaj znajdziecie Państwo kontakty.

W razie konieczności dostarczenia papierowych wersji dokumentów, należy je wysłać pocztą lub zostawić w skrzynce w korytarzu w budynku głównym – wejście od tyłu urzędu.

Wszystkie dokumenty, które dotrą do gminy (a także jej jednostek, o których piszemy w dalszej części) przejdą dobową kwarantannę.

W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniej wizyty, należy zdalnie umówić się z urzędnikiem na konkretny termin. Na zaplanowane spotkanie trzeba przyjść z zakrytymi ustami i nosem, np. w maseczce. Każdej osobie zmierzymy temperaturę, prosząc również o zdezynfekowanie rąk i podanie swoich danych (imienia, nazwiska i nr telefonu). 

Budynek główny (Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21)

W budynku głównym, tylko po wcześniejszym umówieniu się, mieszkańcy będą przyjmowani w specjalnie dostosowanej do sytuacji sali obsługi interesantów w godz. 7.30-14.00 lub w uzasadnionych przypadkach również w innych godzinach. Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian. W tym samym czasie możemy przyjąć maksymalnie dwie osoby – wejście z tyłu budynku. Po zakończeniu pracy urzędu punkt przyjęć będzie ozonowany.

Budynek B (Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24; obok banku)

W przypadku konieczności załatwienia spraw związanych z aktami stanu cywilnego, zameldowaniami lub dowodami osobistymi na wizytę należy umówić się telefonicznie lub e-mailowo: 

kierownik USC (akty, zameldowania stałe) - tel. 56 674 40 14, e-mail usc@lubicz.pl, zastępca kierownika USC (meldunki czasowe, dowody osobiste) - tel. 56 674 40 13, e-mail dowody@lubicz.pl.

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Kierownik GOPS prosi mieszkańców o zgłaszanie swoich spraw w formie pisemnej poprzez wrzucenie podania do skrzynki umieszczonej na budynku GOPS (ul. Toruńska 56, Lubicz Dolny), kontakt telefoniczny, e-mailowy i inne dostępne formy zdalne. Kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi jest możliwy w sytuacjach pilnych i koniecznie tego wymagających.

Tutaj znajdziecie Państwo kontakty.

Dział Świadczeń Rodzinnych mieści się w budynku B Urzędu Gminy w Lubiczu Dolnym, przy ul. Toruńskiej 24 (obok banku). Wszelkie sprawy można tu zgłaszać telefonicznie, a wnioski (dobry start, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny i inne) składać do skrzynki zamieszczonej na budynku oraz za pośrednictwem profili zaufanego, bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub portalu ZUS.

Kontakt:  tel. 500 280 473 lub 506 133 337, e-mail: swiadczenia@gopslubicz.home.pl.

Podanie numeru telefonu znacznie przyspieszy i ułatwi załatwienie sprawy.

 • TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych - świetlica środowiskowa w Lubiczu Dolnym (budynek ZUK) - wtorek 10.00 - 16.00 - po umówieniu się pod nr tel. 797 999 879.

 • ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Praca w godzinach od 8.00 - 14.00 w pomniejszonym składzie (pracownicy pracują naprzemiennie zdalnie/biuro). Interesanci przyjmowani są w godzinach 9.00 - 12.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu; 

numery telefonów + 48 531 506 028 lub + 48 884 808 953;

adres e-mail oswiata@lubicz.pl;

adres korespondencyjny: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przeszkoli, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, 87-162 Lubicz.

Korespondencję można też zostawić w skrzynce umieszczonej w wiatrołapie.

 • BIBLIOTEKA

Pracuje w reżimie sanitarnym; w bibliotece może przebywać jednak osoba, obowiązkowe zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk; do minimum ograniczamy czas przebywania w placówce, rekomendowane zamawianie książek przez system biblioteczny, telefonicznie lub mailowo.

 • ŚWIETLICE

Wszystkie zajęcia świetlicowe zostają zawieszone. 

Kluby Wsparcia Seniora, prowadzone przez GOPS, przechodzą na pracę zdalną – na materiałach, które będą dowożone ich członkom oraz w oparciu o filmiki upublicznione na profilach społecznościowych klubów.

Jesteśmy też zmuszeni wstrzymać wynajem świetlic na imprezy okolicznościowe.

 • SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Zasady obowiązujące w placówkach oświatowych, w oparciu o ogólnopolskie zalecenia, ustalają ich dyrektorzy, informując o nich zainteresowanych rodziców i uczniów.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, licząc na Państwa zrozumienie.

 • OBOWIĄZUJĄCE OBOSTRZENIA OGÓLNOPOLSKIE 

>>> W maju łagodniejsze zasady bezpieczeństwa (informacja z 28.04.21)

>>> Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w naszym województwie (informacja z 21.04.21)

 

*****

INNE POMOCNE LINKI

>>> Koronawirus. Aktualne informacje i zalecenia (serwis ogólnopolski)

>>> Strona internetowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu

>>> Aplikacja STOP COVID

>>> Apel naukowców PAN z 11.10.2020 r.

drukuj (Koronawirus. Ograniczenia, jak załatwić sprawę, numery telefonów, e-maile [Aktualizacja 42])

 • data: 2020-10-06

Koronawirus. Zachowajmy ostrożność, także na otwartych placach zabaw

Główny Inspektorat Sanitarny podał wytyczne przeciwepidemiczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 dla funkcjonowania placów zabaw zlokalizowanych na otwartym powietrzu.

Dziś w całej Polsce mamy ponad 2 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. To kolejny rekord. Dlatego przypominamy wszystkim o konieczności zachowania wszelkich środków ostrożności, przede wszystkim dystansu społecznego, zakrywania nosa i ust w zamkniętej przestrzeni publicznej oraz częstego mycia rąk.

Przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące koronawirusa - numer infolinii, najczęstsze pytania i odpowiedzi, aktualne zalecenia - znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Ostatnio Główny Inspektorat Sanitarny podał wytyczne obowiązujące na placach zabaw - czytaj tutaj.

drukuj (Koronawirus. Zachowajmy ostrożność, także na otwartych placach zabaw)

 • data: 2020-10-02

Projekt "Ruszaj do akcji aktywizacji"

Przedstawiamy Państwu propozycję Fundacji Klucz do Przyszłości - projekt "Ruszaj do akcji aktywizacji" zakładający kilka form wsparcia, które mają na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników/uczestniczek. Wsparcie realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby.

"Mamy propozycję udziału w projekcie dla 20 osób mieszkających na terenie gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka. Zapraszamy niepracujące osoby dorosłe.

Przedstawia się ona następująco:

1/ spotkania z psychologiem: 2 spotkania 2-godzinne dla każdej osoby

Przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

2/ spotkania z doradcą zawodowym: 3 spotkania 2-godzinne dla każdej osoby

Przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

3/ indywidualne poradnictwo psychologiczne: od 1-4 spotkania 1-godzinne (mamy miejsce dla 15 osób)

Przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

4/ poradnictwo prawne: 1 spotkanie grupowe 6-godzinne dla wszystkich osób (tematyka – prawo pracy) oraz porady indywidualne (szeroka tematyka) od 1 do 2 spotkań 2-godzinnych (mamy miejsce dla 12 osób) u radcy prawnego

Przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie; catering na spotkaniu grupowym.

5/ trening kompetencji życiowych – 4 dni zajęć, zajęcia prowadzone w grupie przez trenera kompetencji interpersonalnych, dotyczą budowania pozytywnych relacji, radzenia sobie ze stresem, rozładowywania napięcia i frustracji w sposób konstruktywny.

Przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie; catering.

6/ innowacyjne warsztaty z tworzenia portfolio/cv z wykorzystaniem technologii ICT -
 5 spotkań po 6 godzin, zajęcia prowadzone w grupie przez trenera ICT oraz doradcę zawodowego dotyczą wykorzystania nowoczesnych technologii do prezentacji swojej osoby (np. audio-cv, video-cv) zamiast formy tradycyjnej (mamy miejsce dla 16 osób)

Oferujemy przerwę kawową podczas każdych zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

7/ kursy i szkolenia zawodowe:

- kurs prawo jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej - łącznie 190 godzin (mamy miejsce dla 5 osób w wieku co najmniej 21 lat)

- pozostałe kursy trwać będą około 90 godzin – szeroka tematyka kursów zawodowych, przykłady (koszyk kursów jest otwarty w granicach założonej kwoty):

 • wózki widłowe z egzaminem UDT;
 • obsługi suwnic;
 • kurs operatora żurawi HDS;
 • kurs elektryczny/uprawnienia elektryczne do 1 KV i powyżej 1 KV;
 • montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych (montaż i demontaż);
 • kadry i płace;
 • podstawy księgowości z obsługą programu Enova;
 • obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych;
 • fakturowania komputerowego np. program Subiekt;
 • kurs florystyczny;
 • podstawy marketingu i social mediów;
 • magazynier z uprawnieniami SEP;
 • kurs kosmetyczny;
 • kurs stylizacji paznokci;
 • kelner-barman;
 • asystent osoby niepełnosprawnej.

Oferujemy darmowe ubezpieczenie NNW i zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie. Ponadto za każdą godzinę kursu uczestnikowi/uczestniczce przysługuje 6,89 zł (przelewem), co oznacza, że np. przy kursie 90-godzinnym przekazujemy kwotę 620 zł za uczestnictwo w darmowym kursie. Stypendium nie jest dochodem, nie ma z tego PITu. 

8/ spotkania z pośrednikiem pracy - łącznie 3 godziny dla każdej osoby (mamy miejsce dla 16 osób)

Przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie.

9/ staże zawodowe - dla 5 osób wsparcie w postaci 3-miesięcznych PŁATNYCH staży zawodowych

Oferujemy darmowe ubezpieczenie NNW oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do kwoty biletu komunikacji publicznej na danej trasie. Ponadto za każdy miesiąc stażu przysługuje 1.033,70 zł, czyli za 3 miesiące stażu uczestnik otrzyma ok. 3.100 zł. Stypendium nie jest dochodem, nie ma z tego PITu. 

Kontakt:

Fundacja Klucz do Przyszłości

projekty@kluczdoprzyszlosci.pl

tel. 516 454 072 lub 721 044 652"

 

drukuj (Projekt "Ruszaj do akcji aktywizacji")

 • data: 2020-10-02
 • Logotypy

Uwaga mieszkańcy! Ćwiczenia Renegade

ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 6 – 9 października 2020 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

drukuj (Uwaga mieszkańcy! Ćwiczenia Renegade)

 • data: 2020-10-01

Dodatkowe kursy dla naszej młodzieży

Od 1 października busy kursujące na zlecenie gminy będą realizowały nową trasę w odpowiedzi na potrzeby uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Z przejazdów mogą też skorzystać inni mieszkańcy.

Z inicjatywy dyrektora CKU w Gronowie od jutra na terenie gminy Lubicz będą jeździć nowe dodatkowe kursy, oznaczone jako "Trasa szkolna CKU", które ułatwią naszej młodzieży dojazd do powiatowej szkoły. Bilet ulgowy miesięczny, do nabycia u kierowcy, kosztuje 41 zł. Kursy są dofinansowane przez Gminę Lubicz i Powiat Toruński.

Z tej dodatkowej możliwości przejazdów, po zakupie jednorazowego biletu, mogą także korzystać inni zainteresowani mieszkańcy.

ROZKŁAD JAZDY "TRASA SZKOLNA CKU" (otwarta)

(poniedziałek – piątek)

Lubicz Dolny – Gronowo

Lubicz Dolny 7.20 DK

Lubcz Górny 7.25 ul. Lipnowska (przy starej aptece)

Krobia 7.30

Mierzynek 7.36

Młyniec II 7.39

Młyniec Pierwszy 7.41

Brzezinko 7.43

Brzeźno 7.46

Gronowo 7.48

Gronowo – Lubicz Dolny

Gronowo 15.15

Brzeźno 15.17

Brzezinko 15.20

Młyniec I 15.22

Młyniec II 15.24

Mierzynek 15.27

Krobia 15.33

Lubicz Górny 15.38

Lubicz Dolny 15.43.

drukuj (Dodatkowe kursy dla naszej młodzieży)

 • data: 2020-09-30

Mieszkańcy pieniądze przeznaczyli na inwestycje

Za nami 17 zebrań wiejskich, na których mieszkańcy w ramach funduszy sołeckich, zdecydowali na co w przyszłym roku zostanie wydane blisko 700 tys. zł.

Gospodarzem każdego zebrania był sołtys. W większości zebrań uczestniczył także wójt Marek Nicewicz, którego w kilku miejscowościach zastępował wicewójt Wojciech Rakowiecki. To coroczna doskonała okazja, by władzom gminy zadać pytania, uzyskując bezpośrednio odpowiedzi i wyjaśnienia.

Najważniejszym punktem zebrań był jednak podział przyszłorocznych funduszy sołeckich wydzielonych dla każdego sołectwa z budżetu gminy Lubicz.

Cały budżet sołecki w 2021 roku wyniesie 681 tys. zł. Najwięcej otrzymały największe sołectwa, czyli m.in. Grębocin, Lubicz Dolny i Złotoria – niemal 50 tys. zł. Kwoty funduszu dla każdej miejscowości są przydzielane na podstawie wzoru podanego w ustawie, w którym znaczenie ma liczba osób zamieszkujących sołectwo. W tym miejscu wyjaśniamy to szczegółowo.

- Większość pieniędzy mieszkańcy zdecydowali się zarezerwować na inwestycje – mówi wójt Marek Nicewicz. – To naprawdę budujące, że sołtysi i mieszkańcy rozumieją, jak w tych trudnych czasach ważne jest to, aby dostępne pieniądze wydatkować na „twarde” wydatki poprawiające komfort życia swojej społeczności. Wprawdzie pozostawiano także środki na imprezy integracyjne, mając nadzieję, iż z powodu sytuacji epidemiologicznej będą mogły one dojść do skutku, zwykle są to jednak mniejsze kwoty niż dotychczas.

Te „twarde” wydatki związane są m.in. z poprawą bezpieczeństwa, postawieniem lamp, wybudowaniem kolejnych fragmentów chodników czy też stworzeniem dla mieszkańców lokalnych miejsc rekreacji.

drukuj (Mieszkańcy pieniądze przeznaczyli na inwestycje)

 • data: 2020-09-30
 • Zebranie w Brzeźnie
 • Zebranie w Jedwabnie
 • Zebranie w Gronowie
 • Zebranie w Brzezinku
 • Zebranie w Złotorii
 • Zebranie w Nowej Wsi

Nowa Wieś. Spotkanie w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej

Jak już informowaliśmy, za kilka dni rozpoczyna się budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny. Wczoraj zainteresowani mieszkańcy spotkali się z jej inwestorami i wykonawcą.

Nowa Wieś jest miejscowością rozciągniętą wzdłuż drogi wojewódzkiej 657. Tę trasę często wykorzystują mieszkańcy Torunia chcący ominąć korki w Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym. To jednak generuje duży ruch na drodze wojewódzkiej, który zagraża bezpieczeństwu mieszkańców naszej gminy. Mieszkańcy, zwłaszcza Nowej Wsi, od dawna domagali się, aby zarządca drogi zbudował przy niej chodnik lub ścieżkę pieszo-rowerową. W końcu przedsięwzięcie rusza dzięki współpracy trzech samorządów – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Pisaliśmy już, że 25 września wykonawca, czyli ZDB Rogowo, przejął plac budowy, a 28 września, w Nowej Wsi odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji. Jego gospodarzami byli wójt Lubicza Marek Nicewicz i sołtys Nowej Wsi Miłosz Morawiak, którzy zaprosili przedstawicieli pozostałych instytucji zaangażowanych w budowę. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem mieszkańców Złotorii, Nowej Wsi i Lubicza Górnego, wzdłuż których posesji powstanie ścieżka. Mirosław Graczyk, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu szczegółowo omówił inwestycję, wraz z pozostałymi gośćmi odpowiadając na wiele pytań. Poruszono także kwestię odszkodowań. Wójt Lubicza Marek Nicewicz wyjaśnił, że gmina dokona zmniejszenia podatku za przejęte grunty.

Przedsięwzięcie wymaga wykupów prywatnych terenów, nietypowych rozwiązań technicznych, dlatego jego łączny koszt wynosi blisko 10 mln zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie ze środków unijnych oraz wspomniani trzej partnerzy: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Lubicz i Powiat Toruński.

Asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa będzie miała długość 6,7 km, a szerokość 2 m. Pobiegnie między Lubiczem Górnym a wiaduktem nad autostradą po lewej stronie drogi wojewódzkiej, a następnie od tego miejsca do Złotorii prawą stroną.

W tym roku roboty obejmą Złotorię oraz tereny leśne i niezabudowane w Nowej Wsi. Budowa potrwa rok, planowany termin oddania inwestycji do użytku to jesień 2021.

drukuj (Nowa Wieś. Spotkanie w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej)

 • data: 2020-09-29
 • Logotypy
 • Spotkanie w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej w Nowej Wsi

Mieszkańcu, możesz już podłączyć się do sieci

Zakład Usług Komunalnych kończy budowę kanalizacji w Lubiczu Dolnym realizowaną w ramach unijnego projektu. Od jutra prace rozpoczną się na ul. Długiej w Krobi, co może spowodować utrudnienia w ruchu.

Prace w Krobi skończą się jeszcze w tym roku.

Z kolei mieszkańcy tych ulic Lubicza Dolnego, przy których powstała nowa sieć wodno-kanalizacyjna mogą już zgłaszać się do Zakładu Usług Komunalnych (dawniej Lubickie Wodociągi) z wnioskami o wydanie warunków technicznych na podłączenie swoich posesji.

Jak to zrobić?

Krok 1

Z siedziby lub strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych (byłe Lubickie Wodociągi) pobieramy wniosek o przyłącze kanalizacji sanitarnej (wydanie warunków technicznych) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oba druki znajdziecie też na stronie internetowej spółki.

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz mapką geodezyjną (sytuacyjno-wysokościową skala 1:500 lub 1:1000) - do uzyskania w starostwie - swojej działki możemy zeskanować i wysłać jako MMS pod nr tel. 609 605 558 lub e-mailem biuro@zuk-lubicz.pl

Krok 3

ZUK na podstawie wniosku wydaje warunki wykonawcze, o czym powiadamia w wiadomości SMS. Wnioskodawca powinien natomiast zapłacić opłatę administracyjną 50 zł (szczegóły będą w wiadomości).

Krok 4

Wykonawca robót zgodnie z kontraktem realizuje podprowadzenie do granicy działki rury przyłączeniowej kanalizacyjnej.

Krok 5

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez ZUK rury na dwa sposoby:

 1. We własnym zakresie, sugerowane jest zamontowanie na terenie posesji prostej studzienki rewizyjnej fi 315. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do ZUK; przyjedzie pracownik, dokona odbioru.
 2. Zlecenia do ZUK, wówczas wszystko kompletnie wykonują jego ekipy; koszt usługi zostanie oszacowany i uzgodniony odrębnie dla każdego przyłącza na podstawie projektu.

Krok 6

Likwidacja dotychczasowego szamba, tj. całkowite opróżnienie i np. zasypanie jest konieczne i można wykonać je samodzielnie we własnym zakresie lub zlecić ZUK. Koszt w zależności od objętości zostanie indywidualnie uzgodniony z zleceniodawcą.

Krok 7

To podpisanie z ZUK umowy na odbiór ścieków.

Kontakty do ZUK >>> klijnij.

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Lubicz" jest dofinansowany ze środków unijnych. Wartość całego zadania to prawie 13 mln zł. Szczegółowe informacje - czytaj tutaj.

 

drukuj (Mieszkańcu, możesz już podłączyć się do sieci)

 • data: 2020-09-29
 • Logotypy

Uwaga! Zmiany w parkowaniu w Lubiczu Górnym [filmik]

Problemy z przejazdem autobusów na ul. Lipnowskiej w Lubiczu Górnym powodują, że grozi nam zawieszenie kursów linii nr 35. Dlatego od 1 października w tym miejscu zmieniają się zasady parkowania.

Uwaga! Zakaz parkowania zostanie wprowadzony po nieparzystej stronie ulicy, czyli po stronie banku (nie dotyczy dostaw). Parkować będzie można zaś po jej drugiej stronie. Jest to spowodowane brakiem bezpiecznego przejazdu dla autobusów MZK, które często przeciskają się wśród zaparkowanych samochodów, powodując stłuczki.

- Nie chcemy rezygnować z publicznego autobusu, wiedząc, że dla wielu mieszkańców jest to jedyny środek transportu do Torunia – mówi wójt Marek Nicewicz. – Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić jednostronne parkowanie. To rozwiązanie doraźne. Pracujemy już nad docelowym, czyli wybudowaniem pętli autobusowej przy kościele, gdzie nastąpi zmiana kierunku autobusu na powrotny. W tej sytuacji autobus nie będzie musiał przejeżdżać ani ul. Lipnowską ani Polną.

Filmik na YouTube

drukuj (Uwaga! Zmiany w parkowaniu w Lubiczu Górnym [filmik])

 • data: 2020-09-29
 • Parkować można po parzystej stronie ul. Lipnowskiej
 • Policja będzie karać za nieprzestrzeganie znaków

Wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej przejął plac budowy

Na początku października rusza długo oczekiwana budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny. Inwestycja będzie gotowa jesienią przyszłego roku.

Dziś oficjalnie odbyło się przekazanie placu budowy, w którym poza wójtem Lubicza Markiem Nicewicem uczestniczyli przedstawiciele województwa, powiatu, zarządu dróg wojewódzkich, wykonawcy i nadzoru.

- Cieszę się, że ta ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycja przy drodze wojewódzkiej, dzięki współpracy trzech samorządów różnych szczebli, w końcu się rozpoczyna - mówi wójt Marek Nicewicz.

Przedsięwzięcie wymaga wykupów wielu prywatnych gruntów, nietypowych rozwiązań technicznych, dlatego jego łączny koszt wynosi blisko 10 mln zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie ze środków unijnych oraz partnerzy: Urząd Marszałkowski, Gmina Lubicz i Starostwo Powiatowe.

Będzie to asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa o długości 6,7 km, szerokości 2 m, przebiegająca pomiędzy Lubiczem a wiaduktem nad autostradą po lewej stronie drogi wojewódzkiej, a następnie od tego miejsca do Złotorii prawą stroną. Budowa potrwa rok, planowany termin oddania do użytku to jesień 2021.

Rafał Cieszyński, kierownik budowy wykonawcy, czyli ZDB Rogowo mówi, że jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie ścieżki przez Złotorię oraz od Nowej Wsi w kierunku Lubicza. 

28 września o godz. 18.00 przy świetlicy w Nowej Wsi odbędzie się spotkanie w sprawie inwestycji z Mirosławem Graczykiem, dyrektorem Departamentu Inwestycji Drogowych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

drukuj (Wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej przejął plac budowy)

 • data: 2020-09-25
 • logotypy
 • Wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej przez Nową Wieś przejął plac budowy
 • Wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej przez Nową Wieś przejął plac budowy
 • Wykonawca ścieżki pieszo-rowerowej przez Nową Wieś przejął plac budowy

Uwaga! Nie będzie prądu w kilku miejscowościach

W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych 28 września zostaną pozbawione napięcia stacje transformatorowe w Grębocinie, 29 w Złotorii, a 1 października w Mierzynku i Młyńcu.

Szczegóły w piśmie Energii w załączniku.

drukuj (Uwaga! Nie będzie prądu w kilku miejscowościach)

 • data: 2020-09-25

Przedszkolaki uczą się w Gronowie

Prawie 40 rodziców skorzystało z możliwości posłania swojego kilkulatka do nowego przedszkola w Gronowie. Przy budynku szkoły, w którym mieszczą się jego oddziały, powstał też plac zabaw.

Dwa oddziały przedszkolne powstały w specjalnie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach w Szkole Podstawowej w Gronowie z inicjatywy społeczności tej miejscowości.

Intensywne prace w wakacje przyniosły efekty w postaci kolorowych i przyjaznych dla dzieci wnętrz.

Do gronowskiego 10-godzinnego przedszkola uczęszcza blisko 40 dzieci, które mają zajęcia w dwóch grupach 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków.

- Zainteresowanie pokazało, że przedszkole w tej części gminy było potrzebne – mówi Małgorzata Łęc-Sienkiewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.

Na stałe zatrudniono cztery nauczycielki. Przedszkolaki będą miały język angielski i zajęcia dodatkowe wprowadzone po konsultacji z rodzicami.

Dzieci jedzą w przedszkolu trzy posiłki – śniadanie, drugie śniadanie i obiad, które w przystosowanych do tego pojemnikach są przewożone do Gronowa przez spółdzielnię „Lubiczanka” z Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

Dla przedszkola i szkoły w Gronowie powstał też plac zabaw współfinansowany z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego i budżetu gminy Lubicz.

- Zamówiliśmy pięć urządzeń, m.in. duże obrotowe i huśtawkę - ważkę – mówi pomysłodawca tej inicjatywy Krzysztof Zając, radny z Gronowa.

Dziś plac był montowany.

drukuj (Przedszkolaki uczą się w Gronowie)

 • data: 2020-09-22
 • Logotypy
 • Oddział przedszkolny w szkole w Gronowie
 • Oddział przedszkolny w szkole w Gronowie
 • Oddział przedszkolny w szkole w Gronowie

Spis rolny. Pełnimy dyżury dla rolników

W związku z uruchomieniem stanowiska komputerowego przeznaczonego do obsługi działań związanych z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020, w urzędzie pełnione są także dyżury po godzinach pracy.

Przypominamy, że dla osób, które chciałyby spisać się same, a nie dysponują dostępem do komputera i internetu, Urząd Gminy Lubicz przygotował stanowisko w sali obsługi interesantów. Zapraszamy w godzinach naszej pracy - wejście z tyłu budynku głównego.

Dodatkowo w poniedziałki, środy i czwartki pełnione są dyżury od godz. 15.00 do 16.00.

Więcej informacji na temat spisu >>> tutaj.

drukuj (Spis rolny. Pełnimy dyżury dla rolników)

 • data: 2020-09-22

Ciepło z własnej kotłowni

W tegorocznym sezonie grzewczym Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym będzie ogrzewana z kotłowni gazowej. Sytuacja zmieni się także w budynku szkoły w Złotorii, w którym mieści się biblioteka.

Do tej pory do szkoły „na górce” ciepło docierało z olejowej kotłowni miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Teraz szkoła będzie miała własną, gazową kotłownię. – Już wiemy, że wpłynie to na znaczne obniżenie kosztów, ale szczegóły będziemy mogli przedstawić po pierwszym sezonie grzewczym – mówi wójt Marek Nicewicz.

Prace przy inwestycji już się kończą. Gmina wyda na nią 480 tys. zł.

Wybudowaną przez gminę kotłownię gazową od kilku ma już także szkoła w Złotorii. Sieć nie była jednak dociągnięta do budynku mieszczącego bibliotekę. Tegoroczna przebudowa instalacji, warta 35 tys. zł, spowoduje likwidację „kopciucha” i podłączenie biblioteki do szkolnej sieci gazowej.

drukuj (Ciepło z własnej kotłowni)

 • data: 2020-09-18

Plan polowań zbiorowych

Zamieszczamy plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 Koła Łowieckiego "Daniel" w Leśnie. W przypadku dostarczenia informacji przez inne koła, ich plany podłączymy w tym miejscu.

 

 

drukuj (Plan polowań zbiorowych)

 • data: 2020-09-18

Bądź uśmiechnięty. Żyj aktywnie

Fundacja "Okruszek Szczęścia" ogłasza rekrutację do dwóch projektów Klubu Młodzieżowego Uśmiechnięci i Aktywni oraz Uśmiechnięci i Aktywni II.

Rekrutacja do pierwszego projektu odbędzie się 22 czerwca w świetlicy w Krobi i 26 czerwca na "orliku" w Lubiczu Dolnym w godz 14.00-16.00. Okres realizowania projektu: od 22 czerwca do 22 września 2020 r.

Rekrutacja do kontynuacji projektu (Uśmiechnięci i Aktywni II) odbędzie się 24 czerwca w świetlicy w Krobi w godz. 15.00-19.00.

Okres realizowania projektu: 24 września do 31 grudnia 2020 r.  

Kontakt: Jarosław Gryckiewicz, prezes zarządu fundacji, tel. 533534402, więcej informacji na profilu FB fundacji oraz na stronie fundacji www.okruszekszczescia.pl.

drukuj (Bądź uśmiechnięty. Żyj aktywnie)

 • data: 2020-06-19
 • Logotypy

Ważne! Rolniku odpowiedz na pytania rachmistrza

Rolniku, to ważna informacja dla Ciebie. W całej Polsce trwa obowiązkowy (!) Spis Rolny 2020.  Jeżeli dotąd nie spisałeś się samodzielnie, koniecznie porozmawiaj z rachmistrzem przez telefon.

Więcej informacji >>> tutaj.

Udział w spisie dla rolników jest obowiązkowy!

Dla osób, które chciałyby spisać się same, a nie dysponują dostępem do komputera i internetu, Urząd Gminy Lubicz przygotował stanowisko w sali obsługi interesantów. Jednakże z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wprowadzony 7 października ograniczony (tylko w przypadkach pilnych) wstęp do urzędu, w tej chwili rekomendujemy telefoniczną rozmowę z rachmistrzem (nr 22 279 99 99 lub 22 666 66 62) lub spisanie się poprzez internetowy formularz spisowy.

(Edyt. 19.10).

drukuj (Ważne! Rolniku odpowiedz na pytania rachmistrza)

 • data: 2020-09-17

Pomoc w otwarciu firmy. Zainteresowani?

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy rozpoczęło realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt skierowany jest do 249 osób fizycznych powyżej 29. roku życia, m.in.  bezrobotnych i biernych zawodowo należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami czy osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Szczegółowe informacje znajdują się na >>> stronie projektu.

 

 

drukuj (Pomoc w otwarciu firmy. Zainteresowani?)

 • data: 2020-09-17

Wrześniowy numer "Gońca gminnego"

Budujemy, remontujemy, kanalizujemy, upiększamy, poprawiamy. Realizujemy też projekty społeczne i proponujemy udział w konkursie. Te i wiele innych tematów znajdziecie w najnowszym numerze gminnego biuletynu informacyjnego.

W tej chwili "Goniec" jest drukowany. Powinien do nas dotrzeć na początku przyszłego tygodnia, ale już można przeczytać go w pdf na naszej stronie internetowej >>> tutaj

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tradycyjną, papierową wersją gazety postanowiliśmy zwiększyć jej nakład i poprawić system jej dystrybucji. Mamy nadzieję, że dzięki temu już najnowszy numer dotrze do każdego, kto będzie tym zainteresowany.

drukuj (Wrześniowy numer "Gońca gminnego")

 • data: 2020-09-16

Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych

Taką nazwę od 11 września nosi rondo na drodze krajowej nr 15 w Brzeźnie. W trakcie uroczystości nadania imienia upamiętniono także 42. rocznicę powstania niezależnego ruchu chłopskiego, wręczając odznaczenia państwowe i pamiątkowy medal marszałka województwa.

Znamienitych gości powitał wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz.

Głównym organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski w Toruniu.

- To polscy chłopi byli zawsze ostoją naszej niepodległości i aspiracji do wolności. W czasach powojennych w sposób wręcz intuicyjny podjęli się walki godność, ale też o przyszłość ojczyzny. W latach osiemdziesiątych odegrali ogromną rolę w zmianach ówczesnej rzeczywistości – to oni przyczynili się do zwycięstwa polskiej solidarności - podkreślał marszałek Piotr Całbecki.

Więcej na temat uroczystości można przeczytać na portalu internetowym województwa >>> tutaj.

drukuj (Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych)

 • data: 2020-09-14
 • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
 • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
 • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
 • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
 • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie
 • Uroczystość nadania imienia rondu w Brzeźnie

Informacja dla rolników odczuwających skutki COVID - 19

"Informujemy rolników z Gminy Lubicz iż od  dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone.

Pomoc może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.

Dodatkowo informujemy iż można skorzystać:

„Pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin składania wniosków –  od dnia 9 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

 W razie wszelkich pytań można kontaktować się pod numerem telefonu 723 331 021 lub 56 675 22 60".

14.09.20

Informacja Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie (tekst oryginalny)

drukuj (Informacja dla rolników odczuwających skutki COVID - 19)

 • data: 2020-09-14

Potrzebujesz wsparcia? Spotkaj się z psychologiem

Psycholog finansowany przez gminę, z programu profilaktyki, przyjmuje mieszkańców bezpłatnie: we wtorek w godz. 15.30-17.30  w szkole w Złotorii, w środę w godz. 15.00-16.30 w świetlicy w Krobi, w czwartek w godz. 15.00-16.30 w świetlicy w Lubiczu Górnym. Tel. w sprawie umówienia się na wizytę 519 577 798.

drukuj (Potrzebujesz wsparcia? Spotkaj się z psychologiem)

 • data: 2020-09-10

„Lubiczanka” walczy z koronawirusem

Lubicka Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” dezynfekuje i ozonuje obiekty użyteczności publicznej w ramach projektu finansowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Spółdzielnia takie usługi wykonuje również komercyjnie.

- Mamy dwa urządzenia do dezynfekcji i jeden ozonator, a kolejne dwa są już w drodze do nas – mówi Mirosław Jackiewicz, prezes spółdzielni. „Lubiczanka” jest jednym z podmiotów, które na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu, w razie potrzeby, wykona dezynfekcję (przez zamgławianie) lub ozonowanie w szkołach, przedszkolach, uczelniach, internatach czy kościołach. Za usługę zapłaci Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Projekt powstał w ramach profilaktyki koronawirusa, ale używane, biodegradowalne, preparaty mają także potwierdzone działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

Spółdzielnia ozonowanie i dezynfekcję wykonuje także komercyjnie. Zainteresowani mogą kontaktować się pod numerem tel. 604 580 250 lub za pośrednictwem strony internetowej www.lubiczanka.pl.

drukuj („Lubiczanka” walczy z koronawirusem)

 • data: 2020-09-08

Budowa światłowodu na terenie naszej gminy

Firma NEXERA – polski operator telekomunikacyjny -  w ubiegłym roku rozpoczęła na terenie gminy Lubicz działania związane z budową (a później z udostępnieniem w modelu hurtowym) nowoczesnej, dostępowej sieci światłowodowej (Next Generation Access – NGA).

Celem projektu jest likwidacja tzw. „białych plam NGA”, czyli punktów adresowych na mapie Polski, które nie znajdują się w zasięgu sieci umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu z minimalną prędkością 30 Mb/s. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Obecnie projektem objętych jest 530 000 gospodarstw domowych z czterech województw (w tym 164 000 z województwa kujawsko-pomorskiego) oraz 1 876 szkół. Cała sieć NEXERY umożliwi dostęp do szybkiego internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.

Model hurtowego operatora oznacza, że mieszkańcy znajdujący się w zasięgi sieci NEXERY będą mogli wybierać dowolnego dostawcę detalicznych usług dostępu do Internetu spośród operatorów działających na sieci NEXERY - NETIA, ORANGE, UPC Polska, Grupa Polsat i inni. Do listy operatorów nawiązujących współpracę z firmą NEXERA cały czas dochodzą nowe. Więcej informacji na stronie internetowej firmy.

Obszary z naszej gminy objęte aktualnie działaniami firmy NEXERA to części miejscowości Gronowo, Brzeźno, Brzezinko, Rogowo Rogówko, Jedwabno, Lubicz Dolny, Nowa Wieś, Kopanino, Złotoria, Grębocin. W miejscowościach tych rozpoczęto uzgodnienia oraz prace wykonawcze, a także rozpoczęto podpisywanie umów z użytkownikami końcowymi, czyli właścicielami gospodarstw domowych i firm. W związku z tym, że projekt ten jest finansowany ze środków UE w ramach rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, to jest całkowicie bezpłatny dla użytkowników końcowych.

WAŻNE!

Codziennie do Urzędu Gminy Lubicz zgłaszają się mieszkańcy, do których dotarły informacje o działaniach NEXERY. Z uwagi na to, że gmina Lubicz nie jest ani inicjatorem projektu, ani jego uczestnikiem, ani w żaden inny sposób jego stroną, prosimy wszystkich potencjalnych zainteresowanych tym tematem i chcących uzyskać więcej informacji o tym przedsięwzięciu o kontakt bezpośrednio z firmą NEXERA.

Więcej informacji na stronie firmy – www.nexera.pl.

drukuj (Budowa światłowodu na terenie naszej gminy)

 • data: 2020-09-04

Świadczenia rodzinne w budynku urzędu

Od 3 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zajmuje dwie siedziby. Gdzie załatwisz swoje sprawy?

Główna siedziba GOPS w Lubiczu Dolnym mieści się przy ul. Toruńskiej 56. Tutaj można załatwić: wszystkie świadczenia z pomocy społecznej; sprawy dotyczące usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, stypendiów szkolnych, asystentury rodziny, przemocy w rodzinie oraz złożyć wnioski i skargi.

Kontakt: 56 674 21 55 lub 56 674 21 56 lub poprzez email: gopslubicz@home.pl.

Z kolei przy ul. Toruńskiej 21 w budynku B Urzędu Gminy Lubicz załatwiamy sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, a także uzyskamy poradnictwo psychologiczne.

Kontakt: 500 280 473 lub 500 280 657 lub poprzez email:  swiadczenia@gopslubicz.home.pl.

Uwaga! We wrześniu br. wnioski na zasiłki rodzinne i świadczenie „Dobry Start” należy pobierać i składać w świetlicy środowiskowej przy głównym budynku GOPS w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 56.

GOPS pracuje w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00-15.00, we wtorki w godz. 7.00-17.00, a w piątki 7.00–14.00.

drukuj (Świadczenia rodzinne w budynku urzędu)

 • data: 2020-09-03

Zero utonięć i dobra atmosfera, czyli wakacje w Józefowie

Liczni mieszkańcy na plaży, odpoczywający i zażywający kąpieli oraz cztery uratowane osoby przez ratowników. Ofiar zero. Czy może być lepszy bilans tegorocznego sezonu w Józefowie?

Przez dwa wakacyjne miesiące spotykaliśmy się nad jeziorem w sołectwie Młyniec Drugi. W tamtym roku Urząd Gminy Lubicz, po raz pierwszy w historii, pilotażowo zorganizował w Józefowie „miejsce czasowo wykorzystywane do kąpieli”. W tym roku otworzyliśmy pełnoprawne kąpielisko. Zależało nam na zorganizowaniu kąpieliska również ze względu na pandemię i ograniczenia związane z urlopowymi wyjazdami. Mimo trudności dopełniliśmy wszelkich formalności, proponując mieszkańcom bezpieczne wakacyjne miejsce relaksu.

Na plażę dowieźliśmy świeży piasek. Gmina zapewniła większą liczbę toalet z dostępem wody do mycia rąk i środków dezynfekujących. Postawimy też przebieralnię – damską i męską. Wyznaczone miejsce do kąpieli zostało poszerzone o ok. 2 m, podobnie jak brodzik, umieszczony tym razem z prawej strony plaży. Gmina na stałe zatrudniła dwóch ratowników Tomasza Górnego i Piotra Wilkowskiego oraz jako wspomagającego Jarosława Kubisza, którzy czuwali nad bezpieczeństwem kąpiących się przez 60 wakacyjnych dni 8 godzin dziennie. Do dyspozycji otrzymali wieżę, łódkę, profesjonalną apteczkę, defibrylator, sprzęt do nurkowania oraz tubę. Dzięki nim statystyka utonięć na kąpielisku wygląda tak, jak wszyscy sobie tego życzyliśmy - 0. To nie oznacza, że nie obyło się bez niebezpiecznych zdarzeń.  Ratownicy uratowali czworo tonących – dwóch 16-latków, 26-latkę i 8-latkę.

- Biorąc pod uwagę liczbę zdarzeń, to był ciężki sezon – przyznaje Tomasz Górny. – Zresztą ogólne statystyki utonięć w tym roku w Polsce to potwierdzają. Na kąpielisku podczas ładnej pogody mieliśmy mnóstwo ludzi, bo ze względu na pandemię wielu zrezygnowało z wyjazdów. Cieszę się, że gmina wyposażyła też nas w wieżę, co bardzo ułatwiło obserwowanie kąpiących się.

Dla plażowiczów przygotowaliśmy dwa parkingi. Duży bezpłatny na polu przy wjeździe do lasu oraz mniejszy płatny tuż przy plaży.

Nad jeziorem funkcjonował bar „Lubiczanki” z możliwością wypożyczenia sprzętu wodnego.

W tym roku na plażę w Józefowie z inicjatywy radnej powiatowej Agnieszki Janiaczyk-Dąbrowskiej zaprosiliśmy także kino letnie. Łącznie w trzech seansach wzięło udział ponad 700 osób.

Nad jeziorem zostało także zorganizowanych kilka inicjatyw, m.in. zabawy dla dzieci prowadzone przez Fundację „Okruszek Szczęścia” oraz skierowane do młodzieży działania profilaktyczne Stowarzyszenia One Passion One Love WP.

drukuj (Zero utonięć i dobra atmosfera, czyli wakacje w Józefowie)

 • data: 2020-09-01
 • Kąpielisko nad jeziorem w Józefowie
 • Gminna plaża w Józefowie
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie

Sołectwa gminy Lubicz otrzymają prawie 700 tys. zł

Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie 681 tys. zł, które mieszkańcy będą mogli wydać na swoje najważniejsze potrzeby. 10 września rozpoczynają się zebrania wiejskie. Ich najważniejszym punktem jest podział przyszłorocznych funduszy sołeckich.

Decyzje w sprawie zwołania i przeprowadzenia zebrania wiejskiego, na którym uchwalany jest budżet sołecki podejmuje sołtys. Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz, mając na względzie stale rosnące zagrożenie epidemiologiczne, rekomendował gospodarzom wsi, m.in. przygotowanie zebrania na wolnym powietrzu, w przestrzeni przed świetlicą, salą, remizą, co pozwoli zachować dystans społeczny, nawet przy dużej frekwencji. W przypadku wyjątkowo niesprzyjającej pogody, sołtys podejmie decyzję o przeniesieniu zebrania do środka obiektu.

Mieszkańcy powinni przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Urząd Gminy Lubicz zaleca zabranie własnego długopisu (do podpisania listy). Wójt, w obecnej sytuacji, proponuje również ograniczenie czasu zebrania do minimum, czyli głównie rozliczenia tegorocznych wydatków sołeckich, przedstawienia propozycji do przyszłorocznego funduszu sołeckiego oraz podjęcia w tej sprawie uchwał.

Przyszłoroczny budżet sołecki wyniesie prawie 700 tys. zł. Najwięcej otrzymają największe sołectwa, czyli m.in. Grębocin, Lubicz Dolny i Złotoria – niemal 50 tys. zł. Kwoty funduszu dla każdej miejscowości są przydzielane na podstawie wzoru podanego w ustawie, w którym znaczenie ma liczba osób zamieszkujących sołectwo. W drugim załączniku prezentujemy wysokość funduszu dla poszczególnych sołectw oraz wyjaśniamy zasady jego obliczenia.

W pierwszym załączniku podane są terminy zebrań. Uwaga! W przypadku obecności liczny mieszkańców niewystarczającej do podjęcia uchwał, zebranie odbędzie się w drugim terminie, czyli zawsze pół godziny później, np. w przypadku Złotorii – pierwszy termin to podana w tabeli (w załączniku) godzina 17.00, a drugi 17.30.

drukuj (Sołectwa gminy Lubicz otrzymają prawie 700 tys. zł)

 • data: 2020-09-01

Czas dożynek. Grębociński witacz pozdrawia

W Grębocinie przejeżdżających przez naszą gminę pozdrawia witacz dożynkowy. Można go podziwiać przy głównym skrzyżowaniu w centrum miejscowości, na zielonym skwerku w pobliżu galerii handlowej.

W tym roku, ze względu na trudny okres pandemii, w naszej gminie witacz powstał tylko w jednym sołectwie – w Grębocinie.

Został zainicjowany i wykonany przez panie z Klubu Kobiet Kreatywnych przy pomocy panów: Jacka Dąbrowskiego. Zbyszka Majewskiego i Jarka Popławskiego.

Witacz zbudowano z okrągłych balotów słomy z elementami wykonanymi z drewna. Konstrukcja wiatraka, składająca się z trzech balotów ustawionych jeden na drugim, jest zabezpieczona przed przewróceniem się pasami. Do ustawienia balotów użyto podnośnika rolniczego.

Do stworzenia witacza użyto też m.in.: pędy i kolby kukurydzy, deski, listwy, kwiaty, dynie i cukinie, wiadra, kosze wiklinowe oraz elementy garderoby, w które został ubrany „młynarz”.

drukuj (Czas dożynek. Grębociński witacz pozdrawia)

 • data: 2020-08-31
 • Grębociński witacz
 • Grębociński witacz
 • Grębociński witacz

Rolniku, możesz spisać się w urzędzie

Jutro, czyli 1 września w całej Polsce rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy. Rolnicy mają na to czas do 30 listopada. Mogą skorzystać z komputera w Urzędzie Gminy Lubicz.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Ostatecznie dostępne metody spisu to: przez Internet lub telefonicznie pod nr tel. 22 279 99 99. Dla osób, które chciałyby spisać się same, a nie dysponują dostępem do komputera i internetu Urząd Gminy Lubicz przygotuje stanowisko w sali obsługi interesantów. Zapraszamy w godzinach naszej pracy - wejście z tyłu budynku głównego.

Wszystkie informacje na temat spisu znajdziecie Państwo na specjalnej stronie internetowej - tutaj.

W ramach promocji tego największego badania polskiej wsi Urząd Statystyczny w Bydgoszczy i TVP3 Bydgoszcz realizują cykl ogólnopolskich programów "Spieszmy się jak na rolników przystało". W jednym z odcinków wystąpił mieszkaniec Młyńca Drugiego, hodowca ryb - do obejrzenia tutaj.

drukuj (Rolniku, możesz spisać się w urzędzie)

 • data: 2020-08-31

Bezpieczny powrót uczniów do szkoły

Często myj ręce, zrezygnuj z podawania ręki na powitanie, używaj tylko własnych przyborów, a jeśli masz objawy chorobowe, zostań w domu. To tylko kilka z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z nowym rokiem szkolnym.

Ten rok będzie wyjątkowy, bez wspólnej inauguracji, w tle z koronawirusem. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego każda z naszych szkół wprowadziła reżim sanitarny. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Przestrzeganie reżimu sanitarnego jest podstawą, więc z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy, abyście byli bezpieczni i zdrowi. Dbajcie o siebie i o innych.

>>> W tym miejscu znajdziecie Państwo ogólne wytyczne GIS oraz MEN związane z powrotem do szkoły.

drukuj (Bezpieczny powrót uczniów do szkoły)

 • data: 2020-08-31

Zapraszamy na wystawę na placu przy Amfiteatrze

Dziś na Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym został podsumowany projekt pt. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”. Projekt, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, był adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Efekty?

Efekty można zobaczyć w gablotach. Podczas podsumowania projektu otwarto wystawę prac plastycznych oraz fotograficznych przygotowanych przez uczestników na wakacyjnych warsztatach artystycznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do obejrzenia wystawy.

W ramach realizacji projektu funkcjonował klub młodzieżowy na obszarze rewitalizowanym z siedzibą w Lubiczu Górnym, przy ul. Bocznej 4.

Uczestnicy projektu otrzymali następujące wsparcie:

 • warsztaty integracyjno-motywacyjne
 • „Spotkania z pasją”  - odbyły się zajęcia na kortach tenisowych w Lubiczu Dolnym oraz zajęcia przeprowadzone przez ratownika medycznego 
 • wspomniane już warsztaty artystyczne: plastyczne i fotograficzne
 • warsztaty sportowe
 •  piknik rodzinny
 •  poradnictwo psychologiczne indywidualne.

Projekt był powiązany z działaniami wynikającymi z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina Lubicz pozyskała na niego dofinansowanie w ramach Projektu grantowego: „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną Grupy Działania Podgrodzie Toruńskie” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Zapraszamy na wystawę na placu przy Amfiteatrze)

 • data: 2020-08-28
 • Logotypy
 • Podsumowanie projektu pt. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”
 • Podsumowanie projektu pt. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”
 • Podsumowanie projektu pt. Centrum Aktywności Lokalnej „Boczna 4”

Uproszczony Plan Lasów dla obszarów prywatnych

Urząd Gminy Lubicz informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, na okres od 1 września do 30 października 2020 roku. 

drukuj (Uproszczony Plan Lasów dla obszarów prywatnych)

 • data: 2020-08-28

Energa Operator planuje wyłączenia prądu

Informację podajemy na podstawie strony internetowej Energii Operator. Wyłączenia planowane są w kilku miejscowościach. Gdzie i kiedy? 

 • Rogówko

2.09.2020 w godz. 07:00–09:30

 • Grębocin ulica Kowalewska, Rogówko

2.09.2020 – 08:00–16:00

 • Krobia, Lubicz Górny ulice Bankowa, Handlowa, Lipnowska, Nowa, Przy Skarpie, Warszawska

3.09.2020 – 07:00–11:30

 • Mierzynek ulice Barwna, Jasna

3.09.2020 – 08:00–12:00

 • Lampusz, Lubicz Dolny ulice Antoniewo, Lampusz, Leśna Polana, Ustronna, Zacisze

3.09.2020 – 08:30–12:30.

drukuj (Energa Operator planuje wyłączenia prądu)

 • data: 2020-08-28

Wrześniowe obrady Rady Gminy Lubicz

XXIII sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 3 września w świetlicy w Krobi. Początek o godz. 12.00. Obrady możecie Państwo oglądać na żywo.

W programie uchwały w sprawie m.in. powołania skarbnika gminy, trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli, przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz zmiany dotyczące programu usuwania azbestu oraz udzielania dotacji na zakup źródła ciepła.

Cały program znajdziecie Państwo w załączniku.

Transmisja sesji – tutaj.

drukuj (Wrześniowe obrady Rady Gminy Lubicz)

 • data: 2020-08-28

Pobierz plik

Dzięki Fundacji dzieci spotykają się ze znanymi sportowcami

W wakacje na terenie naszej gminy Fundacja „Okruszek Szczęścia” realizuje Lubicz projekt Klubu Młodzieżowego „Uśmiechnięci i Aktywni” ze środków EFS w ramach RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Prowadzone są zajęcia sportowe, edukacyjne oraz porady psychologiczno-terapeutyczne. Dzieci i młodzież spotkają się ze znanymi sportowcami. 

Uczestników projektu odwiedzili m.in. Andrzej Strejlau (piłka nożna), Łukasz Żebrowski (futsal) i Henryk Żołnowski (boks).                                                               

- W ramach podejmowanych działań klubu realizujemy kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, a także program rówieśniczy - mówi Jarosław Gryckiewicz, prezes Fundacji. - Na zakończenie projektu zaplanowaliśmy wyjazd integracyjny do JuraParku w Solcu Kujawskim.

W drugiej połowie roku "Okruszek Szczęścia" planuje drugą edycję projektu. Zainteresowani rodzice mogą kontaktować się z prezesem poprzez FB Fundacji.

drukuj (Dzięki Fundacji dzieci spotykają się ze znanymi sportowcami)

 • data: 2020-08-27
 • Logotypy
 • Projekt Klubu Młodzieżowego „Uśmiechnięci i Aktywni”
 • Projekt Klubu Młodzieżowego „Uśmiechnięci i Aktywni”
 • Projekt Klubu Młodzieżowego „Uśmiechnięci i Aktywni”

Śmieci. Od września harmonogram jesienny

Od tego tygodnia, zgodnie z harmonogramem na 2020 rok, wywóz odpadów zmieszanych w miejscowościach rozproszonych odbędzie się raz na dwa tygodnie. 

Poniedziałek: Rogówko, Rogowo, Brzeźno - raz na dwa tygodnie - od 31.08.2020 r. 

Wtorek: Gronowo, Gronówko, Brzezinko, Jedwabno - raz na dwa tygodnie - od 1.09.2020 r.

Środa: Kopanino, Grabowiec - raz na dwa tygodnie - od 2.09.2020 r.

Czwartek: Józefowo, Mierzynek, Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi -  raz na dwa tygodnie od 3.09.2020 r.

Pozostałe miejscowości: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Grębocin, Nowa Wieś, Złotoria -  raz na tydzień.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr 56 621 21 28 lub e-mailem go@lubicz.pl.

drukuj (Śmieci. Od września harmonogram jesienny)

 • data: 2020-08-27

Wykonawca przejął teren budowy pumptracku

W Lubiczu Górnym rusza budowa pumptracku z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią. Wczoraj przekazaliśmy plac budowy wyłonionemu w przetargu wykonawcy, a geodeta wytyczał chodniki i ścieżki. Dziś teren budowy ma zostać ogrodzony, planowane jest też korytowanie ścieżek.

Inwestycja powinna być gotowa do końca października tego roku.

Zadanie jest realizowane w ramach zadania p.n. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II".

Gmina wystąpiła o unijne dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

drukuj (Wykonawca przejął teren budowy pumptracku)

 • data: 2020-08-26
 • Logotypy
 • Przekazanie placu budowy pumptracku
 • Wyznaczanie przez geodetę chodników i ścieżek
 • Wyznaczanie przez geodetę chodników i ścieżek

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne na środę

Zjawisko: Burze z gradem 
Stopień zagrożenia: 2 
Ważność: od godz. 13:00 dnia 26.08.2020 r. do godz. 19:00 dnia 26.08.2020 r. 
Obszar:  Miasto Toruń, powiat toruński 
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do około 15 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. 
 
Uwagi: W związku z  dynamiczną sytuacją meteorologiczną ostrzeżenie może być aktualizowane. 
 
Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Biuro Meteorologicznych  Prognoz Morskich  w Gdyni 

drukuj (Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne na środę)

 • data: 2020-08-26

Zaczynamy budowę ścieżki ze Złotorii do Lubicza przez Nową Wieś

18 sierpnia  w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowę na budowę prawie 7 km ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 657 ze Złotorii do Lubicza Górnego przez Nową Wieś. Ta inwestycja wymaga wykupów wielu prywatnych gruntów, nietypowych rozwiązań technicznych, dlatego jej łączny koszt wynosi blisko 10 mln zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie ze środków unijnych oraz partnerzy: Urząd Marszałkowski, Gmina Lubicz i Starostwo Powiatowe.

Umowę w obecności wicemarszałka województwa Zbigniewa Sosnowskiego, dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosława Graczyka, starosty toruńskiego Marka Olszewskiego i wójta gminy Lubicz Marka Nicewicza, podpisał dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysław Dąbrowski oraz wykonawca inwestycji prezes ZDB Rogowo Krzysztof Wilczyński.

- To długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Lubicz. Tym razem będzie realizowany projekt budowy traktu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 657, zapowiadany m.in. na spotkaniach z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i Złotoria. Ścieżka cieszy również turystów, bo szlak będzie łączył się z drogą rowerową przy DW 654 Złotoria – Osiek – podsumowuje wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz. - To bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich, a dodatkowo cieszy fakt, że za rok pojedziemy ścieżką wybudowaną przez Zakład Drogowo-Budowlany z Rogowa, przedsiębiorcy z naszego terenu Krzysztofa Wilczyńskiego.

To będzie asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa o długości 6,7 km, szerokości 2 m, przebiegająca pomiędzy Lubiczem a wiaduktem nad autostradą po lewej stronie drogi wojewódzkiej, a następnie od tego miejsca do Złotorii prawą stroną. Budowa potrwa rok, planowany termin oddania do użytku to jesień 2021.

W nadchodzącym tygodniu wykonawca przejmie formalnie plac budowy i na początku września rozpocznie roboty. W związku z tym przypominamy informacje, które były już rozsyłane do mieszkańców, że właściciele działek, przez które ma przechodzić ścieżka, otrzymują odszkodowanie, ale warto dodatkowo zrobić zdjęcia działek, uwzględniając wszystko, co się na nich znajduje (na potrzeby wyjaśnienia wątpliwości w przyszłości). Odszkodowania, które już zostały przyznane, jak i te w trakcie realizacji, dotyczą rekompensaty za przejęcie gruntu i za części składowe, czyli ogrodzenie. Jest to odszkodowanie za przeniesienie, odtworzenie płotu w nowym miejscu i za zajęty pod ścieżkę grunt. Rozbiórki ogrodzenia dokonają ekipy wykonawcy ścieżki, natomiast postawienie go na nowo leży w gestii właściciela działki. Koordynatorem służącym pomocą w tych sprawach jest pracownik Urzędu Marszałkowskiego - Alicja Kopyłowska - tel. 56 62 18 350, e-mail: id.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

drukuj (Zaczynamy budowę ścieżki ze Złotorii do Lubicza przez Nową Wieś)

 • data: 2020-08-19
 • Podpisanie umowy na budowę ścieżki
 • Podpisanie umowy na budowę ścieżki
 • Podpisanie umowy na budowę ścieżki

Uwaga! Zmiany spowodowane świętem 15 sierpnia

14 sierpnia (piątek) Urząd Gminy Lubicz nie pracuje. Z kolei 15 sierpnia (sobota) nie będzie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym.

15 sierpnia (sobota) jest dniem wolnym od pracy. Jeśli taki dzień przypada w sobotę, to zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi przysługuje inny dodatkowy dzień. Wójt Marek Nicewicz zdecydował, aby takim dniem był 14 sierpnia (piątek).

Przyjmujący w piątki terapeuta ds. uzależnionych wyjątkowo zaprasza więc zainteresowanych 17 sierpnia w poniedziałek w godz. 8.00-15.00 (Budynek B urzędu, pok. nr 8).

W święto 15 sierpnia nie pracuje także PSZOK.

Bioodpady z tego dnia zostaną wywiezione dzień wcześniej, czyli w piątek. Dotyczy to następujących miejscowości: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Złotoria, Nowa Wieś, Grębocin, Krobia.

drukuj (Uwaga! Zmiany spowodowane świętem 15 sierpnia)

 • data: 2020-08-04

Gminny konkurs pokazujący piękno naszej przyrody [Aktualizacja]

Młodych miłośników fotografowania zapraszamy do udziału w konkursie „Piękno chronionej przyrody Gminy Lubicz”. Wyróżnione prace znajdą się w przyszłorocznym kalendarzu. Jesteście zainteresowani?

Zadanie konkursowe polega na własnoręcznym wykonaniu zdjęć ukazujących gminne skarby i inne urokliwe miejsca/obiekty przyrodnicze i krajobrazowe, w tym obszary chronione.

Celem projektu jest promocja wiedzy na temat bogactwa dziedzictwa przyrodniczego gminy, w szczególności zaś - obszarów przyrodniczych pod ochroną, tj. Natura 2000 czy Rezerwat Przyrody Rzeka Drwęca oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 21 lat. Czekamy na maksymalnie trzy zdjęcia, szczegóły znajdziecie w załączonym regulaminie.

Zdjęcia zostaną nagrodzone przez niezależne od gminy jury złożone z profesjonalistów. Kryteria oceny to: zgodność z tematem, oryginalność i kreatywność, wrażenia artystyczne i jakość pracy.

Konkurs przedłużamy do 11 października. Nagrodzone zdjęcia zostaną pokazane na otwartej wystawie, a najlepsze znajdą się także w kalendarzu gminnym na przyszły rok.

Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem. I działajcie!

drukuj (Gminny konkurs pokazujący piękno naszej przyrody [Aktualizacja])

 • data: 2020-08-03
 • Logotypy

1 sierpnia zawyją syreny...

W ramach ćwiczeń dotyczących systemu alarmowania, jednocześnie w celu upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia o godz. 17.00 na terenie gminy Lubicz nastąpi włączenie syren alarmowych.

Pamiętamy...

drukuj (1 sierpnia zawyją syreny...)

 • data: 2020-07-31

Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy

Prosimy o zapoznanie się z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu dotyczącą składania wniosków na nowy okres zasiłkowy (tj. wniosków o zasiłek rodzinny i wniosków o świadczenie Dobry Start).

Informację na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer tel. 56 674 21 55.

 

drukuj (Składanie wniosków na nowy okres zasiłkowy)

 • data: 2020-07-31

Lubicz i Sierpc powołują do życia nową spółkę

31 lipca w Urzędzie Gminy w Lubiczu wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz oraz burmistrz miasta Sierpc Jarosław Perzyński podpisali list intencyjny w sprawie powołania nowej spółki przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Sierpcu.

Prezesi spółek komunalnych ZUK Lubicz i ZGMiK widzą spore możliwości zagospodarowania komercyjnych obszarów rynku usług sieciowych, drogowych, ogólnobudowlanych, po które teraz nie mogą sięgać. Dlaczego? Jako spółki realizujące zadania własne samorządów w 90 proc. przychodów, z rynku mogą zebrać tylko 10 proc. wartości obrotów. Takie ograniczenia wynikają z ustawy o zamówieniach publicznych. Dostrzegając potencjał rynku i chcąc osiągać korzyści dla rozwoju obydwu spółek, a co za tym idzie samorządów Lubicza i Sierpca, wójt gminy Lubicz i burmistrz miasta Sierpc wyrażają zgodę na powołanie do życia nowej spółki. Stąd ich intencje, zawarte w specjalnym liście, które zostały dziś obustronne wyrażone na piśmie. To otwiera zarządom spółek komunalnych z Lubicza i Sierpca drogę do powołania, zorganizowania i wdrożenia nowego podmiotu gospodarczego.

Podobne rozwiązania stosują również inne samorządy w Polsce, np. w naszym regionie Włocławek i Inowrocław. Tak utworzone spółki mogą zgodnie z prawem w pełni komercyjnie działać na wolnym rynku, realizując nieograniczone niczym zadania. Nie obowiązują ich zasady 90/10 procent.  Wszystkie wypracowane zyski przeznaczane będą na rozwój infrastruktury samorządów – właścicieli.

Wolą władz Lubicza i Sierpca jest zorganizowanie spółki z o.o. o kapitale założycielskim 10.000 zł, z większościowym udziałem ZUK Lubicz, z siedzibą w Lubiczu i na bazie możliwości lokalowych, sprzętowych, ekonomicznych i organizacyjnych ZUK-u. O składzie rady nadzorczej oraz zarządu wspólnicy zdecydują poprzez walne zgromadzenie, które odbędzie się po zarejestrowaniu nowego podmiotu w KRS toruńskiego Sądu Rejonowego. Obydwa samorządy zakładają, że spółka będzie gotowa do działalności jesienią tego roku. Już teraz trwa wstępne poszukiwanie pracowników do dwóch brygad sieciowych (wod.-kan.) oraz jednej brygady ogólnobudowlanej. Łącznie potrzebnych będzie 12 nowych pracowników. Założyciele nowej spółki przeanalizowali możliwości rynkowe i wiedzą, że od zaraz będą do zrealizowania duże potrzeby deweloperów, drogowców, klientów indywidualnych.

Dlaczego Sierpc? Negocjacje z gminami ościennymi nie dały oczekiwanego rezultatu, natomiast najkorzystniejsze warunki zawiązania partnerstwa udało się ustalić z samorządem Sierpca. 

- Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Sierpca zainicjowaliśmy powstanie nowej spółki we współpracy z gminą Lubicz – mówi Jarosław Perzyński, burmistrz Sierpca. - Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć przychody spółki komunalnej w oparciu o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Z uwagi na obostrzenia wynikające z przepisów prawa, funkcjonowanie spółek komunalnych na rynku komercyjnym jest mocno ograniczone. Aby umożliwić zwiększenie przychodów naszych spółek zasadnym jest powołanie instytucji   „spółki – córki” mającej pełną możliwość działania na rynku usług komercyjnych.

- Nasze samorządy łączy więc otwartość i dostrzeganie potrzeb – wyjaśnia Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. – Podam prosty przykład. Spółka komunalna buduje sieć kanalizacyjną, ale wybudowanie przyłącza to już zadanie dodatkowe, którego spółka nie może wykonywać, nawet jeśli są możliwości, ponieważ ograniczają ją ustawy. Spółka z.o.o, którą powołujemy wychodzi temu na naprzeciw.

Założenia określone w podpisanym dziś liście intencyjnym nie są sztywne, obydwie strony zakładają w przyszłości również inne warianty pod warunkiem powodzenia tego projektu i jego rozwoju.

drukuj (Lubicz i Sierpc powołują do życia nową spółkę)

 • data: 2020-07-31
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania nowej spółki
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania nowej spółki
 • Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania nowej spółki

Informacja o elektronicznym rejestrze przedsiębiorców

Uwaga przedsiębiorcy! 30 i 31 lipca, z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Lubicz, nie możemy dokonywać wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Za utrudnienia przepraszamy.

drukuj (Informacja o elektronicznym rejestrze przedsiębiorców)

 • data: 2020-07-30

Malują, fotografują, grają. Na pewno się nie nudzą

Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4" – to kolejny z projektów lubickiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten skierowany jest do dzieci i młodzieży w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Większość działań realizowana w świetlicy przy ul. Bocznej 4, stąd też nazwa projektu. To zajęcia integracyjno-motywacyjne, sportowe, warsztaty malarskie i fotograficzne. Po wakacjach w gablotach na Placu Niepodległości będziemy mogli zobaczyć wystawę artystycznych prac uczestników.

Podczas spotkań zachowane są wszelkie środki ostrożności związane z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem.

Projekt jest finansowany z grantu otrzymanego od Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie".

drukuj (Malują, fotografują, grają. Na pewno się nie nudzą)

 • data: 2020-07-30
 • Projekt Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"
 • Projekt Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"
 • Projekt Centrum Aktywności Lokalnej "Boczna 4"

Lubiłam zajmować się interesantami, słuchać ich, rozmawiać z nimi

Irena Nowakowska z Referatu Organizacyjnego po 41 latach i 4 miesiącach pracy w Urzędzie Gminy Lubicz odchodzi na emeryturę.  

Zapewne wielu z mieszkańców kojarzy „panią Irenkę”, bo przez te wszystkie lata przez jej biura przewinęły się setki osób, a ona zawsze była otwarta na ludzi. Pracę zaczęła we wrześniu 1978 r. na ujęciu wody. 1 kwietnia 1979 r. przeszła do urzędu.

– Zajmowałam się wszystkim, co było związane z wojskiem, obroną cywilną i strażą, potem doszła działalność gospodarcza i wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wyjaśnia.

Była też kierownikiem Referatu Organizacyjnego i zastępcą kierownika USC.

Społecznie związała się ze strażą, pełniąc m.in. funkcję sekretarza zarządu gminnego i sekretarza OSP Lubicz.

Jej praca, zawodowa i społeczna, została doceniona. Irena Nowakowska otrzymała m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, ale także tytuły Zasłużony dla Samorządu czy Zasłużony dla Obronności.

- Uwielbiałam pracę z ludźmi – mówi – Lubiłam zajmować się interesantami, słuchać ich, rozmawiać z nimi.

Wraz z panią Irenką na emeryturę przechodzi jej… dziurkacz. Towarzyszył jej przez te wszystkie lata, więc koleżanki i koledzy z pracy zrobili dla niej z dziurkacza pamiątkową statuetkę.

Na emeryturze Irena Nowakowska nie zamierza się nudzić. W urzędzie chyba wszyscy znają jej zdolności kulinarne. Teraz będzie mogła poświęcić na nie więcej czasu – na przetwory z dziczyzny, zaprawy, pieczenie chleba i ciast. Chętnie też wyszywa i dzierga.

- Ogromną satysfakcję ciągle sprawia mi pomoc drugiemu człowiekowi i nadal będę to robić, jeśli tylko ktoś będzie sobie tego życzył – mówi.

Powodzenia!

drukuj (Lubiłam zajmować się interesantami, słuchać ich, rozmawiać z nimi)

 • data: 2020-07-27
 • Irena Nowakowska z władzami gminy oraz koleżankami i kolegami z pracy pożegnała się 24 lipca

Wieczorne seanse pod gwiazdami

Super weekend za nami. Łącznie w pokazach kina letniego nad jeziorem w Józefowie wzięło udział ponad 700 osób.

W piątek zobaczyliśmy romantyczną komedię „Love, Rosie”, w sobotę thriller „Jestem bogiem”, a w niedzielę kino akcji „Bodyguarda Zawodowca”.

Ze wspólnej propozycji obejrzenia filmu w plenerze najwięcej osób skorzystało w pierwszy dzień – ponad 300. Sobotni seans obejrzało ok. 260 osób. Niedzielnej kapryśnej pogody nie przestraszyło się ok. 130 widzów. Na szczęście deszcz (prawie) nas ominął.

Dziękujemy radnej powiatowej Agnieszce Janiaczyk-Dąbrowskiej za pomysł i starania, aby kino do nas przyjechało, a także wszystkim, którzy pomogli w ogarnięciu wydarzenia, m.in. OSP Gronowo i Rogowo, pracownikom Zakładu Usług Komunalnych i i spółdzielni "Lubiczanka". Brawa także dla widzów, którzy pozostawili po sobie porządek.

Z uwagi na ponownie zwiększającą się liczbę zakażeń koronawirusem – i ewentualną konieczność wprowadzenia kwarantanny  – prosiliśmy Państwa o podanie swoich danych i kontakt. Zapiski z danymi w zamkniętej kopercie zostały zdeponowane w sejfie w urzędzie, a po 14 dniach zostaną zniszczone.

Kino plenerowe w Józefowie było organizowane i współfinansowane przez gminę Lubicz w ramach projektu „Qulturoweekendy” z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

drukuj (Wieczorne seanse pod gwiazdami)

 • data: 2020-07-27
 • plakat_kinoletnie2
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie
 • Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie

W sobotę odbiór śmieci segregowanych

W sobotę 25 lipca nastąpi odbiór odpadów segregowanych. Prosimy, aby worki wystawić przed godz. 6 rano. Każdy z nich powinien być zawiązany. Przypominamy najważniejsze zasady.

 • Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, trzeba niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami: mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas nie wystawią pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod posesje, bo musi obsłużyć 5.200 domostw. Jeśli jednak śmieci zostały wystawione na czas, a mimo to są nieodebrane, prosimy o reklamacje (jak w pkt. 1).
 • Zdarza się jeszcze jeden powód niezabierania worków - unikanie płatności za odpady. Na terenie gminy ciągle mamy przypadki osób, które od lat u nas mieszkają, co zgłaszają nam sąsiedzi, ale nadal mają oficjalnie nieodebrany dom, więc zameldowani są poza gminą. Gdzie trafiają śmieci z takich domostw? Wysoce prawdopodobne jest, że zalegają w różnych, przypadkowych miejscach, zaś samochody MPO nie przeczesują gminy w poszukiwaniu podrzuconych worków, tylko podjeżdżają pod konkretne zgłoszone adresy według tras wyznaczonych na dany dzień.
 • Szkło w workach nie może być potłuczone. Odłamki szkła to oczywiste zagrożenie, a notorycznie zdarza się, że worek po podniesieniu przez pracownika pęka, przecięty odłamkami. Niestety, zdarza się także, że takie szkło rani pracowników. Zatem, po raz kolejny prosimy, pamiętajmy o dokładnym zawiązaniu worka.

 

drukuj (W sobotę odbiór śmieci segregowanych)

 • data: 2020-07-23

Od piątku do niedzieli wspólnie oglądamy filmy

W ten weekend spotykamy się w plenerowym kinie nad jeziorem w Józefowie. Podajemy kilka istotnych informacji i zaleceń praktycznych, do których należy się zastosować.

Kino plenerowe nad jeziorem w Józefowie odbędzie się dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Agnieszki Janiaczyk-Dąbrowskiej - radnej powiatowej. Chętnie podchwyciliśmy ten pomysł, a mieszkańcy poparli projekt, oddając na niego swój głos w budżecie obywatelskim powiatu toruńskiego.

Bezpłatne seanse kina letniego zostaną wyświetlone w Józefowie w dniach 24-26 lipca, początek o godz. 21.30. W piątek zobaczymy romantyczną komedię „Love, Rosie”; w sobotę thriller „Jestem bogiem”, a w niedzielę kino akcji „Bodyguarda Zawodowca”. Więcej na temat filmów pisaliśmy tutaj.

Filmy obejrzymy nad jeziorem otoczonym lasem, o zmroku, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności i przestrzeganie obowiązujących zasad organizacyjnych, a w obecnej sytuacji także epidemiologicznych.

 • Plaża w dniach kina plenerowego zostanie zamknięta o godz. 20.00.
 • Parking tuż przy niej będzie służył obsłudze imprezy, służbom porządkowym i technicznym. Widzowie parkują na bezpłatnym parkingu ok. 100 metrów od jeziora, a w razie jego zapełnienia stosują się do zaleceń służb porządkowych.
 • Przy wejściu podajemy imię, nazwisko i kontakt - na wypadek konieczności wprowadzenia kwarantanny (zapiski z danymi po 14 dniach zostaną zniszczone). Każdej każdej osobie zmierzymy temperaturę – dlatego prosimy zgłosić się odpowiednio wcześniej; należy też zdezynfekować ręce.
 • Wszyscy uczestnicy kina letniego są zobowiązani do zakrycia nosa i ust, które mogą być odkryte tylko na czas konsumpcji.
 • W kraju nadal obowiązuje stan epidemii, więc na teren kina letniego wpuścimy tyle osób, na ile pozwoli nam wyznaczona przestrzeń, czyli 4 m kw. na jednego widza.
 • Przygotujemy ok. 100 leżaków (z zestawami popcornu) ustawionych naprzemiennie w odległości 1,5 m. Z tego względu, że trudno określić liczbę przybyłych widzów, prosimy zabrać ze sobą własne siedziska/koce. Osoby mieszkające razem mogą przebywać na jednym kocu. Krzesła/maty również należy rozkładać naprzemiennie z zachowaniem dystansu 1,5 m.
 • Pogoda sprzyja komarom, dlatego pamiętajcie, aby zabezpieczyć się na swój sprawdzony sposób.
 • W trakcie imprezy będą czynne toalety i bar „Lubiczanki”. Prosimy o pozostawienie po siebie porządku i umieszczanie śmieci w koszach.
 • Po seansach, na czas rozchodzenia się, zostaną zapalone dostępne latarnie oraz reflektory wozu strażackiego, ale warto skorzystać też z własnej latarki.
 • Zabezpieczaniem imprezy i koordynacją działań zajmą się: firma ochroniarska Konsalnet, strażacy z OSP Rogowo i Gronowo oraz służby parkingowe „Lubiczanki”.
 • Uwaga! W razie niepogody filmy zostaną wyświetlone w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. Codziennie tuż po godz. 12.00 na profilu FB „Gmina Lubicz” potwierdzimy miejsce wieczornego seansu.
 • Regulamin kina plenerowego będzie też dostępny na miejscu.

Kino plenerowe w Józefowie jest organizowane i współfinansowane przez gminę Lubicz w ramach projektu „Qulturoweekendy” z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

drukuj (Od piątku do niedzieli wspólnie oglądamy filmy)

 • data: 2020-07-22
 • Logotypy

Wójt Marek Nicewicz o działalności Zakładu Usług Komunalnych

Minęło pół roku funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu. Czym zajmuje się spółka? Jak jej pracę ocenia wójt Marek Nicewicz. I jakie stawia jej zadania? Zachęcamy do przeczytania obszernego wywiadu na ten temat.

Link do artykułu na portalu ototorun.pl >>> Wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz: Powołanie ZUK miało sens

drukuj (Wójt Marek Nicewicz o działalności Zakładu Usług Komunalnych)

 • data: 2020-07-22

Jaki konkurs wybierasz? Oto trzy propozycje

Mamy dla Państwa informacje na temat wakacyjnych zabaw połączonych z możliwością wygrania nagród. Do wyboru są: konkurs historyczny związany z pamiątkami, konkurs na film promujący bezpieczne zachowania w gospodarstwach rolnych oraz literacki konkurs rodzinny, 

Do 24 sierpnia można wziąć udział w konkursie "Moje Archiwum" na najciekawsze pamiątki dotyczące wojny 1920 roku. "Przejrzyjmy ponownie domowe archiwa, albumy, pamiątki po rodzicach i dziadkach. Może znajdziemy coś, co wiąże się z rokiem 1920?" - zachęcają organizatorzy.

Druga propozycja to II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Konkurs ma na celu promowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. Tutaj należy nakręcić film i wysłać go do 30 września.

I na końcu propozycja udziału w Ogólnopolskim Konkursie Rodzinnym z okazji 75. Urodzin Pippi – „Lato z Pippi”, którego ambasadorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu. Można napisać limeryk albo przygotować pracę plastyczną - macie na to czas do 21 września. 

drukuj (Jaki konkurs wybierasz? Oto trzy propozycje)

 • data: 2020-07-22

Zbliża się Powszechny Spis Rolny

Od 1 września do 30 listopada rolnicy spiszą się w Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich rolników.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Dostępne są trzy metody spisu: przez Internet, poprzez wywiad telefoniczny lub podczas wizyty rachmistrza. 

Więcej:

>>> w załączonej ulotce

>>> Powszechny Spis Rolny 2020

>>> nr tel. 22 279 99 99, wew. 1. 

drukuj (Zbliża się Powszechny Spis Rolny)

 • data: 2020-07-21

Pobierz plik

Gmina wnioskuje o dofinansowanie instalacji na domach mieszkańców

6 lipca złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o  dofinansowanie projektu p.n. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Gmina wnioskuje o wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość ogólna zadania wynosi 2.105.505,01 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 971.380,19 zł.

Przedmiot projektu, to instalacja systemów wytwarzających energię z odnawialnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana na prywatnych budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Brzeźno, Grębocin, Gronowo, Jedwabno, Józefowo, Kopanino, Krobia, Lubicz Dolny i Górny, Mierzynek, Młyniec Pierwszy i Drugi, Nowa Wieś, Rogowo, Rogówko oraz Złotoria.

Beneficjentem projektu jest Gmina Lubicz, jednak bezpośrednimi użytkownikami, mającej powstać infrastruktury, będą przede wszystkim osoby korzystające z zamontowanych mikroinstalacji. Do projektu zakwalifikowano pierwsze 78 wniosków, zgodnie z listą rankingową. Pozostałe 24 budynki mieszkalne znajdują się w rezerwie, gdyby któryś z zakwalifikowanych mieszkańców zrezygnował z uczestnictwa, co pozwoli na utrzymanie wskaźników na zakładanym poziomie.

Mamy nadzieję, że nasz projekt zyska aprobatę Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu uda się uzyskać dofinansowanie, które zagwarantuje realizacje tej inwestycji.

drukuj (Gmina wnioskuje o dofinansowanie instalacji na domach mieszkańców)

 • data: 2020-07-20

Pilna konserwacja pomp. Brak wody!

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.zo.o. informuje, że w związku z pilną konserwacją pomp na przepompowni wody w Lubiczu Dolnym, 21 lipca (wtorek), w godz. 8.00-13.00 może nastąpić spadek ciśnienia wody, aż do całkowitego zaniku, dla mieszkańców miejscowości: Lubicz Górny, Krobia, Mierzynek, Nowa Wieś, Młyniec Drugi i Józefowo.

drukuj (Pilna konserwacja pomp. Brak wody!)

 • data: 2020-07-20

Kontakt z obsługą administracyjną szkół telefoniczny

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkól i Przedszkoli w Lubiczu zawiadamia, że w dniach 20-21 lipca biuro jest nieczynne. Pracownicy ZEASiP pracują zdalnie. Bezpośredni kontakt pod nr tel. 531 506 028 lub 884 808 953.

drukuj (Kontakt z obsługą administracyjną szkół telefoniczny)

 • data: 2020-07-20

Kajakarze bezpiecznie dobiją do brzegu

Na przełomie lipca i sierpnia na Drwęcy zostaną zamontowane dwa pomosty kostkowe z polietylenu. Pierwszy z nich w pobliżu tamy w Lubiczu Dolnym, a drugi przy ujściu Drwęcy do rzeki Wisły w okolicach ruin zamku Kazimierza Wielkiego w Złotorii.

Pomosty posłużą głównie miłośnikom turystyki wodnej, dzięki czemu kajakarze bezpiecznie wydostaną się na ląd.

Pomosty kostkowe z polietylenu, to nowoczesne rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju pomostów pływających. Moduły pływające spełniają najbardziej wymagające oczekiwania na akwenie każdego rodzaju. Podstawowy element pomostu - pływak wykonany z polietylenu - jest jednocześnie konstrukcja nośną i chodnią pomostu.

Zaletą tego typu pomostów jest to, że nie zanieczyszczają wody ani środowiska naturalnego, a poprzez zastosowanie przy ich produkcji polietylenu podlegają także procesowi pełnego recyclingu. Dodatkowo, łatwo się je eksploatuje. Pomosty tego typu nie wymagają praktycznie żadnej konserwacji, jak w wypadku klasycznych pomostów. Do montażu nie jest potrzebne korzystanie z usług specjalistów, a sam montaż odbywa się bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Po zakończeniu sezonu pomosty mogą być zarówno pozostawione na wodzie, jak również rozłożone na części i składowane piętrowo na placu z dala od brzegu.

drukuj (Kajakarze bezpiecznie dobiją do brzegu)

 • data: 2020-07-16

Wybierz się na wyprawę. Pieszą lub rowerową

Lato w pełni. Mieszkańców i gości zachęcamy do wycieczek po naszej gminie. Przygotowaliśmy dla Was siedem tras pieszych i rowerowych, które zostały opisane także pod kątem atrakcji.

Do wyboru macie cztery trasy piesze/nordic walking: Kopanino – Lubicz Górny – Lubicz Dolny (9 km), Lubicz Dolny – Złotoria (7 km), Lubicz Dolny (5 km), Młyny – Krobia, Mierzynek – jezioro Józefowo (8,5 km). Natomiast miłośników rowerów proponujemy następujące trasy: Złotoria – Lubicz Dolny (22 km), Grębocin – Złotoria (14 km w jedną stronę) i Gronowo – Lubicz Dolny (23 km w jedną stronę).

Do każdej trasy załączyliśmy mapkę. Zarówno opis, jak i mapkę można sobie po prostu wydrukować. Gdzie to znaleźć? Wystarczy wejść pod wskazane linki:

>>> Trasy piesze

>>> Trasy rowerowe

drukuj (Wybierz się na wyprawę. Pieszą lub rowerową)

 • data: 2020-07-17

Uwaga! W piątek i poniedziałek może nie być wody

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.z.o.o informuje, że w związku z pracami w sieci wodociągowej 17 lipca (piątek), w godz. 8.00-15.00 może nastąpić spadek ciśnienia wody, aż do całkowitego zaniku dla mieszkańców miejscowości: Mierzynek, Krobia, Młyniec Drugi i Józefowo.

Z kolei 20 lipca (poniedziałek), w godz. 8.00-16.00, podobna sytuacja jest przewidziana w Krobi i Mierzynku, a także w Lubiczu Górnym i Nowej Wsi.

Przepraszamy za utrudnienia.

drukuj (Uwaga! W piątek i poniedziałek może nie być wody)

 • data: 2020-07-18

Seniorzy ponownie spotkają się na Bocznej 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu prowadzi dwa projekty wsparcia dla seniorów. Po okresie zamrożenia życia społecznego związanego z koronawirusem, w lipcu wznowiono zajęcia.

„Pierwszy dzień zajęć po okresie pracy zdalnej za nami. Podzieleni na dwie grupy z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego uczestniczyliśmy w spacerze z kijami nordic walking oraz warsztatach rozwijania umiejętności” – napisano na profilu FB Klubu Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą” 6 lipca. Seniorzy nie mogli już się doczekać wspólnego spotkania. Najważniejsze było jednak ich bezpieczeństwo. Dlatego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu rzetelnie przygotował się do wznowienia spotkań, rygorystycznie przestrzegając zaleceń związanych z epidemią.

- Wszystkie zajęcia prowadzone są z zachowaniem zalecanych środków ostrożności – mówi Anna Sikorska, kierownik GOPS. - Z uwagi na metraż siedziby klubu przy Bocznej 4 w Lubiczu Górnym, grupa została podzielona na dwie i spotkania odbywają się w grupach maksymalnie 10-osobowych, często na świeżym powietrzu.

Projekt jest realizowany od początku 2019 r. i potrwa do końca tego roku. Gmina na jego prowadzenie zdobyła dotację z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Działalność wznowił również drugi projekt dla starszych mieszkańców realizowany w siedzibie w Lubiczu Górnym – Klub Senior+. Również z zachowaniem wszelkich zasad i podziałem na grupy. Ten projekt, także zaplanowany do 2020 roku, współfinansuje ministerialny program "Senior+".

Warto wiedzieć, że mimo zamrożenia życia społecznego związanego z koronawirusem projekty odbywały się zdalnie. Seniorom objętym projektami dowożono obiady i materiały do samodzielnej pracy w domu. Mogli liczyć także na telefoniczne wsparcie pracownika socjalnego i psychologa.

drukuj (Seniorzy ponownie spotkają się na Bocznej 4)

 • data: 2020-07-15
 • Zajęcia w Klubie Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"
 • Zajęcia w Klubie Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"
 • Zajęcia w Klubie Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"
 • Klub "Senior+"
 • Klub "Senior+"
 • Klub "Senior+"

Wieczorne plenerowe kino w Józefowie

Romantyczny piątek, sobota z dreszczykiem emocji i sensacyjna niedziela. Takie rodzaje filmów przygotowaliśmy dla Was na wakacyjny qulturoweekend na plaży nad jeziorem.

W dniach 24-26 lipca będziemy mogli wspólnie obejrzeć filmy na dużym ekranie (56 m kw.). Na dodatek pod gwiazdami w sąsiedztwie urokliwego jeziora Józefowo.

Seanse kina letniego rozpoczną się o godz. 21.30.

W piątek, 24 lipca zapraszamy na „Love, Rosie”, urokliwą i wzruszającą komedię romantyczną o dwójce przyjaciół z dzieciństwa. Ich drogi rozchodzą się na lata, zanim oboje odkryją, że są dla siebie stworzeni.

W sobotę, 25 lipca wyświetlimy thriller „Jestem bogiem”. Film opowiada o niespełnionym i pogrążonym w depresji pisarzu, który po zażyciu eksperymentalnego środka staje się geniuszem i człowiekiem sukcesu.

W niedzielę, 26 lipca zobaczymy „Bodyguarda Zawodowca”. Kino akcji o światowej klasy ochroniarzu, mającym zadbać o bezpieczeństwo zawodowego zabójcy zeznającego w Międzynarodowym Trybunale Karnym.

Seanse są bezpłatne. Pierwszym 100 osobom zapewniamy leżaki, dlatego prosimy zabrać ze sobą własne siedzisko. Obowiązuje dystans społeczny. Osoby mieszkające razem mogą przebywać na jednym kocu. Wszyscy uczestnicy kina letniego powinni mieć zakryte nos i usta. Przy wejściu będziemy mierzyć temperaturę i prosić o dezynfekcję rąk.

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, ze względu na sytuację epidemiczną na świecie, prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń.

Pierwsze 100 osób otrzyma popcorn gratis.

Uwaga! W razie niepogody seanse odbędą się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. Codziennie tuż po godz. 12.00 na profilu FB „Gmina Lubicz” potwierdzimy miejsce wieczornego seansu.

Kino plenerowe jest organizowane i współfinansowane przez gminę Lubicz oraz w ramach projektu „Qulturoweekendy” z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

- Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom, które zagłosowały na ten projekt, bo teraz mieszkańcy będą mogli wziąć udział w atrakcyjnym filmowym weekendzie - mówi pomysłodawczyni inicjatywy Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska - radna powiatowa.

drukuj (Wieczorne plenerowe kino w Józefowie)

 • data: 2020-07-14
 • Logotypy

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne na piątek!

Zjawisko:  Burze z gradem 
Stopień zagrożenia: 2 
Ważność: od godz. 15:00 dnia 10.07.2020 r. do godz. 24:00 dnia 10.07.2020 r. 
Obszar:  Miasto Toruń, Powiat Toruński 
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami  do 40 mm,  oraz 
porywami wiatru do 110 km/h . Miejscami  grad. 
 
Źródło informacji: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. 

drukuj (Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne na piątek!)

 • data: 2020-07-10

Śmieci na PSZOK wywieziesz trzy razy w tygodniu

Jeśli macie zbędne posegregowane odpady komunalne, to możecie je wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym (wjazd od Nowej Wsi). 

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone wyłącznie przez mieszkańców gminy Lubicz. Są to:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny, który musi być przekazywany kompletny (w całości),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian i papa, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest (np. eternit), do 1 mna gospodarstwo domowe na rok bezpłatnie, natomiast każdy kolejny m3 jest płatny w wysokości 200,00 zł,
 • zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • bioodpady,
 • tekstylia i odzież,
 • baterie i akumulatory,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

2. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz:

 • azbestu,
 • części samochodowych,
 • odpadów niebezpiecznych, które nie posiadają udokumentowanego źródła pochodzenia,
 • odpadów w nieszczelnych opakowaniach,
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (w tym rolniczej),
 • odpadów poprodukcyjnych,
 • sprzętu budowlanego.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK

Lubicz Górny

ul. Promowa
(wjazd od ul. Promowej w Nowej Wsi)
87-162 Lubicz

Tel. 797 999 886
(czynny w godzinach funkcjonowania PSZOK)

wtorek 10.00 - 18.00

czwartek  10.00 - 18.00

sobota 9.00 – 14.00

drukuj (Śmieci na PSZOK wywieziesz trzy razy w tygodniu)

 • data: 2020-07-10

Gmina Lubicz idzie na wybory, walcząc o frekwencję

W niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Prosimy zabrać ze sobą własny długopis. Dlaczego warto głosować?

Udział w wyborach jest przede wszystkim przywilejem, głosując możemy mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. 

Gminie wiejskiej z największą frekwencją Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu proponuje nagrodę 20 tys. zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej. To nie jedyna zachęta. „W każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r., gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki" – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Już wiemy, że pandemia znacznie uszczupli tegoroczny budżet gminy, więc warto powalczyć też o nagrody.

Ze względów bezpieczeństwa na wybory prosimy zabrać ze sobą własny długopis. Nos i usta należy mieć zakryte. Lokale zostaną zaopatrzone w środki dezynfekujące.

drukuj (Gmina Lubicz idzie na wybory, walcząc o frekwencję)

 • data: 2020-07-10

W lipcu przyjedzie do nas krwiobus

Krew będzie można oddać 25 lipca (sobota) w godz. 10.00–13.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym. Zachęcamy do udziału w akcji!

Jak przygotować się do oddania krwi? Kto może to zrobić, a kto nie? Przeczytacie o tym na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

drukuj (W lipcu przyjedzie do nas krwiobus)

 • data: 2020-07-10

Policja informuje o najważniejszych zadaniach

Wyeliminowanie spożywania alkoholu w niedozwolonych miejscach i dewastacji mienia - to działania priorytetowe Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu w tym półroczu. Prosimy o zapoznanie się z pełną informacją w tej sprawie. 

W załączniku pismo asp. szt. Tomasza Jaworskiego, kierownika Rewiru Dzielnicowych w Lubiczu Komisariatu Policji w Dobrzejewicach.

drukuj (Policja informuje o najważniejszych zadaniach)

 • data: 2020-07-09

Pobierz plik

Każdy może być malarzem, również Ty

Ruszyły zapisy na bezpłatny cykl  12 warsztatów „ Każdy może być malarzem” realizowanych podczas wakacji i w roku szkolnym od 16 lipca do 21 września.

Galeria Autorska Gaj do udziału w zajęciach zaprasza dzieci w wieku  9-13 lat uczęszczające do Szkoły Podstawowej  w Grębocinie, zamieszkujące nie tylko Grębocin, ale dojeżdżające z pobliskich wsi Brzeźno, Brzezinko, Gronowo, Młyniec, Rogowo, Rogówko.

Jeśli  nigdy nie malowałeś, chcesz spróbować coś nowego, to te warsztaty są dla Ciebie.

Szczegółowy program na stronie www.gaj.torun.pl w zakładce aktualności, na fb  Galeria Autorska Gaj Urszula Gajtkowska.  Zapisy Urszula Gajtkowska  tel. 609 728 152.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019- 2021.

drukuj (Każdy może być malarzem, również Ty)

 • data: 2020-07-08
 • Logotypy

Informacja w sprawie zgłaszania szkód spowodowanych suszą

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy informuje, że producenci rolni wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy powinni zgłaszać za pośrednictwem specjalnej publicznej aplikacji. 

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem.

Więcej informacji – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

drukuj (Informacja w sprawie zgłaszania szkód spowodowanych suszą)

 • data: 2020-07-08

Wnioski o dopłaty bezpośrednie składamy do 10 lipca

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia wszystkie biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone i będą otwarte do godz. 19.00.

Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.

Informacja ARMiR

drukuj (Wnioski o dopłaty bezpośrednie składamy do 10 lipca)

 • data: 2020-07-08

Webinarium. Wsparcie dla przedsiębiorców

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Program wsparcia dla MŚP z województwa kujawsko – pomorskiego dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii”, podczas którego zostaną przedstawione możliwości wsparcia w ramach funduszu wsparcia inwestycyjnego.

Jego celem jest m.in. wsparcie przedsiębiorców w zakresie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, przez co ułatwienie stabilizacji funkcjonowania sektora MŚP w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19;

Termin webinarium: 7 lipca 2020 r. godz. 10.00-11.30

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w webinarium znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=253

drukuj (Webinarium. Wsparcie dla przedsiębiorców)

 • data: 2020-07-06

Zapraszamy do lektury "Gońca gminnego"

W końcu dotarło do nas z drukarni także papierowe wydanie "Gońca gminnego". Dziś jest już dostępne w urzędzie i w niektórych sołectwach. Do środy powinno znaleźć się we wszystkich miejscowościach. A o czym można przeczytać w lubickim biuletynie?

M.in. o tym, jak działała gmina w czasie obostrzeń związanych z epidemią i jaki wpływ koronawirus wywarł na budżet naszego samorządu. Jest też obszerna informacja na temat budowy nowego mostu przez Drwęcę (Nowa Wieś - Lubicz Dolny), a także innych inwestycjach, jak np. pumptrack, drogi, przystanki, świetlice, itp. Piszemy także o rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej, wsparciu odnawialnych źródeł energii i porządkowaniu drobnych, ale istotnych dla mieszkańców spraw, jak oznakowanie ulic. 

Z "Gońca" dowiecie się też na jakich zasadach obecnie działają boiska, place zabaw i świetlice, o działaniach gminy związanych z turystyką wodną oraz szlakach pieszych i rowerowych, które dla Was przygotowaliśmy na terenie gminy.

Ten numer "Gońca" jest obszerniejszy niż zwykle, ponieważ kwietniowe wydanie nie ukazało się z powodu obostrzeń spowodowanych pandemią. Gazetę w wersji pdf znajdziecie tutaj.

drukuj (Zapraszamy do lektury "Gońca gminnego")

 • data: 2020-07-06

Czas na ochłodę w Józefowie!

27 czerwca otwieramy kąpielisko w Józefowie. W tym sezonie poszerzone, z lepszą infrastrukturą i dwójką ratowników. Będzie czynne do 31 sierpnia.

Niemal do ostatniej chwili nie byliśmy pewni czy uda się otworzyć kąpielisko ze względu na niejasne przepisy sanitarne, które w czasie epidemii obowiązują w stosunku do takich miejsc. A przygotowania do uruchomienia plaży zaczęliśmy już w tamtym roku. Dopełniliśmy wszelkich formalności z tym związanych, m.in. opracowaliśmy profil wody w jeziorze, rada gminy podjęła odpowiednią uchwałę, której projekt wcześniej musiał zostać zaopiniowany przez Wody Polskie, Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspektorat Ochrony Środowiska. Urząd przygotował też dokumentację potrzebną do zgłoszenia wodno-prawnego. Zarówno samo zorganizowanie plaży, jak i woda w jeziorze także są poddawane kontroli. Z niepokojem więc obserwowaliśmy sytuację epidemiczną w Polsce, która mogłaby przeszkodzić nam w otwarciu dla mieszkańców letniego miejsca wypoczynku i relaksu. Warto zaznaczyć, że w tamtym roku gmina Lubicz pilotażowo przygotowała w Józefowie „miejsce do kąpieli”. To spotkało się z ogromną aprobatą mieszkańców, zatem w tym roku, tak jak zapowiadaliśmy, zapraszamy mieszkańców na pełnoprawne kąpielisko.

To wszystko powoduje inne zorganizowanie plaży, ale także konieczność dostosowania się plażowiczów do obowiązującego reżimu sanitarnego, który zostanie opisany w regulaminie dostępnym na miejscu. Najważniejsze jego zasady, to dystans społeczny, korzystanie z własnego sprzętu plażowego, a także przestrzeganie higieny, włącznie z dezynfekcją rąk.

W tym roku na plażę zostanie dowieziony świeży piasek. Gmina zapewni większą liczbę toalet z dostępem wody do mycia rąk i środków dezynfekujących. Postawimy też przebieralnię – damską i męską. Wyznaczone miejsce do kąpieli zostanie poszerzone o ok. 2 m, podobnie jak brodzik, umieszczony tym razem z prawej strony plaży. Gmina na stałe zatrudniła dwóch ratowników, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się codziennie przez 8 godzin – od 10.00 do 18.00 - przez 66 wakacyjnych dni. Dla ratowników przygotowywana jest wieża. Do dyspozycji otrzymają też łódkę, profesjonalną apteczkę, defibrylator, sprzęt do nurkowania oraz tubę.

Nad jeziorem otworzy się także bar z lepszą ofertą gastronomiczną i możliwością wypożyczenia rowerów wodnych i kajaków.

Ze względów bezpieczeństwa, i zgodnie z zaleceniami, inaczej planujemy parkowanie samochodów. Duży bezpłatny parking urządzimy ok. 90 m od jeziora, na polu przy wjeździe do lasu. Tuż przy plaży będzie mniejszy parking, gdzie za wjazd zapłacimy jednorazową stałą kwotę 10 zł. Między parkingami, po obu stronach, obowiązuje bezwzględny zakaz stawiania aut w celu zapewnienia sprawnego i bezpiecznego dojazdu służb ratunkowych.

Kąpielisko Józefowo znajduje się także w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektora Sanitarnego, gdzie na bieżąco sprawdzicie, m.in. wyniki badań wody w jeziorze i inne dane.

>>> Wyniki badań wody

drukuj (Czas na ochłodę w Józefowie!)

 • data: 2020-06-26

Dziś rozpoczynają się wakacje! Otwieramy place zabaw i boiska

Na prośby mieszkańców w wakacje będzie można korzystać także z placów zabaw i boisk przy szkołach w Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym i Złotorii. 

W naszej gminie, gdy tylko było to możliwe, ponownie zaczęły działać oba „orliki” w Lubiczu Górnym i Grębocinie. W tej chwili „orliki” są otwarte od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00, a w weekend od 14.00 do 20.00. Natomiast od 1 lipca będą czynne od 12.00 do 22.00 w Lubiczu Górnym i od 14.00 do 21.00 w Grębocinie. Obowiązuje dezynfekcja rąk w momencie wchodzenia i opuszczania obiektu (zapewniamy środki). „Orliki” nadzorują animatorzy.

Od 26 czerwca, po rozdaniu świadectw, na prośby mieszkańców otwieramy także place zabaw i boiska zewnętrzne przy szkołach w Złotorii i Młyńcu Pierwszym. Korzystanie z nich odbywa się na własną odpowiedzialność. Apelujemy więc o zachowanie maksymalnej ostrożności i używanie płynu antywirusowego!

W Lubiczu Dolnym, ze względu na dodatkową infrastrukturę przy boisku, od 1 lipca szkoła zatrudnia opiekuna, zapraszając od poniedziałku do piątku od 15.00 do 20.00, w sobotę od 10.00 do 18.00, a w niedzielę od 14.00 do 20.00 (płyn dezynfekujący będzie na miejscu).

Prosimy stosować się do wszelkich zaleceń zawartych w regulaminach i przekazywanych przez opiekunów obiektów.

I w końcu nadszedł ten upragniony czas odpoczynku! Uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

drukuj (Dziś rozpoczynają się wakacje! Otwieramy place zabaw i boiska)

 • data: 2020-06-26

Zarządzenie prezesa Rady Ministrów

Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień  BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od 26 czerwca 2020  r., od godz. 00:01, do 29 czerwca 2020 r., do godz. 23:59. 

drukuj (Zarządzenie prezesa Rady Ministrów)

 • data: 2020-06-26

Na wybory zapraszamy z własnym długopisem

W niedzielę odbędą się wybory Prezydenta RP. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia zakażenia koronawirusem. Lokale będą otwarte od 7.00 do 21.00.

Na wybory przychodzimy w maseczkach. W lokalach gmina zapewnia płyn dezynfekujący. Zalecamy jednak zabranie ze sobą własnego długopisu. 

Lokalizacje nadawczych skrzynek pocztowych:

Brzeźno 70a
Grębocin Lubicka 3a
Grębocin Szkolna 31
Gronowo 62
Lubicz Dolny Tęczowa 2
Lubicz Dolny Toruńska 24
Lubicz Górny Lipnowska 58
Lubicz Górny Macieja Rataja 4
Lubicz Górny Paderewskiego 2
Lubicz Górny Polna 2
Lubicz Górny Widokowa 8
Złotoria Toruńska 58

Wszystkie informacje na temat niedzielnych wyborów znajdziecie Państwo tutaj.

drukuj (Na wybory zapraszamy z własnym długopisem)

 • data: 2020-06-25

Jesienią pojeździmy tu na desce

W Lubiczu Górnym jeszcze w tym roku będziemy mieli pumptrack z elementami skateparku. Teren zostanie także zagospodarowany zielenią.

W pierwszym czerwcowym przetargu na budowę pumptracku z elementami skateparku, placu zabaw oraz zagospodarowanie zieleni zaproponowana przez oferentów kwota znacznie przekraczała nasze założenia. Wysoka cena wynikała z kosztów specjalistycznego podłoża, które ze względów bezpieczeństwa zostało zaproponowane na placu zabaw z uwagi na umiejscowienie linariów. Dlatego przetarg nie został rozstrzygnięty.

Inwestycję podzielono więc na dwa etapy: budowę pumptracku łącznie z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią oraz osobno budowę placu zabaw. Rozdzielenie przyczyni się także do uniknięcia ewentualnych kolizji prac w przypadku wejścia na teren dwóch wykonawców.

Drugi przetarg na budowę pumptracku z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią, po uzupełnieniu dokumentów przez jedynego oferenta, ostatecznie rozstrzygnięto 24 czerwca. Strony przygotowują się do podpisania umowy. Inwestycja powinna być gotowa jesienią.

Po otwarciu pumptracku dla młodzieży zajmiemy się placem zabaw dla najmłodszych dzieci. W tym roku planowane jest umiejscowienie kilku atrakcyjnych elementów infrastruktury. W następnych latach plac zabaw będzie uzupełniany o następne urządzenia zgodnie z projektem budowlanym.

Przypominamy, że budowa pumptracku z elementami skateparku i zagospodarowaniem zielenią oraz placu zabaw to kolejne kroki związane z rewitalizacją Placu Niepodległości. W maju gmina postawiła tam pierwszą toaletę publiczną. Toaleta jest półautomatyczna. Na razie można z niej korzystać bezpłatnie.

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania p.n. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II".

Gmina wnioskuje o jej unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

drukuj (Jesienią pojeździmy tu na desce)

 • data: 2020-06-24

Pani skarbnik żegna się z urzędem

Grażyna Dąbrowska – dotychczasowy skarbnik gminy Lubicz odchodzi na emeryturę. Pani Grażyna pracowała w urzędzie 19 lat.

Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym skarbnika powołuje i odwołuje Rada Gminy Lubicz. Dlatego na ostatniej sesji 18 czerwca formalności stało się zadość. Z dniem 29 lipca Grażyna Dąbrowska przestaje być skarbnikiem.

19 czerwca pani Grażyna pożegnała się także z szefostwem urzędu oraz koleżankami i kolegami z pracy. Wójt Marek Nicewicz podkreślał bardzo dobrą współpracę ze skarbikiem. – Bardzo żałuję, że pani Grażyna nie zdecydowała się pozostać z nami dłużej – mówił.

Pani skarbnik nie kryła wzruszenia, słysząc ciepłe słowa pod swoim adresem nie tylko od wójta, ale także od współpracowników.

Grażyna Dąbrowska jako skarbnik pieczę nad kolejnymi budżetami gminy sprawowała od 29 lipca 2016 r. Wcześniej była prawą ręką poprzedniej skarbnik. Pracę w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Lubicz zaczęła 1 czerwca 2001 roku. Na zasłużoną emeryturę odchodzi po 42 latach pracy.

Pani Grażyno, życzymy powodzenia!

drukuj (Pani skarbnik żegna się z urzędem)

 • data: 2020-06-22
 • Grażynę Dąbrowską pożegnano także na sesji rady
 • Panią skarbnik pożegnali radni
 • Pożegnanie Grażyny Dąbrowskiej w urzędzie

Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe

Od czerwca zmienił się limit przychodu dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które po raz pierwszy składają wniosek o świadczenie postojowe. Nowy limit wynosi 15 994,41 zł i dotyczy wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Od kwietnia osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Niektórzy z nich o świadczenie wystąpili po raz kolejny, ale są jeszcze takie osoby, które nie złożyły wniosku.

Warto pamiętać, że aby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki.
W przypadku osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które składają pierwszy wniosek o postojowe ważnym kryterium jest limit przychodu. Nie może on przekroczyć w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku kwoty 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS. Dla wniosków składanych w kwietniu
i maju limit ten wynosił 15 595,74zł, a od czerwca uległ zmianie. Aktualna kwota limitu wynosi 15 994,41zł i obowiązuje dla wniosków składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do tej pory świadczenie postojowe w województwie kujawsko-pomorskim otrzymało już 75,7 tys. uprawnionych, z czego ponad 28,8 tys. osób otrzymało świadczenie po raz kolejny. Kwota wypłaconego wsparcia to 148,5 mln zł. Świadczenie może być wypłacone maksymalnie trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesiące od zniesienia stanu epidemii. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy złożyć w ZUS odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK – dodaje rzeczniczka.

Informacja prasowa ZUS

drukuj (Od czerwca wyższy limit przychodu dla wniosków o postojowe)

 • data: 2020-06-19

Wójt Lubicza Marek Nicewicz z wotum zaufania

Wczoraj Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 13 radnych, jeden wstrzymał się od głosu.

- Jesteśmy gminą, która stawia na rozwój i inwestycje – mówił wójt Marek Nicewicz, prezentując raport o stanie gminy za rok 2019.

W ubiegłym roku na inwestycje gmina przeznaczyła rekordowe 17,5 mln zł, w tym ponad 7 mln pozyskane z Unii Europejskiej.

To zdaniem wójta i radnych jest optymistyczną prognozą na przyszłość.

Po dyskusji nad raportem Rada Gminy Lubicz głosowała też nad wotum zaufania do wójta. Za było 13 radnych, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Przedstawienie raportu o stanie gminy  jest obowiązkiem wprowadzonym przepisami od nowej kadencji.  Dokument znajdziecie Państwo tutaj.

Takim samym stosunkiem głosów wójt otrzymał absolutorium. Mówiąc o pieniądzach gminy zwrócił uwagę na fakt, że przeszło 60 proc. budżetu to środki na oświatę i pomoc społeczną. – To subwencje i dotacje z przeznaczeniem na określone cele, więc jedynie pośredniczymy w ich przekazywaniu – mówił. – Tak naprawdę dysponujemy tylko pozostałymi 40 proc. budżetu.

Biorąc pod uwagę ilość zadań wykonanych w 2019 podsumował: - Za nami dobry rok.

drukuj (Wójt Lubicza Marek Nicewicz z wotum zaufania)

 • data: 2020-06-19
 • Sesja absolutoryjna odbyła się 18 czerwca w Krobi

Ostrzegamy przed burzami z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 11:00 dnia 19.06.2020 r. do godz. 24:00 dnia 19.06.2020 r.

Obszar: Miasto Toruń, Powiat Toruński

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

drukuj (Ostrzegamy przed burzami z gradem)

 • data: 2020-06-19

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów

Na zlecenie starosty toruńskiego ponowne wykładamy do publicznego wglądu dotyczące naszej gminy Uproszczone Plany Urządzenia Lasów i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Plany są dostępne do 16 lipca 2020 r. w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 3 (parter) Urzędu Gminy Lubicz.

 

drukuj (Uproszczone Plany Urządzenia Lasów)

 • data: 2020-06-18

Przebieg trasy nowomostowej [FILM]

Prezentujemy Państwu drugi, specjalnie przygotowany film o planowanej budowie trasy nowomostowej, czyli mostu na Drwęcy wraz drogami dojazdowymi.

Przypomnijmy, że przeprawa ma być zlokalizowana na rzece Drwęcy, z jednej strony w Nowej Wsi w sąsiedztwie ul. Promowej, a z drugiej w Lubiczu Dolnym w okolicach zakładu Jurmet na ul. Antoniewo. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj i tutaj.

GMINA LUBICZ. TRASA NOWOMOSTOWA [FILM]

drukuj (Przebieg trasy nowomostowej [FILM])

 • data: 2020-06-17

Lista rankingowa wniosków dotyczących fotowoltaiki

Wczoraj na żywo na gminnym profilu FB odbyło się losowanie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Jak już informowaliśmy, wpłynęło 112 wniosków, wymogi formalne spełniły 104.

W ubiegłym tygodniu pracownik urzędu wraz z przedstawicielem firmy wspierającej realizację projektu, czyli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy weryfikowali informacje zawarte w dokumentacji, odwiedzając zainteresowanych mieszkańców. Po wizji lokalnej ostatecznie zostały zaakceptowane 102 wnioski.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do przygotowania ostatecznego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja wniosków, zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, odbędzie się według kolejności ustalonej podczas losowania aż do chwili wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Pozostałe wnioski utworzą listę rezerwową.

Listę rankingową zamieszczamy w załącznikach w dwóch formatach. "Numer porządkowy" oznacza kolejność otrzyma wsparcia przypisaną w wyniku losowania do "numeru wniosku". Zatem w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na początku trafi ono do osoby, która złożyła wniosek nr 76 ("numer porządkowy" 1), potem do mieszkańca posiadającego wniosek nr 102 ("numer porządkowy" 2), następnie do osoby dysponującej wnioskiem nr 87 ("numer porządkowy" 3), itd.

Dofinansowanie jest możliwe w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Gmina zawnioskuje o maksymalną kwotę dotacji, czyli 1 mln zł. Wartość projektu wyniesie ponad 2 mln zł.

drukuj (Lista rankingowa wniosków dotyczących fotowoltaiki)

 • Fotowoltaika. Lista rankingowa wniosków

Głosowanie nad absolutorium dla wójta [Na żywo na FB]

18 czerwca o 12.00 w świetlicy w Krobi odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Lubicz. W programie czwartkowego posiedzenia jest m.in. uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi Markowi Nicewiczowi.

Program sesji znajduje się tutaj.

W związku z tym, że obrady odbędą się poza urzędem zostaną nagrane, a następnie udostępnione w tym miejscu.

Sala sesyjna w urzędzie, gdzie jest zamontowany stacjonarny systemem transmisji, na czas epidemii została bowiem zaadaptowana na salę obsługi interesantów.  Po rozwiązaniu problemów z łączem internetowym w Krobi już wiemy, że sesja również będzie transmitowana na żywo. Zobaczycie ją Państwo wyjątkowo na naszym profilu fejsbukowym Gmina Lubicz.

drukuj (Głosowanie nad absolutorium dla wójta [Na żywo na FB])

 • data: 2020-06-15

Gmina otrzymała dofinansowanie na "orliki"

Gmina Lubicz pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”. Pieniądze pokryją połowę wynagrodzeń animatorów - trenerów „orlika” w okresie czerwiec - listopad. Gmina zatem będzie mogła wyłożyć tylko 50 proc. kosztów.

Boiska „orlik” w Lubiczu Górnym i Grębocinie są obsługiwane przez czterech animatorów po dwóch na każdym „orliku”.

Program „Lokalny Animator Sportu” prowadzi Instytut Sportu Państwowy Instytut Badawczy, nadzorowany przez Ministerstwo Sportu. Wniosek do programu złożyliśmy w maju.

Zaoszczędzone na wynagrodzeniach pieniądze będzie można przeznaczyć na inne potrzeby.

drukuj (Gmina otrzymała dofinansowanie na "orliki")

 • data: 2020-06-15

Rozporządzenie wojewody dotyczące odstrzału dzików

Na prośbę Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarz Weterynarii publikujemy rozporządzenie nr 8/2020 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

drukuj (Rozporządzenie wojewody dotyczące odstrzału dzików)

Plik do pobrania

Gminne kąpielisko Józefowo w lepszej wersji

27 czerwca otwieramy kąpielisko w Józefowie. Za nami pierwsza kontrola, a po długim weekendzie pierwsze badanie wody.

Ze względu na stan epidemii nie byliśmy pewni czy uda się otworzyć kąpielisko, mimo że przygotowania do uruchomienia plaży zaczęliśmy już w tamtym roku. Dopełniliśmy wszelkich formalności, m.in. opracowaliśmy profil wody w jeziorze, rada gminy podjęła odpowiednią uchwałę, której projekt wcześniej musiał zostać zaopiniowany przez Wody Polskie, Państwową Inspekcję Sanitarną i Inspektorat Ochrony Środowiska. Urząd przygotował też dokumentację potrzebną do zgłoszenia wodno-prawnego.

Mamy już za sobą pierwszą kontrolę zespołu złożonego z przedstawicieli sanepidu, WOPR-u, policji i starostwa. Komisja zaakceptowała zmiany, które chcemy wprowadzić w tym roku i pozytywnie oceniła stan przygotowań do otwarcia sezonu.

Kąpielisko ma zostać uruchomione 27 czerwca. Na plażę zostanie dowieziony świeży piasek. Gmina zapewni większą liczbę toalet z dostępem wody do mycia rąk i środków dezynfekujących. Postawimy też przebieralnię – damską i męską. Wyznaczone miejsce do kąpieli zostanie poszerzone o ok. 2 m, podobnie jak brodzik, umieszczony tym razem z prawej strony plaży. Gmina na stałe zatrudniła dwóch ratowników, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem kąpiących się codziennie od 10.00 do 18.00 przez 66 dni. Kąpielisko ma funkcjonować do 31 sierpnia.

O pozostałych zmianach będziemy jeszcze informować.

drukuj (Gminne kąpielisko Józefowo w lepszej wersji)

 • data: 2020-06-10

Kolejność realizacji wniosków wylosujemy online

16 czerwca na gminnym profilu FB odbędzie się losowanie kolejności realizacji wniosków, które mogą zostać dofinansowane w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Jak już informowaliśmy, wpłynęło 112 wniosków, wymogi formalne spełniły 104.

W tym tygodniu pracownik urzędu wraz z przedstawicielem firmy wspierającej realizację projektu, czyli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy weryfikowali informacje zawarte w dokumentacji, odwiedzając zainteresowanych mieszkańców. Po wizji lokalnej ostatecznie zostały zaakceptowane 102 wnioski.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do przygotowania ostatecznego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja wniosków, zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, odbędzie się według kolejności ustalonej podczas losowania aż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Transmisję z losowanie przeprowadzimy na FB „Gmina Lubicz” we wtorek 16 czerwca o godz. 16.00. Pozostałe wnioski utworzą listę rezerwową.

Dofinansowanie będzie możliwe w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

drukuj (Kolejność realizacji wniosków wylosujemy online)

 • data: 2020-06-10

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

W związku z tym, że w czwartek jest Boże Ciało – święto wolne od pracy, nastąpi tymczasowa zmiana w harmonogramie wywozu odpadów.

10 czerwca (środa) odbiór połowy trasy czwartkowej:

 • Lubicz Dolny - ulice: Toruńska, Krótka, Dworcowa, Magnoliowa, Topolowa, Niezapominajki, Wilczy Młyn, Kolejowa + bloki, Tęczowa, Zbożowa, Młyńska, Szkolna , Grębocka,
 • Lubicz Górny - bloki: Kołłątaja, Paderewskiego, Rataja,
 • Józefowo,
 • Mierzynek.

12 czerwca (piątek)

 • Lubicz Dolny - odbiór pozostałej trasy czwartkowej,
 • Młyniec Pierwszy,
 • Młyniec Drugi.

Pozostałe dni - odbiór odpadów komunalnych bez zmian.

drukuj (Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych)

 • data: 2020-06-09

Porządki w adresach i nie tylko

Urząd Gminy Lubicz zamierza porządkować infrastrukturę adresową w poszczególnych sołectwach. Po długim weekendzie rozpoczynamy cykl wizytacji, począwszy od Młyńca Drugiego.

To, że takie uporządkowanie jest potrzebne pokazały doświadczenia z koronawirusem, np. z dostarczaniem Państwu maseczek oraz coraz częstsze sygnały od mieszkańców m.in. Młyńca Drugiego i innych sołectw. Chodzi o pełne oznakowanie nazw ulic i ustawienie tablic kierunkowych do odległych posesji. Przy okazji sprawdzimy także czy na domach lub bramkach w widocznym miejscu są umieszczone numery posesji - przypominamy, że akurat ten obowiązek spoczywa na ich właścicielach.

Wizytacje ruszają 15 czerwca od sołectwa Młyniec Drugi, potem – w pierwszej turze - odwiedzimy Jedwabno, a następnie Rogowo. Członkowie gminnego zespołu będą posiadać identyfikatory i upoważnienia od wójta. Uwaga – zespół nie pobiera żadnych opłat, będzie natomiast dysponował różnymi drukami dla mieszkańców.

Przy okazji przyjrzymy się także innym sprawom.

 • Zgodności deklaracji odpadów z liczbą mieszkańców danej posesji (sprawy można już teraz wyjaśniać pod nr tel. 56 621 21 28, Urząd Gminy Lubicz pok. nr 1).
 • Posiadaniu kompostowników - u tych osób, które je zgłosiły (nr tel. 56 621 21 28, pok. nr 1).
 • Poprosimy też o przedłożenie umów i rachunków za wywóz szamba (56 621 21 28, pok. nr 1).
 • Sprawdzimy także zgodność opodatkowania podatkiem od nieruchomości ze stanem faktycznym (56 621 21 09, pok. nr 27).

Jeżeli ktoś z Państwa ma nieuregulowane powyższe sprawy, to zachęcamy do kontaktu pod podane wyżej numery telefonów lub prosimy o osobistą wizytę w urzędzie.

drukuj (Porządki w adresach i nie tylko)

 • data: 2020-06-08

Świetlice ruszają z zajęciami dla dorosłych

Od 15 czerwca odmrażamy świetlice wiejskie w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Krobi. Dzięki temu, po przerwie związanej z epidemią, na zajęcia wrócą m.in. seniorzy.

Kolejny etap odmrażania przed nami. Po długim weekendzie uruchamiamy świetlice w trzech świetlicach, w których odbywają się zajęcia dla dorosłych. W Lubiczu Górnym i Lubiczu Dolnym na spotkania wracają kluby seniora, a w Krobi ruszają wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz „Zakola Drwęcy”.

Do świetlicy w Lubiczu Górnym wrócą także projekty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: dofinansowany unijnymi środkami Klub Wsparcia Seniora i ministerialny Klub Senior  +. Jednak w związku z rygorystycznymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego wznowienie zajęć będzie możliwe prawdopodobnie dopiero od lipca. Warto jednak wiedzieć, że mimo zamrożenia życia społecznego związanego z koronawirusem projekty odbywały się zdalnie. Seniorom objętym projektami dowożono obiady i materiały do samodzielnej pracy w domu. Mogli liczyć także na telefoniczne wsparcie pracownika socjalnego i psychologa. Od pewnego czasu, z zachowaniem dystansu, w kilkuosobowych grupach, uczestniczą również w spacerach z kijkami z fizjoterapeutką.

Od 19 czerwca w Lubiczu Dolnym spotkania zaczyna Grupa AA (piątki, godz. 17.30).

drukuj (Świetlice ruszają z zajęciami dla dorosłych)

 • data: 2020-06-05

Gdzie nie będzie prądu?

Energa - Operator informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia odbiorcy następujących stacji:

 Data

Godz.

Adres 

08.06.2020

 

 

 

07.30-10.30

Stacja Lubicz 9 obw.200

09.06.2020

 

 

10.00-13.30

Stacja Rogowo 3 obw.300

12.06.2020

 

 

 

10.00-13.30

Stacja Lubicz 18 Krobia ulica Długa, Lubicz Górny ulice Handlowa, Komunalna, Nowowiejska, Piaskowa, por. Kazimierza Trzaskalskiego, Przy Lesie, Rzemieślnicza, Stefana Niteckiego, Warszawska, Toruń ulica Słodka

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (Gdzie nie będzie prądu?)

 • data: 2020-06-05

Dzieci narysowały ulubionych bohaterów z bajek

Na zabawę plastyczno-literacką ogłoszoną przez wójta z okazji Dnia Dziecka wpłynęło ponad 130 prac dzieci z naszej gminy! Wszystkim bardzo dziękujemy. Każda z prac jest wspaniała, więc każda zasługuje na niespodziankę. Gdzie można ją odebrać? 

Bohaterami zabawy byli Franklin, Kicia Kocia, Pinokio, Królewna Śnieżka, Kubuś Puchatek, Pepa i wiele innych ukochanych postaci z bajek. Podpisane prace na pamiątkę uwieczniliśmy we wspólnym albumie na profilu FB Gminy Lubicz. Zachęcamy do oglądania.

Upominki będą do odbioru w kilku punktach w zależności od miejsca zamieszkania uczestnika zabawy:

 •  Młyniec I, Młyniec II, Mierzynek, Krobia – odbierają upominki w Punkcie Bibliotecznym w Krobi w czwartek w godz. 16:00 – 19:00 lub w piątek w godz. 12:00 – 15:00
 • Kopanino, Grabowiec, Nowa Wieś, Złotoria – w filii Biblioteki gminnej w Złotorii – czwartek 12:00 – 20:00, piątek 12:00 – 16:00
 • Brzezinko, Gronowo – w filii biblioteki w Gronowie – czwartek 12:00 – 20:00, piątek 12:00 – 16:00
 • Lubicz Górny – w filii biblioteki w Lubiczu Górnym, czwartek 12:00 – 20:00, piątek 12:00 – 16:00
 • Lubicz Dolny – w Bibliotece Gminnej w Lubiczu Dolnym, czwartek 12:00 – 20:00, piątek 8:00 – 16:00
 • Grębocin - odbiera upominki w czwartek od godz. 15:00 -16:00 na placu przy POLOmarkecie (jeżeli ktoś nie zdąży, to upominek będzie na niego czekał w Bibliotece Gminnej w Lubiczu Dolnym w piątek w godz. 8:00 – 16:00).

Dziękujemy za współpracę Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu i jej placówkom.

drukuj (Dzieci narysowały ulubionych bohaterów z bajek)

 • data: 2020-06-04

Fotowoltaika. Mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków

Od jutra rozpoczynamy wizyty u mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”.

Dofinansowanie będzie możliwe w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu przewiduje wkład własny beneficjenta na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych (oraz podatek VAT). W terminie, od 20 kwietnia do 8 maja, wpłynęło 112 wniosków, wymogi formalne spełniło 104.

Od jutra (2 czerwca) do końca tygodnia pracownik urzędu wraz z przedstawicielem firmy wspierającej realizację projektu, czyli Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. z Bydgoszczy będą weryfikować informacje zawarte w dokumentacji, odwiedzając zainteresowanych mieszkańców.

Zebrane i zweryfikowane informacje posłużą do przygotowania ostatecznego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu.

W przypadku uzyskania dofinansowania realizacja wniosków, zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, odbędzie się według kolejności ustalonej podczas losowania aż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Pozostałe wnioski utworzą listę rezerwową.

Osoba do kontaktu w tym temacie – Kamil Chruściński, Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz, pok. nr 13, nr tel. 56 621 21 98.

drukuj (Fotowoltaika. Mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków)

 • data: 2020-06-01

"Poza Toruń" wprowadza w błąd

Rada Sołecka Młyńca Pierwszego wyraża swoje oburzenie związane z artykułem, którego autorka nie zachowała elementarnych zasad etyki dziennikarskiej, czyli rzetelności i bezstronności. W związku z kolejnym tekstem oświadczenie wydał także wójt.

Oświadczenie z 29.05.2020

W związku z artykułem w „Poza Toruń” pt. „PARKING DLA TIRÓW I HALA MAGAZYNOWA PRZY SZKOLE. MIESZKAŃCY MŁYŃCA PROTESTUJĄ”, my jako Rada Sołecka Młyńca oraz Radny Młyńca jesteśmy bardzo zdziwieni, że redakcja „Poza Toruń” nie zadała sobie trudu porozmawiania z nami i ustalenia prawdy. Nie można publikować takich tekstów w sposób nierzetelny, bazując tylko na opiniach kilku osób. W artykule jest wiele nieprawdy.
Jesteśmy zbulwersowani przedstawieniem sprawy jakie zawiera ten artykuł. Niektóre fakty zawarte w nim są zmyślone, inne zafałszowane i niezgodne z prawdą. Wnosimy o sprostowanie informacji zawartych w artykule.

1. Działka 73/10 – stare boisko szkolne nie jest przy szkole tylko kilkaset metrów dalej, na końcu
ul. Polnej i to nie jest centrum wsi tylko jej koniec, a dalej tylko wyrobiska pożwirowe i pola.
Sala gimnastyczna, o którą zabiegamy nigdy nie była planowana na tej działce – tylko na terenie Szkoły Podstawowej, pomiędzy budynkiem szkoły a orlikiem.

2. Przy działce tej na ul. Polnej naprzeciw przedmiotowego boiska jest tylko jeden dom, w którym mieszka Pani Sylwia M. z rodziną. Pozostałe domy zlokalizowane są przy ul. Słonecznej i nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie tej działki. Reasumując, na 10 domów położonych przy ul. Polnej i Słonecznej tylko właściciele trzech domów (bliska rodzina Pani Sylwii M.) podpisali się pod petycją. Pozostali mają odmienne stanowiska w tej kwestii. Dlatego uważamy, że Pani Sylwia M. i jej rodzina powinni występować w swoim imieniu, a nie jako „reprezentujący mieszkańców Młyńca Pierwszego”.

3. Pan Krzysztof G. to osoba, której nikt w Młyńcu nie zna i nie jest on mieszkańcem naszej wsi. Jest tylko właścicielem nieużytkowanej od lat działki sąsiadującej ze starym boiskiem.

4. Od 6 lat kiedy powstał tzw.mały Orlik przy naszej szkole, stare boisko okazało się bezużyteczne.
Nic się tam nie działo w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nikt tam nie grał w piłkę, nikt nie ćwiczył, nawet strażacy. Stało zarośnięte i nieużytkowane.
Jako mieszkańcy Młyńca nie zgadzamy się z zafałszowanym opisem, że jest tam bród smród i hałdy śmieci. Teren jest oświetlony i sprawia wrażenie zagospodarowanego. Potwierdzamy natomiast, że w kwestii chodnika rzeczywiście jest on tylko na początku ul. Polnej do posesji Pana Biernackiego i dzieci Pani Sylwii M. nie mają do niego bezpośredniego dostępu.

5. W 2018 roku kiedy zmieniły się władze w Gminie Lubicz zapaliło się nam zielone światełko odnośnie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym.

Mieszkańcy Młyńca na zebraniu wiejskim w listopadzie 2018 roku poparli pomysł budowy sali gimnastycznej przy szkole oraz sprzedaż starego boiska szkolnego (działka 73/10) i starego wyrobiska pod lasem (działka 78/3) w celu pozyskania części środków na zakup i przygotowanie projektu sali. Stąd starania władz gminnych idące w tym kierunku.
W dniu 05.03.2019 roku doszło do posiedzenia Sołtysów i Rad Sołeckich wsi, których dzieci chodzą do Szkoły w Młyńcu. Przedstawiciele Młyńca Pierwszego, Młyńca Drugiego, Brzezinka, Gronowa, Jedwabna i Mierzynka oraz Radni Gminni i Powiatowi z tego Rejonu. Zebrani wnioskowali o ujęcie w planach inwestycyjnych Gminy Lubicz budowy tej sali.
W związku z tym skierowaliśmy w tej kwestii wniosek do Wójta Gminy Lubicz.
Mając w perspektywie budowę sali gimnastycznej w pełni popieramy decyzję Rady Gminy Lubicz o sprzedaży tych gruntów.

*Radny Młyńca Pierwszego Zbigniew Barcikowski

*Sołtys Młyńca Pierwszego Anna Katra

*Rada Sołecka Młyńca Pierwszego

Oświadczenie z 3.06.2020

„Poza Toruń” ponownie publikuje nieprawdę (tekst "Gmina Lubicz po interwencji Poza Toruń wypowiada umowę dzierżawy terenu w "Młyńcu Pierwszym").  Gmina Lubicz wypowiedziała umowę dzierżawcy terenu w Młyńcu Pierwszym pismem z 13 maja, wysłanym 14 maja, a artykuł ukazał się 28 maja (w załączeniu to pismo). Działania władz gminy nie miały więc nic wspólnego z publikacją, zresztą nierzetelnego, testu w „Poza Toruń”. Wręcz przeciwnie, jak napisała w specjalnym oświadczeniu Rada Sołecka Młyńca Pierwszego zawierał on informacje „zmyślone, zafałszowane i niezgodne z prawdą”. W związku z tym, że to kolejny stronniczy artykuł tej gazety, postanowiliśmy wyjaśnić z czego, naszym zdaniem, to wynika. „Poza Toruń” zawiera z samorządami płatną współpracę  na publikacje  materiałów. Gmina Lubicz w tym roku takiej umowy z gazetą nie zawarła. Informacje w „Poza Toruń” na „stronach gmin” są raczej materiałami promocyjnymi (mimo że gazeta tego nie zaznacza). To brak umowy z redakcją, w naszej ocenie, powoduje złośliwe ataki nie mające pokrycia w rzeczywistości. Redakcja „Poza Toruń” publikuje często na temat gminy Lubicz artykuły stronnicze, nierzetelne i łamiące zasady etyki dziennikarskiej, czego dowodem jest chociażby dwukrotna publikacja na temat placu w Młyńcu. Szanując pracę mediów lokalnych i ich ważną dla wszystkich rolę informacyjną, pozostaje nam ubolewać nad brakiem standardów w redakcji „Poza Toruń”. Rozumiemy krytykę mediów, wtedy gdy jest ona uzasadniona.

Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz

drukuj ("Poza Toruń" wprowadza w błąd)

 • data: 2020-06-01
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy dzierżawy

Wójt Marek Nicewicz odpowiada na pytania dotyczące mostu [ciąg dalszy]

Gmina Lubicz rozstrzygnęła przetarg na dokumentację projektową przeprawy na Drwęcy wraz z drogami dojazdowymi. Most połączy Nową Wieś z Lubiczem Dolnym. Dlaczego ma powstać właśnie w tym miejscu?

Przeprawa zostanie zlokalizowana na rzece Drwęcy w sąsiedztwie ul. Promowej w Nowej Wsi. Po drugiej stronie rzeki wyjedziemy na ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym w okolicach zakładu Jurmet. Planuje się, że inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023.

Więcej na ten temat pisaliśmy kilka dni temu w tekście "Gmina Lubicz zamierza zbudować most przez Drwęcę".  Pod tym linkiem znajdziecie Państwo także specjalnie przygotowane materiały informacyjne - mapkę z przebiegiem inwestycji oraz dotyczący jej film.

Tymczasem w oczekiwaniu na możliwość zorganizowania spotkania z osobami zainteresowanymi (takie jest planowane ze względów epidemiologicznych w pierwszej połowie czerwca) wójt Marek Nicewicz wyjaśnia kilka kwestii dotyczących zadania, odnosząc się m.in. do części pytań, które mieszkańcy opublikowali na profilu FB "Gmina Lubicz".

W ciągu ostatnich kilku dni opublikowano szereg artykułów prasowych o planach budowy nowego mostu przez Drwęcę w naszej gminie.

Informacja ta wywołała żywe reakcje wśród mieszkańców. Rzadko się zdarza, aby gmina brała na siebie tak ambitne projekty, jak budowa mostu. My się na to zdecydowaliśmy. Cieszą nas entuzjastyczne opinie wielu mieszkańców. Wiemy też, że u niektórych pojawiły się obawy i wątpliwości. Chcę je rozwiać i poniżej odnoszę się do tych najczęściej się pojawiających. 

Czy ten most jest potrzebny?
Od wielu lat GDDKiA zwleka z przebudową DK 10. Zastanówmy się dlaczego i podsumujmy ich argumenty, czemu DK 10 nie jest dla nich priorytetem, podczas gdy tyle innych dróg krajowych, nawet w naszym województwie, ma inwestycyjne pierwszeństwo.

Argumentacja GDDKiA:
- korki w Lubiczu na DK 10 są generowane przez ruch lokalny, czego dowodem jest to, że najczęściej występują w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego (wyjazdy do pracy i powroty do domu);
- problem tranzytu przez Lubicz został rozwiązany, bo teraz odbywa się autostradą A1, a na terenie gminy są 2 węzły autostradowe;
- badania struktury ruchu, które przeprowadziła GDDKiA potwierdzają skuteczność A1 – DK 10 blokuje się przez ruch lokalny.

Negocjacje z GDDKiA prowadziłem praktycznie od początku sprawowania urzędu wójta. Pierwsza wizyta miała miejsce już po miesiącu mojego urzędowania. Zaproponowałem wtedy konkretne propozycje, które usprawniłyby płynność ruchu na DK 10, a nie generowałyby wysokich kosztów:
- naprzemienny trzeci pas ruchu; podobne rozwiązanie funkcjonuje chociażby w Gdańsku;
- przeprojektowanie istniejącej sygnalizacji świetlnej (ta obecna w Lubiczu Dolnym spowalnia ruch);
- wprowadzenie obowiązkowego (wtedy jeszcze nie było tego przepisu) znaku z jazdą na suwak;
- wreszcie zrobienie pasu włączenia dla ul. Lipnowskiej z niewykorzystanego lewoskrętu.

Musimy sobie wszyscy zdać sprawę z tego, że lawinowo wzrasta ilość mieszkańców gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo. Minimum dwa samochody w rodzinach mieszkających na terenie tych gmin to obecnie standard. A to oznacza, że GDDKiA ma rację – DK 10 korkuje się przez ruch lokalny, a nie krajowy. To ich oczywiście nie zwalnia z tego, aby zajęli się modernizacją tej drogi, ale wiemy też, że tak, jak przez ostatnie lata nic się nie działo, tak też w najbliższych latach nie ma planów inwestycyjnych wobec DK10.

Dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce i sami sobie pomóc. 
Zadałem wiec sobie pytanie - co ja jako wójt mogę w takiej sytuacji zrobić? Wyjścia są dwa. Albo przyjąć taktykę dobrze znaną od lat i powtarzać, że nic nie da się zrobić, bo to droga krajowa i wójt nic nie może, albo zacząć DZIAŁAĆ.
W ciągu ostatnich 18 miesięcy mojego urzędowania podjąłem poniższe działania w sprawie DK 10:
- wraz z pracownikami UTP w Bydgoszczy przeanalizowaliśmy potoki ruchu na i wokół DK 10;
- przeanalizowaliśmy zapisy planu miejscowego oraz Studium uwarunkowań dla wyznaczenia najlepszej nowej trasy
- w efekcie analiz powstały trzy alternatywne koncepcje przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi:

 •  Krobia
 • Równoległa przeprawa do istniejącego mostu na DK10 w miejscu, gdzie był tymczasowy most
 • Przeprawa w Nowej Wsi na wysokości ul. Promowej

Co wzięto pod uwagę w czasie rozważania tych 3 koncepcji:
- długość planowanego mostu, a co za tym idzie jego koszty;
- długość dróg dojazdowych, które trzeba przy tej okazji wybudować i ich koszty;
- warunki gruntowe dla lokalizacji podpór mostu;
- warunki wynikające z ochrony środowiska Natura 2000 lokalizacja stref ochrony ujęcia wody;
- ogólny wpływ przeprawy na poprawę całej struktury ruchu w tej części gminy;
- korzyści płynące z realizacji inwestycji;
- efekt stosunku poniesionych kosztów zadania w przełożeniu do korzyści płynących z nowej organizacji ruchu.

Dokonaliśmy oceny poszczególnych wariantów i poniżej prezentuję jej wyniki:

Krobia nie jest dobrą lokalizacją mostu, ponieważ:
- most w tym miejscu byłby najdłuższy, a przez to drogi;
- most byłby zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody pitnej dla Torunia i Lubicza;
- istnieją tam złe warunki gruntowe posadowienia podpór mostowych (starorzecze doliny Drwęcy);
- konieczność lokalizacji przeprawy pod znacznym kątem do nurtu rzeki (nie prostopadle, a po skosie), aby można było się włączyć do istniejącej drogi w Lubiczu Dolnym;

Koncepcja mostu równoległego do istniejącego na DK 10 również nie jest dobra, ponieważ:
- pomysł ten oznacza brak dywersyfikacji ruchu - wszystkie auta sprowadzamy nadal do jednego miejsca i tworzymy efekt klepsydry/wąskiego gardła. Nie rozkładamy ruchu równomiernie na terenie gminy, tylko kierujemy wszystkie samochody do jednego, wciąż tego samego miejsca;
- ulica Lipnowska musiałaby być w całości przebudowana ze względu na zbyt wąskie pasy ruchu;
- przeprowadzenie drogi za kościołem w Lubiczu Dolnym i dalej ul. Zbożowa do Małgorzatowa i przejazd przez wąskie gardło pod wiaduktem kolejowym;
- wchodzilibyśmy z inwestycją po części na grunty GDDKiA i istnieje obawa, że inwestycja gminna zablokuje plany rozbudowy DK10. Wówczas GDDKiA mogłaby nam odmówić uzgodnienia lokalizacji, a plany mogłyby pozostać planami jeszcze przez wiele lat;
- most w tym miejscu musiałby być stosunkowo wąski.

Most przez Nową Wieś okazał się najlepszą koncepcją, ponieważ:
- najmniej ingeruje w istniejącą zabudowę;
- jest w pełni zgodny z planem miejscowym i studium;
- byłaby to najkrótsza przeprawa, bo przeprowadzona w najwęższym miejscu rzeki;
- istnieją tam korzystne warunki ukształtowania terenu, co oznacza stosunkowo niskie koszty robót ziemnych;
- most wpisuje się w spójny system komunikacyjny z planowaną i równolegle budowaną drogą z Małgorzatowa do Torunia;
- uzyskujemy najlepszy efekt dywersyfikacji ruchu (przy tym rozwiązaniu najwięcej aut nie pojedzie do Torunia przez DK10);
- stwarza dalsze perspektywy rozbudowy sieci dróg lokalnych o znaczeniu regionalnym.

Pojawiły się głosy, że to most, którym będą jeździli głównie mieszkańcy sąsiadujących gmin. Pewnie tak będzie, ale to oznacza, że nie będą oni jeździli przez DK 10 i poprzez mniejszy ruch przynajmniej częściowo uda nam się rozładować korki w Lubiczu podczas szczytu komunikacyjnego. Parametry mostu zakładają przejazd samochodów ciężarowych to jednak organizacja ruchu przeznaczona będzie dla pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5t max 5t. Jak już wcześniej napisałem, ja jak i moi poprzednicy zrobiliśmy naprawdę sporo, aby wpłynąć na GDDKiA w sprawie modernizacji drogi krajowej. Zamiast czekać kolejne lata robimy to, co w naszej mocy, aby zmniejszyć uciążliwości komunikacyjne mieszkańców przede wszystkim naszej gminy.

Kilka słów na koniec.
Napisałem ten przydługi tekst nie po to, żeby się tłumaczyć, ale po to, żeby uświadomić wszystkim, że ta inwestycja nie jest działaniem przypadkowym, ani też żadnym przekrętem (takie głosy też się pojawiały). To dla nas duże, ważne zadanie i przygotowaliśmy się do niego solidnie. Decyzje były oparte na merytorycznych kryteriach. Co więcej, ten most w planach zagospodarowania przestrzennego gminy istnieje od 1989 roku – ponad 30 lat. To nie jest pomysł z wczoraj, a teraz trzeba zacząć intensywne prace nad zbudowaniem montażu finansowego inwestycji. Trzymajmy wszyscy kciuki, bo robimy to dla dobra i bezpieczeństwa nas i przyszłych pokoleń. 

Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz

Poniżej druga część odpowiedzi na pytania, głównie mieszkańców Nowej Wsi.

Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy przeanalizowali dokumenty przestrzenne, jednocześnie potwierdzając, że drogi dojazdowe do nowego mostu od lat były w tych planach.

Odnosząc się do kategorii planowanych dróg dojazdowych. W planach zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi została wyrysowana droga lokalna i taka właśnie ma tam być – droga lokalna, ale z wyższymi parametrami technicznymi, na co pozwalają tu warunki terenowe (Proszę spojrzeć na załączoną mapkę pochodzącą z uchwalonego w 1989 r., a potem aktualizowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). Robimy to ze względu na troskę o wszystkich, którzy będą tą drogą przejeżdżać, także wsłuchując się w głosy mieszkańców Nowej Wsi, którzy od dawna apelują o zapewnienie im większego bezpieczeństwa w ich miejscowości. Budowa dojazdu do mostu spowoduje bowiem zmniejszenie ruchu na drodze prowadzącej przez wieś do Złotorii. Poza tym wraz z drogą dojazdową do przeprawy zostanie zbudowana ścieżka rowerowa.

Dodatkowo wspomniana ścieżka ma spinać się ze ścieżką rowerową planowaną od lat wzdłuż drogi wojewódzkiej biegnącej przez całą wieś.  Przy każdej okazji przypominamy, że rozpoczęcie tej inwestycji nie zależało od gminy, ponieważ zarządcą drogi jest województwo. Gmina nie może realizować zadania na cudzym terenie. Mogliśmy natomiast wnioskować, prosić i przekonywać, także finansowo. Lubicz z budżetu gminy – głównie z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Nowej Wsi - dokłada się do tego zadania (kolejne decyzje zapadną na najbliższej sesji). To wszystko ostatecznie przekonało Zarząd Dróg Wojewódzkich - w marcu na naszej stronie internetowej - link tutaj - informowaliśmy Państwa, że przygotowania pod inwestycje w końcu się rozpoczęły. Wykonawca jest już wybrany. Czekamy na podpisanie z nim umowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Nieprawdą jest także wciąż powtarzany przez te same osoby (i powielany przez kolejne) argument, że most nie był planowany w dokumentach. Załączamy skan strony ze studium, gdzie wyraźnie jest napisane: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Drwęcę w Lubiczu i Nowej Wsi”.

Po raz kolejny obalam też mit, prosząc o nierozpowszechnianie nieprawdziwych i wprowadzających obawy informacji, że mostem mają przejeżdżać tiry. To będzie droga dla samochodów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony. Dlaczego więc budujemy przeprawę o większej nośności? Aby nie zablokować sobie możliwości skorzystania z sytuacji awaryjnych, np. przejazdu mostem strażackiego wozu bojowego. Zatem nie ma w tym braku logiki, a wręcz przeciwnie - myślenie perspektywiczne.

W końcu, odnosząc się do walorów przyrodniczych tego terenu po raz kolejny podkreślam, to co już zostało wcześniej napisane. Natura 2000, co do dla zasady, nie zabrania budowania na terenach nią objętych, czego przykładem jest nowy most w Toruniu. Jednak wymaga to przejścia określonej procedury oraz uzyskania opinii i uzgodnień określonych prawem instytucji, do czego gmina oczywiście się zastosuje. Budowa nie przewiduje ingerencji w koryto rzeki, zostaną także zachowane korytarze ekologiczne. Wszystko zgodnie z poszanowaniem przyrody i zgodnie z prawem. Inaczej sobie tego nie wyobrażam.

Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz

drukuj (Wójt Marek Nicewicz odpowiada na pytania dotyczące mostu [ciąg dalszy])

 • data: 2020-05-29
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, str. 76
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - rysunek omawianego obszaru wraz z zaznaczonym...

Kolejne obostrzenia znikają. Otwieramy place zabaw i siłownie

Już od 30 maja będziemy mogli korzystać z siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw, a także z małej infrastruktury leśnej. Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. 

Od jutra przestają obowiązywać kolejne obostrzenia, m.in. na ulicy nie będziemy już musieli chodzić w maseczkach, zachowując jednak dwumetrowy dystans. Będzie można już także korzystać z placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Tutaj społeczny dystans także jest wymagany. Apelujemy o rozwagę i ostrożność oraz dezynfekcję rąk.

O czwartym etapie odmrażania kraju przeczytacie w tym miejscu.

W przyszłym tygodniu napiszemy o tym, jak w naszej gminie będzie wyglądało znoszenie ograniczeń, które przestają obowiązywać od 6 czerwca.

drukuj (Kolejne obostrzenia znikają. Otwieramy place zabaw i siłownie)

 • data: 2020-05-29

Dzieci, czekamy na Wasze prace

Z okazji Dnia Dziecka, którego w tym roku nie można niestety tradycyjnie świętować wspólnie (koronawirus), wójt gminy Lubicz zaprasza dzieci i młodzież do zabawy plastyczno-literackiej z upominkami dla każdego uczestnika.

W akcję włączyły się także wszystkie gminne filie biblioteczne, chcąc zachęcić do czytania książek i aktywności twórczej.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać świąteczny upominek ?

Wystarczy narysować, namalować, wykleić ulubioną postać z książki, bajki, wiersza do 1 czerwca (poniedziałek – Dzień Dziecka) - do północy.

Trzeba też wypełnić, podpisać załączony dokument RODO (plik zgoda) i dołączyć go do pracy plastycznej. W razie potrzeby druk dokumentu RODO jest dostępny również w bibliotece.

Taki komplet należy zanieść do jednej z bibliotek gminnych lub skan czy też fotografię (może być telefonem) przysłać na adres e-mail pr@lubicz.pl. Można też przesłać na FB gminnego.

Każdy uczestnik zostanie obdarowany upominkiem, który od 4 czerwca (czwartek) będzie do odebrania w jednej z sześciu bibliotek. Oto ich wykaz:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBICZU DOLNYM ul. Toruńska 12b

Poniedziałek 1000 - 1800

Wtorek          1200 - 2000

Środa            praca wewnętrzna

Czwartek       1200 - 2000

Piątek             800 - 1600

 

FILIA GBP W LUBICZU GÓRNYM  ul. Polna 20

Poniedziałek 1000 - 1600

Wtorek          1200 - 1800                                                                                                                                                            

Środa            praca wewnętrzna                                                                                                 

Czwartek      1200 - 2000                                                                                                                                                          

Piątek           1200 - 1600                                                                                                                                                           

 

FILIA GBP W GRĘBOCINIE w budynku Szkoły Podstawowej (wejście od ul. Olsztyńskiej)

Poniedziałek 1000 - 1800

Wtorek          1200 - 2000

Środa            praca wewnętrzna

Czwartek      1000 - 1800

Piątek            800 - 1600

 

FILIA GBP W GRONOWIE 56

Poniedziałek 1000 - 1600

Wtorek          1200 - 1800

Środa            praca wewnętrzna

Czwartek      1200 - 2000

Piątek           1200 - 1600

 

FILIA GBP W ZŁOTORII ul.Pomorska 11 (stara szkoła)                                                                 

Poniedziałek 1000 - 1600                                                                                          

Wtorek          1200 - 1800                                                                                         

Środa            praca wewnętrzna                                                         

Czwartek      1200 - 2000                                                                                          

Piątek           1200 - 1600                                                                                         

 

PUNKT BIBLIOTECZNY W KROBI (świetlica)

Poniedziałek 1600 - 1900

Wtorek         1600 - 1900

Środa            nieczynne

Czwartek      1600 - 1900

Piątek           1200 - 1500

drukuj (Dzieci, czekamy na Wasze prace)

 • data: 2020-05-29

Odpady niesegregowane wywieziemy raz w tygodniu

Od poniedziałku 1 czerwca do końca sierpnia niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne we wszystkich miejscowościach naszej gminy będą odbierane co tydzień (według dotychczasowego harmonogramu).

Przypominamy też, że 30 maja mamy ostatnią sobotę miesiąca, a więc odbiór odpadów segregowanych. Pamiętajcie, aby wystawić worki przed godz. 6.00 rano.

drukuj (Odpady niesegregowane wywieziemy raz w tygodniu)

 • data: 2020-05-28

Gmina Lubicz zamierza zbudować most przez Drwęcę [FILM]

Most w pobliżu ul. Promowej w Nowej Wsi ma przede wszystkim udrożnić ruch lokalny i przyciągnąć inwestorów do przemysłowej części Lubicza Dolnego, a także rozładować korki na krajowej „10”.

Gmina Lubicz w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła przetarg na dokumentację projektową przeprawy na Drwęcy wraz z drogami dojazdowymi. Planuje się, że inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2023.

Władze gminy chcą zbudować most żelbetonowy (o prostej konstrukcji), długości 96 m, nośności 30 ton, dwupasowy (3,5 m każdy), z dwumetrowym chodnikiem oraz dwumetrową ścieżką rowerową.

Przeprawa zostanie zlokalizowana na rzece Drwęcy w sąsiedztwie ul. Promowej w Nowej Wsi. Po drugiej stronie rzeki wyjedziemy na ul. Antoniewo w Lubiczu Dolnym w okolicach zakładu Jurmet.

Nowa inwestycja zakłada również alternatywną drogę do Torunia z Małgorzatowa, czyli części przemysłowej Lubicza Dolnego, która pobiegnie wzdłuż torów kolejowych i autostrady w stronę "ślimaka" przy Skodzie. To pozwoli wyeliminować ciężki ruch samochodowy z ul. Dworcowej.

- Moim zadaniem jest przede wszystkim ułatwić i usprawnić mieszkańcom poruszanie się po drogach lokalnych – wyjaśnia Marek Nicewicz, wójt Lubicza. - Pojawienie się mostu powinno wpłynąć także na inne aspekty życia gminy, m.in. przyciągnięcie potencjalnych inwestorów do Małgorzatowa w Lubiczu Dolnym. To z kolei ma istotne znaczenie dla dochodów gminy i przekłada się na kolejne inwestycje oraz nowe miejsca pracy. Przeprawa to także rozluźnienie sytuacji na krajowej „dziesiątce”, która od lat irytuje stojących w korkach mieszkańców gminy. Co istotne, przy trasowaniu dróg dojazdowych do mostu braliśmy pod uwagę przede wszystkim tereny przewidziane pod drogi już w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 1989 r., a potem z 2011 r.

Pierwszy etap inwestycji będzie kosztował ok. 20 mln zł (ok. 14 mln zł most + 6 mln zł na drogi dojazdowe).

– Prowadzę poważne rozmowy na temat montażu finansowego przedsięwzięcia, ale w związku z tym, że są one w trakcie, to na razie nie mogę zdradzić szczegółów – mówi wójt Lubicza.

W perspektywie do zrealizowania jest kolejny etap inwestycji, który zakłada dalszy rozwój sieci lokalnych.

ZOBACZ FILM NA TEMAT INWESTYCJI

drukuj (Gmina Lubicz zamierza zbudować most przez Drwęcę [FILM])

 • data: 2020-05-25
 • Przebieg mostu i dróg dojazdowych pokazany na mapie
 • Miejsce, gdzie powstanie nowy most (od strony Lubicza Dolnego)
 • Wizualizacja mostu

Pumptrack, skatepark i plac zabaw dla najmłodszych

Gmina Lubicz ogłosiła przetarg na zagospodarowanie placu między Amfiteatrem a Szkołą Podstawową w Lubiczu Górnym.

Jak zapowiadaliśmy, władze gminy, na wniosek mieszkańców, centralny plac w Lubiczu Górnym zamierzają przeznaczyć na miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży. Powstanie tam pumptrack, skatepark i plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania p.n. „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej. Etap II".

W tym tygodniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy został ogłoszony przetarg na inwestycję. Urząd złożył także wniosek o jej dofinansowanie z pieniędzy unijnych do Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie", która pośredniczy w przyznawaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

- Jeśli przetarg przebiegnie bez zakłóceń, to jego rozstrzygnięcie nastąpi na początku czerwca. Oznacza to, że umowę z wykonawcą również podpiszemy w czerwcu – mówi Dorota Pruszyńska, pełniąca obowiązki kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Lubicz.

Wykonanie całej inwestycji potrwa około trzech - czterech miesięcy. – To wersja optymistyczna, która zakłada, że na jakimś etapie nie napotkamy na niespodziewane przeszkody, m.in. rozwijającą się pandemię i wynikające z tego tytułu obostrzenia – dodaje Dorota Pruszyńska.

drukuj (Pumptrack, skatepark i plac zabaw dla najmłodszych)

 • data: 2020-05-22

Energa planuje przerwy w dostawie prądu

Energa – Operator informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych 22 maja nie będzie prądu w Grabowcu i Złotorii, 25 maja w Grębocinie, a  28 i 29 maja w Lubiczu Dolnym. Na jakich ulicach?

22 maja w Grabowcu dla Stacji Grabowiec 6 obw.400, Grabowiec: ulice Bajkowa, Filemona, Kubusia Puchatka, Tygryska oraz w Złotorii na ul. Platynowej i Złotej (08.00–12.00); a także Stacji Grabowiec 6 obw.300, Grabowiec: ulice Bajkowa, Filemona, Kubusia Puchatka, Tygryska oraz w Złotorii na ul. Platynowej i Złotej (10.00–14.00).

25 maja w godz. 11.00-15.00 są przewidziane przerwy w dostawie energii dla Stacji Grębocin 33 obw.200 Grębocin: ulice Makowa, Toruńska, Toruń: ulice Iławska, Kresowa.

Z kolei 28 i 29 maja w godz. 8.30-15.30: dla Stacji Lubicz 3 obw.400 i 500 Lubicz Dolny: ulice Brzozowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Młyńska, Mostowa, Różana, Sosnowa, Toruńska i Wilczy Młyn.

drukuj (Energa planuje przerwy w dostawie prądu)

 • data: 2020-05-22

Projekt dla osób poszukujących pracy

Gmina Lubicz pozyskała prawie 330 tys. zł na projekt Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą" . Rekrutacja właśnie się rozpoczyna. Zainteresowani?

Projekt skierowany dla osób poszukujących pracy, po raz kolejny, będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu.

Uczestnicy w ramach przedsięwzięcia mogą liczyć m.in. na staże i szkolenia zawodowe oraz interesujące warsztaty. Mają możliwość otrzymania pomocy finansowej na dojazdy oraz opiekę nad dziećmi i pośrednictwo pracy. A po ukończeniu projektu nabywają prawo do „zatrudnienia wspieranego”.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z GOPS: 56 674 21 55 lub 516 142 013.

drukuj (Projekt dla osób poszukujących pracy)

 • data: 2020-05-21
 • Logotypy

Przywracamy mieszkańcom trakt Jedwabno

Gmina Lubicz wraz z Sołectwem Jedwabno zamierzają udrożnić trakt, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli bezpiecznie, wzdłuż Drwęcy, przespacerować się do grodziska Poganka i dotrzeć do Lubicza Dolnego.

Przywrócenie do użytku ok. 2-kilometrowego traktu od kilkunastu lat było marzeniem sołtysa Jana Strzeleckiego i mieszkańców Jedwabna. –  Mieszkańcy chcieliby w spokoju i bezpiecznie móc tam spacerować – mówi sołtys. – Kiedyś tak robili, a potem droga zarosła i trasa została zapomniana. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to całe rodziny nie tylko z Jedwabna, ale i sąsiedniego Rogówka spędzały weekendy na kocach, na plaży nad Drwęcą.

Na wniosek zebrania wiejskiego w Jedwabnie urząd gminy rozpoczął już działania związanie z realizacją przedsięwzięcia.

Ślad starej drogi prowadzącej z Jedwabna do Lubicza Dolnego nadal jest widoczny w terenie, jednak na odcinku ok. pół kilometra bywa trudno dostępny. Dzięki uporządkowaniu tego właśnie miejsca (podbudową z tłucznia i pospółką żwirową oraz uwałowaniu) cała trasa stanie otworem przed mieszkańcami. Będzie można spacerować, także z wózkiem, chodzić z kijkami czy jeździć rowerem.

Trakt zostanie oznakowany jako trasa turystyczna, a na tablicy informacyjnej znajdzie się także informacja o grodzisku Poganka, położonym bezpośrednio przy korycie Drwęcy, około 1,5 km od pierwszych zabudowań.

Grodzisko w dzisiejszym Jedwabnie istniało od VIII do XIV wieku. Zachowała się część o kształcie eliptycznego majdanu z zarysem istniejącej niegdyś bramy wjazdowej. W czasie wielokrotnych badań tego miejsca uzyskano bogaty materiał w postaci ceramiki, przedmiotów żelaznych, ułomków cegieł, kości zwierząt i innych. Pozostała do dziś część masywu grodziska obejmuje powierzchnię ok. 70x50 m ze śladami wałów od strony południowej i fragmentarycznie zachodniej. W południowo-zachodniej części grodziska w wale rysuje się wyraźne zagłębienie, prawdopodobnie miejsce pierwotnej bramy grodu. Bezpośrednio na zachód od grodziska widoczne są zagłębienia terenu, będące śladem zasypanej fosy.

Przeznaczony do utwardzenia odcinek traktu, w towarzystwie sołtysa, zwizytowali już przedstawiciele Urzędu Gminy Lubicz i Zakładu Usług Komunalnych. Potem w urzędzie odbyło się spotkanie z wójtem Markiem Nicewiczem, gdzie omówiono przebieg prac. W najbliższym czasie trakt oznaczy geodeta, pracami zajmie się ZUK i spółdzielnia „Lubiczanka”, a sfinansowane zostaną z pieniędzy sołeckich w ramach budżetu gminy.

W następnych sezonach trakt zostanie wzbogacony o małą infrastrukturę.

drukuj (Przywracamy mieszkańcom trakt Jedwabno)

 • data: 2020-05-19
 • Wizytacja traktu Jedwabno
 • Wizytacja traktu Jedwabno
 • Trasa Jedwabno - Lubicz Dolny (porządkujemy odcinek zaznaczony na żółto). Fot. Google Earth

Dotacje na wymianę "kopciuchów"

7 maja komisja powołana przez wójta dokonała oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła na terenie gminy Lubicz.

Komisja oceniła pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski według kryteriów zawartych w regulaminie udzielania i rozliczania dotacji (regulamin dostępny jest tutaj).

W ustalonym terminie wpłynęło 46 wniosków. W ramach posiadanego budżetu na bieżący rok przyznano 25 dotacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. udostępniamy listę podstawową numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Numery zostały nadane wszystkim wnioskom według kolejności wpływu. Lista nazwisk i numerów jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Ochronie Środowiska, tel. 56 621 21 29.

Osoby, którym przydzielono dofinansowanie zostaną powiadomione telefoniczne, pozostałe - w formie pisemnej.

Lista podstawowa numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania za rok 2019 jest następująca:

 1. ROŚ.3153.7.1.2020
 2. ROŚ.3153.7.2.2020
 3. ROŚ.3153.7.3.2020
 4. ROŚ.3153.7.4.2020
 5. ROŚ.3153.7.5.2020
 6. ROŚ.3153.7.6.2020
 7. ROŚ.3153.7.7.2020
 8. ROŚ.3153.7.8.2020
 9. ROŚ.3153.7.9.2020
 10. ROŚ.3153.7.10.2020
 11. ROŚ.3153.7.11.2020
 12. ROŚ.3153.7.21.2020
 13. ROŚ.3153.7.13.2020
 14. ROŚ.3153.7.14.2020
 15. ROŚ.3153.7.15.2020
 16. ROŚ.3153.7.16.2020
 17. ROŚ.3153.7.17.2020

Lista podstawowa numerów wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania za rok 2020 jest następująca:

 1. ROŚ.3153.7.18.2020
 2. ROŚ.3153.7.19.2020
 3. ROŚ.3153.7.20.2020
 4. ROŚ.3153.7.21.2020
 5. ROŚ.3153.7.22.2020
 6. ROŚ.3153.7.23.2020
 7. ROŚ.3153.7.24.2020
 8. ROŚ.3153.7.25.2020

10 wniosków zostało umieszczonych na liście rezerwowej według numerów:

 1. ROŚ.3153.7.26.2020
 2. ROŚ.3153.7.27.2020
 3. ROŚ.3153.7.28.2020
 4. ROŚ.3153.7.29.2020
 5. ROŚ.3153.7.30.2020
 6. ROŚ.3153.7.31.2020
 7. ROŚ.3153.7.32.2020
 8. ROŚ.3153.7.33.2020
 9. ROŚ.3153.7.34.2020
 10. ROŚ.3153.7.36.2020

 

drukuj (Dotacje na wymianę "kopciuchów")

 • data: 2020-05-18

Kolejne odmrażanie. Sport i edukacja

Zgodnie z wytycznymi rządu wprowadzamy nowe zasady korzystania z niektórych obiektów sportowych. Natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkołach na razie nie będą realizowane.

Od kilku dni w naszej gminie działają oba „Orliki” w Lubiczu Górnym i Grębocinie. Teraz na boiska będzie mogło wejść więcej uczestników – 14 plus dwóch trenerów. Przypominamy, „Orliki” są otwarte od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00, a w weekend od 14.00 do 20.00. Obowiązuje dezynfekcja rąk w momencie wchodzenia i opuszczania obiektu (gmina zapewnia środki). Oczekując na swoją kolej lub schodząc z boiska, należy zakryć usta i nos, ale w piłkę można grać bez maseczki. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, od wczoraj dziecko w wieku do lat 13 nie musi już przebywać na obiekcie pod opieką osoby pełnoletniej.

Pozostałe boiska zewnętrzne przy szkołach nadal pozostają zamknięte ze względu na problem z zapewnieniem rygoru sanitarnego określonego przez sanepid.

Otwieramy natomiast sale gimnastyczne – dziś w szkołach w Złotorii i Grębocinie, a od środy w Lubiczu Górnym. Wszystkie kluby i grupy nieformalne zainteresowane popołudniowym wynajęciem sal prosimy o kontakt z dyrekcjami poszczególnych placówek.

W każdym przypadku należy stosować się do obecnych zaleceń związanych z zapobieganiem zarażeniu koronawirusem.

Pod koniec ubiegłego tygodnia władze gminy i dyrektorzy szkół rozważali także rozpoczęcie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III. Wobec sytuacji epidemicznej na terenie naszej gminy wójt Marek Nicewicz na razie zalecił powstrzymanie się przez rozpoczęciem takich spotkań.

drukuj (Kolejne odmrażanie. Sport i edukacja)

 • data: 2020-05-18

Powszechny Spis Rolny 2020

W tym roku odbędzie się Powszechny Spis Rolny - to badanie  pełne realizowane  raz na 10 lat obejmujące wszystkie  gospodarstwa rolne (poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.).

Powszechny Spis Rolny  będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020, według stanu  na dzień 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.(Dz.U. z 2019  r.poz.1728 ) reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzania przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r, oraz zakres , formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Udział w powszechnym spisie rolnym jest obowiązkowy i obejmuje:

- osoby fizyczne(gospodarstwa  indywidualne),

- osoby prawne,

- jednostki  organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Metoda  zbierania danych w spisie:

- samospis,

- odpowiedzi  w wywiadzie telefonicznym przeprowadzonym przez rachmistrza  telefonicznego,

- odpowiedzi  w wywiadzie  bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza  terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jeśli nie ma dostępu do Internetu w domu: w gminnych biurach spisowych będzie  zapewniony bezpłatny  dostęp do sprzętu komputerowego.

Pracami spisowymi kieruje:

 • prezes GUS
 • wojewoda
 • prezydent, burmistrz, wójt  - na terenie gminy, jako Gminny Komisarz Spisowy (GKS); zastępcą GKS jest osoba przez niego wyznaczona.

Więcej informacji nt. PSR  można znaleźć na stronie  https://rolny.spis.gov.pl.

Informacja GUS

drukuj (Powszechny Spis Rolny 2020)

 • data: 2020-05-18

Mikrodotacje na edukację kulturalną!

Można dostać do 10 tys. zł dotacji na warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, teatr, film czy spotkania obywatelskie. Liczy się kreatywność! Zainteresowani?

"Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy pełni rolę Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021, realizując projekt „Terenowy Dom Kultury”.

Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski program wspierający edukację kulturową, podnoszący jej jakość oraz zwiększający jej dostępność i znaczenie w lokalnych społecznościach.

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 to jedyny program mikrodotacji w województwie kujawsko-pomorskim, w ramach którego wspólnie mogą aplikować domy kultury, szkoły, biblioteki, organizacje pozarządowe na działania z obszaru edukacji i animacji kulturowej. 

Mikrodotacje na edukację i kulturę!

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020 przyznaje mikrodotacje od 4 tys. zł do 10 tys. zł na przedsięwzięcia z zakresu edukacji oraz animacji kulturowej.

Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji kulturowej? Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży? Dostrzegasz potencjał edukacyjny kultury?

Zgłoś się po mikrodotację!

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych.

Dla kogo mikrodotacje?

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę życia niż wnioskodawca, np. instytucja kultury z placówką oświatową, biblioteka ze szkołą.

Przeznaczenie środków:

Warsztaty, projekcje, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, cyrk, film, moda, ekologia, spotkania obywatelskie,  street art ...  stawiamy na kreatywność!

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu pandemii, rekomendujemy działania odbywające się w przestrzeni wirtualnej (w sieci) i domowej. Konieczność prowadzenia działań animacyjno - edukacyjnych w sieci nie oznacza, że tylko projekty wykorzystujące nowe media, technologie np. film, fotografie, programowanie, mogą ubiegać się o mikrodotacje. Za ważny element procesu animacyjnego tegorocznej edycji uważamy włączanie do działań animatorów, edukatorów, artystów, nauczycieli, wykorzystujących w codziennej pracy edukacyjno - animacyjnej klasyczne techniki artystyczne („analogowe”, np. rzeźba, ceramika, malarstwo, taniec, muzyka, itd.). Działania powinny angażować/wspierać dzieci i młodzież, mogą również włączać rodziców, lokalne społeczności zarówno do aktywności twórczej indywidualnej, jak i grupowej (online i offline).

Obecnie wiele instytucji, pracowni stacjonarnych ograniczyło lub zawiesiło swoją działalność. Efektem tego jest  nadaktywność dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej. Uważamy za ważne równoważenie tego procesu poprzez włączanie do działań projektowych animatorów pracujących technikami klasycznymi. Dotychczas naturalną przestrzenią pracy dla wielu animatorów, edukatorów była pracownia, podwórko, ulica, itp. Wprowadzone ograniczenia pandemiczne wymagają zarówno od nas, jak i uczestników naszych działań projektowych, odkrycia/stworzenia nowych przestrzeni i form działań niezbędnych dla odtworzenia, utrzymania i budowania relacji społecznych. Wierzymy, że wspólnie uda nam się to zrobić.

Ze względu na dynamikę zmian przepisów dotyczących ograniczeń pandemicznych, beneficjenci będą mogli modyfikować działania założone w swoich projektach poprzez dokonywanie korekty wniosków po konsultacji i akceptacji operatora programu.

Czas realizacji

Przedsięwzięcia mogą być realizowane między 15.06.2020 a 20.10.2020 r.

Nabór wniosków:

Od 4.05.2020 do 1.06.2020 r., godz. 15.00.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy złożyć jedynie w wersji elektronicznej!

Wniosek w formacie PDF wysyłamy na adres dotacje.tdk@gmail.com do godz. 15.00 dnia 1.06.2020 r.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna od 4.05.2020

Regulamin, wniosek, raporty regionalne i ogólnopolskie z poprzednich edycji BMK na stronach:

www.terenowydomkultury.pl

www.mck-bydgoszcz.pl

Animatorzy przygotowujący projekty, a mający małe doświadczenie w pracy w sieci, mogą uzyskać od nas wsparcie/informacje jak przygotować i zaplanować działania animacyjne.

Wsparcie - doradztwo  można uzyskać wysyłając maila z konkretnymi pytaniami wraz z podaniem swojego nr telefonu: dotacje.tdk@gmail.com 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego".

Na podst. informacji prasowej

 

 

drukuj (Mikrodotacje na edukację kulturalną!)

 • data: 2020-05-15

Informacje dla rolników. Wypełnianie wniosków i zgłoszenia przez internet

20 maja w godz. 9.00 - 13.00 dyżur w naszym urzędzie będzie pełnił pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, pomagając w wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2020.

W razie pytań można też dzwonić pod nr tel.  723 331 021 lub 56 675 22 60.

Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu przypomina, że posiadacze zwierząt gospodarskich mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Portalu IRZplus. Więcej informacji na ten temat - tutaj.

drukuj (Informacje dla rolników. Wypełnianie wniosków i zgłoszenia przez internet)

 • data: 2020-05-15

Mieszkanki uszyły dla innych 17 822 maseczki

Dzięki wspaniałym ludziom dobrej woli gmina Lubicz rozdystrybuuje wśród mieszkańców 17 822 maseczki. Ostatnia partia kilkuset sztuk dziś jeszcze trafi do Lubicza Dolnego.

Uszyte społecznie maseczki, to dziesiątki godzin pracy blisko 60 wymienionych niżej zaangażowanych osób: krojących materiał, tnących sznurki, szyjących i prasujących, a skupionych wokół ośmiu środowisk.

Są to:

 • Emila Grabowska
 • Agnieszka Majewska
 • Emilia Guzowska – Sobczak
 • Ilona Bożejewicz -  Gajtkowska
 • Ewa Goj
 • Teresa Wąsik
 • Zofia Marunowska
 • Karolina Czołgowska
 • Ilona Łańska
 • Maria Jankowska
 • Andrzej Jankowski
 • Dorota Grecorczyk
 • Aneta Pastuszka
 • Anna Warnel
 • Hanna Stawska
 • Iwona Nowakowska
 • Justyna Maliszewska
 • Irena Mucharska
 • Jadwiga Wieczorek
 • Elżbieta Frąk
 • Anna Miłańska
 • Barbara Trawnik
 • Teresa Gabryszak
 • Danuta Kołtun
 • Róża Depczyńska
 • Barbara Mońko-Juraszek
 • Małgorzata Siółkowska
 • Beata Buler
 • Małgorzata Łęc-Sienkiewicz
 • Ewa Żuczek
 • Anna Sztandarska
 • Mirosława Drążek
 • Bożena Waszczuk
 • Aleksandra Komorowskiej
 • Małgorzata Małysza
 • Angelika Czyżniewska
 • Katarzyna Kisielewska        
 • Krystyna Jaroch 
 • Zdzisław i Teresa Zakrzewscy
 • Henryka Dąbrowska
 • Mariola Cichowska
 • Barbara Właśniewska
 • Danuta Ostrowska
 • Zenobia Sulikowska
 • Jadwiga Gabrychowicz    
 • Alicja Kokoszyńska
 • Danuta Dygasiewicz
 • Joanna Godurowska
 • Katarzyna Maćkiewicz
 • Dorota Witkowska                       
 • Kwiaciarnia Retro
 • Małgorzata Malanowska
 • Renata Słowikowska
 • Marzena Wojnar
 • Tomasz Wojnar

Wczoraj wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami i drobnymi upominkami "kwatery główne" domowych produkcji. Podziękowania kierujemy także do innych osób zaangażowanych w akcję, m.in. sołtysów, rad sołeckich, strażaków, stowarzyszeń i fundacji, a także urzędników oraz ich rodzin.

- Ogromny szacunek dla wszystkich za bezinteresowną, ciężką i żmudną pracę na rzecz innych -  mówi wójt Marek Nicewicz.

drukuj (Mieszkanki uszyły dla innych 17 822 maseczki)

 • data: 2020-05-14
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wójt Marek Nicewicz odwiedził z podziękowaniami osoby szyjące maseczki
 • Wspólne zdjęcie wójta i osób najbardziej zaangażowanych w akcję szycia maseczek

Szukasz wsparcia? Spotkaj się z psychologiem

Mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z darmowych porad psychologa. Jego gabinet mieści się w budynku B Urzędu Gminy Lubicz - w pok. nr 1. Spotkania są możliwe codziennie po wcześniejszym umówieniu się pod nr tel. 519 577 798. 

Ze względu na wspólne bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami GIS obowiązuje kilka nowych zasad w gabinecie:

1) Klienci nowi oraz osoby dorosłe korzystające dotychczas ze wsparcia pozostają w kontakcie telefonicznym, chyba że okoliczności wymagają inaczej. O możliwości spotkania decyduje po rozmowie telefonicznej psycholog.

2) Klienci dotychczas prowadzeni - których sytuacja wymaga kontaktu osobistego - są przyjmowani z godzinnym odstępem czasu ze względu na czas na dezynfekcję narzędzi terapeutycznych, zabawek, wietrzenie sali oraz uniknięcie spotkań z innymi klientami na korytarzu.

3) Przed wejściem/wyjściem do/z gabinetu należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk, który będzie udostępniony przed wejściem do pokoju nr 1.

4) Zarówno dzieci powyżej 4 r.ż., młodzież oraz dorośli korzystają z maseczki w trakcie całego spotkania. Psycholog w kontakcie z dziećmi może korzystać z przyłbicy. 

8) Zachowujemy dystans społeczny wynoszący 1,5-2 metry odległości w przypadku dorosłych i młodzieży.

9) Do gabinetu mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów choroby zakaźnej. W przypadku ewentualnej choroby, rodzic powinien poinformować psychologa i zmienić termin spotkania.

Praca psychologa jest finansowana z budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 

drukuj (Szukasz wsparcia? Spotkaj się z psychologiem)

 • data: 2020-05-11

Podajemy tymczasowy numer telefonu

Uwaga! W dniach 11, 12 i 13 maja telefony w budynku głównym Urzędu Gminy nie będą działały. Zastępczy numer tymczasowy to 501 930 086. Za utrudnienia przepraszamy.

drukuj (Podajemy tymczasowy numer telefonu)

 • data: 2020-05-11

Sesja z zachowaniem odpowiedniego dystansu

Wczoraj odbyła się nietypowa sesja Rady Gminy Lubicz, bo zamiast w urzędzie radni spotkali się w sali szkoły w Grębocinie. Relacja z sesji zostanie zamieszczona w internecie.

Sala sesyjna urzędu została zaadaptowana na salę obsługi interesanta. Pisaliśmy o tym tutaj. Radni skorzystali więc z gościny szkoły w Grębocinie, gdzie z zachowaniem dystansu, w maseczkach, dyskutowali nad kolejnymi punktami programu obrad.

Radni głosowali m.in. w sprawie czasowego zwolnienia z opłat uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym i udzielenia pomocy finansowej powiatowi toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogowo". Przyjęli także sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i zaakceptowali program wspierania rodziny. Podjęli także uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego i zbycia nieruchomości.

Komisje przed sesją odbyły się zdalnie.

Wszystkie uchwały podjęte 7 maja w przyszłym tygodniu zostaną zamieszczone w BIP gminy – tutaj.

Ze względów technicznych sesja nie była transmitowana na żywo, jednak została zarejestrowana, a nagranie znajdziecie Państwo w tym miejscu.

drukuj (Sesja z zachowaniem odpowiedniego dystansu)

 • data: 2020-05-08
 • Majowa sesja Rady Gminy Lubicz odbyła się w szkole w Grębocinie
 • Majowa sesja Rady Gminy Lubicz odbyła się w szkole w Grębocinie
 • Majowa sesja Rady Gminy Lubicz odbyła się w szkole w Grębocinie
 • Majowa sesja Rady Gminy Lubicz odbyła się w szkole w Grębocinie
 • Majowa sesja Rady Gminy Lubicz odbyła się w szkole w Grębocinie
 • Majowa sesja Rady Gminy Lubicz odbyła się w szkole w Grębocinie

Szukasz wsparcia? Spotkaj się z psychologiem

Od 12 maja psycholog będzie przyjmował w Urzędzie Gminy Lubicz we wtorki w godz. 14.00-17.00 oraz w  środę i czwartek w godz. 14.00-15.00.

Z psychologiem można się spotkać w budynku B, pok. nr 1. Dostępny jest także pod 

W piątek otwieramy dwa "Orliki"

8 maja gmina otwiera „Orliki” w Lubiczu Górnym i w Grębocinie.  Na boisku w tym samym czasie będzie mogło przebywać sześć osób. Gmina zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu. 

„Orliki” będą otwarte od poniedziałku do piątku od 16.00 do 20.00, a w weekend od 14.00 do 20.00. Obowiązuje dezynfekcja rąk w momencie wchodzenia i opuszczania obiektu. Oczekując na swoją kolej lub schodząc z boiska należy mieć zakryte usta i nos, ale w piłkę można grać bez maseczki. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, dziecko w wieku do lat 13 dociera i przebywa na obiekcie tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

Pełna treść obowiązujących zasad dostępna jest w załączniku.

drukuj (W piątek otwieramy dwa "Orliki")

 • data: 2020-05-06

Pierwsza stacjonarna toaleta w naszej gminie

6 maja na Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym zostanie otwarta nowoczesna dwukabinowa, dostosowana do osób niepełnosprawnych, toaleta publiczna.

Dwukabinowa (damska/dla niepełnosprawnych i męska) toaleta na stałe podłączona jest do wody, kanalizacji i prądu. Światło w niej zapala się automatycznie, automatycznie spłukuje się woda, automatyczne jest też dozowanie mydła do umycia rąk. W każdej kabinie znajduje się przycisk alarmowy, podłączony do całodobowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Aby wyjść z toalety trzeba będzie nacisnąć przycisk, który zwolni elektrozamek (nawet mimo przerwy w dostawie prądu).

Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu uporządkowali teren wokół obiektu, kładąc chodnik z kostki i sadząc zieleń. Toaleta przez dwa tygodnie jest bezpłatna. Potem korzystając z niej zapłacimy 1 zł (bilonem lub kartą). Opłata będzie spożytkowana na sprzątanie i uzupełnianie środków czystości.

Toaleta została też oznakowana. Znajduje się w pobliżu Amfiteatru, siłowni zewnętrznej i placu kiermaszowego. Jeszcze w tym roku między Amfiteatrem a szkołą ma powstać pumptrack.

Teren będzie monitorowany.

Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

drukuj (Pierwsza stacjonarna toaleta w naszej gminie)

 • data: 2020-05-05
 • Toaleta publiczna w Lubiczu Górnym
 • Toaleta publiczna w Lubiczu Górnym
 • Toaleta publiczna w Lubiczu Górnym

Terapeuta z punktu konsultacyjnego przyjmuje w piątki

Terapeuta z punktu konsultacyjnego ds. uzależnionych i współuzależnionych w maju będzie przyjmował w piątki w urzędzie gminy. Można się z nim także kontaktować telefonicznie. 

Zainteresowanych rozmową z terapeutą zapraszamy do pok. nr 2 w budynku B Urzędu Gminy Lubicz (ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny) w godz. 8.00 - 14.15.

Z terapeutą można także kontaktować się pod nr 797 999 879.

drukuj (Terapeuta z punktu konsultacyjnego przyjmuje w piątki)

 • data: 2020-05-05

Opieka w gminnym przedszkolu [Aktualizacja]

11 maja Przedszkole Publiczne  „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym przyjmie wszystkie dzieci, w dwóch grupach, których rodzice wyrazili taką chęć. Wczoraj informowaliśmy, że zgoda sanepidu jest tylko na jedną grupę. 

Chęć posłania dziecka do gminnego przedszkola, po otwarciu takiej możliwości przez premiera, zgłosiło 26 rodziców. Początkowo, ze względu na rygorystyczne wymagania, sanepid zgodził się na przyjęcie 13 dzieci. 

- Jeśli dostaniemy akceptację „reżimu sanitarnego” dla drugiej grupy dzieci, to również ona będzie mogła skorzystać z opieki przedszkola – wyjaśniał wójt Lubicza Marek Nicewicz - Czekamy w tej sprawie na decyzję powiatowego inspektora sanitarnego.

Dziś okazało się, że druga grupa także będzie mogła być przyjęta. Przedszkole ruszy 11 maja.

W przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach zainteresowanie wyraził rodzic jednego dziecka.

drukuj (Opieka w gminnym przedszkolu [Aktualizacja])

 • data: 2020-05-04

XXI sesja Rady Gminy Lubicz

XXI sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 7 maja o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grębocinie. Proponowany porządek obrad znajduje się w Ogłoszeniach Biuletynu Informacji Publicznej.

Radni w planie obrad mają m.in. głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi toruńskiemu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno – Rogowo", przyjęcie programu wspierania rodziny, a także uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego.

Proponowany porządek obrad - tutaj.

drukuj (XXI sesja Rady Gminy Lubicz)

 • data: 2020-05-04

Życzenia dla strażaków OSP

Kochani Strażacy z okazji Waszego święta dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć.

Dziękujemy na Wasze zaangażowanie, wsparcie i bezinteresowną pomoc. Tak było dotychczas, tak jest także w trudnym czasie epidemii. Dziękujemy za Waszą służbę, za czas poświęcany społeczności, za trud, za serce.

Życzymy Wam bezpiecznych powrotów, satysfakcji z tego, co robicie, docenienia, życzliwości i uśmiechu.

Zbigniew Barcikowski, przewodniczący Rady Gminy Lubicz i Marek Nicewicz, wójt Gminy Lubicz

drukuj (Życzenia dla strażaków OSP)

Obecny system pracy w lubickim GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu informuje, że w maju ośrodek będzie pracował w systemie zmianowym: od godziny 7.00 do 14.00 i następnie od 15.00 do 20.00.

Bezpośredni kontakt z pracownikami GOPS-u będzie możliwy, w sytuacjach wyjątkowych, w świetlicy środowiskowej przy ulicy Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym (na szczycie budynku, od strony głównego parkingu), po wcześniejszym kontakcie w siedzibie głównej ośrodka.

Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, stypendia szkolne ośrodek zrealizuje w siedzibie głównej tj. w Lubiczu Dolnym przy ulicy Toruńskiej 56.

Wnioski o pomoc społeczną i świadczenia rodzinne, a także inne dokumenty w dalszym ciągu można pozostawiać w skrzynce pocztowej, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do GOPS-u. Ponadto z pracownikami ośrodka nadal wskazany jest kontakt telefoniczny lub mailowy - kontakty.

Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny od 4 maja rozpoczną pracę bezpośrednią z klientem w tzw. terenie. Będą spotykali się z mieszkańcami przed ich domem, na świeżym powietrzu, zaopatrzeni w środki zabezpieczające jak np. maseczka, przyłbica i rękawiczki.

Nr tel. do GOPS: 56 674 21 55.

 

drukuj (Obecny system pracy w lubickim GOPS)

 • data: 2020-04-30

Po majówce otwieramy urząd gminy [Aktualizacja2]

4 maja Urząd Gminy Lubicz i podległe instytucje wracają do normalnych godzin funkcjonowania i przyjmowania interesantów na miejscu. Zmieni się jednak wewnętrzna organizacja.

- Po weekendzie majowym następuje kolejny etap odmrażania gospodarki, a zgodnie z decyzją wojewody wracamy także do bezpośredniego kontaktu urzędników z mieszkańcami – mówi wójt Marek Nicewicz. – Powoli wracamy więc do normalności z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Urząd gminy

Do głównego urzędu wejdziemy od strony parkingu z tyłu budynku. W ten sposób znajdziemy się w dotychczasowej sali sesyjnej, która zostanie zaadaptowana na czterostanowiskową salę obsługi interesantów. Jednym stanowiskiem będzie biuro podawcze, pozostałe – każde w odpowiedniej odległości i oddzielone szybą, zajmą urzędnicy. Danego urzędnika poprosi o zejście pracownik biura podawczego. Na miejscu udostępnimy żele odkażające i środki dezynfekujące. Sala będzie regularnie dezynfekowana.

W budynku B (USC, dowody osobiste) wydzielone miejsce oczekiwania, tak jak do tej pory, znajdzie się na I piętrze. Przed wejściem do biur USC, w których również zamontujemy szyby, należy zdezynfekować dłonie.

Przyjęte dokumenty przejdą trzydniową kwarantannę.

W każdym przypadku trzeba pamiętać o zakrywaniu nosa i ust, a także rękawiczkach ochronnych.

Przypomnijmy, że do tej pory prosiliśmy mieszkańców o załatwianie spraw zdalnie i ewentualną wizytę w urzędzie jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki. Załoga urzędu została podzielona na dwie grupy, pracując w systemie rotacyjnym – na miejscu lub zdalnie w domu. – Szybko okazało się, że system się sprawdził – zdradza wójt - ponieważ w pewnym momencie jedna z tych dwóch grup, ze względu na kontakt pracownika z potencjalnie zarażoną osobą, musiała zostać wysłana na kilkudniową kwarantannę. Wtedy wszystkie obowiązki w urzędzie przejęła druga grupa. Na szczęście wynik testu osoby podejrzanej o chorobę okazał się negatywny. To nie był łatwy czas dla nas wszystkich – mieszkańców i urzędników. Jeszcze dużo niewiadomych przed nami, dlatego proszę o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i wyrozumiałość.

Gminne instytucje

Na podobnych zasadach, przyjmując mieszkańców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, od 4 maja będzie działał także Zakład Usług Komunalnych. O organizacji pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej piszemy tutaj.

5 maja zostanie otwarta Biblioteka Publiczna oraz jej filie (punkt w Krobi od 12 maja), ale przeorganizowaniu ulegnie przyjmowanie czytelników. Dyrektor biblioteki Marzenna Wojnar zwraca się z prośbą o zamawianie książek poprzez systemem MAK+, telefoniczne lub e-mailowo (kontakty znajdują się na stronie biblioteki). 

Z kolei 11 maja dla dwóch grup dzieci gmina otwiera przedszkole publiczne w Lubiczu Górnym (o otwarciu niepublicznych decydują dyrektorzy poszczególnych placówek). Więcej na ten temat - tutaj.

Czekamy także na zalecenia służb sanitarnych dotyczące korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i innych miejsc rekreacji, o czym poinformujemy po otrzymaniu rekomendacji.

drukuj (Po majówce otwieramy urząd gminy [Aktualizacja2])

 • data: 2020-04-29

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 r. i opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków. Musi to jednak zrobić najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień.

Dzięki tzw. tarczy antykryzysowej możliwe jest zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020r. Zwolnienie można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać prowadzący działalność z przychodem do 15 681 zł, spółdzielnie socjalne, duchowni oraz przedsiębiorcy, którzy zgłaszają do ubezpieczeń do 9 osób. W przypadku większych firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Co ważne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące oraz duchownych zwolnieniu będą podlegać składki od najniższej podstawy ich wymiaru - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwolnienie z opłacania składek, co do zasady dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątek stanowią składki za marzec. Przedsiębiorca, który opłacił składkę za marzec, po czym skorzystał ze zwolnienia ze składek za ten miesiąc, może zdecydować, co zrobić z tak powstałą nadpłatą. Może wystąpić do ZUS o zwrot nadpłaty składając wniosek najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten może złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P), przekazać w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS (wniosek RZS-P)
– wyjaśnia Krystyna Michałek.

Oczywiście prowadzący działalność nie może mieć zaległości wobec ZUS za okresy wcześniejsze.
Jeśli przedsiębiorca nie zawnioskuje o zwrot środków, to nadpłata za marzec rozliczy się na składki za kwiecień. Należy pamiętać, że za kwiecień i maj podlegają zwolnieniu tylko składki jeszcze nieopłacone - dodaje rzeczniczka.

Informacja prasowa ZUS

 

drukuj (ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec)

 • data: 2020-04-28

Wreszcie mamy stacjonarną, publiczną toaletę

W tym tygodniu na Placu Niepodległości w Lubiczu Górnym stanęła półautomatyczna toaleta publiczna, która zostanie otwarta w ciągu kilkunastu dni, po uporządkowaniu terenu wokół.

Zgodnie z zapowiedziami, w centrum Lubicza Górnego postawiono stacjonarną, podłączoną na stałe do wody, kanalizacji i prądu, nowoczesną dwukabinową toaletę – damską i męską. Światło w niej zapala się automatycznie, automatycznie spłukuje się też woda, automatycznie jest dozowanie mydła do umycia rąk. W każdej kabinie znajduje się przycisk alarmowy, podłączony do całodobowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego. Aby wyjść z toalety trzeba nacisnąć przycisk przy wyjściu, który zwolni elektrozamek (nawet mimo przerwy w dostawie prądu).

W najbliższych dniach pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu uporządkują teren wokół obiektu, kładąc chodnik z kostki i sadząc zieleń. Toaleta zostanie otwarta po zakończeniu tych prac, najpierw bezpłatnie do końca maja. Potem, korzystając z niej zapłacimy 1 zł (bilonem lub kartą). Opłata będzie spożytkowana na sprzątanie i uzupełnianie środków czystości.

Toaleta zostanie jeszcze oznakowana.

- Wreszcie w przestrzeni publicznej naszej gminy mamy publiczną stacjonarną toaletę, na dodatek funkcjonalną i estetyczną – mówi wójt Marek Nicewicz.

Gmina stara się o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z kolei w ubiegłym tygodniu na wniosek sołtysa i rady sołeckiej przenośną toaletę postawiono na parkingu wiejskim w Złotorii w pobliżu kościoła.

- Złotoria jest najbardziej turystyczną miejscowością w gminie, więc dostępna toaleta jest tutaj koniecznością – mówi Barbara Kisielewska, sołtys Złotorii. – Poprosiliśmy o jej postawienie z myślą o rowerzystach korzystających ze ścieżki Toruń-Osiek, wędkarzach łowiących u nas w dwóch rzekach, a także turystach licznie odwiedzających ruiny zamku Kazimierza Wielkiego.

drukuj (Wreszcie mamy stacjonarną, publiczną toaletę)

 • data: 2020-04-28
 • Publiczna toaleta w Lubiczu Górnym
 • Publiczna toaleta w Lubiczu Górnym
 • Publiczna toaleta w Lubiczu Górnym

Jezdnie, przystanki, dezynfekcja

Praca w gminie wre. Gminna spółka Zakład Usług Komunalnych aktualnie, m.in. modernizuje trzy ulice w Złotorii. Poza tym wykonuje inne prace, poprawiające estetykę i bezpieczeństwo w gminie.

Kostką wykładane są ulice Szkolna, Ciechocińska i Flisacka w Złotorii.
W Młyńcu Drugim zainstalowano lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Leśna Aleja i Świerkowa.
W kilku miejscowościach, np. w Lubiczu Dolnym, odnowiono przystanki. 

Wszystkimi pracami zajęła się gminna spółka Zakład Usług Komunalnych. Wnioski dotyczące odmalowania przystanków można wysyłać mailem pod adres biuro@zuk-lubicz.pl. Przypominamy też, o czym już informowaliśmy, że spółka buduje także kanalizację w Lubiczu Dolnym.

Dziś wieczorem, po raz trzeci,  we wszystkich sołectwach ZUK przeprowadzi akcję odkażania publicznych miejsc gromadzenia się ludzi. 

W przyszłym tygodniu - informacja o kolejnych inwestycjach.

drukuj (Jezdnie, przystanki, dezynfekcja)

 • data: 2020-04-24
 • Odnowiony przystanek
 • Lustro drogowe w Młyńcu Drugim
 • W Złotorii będą wykostkowane trzy kolejne ulice
 • Przystanek w Brzeźnie

Uwaga mieszkańcy! Zagrożenie pożarowe

Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących przepisów zabraniających wypalania suchych traw, słomy i pozostałości roślinnych na polach, łąkach, pastwiskach, nieużytkach, torfowiskach, wrzosowiskach, rowach, pasach przydrożnych czy trzcinowiskach.

Zachowajmy ostrożność w swoich gospodarstwach domowych. Nawet niewielki pożar może spowodować tragiczne konsekwencje i duże straty materialne.

drukuj (Uwaga mieszkańcy! Zagrożenie pożarowe)

 • data: 2020-04-24

Śmieci. Jutro wcześnie rano wystawiamy worki

W sobotę 25 kwietnia nastąpi odbiór odpadów segregowanych. Prosimy, aby worki wystawić przed godz. 6 rano. Każdy z nich powinien być zawiązany. Przypominamy najważniejsze zasady.

 • Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, trzeba niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami: mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 • Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas nie wystawią pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod posesje, bo musi obsłużyć 5.200 domostw, a to oznacza miesięczny przebieg ponad 3,5 tys km. Jeśli jednak śmieci zostały wystawione na czas, a mimo to są nieodebrane, prosimy o reklamacje (jak w pkt. 1).
 • Zdarza się jeszcze jeden powód niezabierania worków - unikanie płatności za odpady. Na terenie gminy ciągle mamy przypadki osób, które od lat u nas mieszkają, co zgłaszają nam sąsiedzi, ale nadal mają oficjalnie nieodebrany dom, więc zameldowani są poza gminą. Gdzie trafiają śmieci z takich domostw? Wysoce prawdopodobne jest, że zalegają w różnych, przypadkowych miejscach, zaś samochody MPO nie przeczesują gminy w poszukiwaniu podrzuconych worków, tylko podjeżdżają pod konkretne zgłoszone adresy według tras wyznaczonych na dany dzień.
 • Szkło w workach nie może być potłuczone. Odłamki szkła to oczywiste zagrożenie, a notorycznie zdarza się, że worek po podniesieniu przez pracownika pęka, przecięty odłamkami. Niestety, zdarza się także, że takie szkło rani pracowników. Zatem, po raz kolejny prosimy, pamiętajmy o dokładnym zawiązaniu worka.

drukuj (Śmieci. Jutro wcześnie rano wystawiamy worki)

 • data: 2020-04-24

Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski.

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl  lub inny adres mailowy, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób. Wnioski można składać do ZUS:

 • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
 • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jeśli ktoś chce wniosek złożyć elektronicznie należy to zrobić za pośrednictwem naszej platformy PUE ZUS.

Jak założyć profil PUE?

Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Jest to bardzo proste i nie zabiera wiele czasu

Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, czy podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego). Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł z ZUS porozumienie). Można to zrobić:

 • przez stronę www.zus.pl – przy wyborze sposobu rejestracji należy kliknąć w ikonę swojego banku,
 • bezpośrednio ze strony swojego banku.

Mając już założone konto na Platformie Usług Elektronicznych, będziemy mogli szybko i bezpiecznie, nie wychodząc z domu, składać elektroniczne wnioski o wsparcie z ZUS w ramach m.in. przepisów tarczy antykryzysowej.

Informacja przekazana przez ZUS.

 

 

 

 

drukuj (Nie wysyłaj wniosków do ZUS e-mailem)

 • data: 2020-04-23

W Grębocinie PSG buduje sieć gazową

Ruszyła zapowiadana wcześniej budowa sieci gazowej w drugiej części Grębocina – tej po lewej stronie drogi krajowej 15 (w kierunku Olsztyna). Inwestycję prowadzi Polska Spółka Gazownictwa.

Pierwsze roboty w terenie miały miejsce przed Wielkanocą. Geodeci wytyczyli przebieg rurociągów, niektórzy mieszkańcy, którzy najwcześniej złożyli wnioski i podpisali umowy, zyskali już skrzynki przyłączeniowe, rozpoczęto też wykopy pod rury.

Przypominamy, inwestycję prowadzi Polska Spółka Gazownictwa. Jak udało nam się dowiedzieć w spółce, sieć powinna być zbudowana w okresie wiosenno-letnim, czyli do końca czerwca 2020. Marcin Wojnarowski, kierownik Sekcji Przyłączania PSG zapewnia, że od września tego roku mieszkańcy będą mogli w swoich domach korzystać z gazu ziemnego.

Zainteresowani mieszkańcy jednak już teraz powinni zająć się sprawą.

Po pierwsze warto pobrać, wypełnić i dostarczyć do PSG wnioski o warunki przyłącza. Są one dostępne na stronie internetowej spółki pod hasłem Przyłączenie do sieci gazowej, gdzie szczegółowo opisany jest cały proces. Tutaj znajdziecie także filmik instruktażowy. W związku z docierającymi do nas informacjami, że mieszkańcy często nie wiedzą, który z zamieszczonych na stronie spółki druków wniosków dotyczy ich sytuacji, podajemy link do właściwego

Dokumenty należy wysyłać pod adres: Polska Spółka Gazownictwa SP. z o.o. ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz.

Na spółce spoczywa obowiązek wybudowania sieci wraz z przyłączami w granicy działki oraz zaworem odcinającym i licznikiem w specjalnej żółtej szafce. Na mieszkańcu - zdobycie projektu poprowadzenia sieci po terenie swojej działki od szafki do domu, pozwolenia na budowę tego odcinka oraz zlecenie wykonania koncesjonowanej firmie.

Kontakt do PSG: nr tel. 52 328 52 00.

 

drukuj (W Grębocinie PSG buduje sieć gazową)

 • data: 2020-04-21

PSZOK otwarty trzy razy w tygodniu. 2 maja nieczynny [Aktualizacja]

Ze względów logistycznych od 4 maja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lubiczu Górnym będzie otwarty we wtorki i czwartki od 10.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

Przed wyjazdem na PSZOK należy umówić się telefonicznie z jego pracownikiem, co pozwoli koordynować ilość przyjmowanych śmieci z podziałem na poszczególne frakcje. Kontakt 797 999 886.

Ważne! 2 maja (sobota) PSZOK wyjątkowo nie pracuje.

Przypominamy, że mieszkańcy gminy w punkcie zbiórki mogą oddać segregowane śmieci bezpłatnie (gruz do 1 m3).

drukuj (PSZOK otwarty trzy razy w tygodniu. 2 maja nieczynny [Aktualizacja])

 • data: 2020-04-21

Instalacja fotowoltaiczna. Możesz dostać jej dofinansowanie

Ogłaszamy nabór wniosków do projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lubicz”, którego celem jest pozyskanie dofinansowania zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

Dofinansowanie można otrzymać w ramach Działania 3.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu przewiduje wkład własny beneficjenta na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych związanych z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych oraz podatek VAT. Ostateczny koszt instalacji oraz wysokość wpłaty beneficjenta będą ustalone po wyłonieniu przez gminę, w drodze postępowania przetargowego, wykonawcy instalacji. 

Projekt skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Lubicz, którzy są zainteresowani posiadaniem instalacji fotowoltaicznej. Energia elektryczna wytwarzana w montowanych instalacjach powinna być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym działalności związanej z prowadzeniem agroturystyki.

Wnioski przyjmujemy w terminie od 20 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. 

Szczegóły/informacje dostępne są w załączonym regulaminie oraz pod numerem telefonu +48 56 621 21 00 wew. 129. Załączamy także druki wymaganych dokumentów.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

drukuj (Instalacja fotowoltaiczna. Możesz dostać jej dofinansowanie)

 • data: 2020-04-20

Kolejny etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie [Aktualizacja 2]

Lubicki Zakład Usług Komunalnych w tym tygodniu rozpoczął budowę wodociągu i kanalizacji w Lubiczu Dolnym. Na początek pracownicy spółki zajmą się ulicami Leśną, Klonową i Toruńską.

Następnie ulicami Jesionową oraz Klonową i Toruńską (ciąg dalszy) oraz Kasztanową, a na końcu Magnoliową. Inwestycja ma być zrealizowana do końca tego roku.

- Mieszkańcy innych ulic i miejscowości, słysząc o tej inwestycji pytają też o kanalizację u siebie, powołując się na zapewnienia sprzed często wielu lat – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz. - Wiemy doskonale, że kanalizacja to jedna z najważniejszych bolączek naszej gminy. Robimy więc wiele, aby nadrobić ten stracony czas. Wykorzystujemy każdą szansę na uzupełnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, o czym na bieżąco Państwa informujemy.

W tej chwili gmina realizuje rozpoczęty w ubiegłym roku ze środków unijnych projekt skanalizowania aglomeracji lubickiej. Inwestycję, która w poprzedniej kadencji nie rozpoczęto, mimo sześciokrotnych prób. Umożliwiło to dopiero podzielenie jej na etapy przez obecne władze gminy. Dzięki temu w ubiegłym roku skanalizowano część Krobi i Lubicza Górnego, gdzie także położono wodociąg. W tym roku, po skończeniu prac na wymienionych ulicach w Lubiczu Dolnym, ZUK zajmie się jeszcze skanalizowaniem ul. Długiej w Krobi.

Pozostałe sieci w gminie będą budowane w ramach możliwości finansowych i technicznych, głównie z własnych środków gminy.

Wójt Marek Nicewicz wyjaśnia: - Kanalizację będziemy chcieli wybudować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie. Ale potrzebujemy na nią pieniędzy. Dziś nikt nie potrafi przewidzieć sytuacji gospodarczej po zakończeniu epidemii, a to ma bezpośredni związek z budżetem gminy. Kryzys, który właśnie się rozpoczyna i nie wiadomo ile potrwa, nie pozwala nam na składanie obietnic bez pokrycia. Płomykiem nadziei pozostaje zapowiadane wsparcie UE w nowej perspektywie i inne narzędzia łagodzenia kryzysu po epidemii.

Aktualizacja 21.04. W związku z koniecznością wykonania przekopu, od 22 kwietnia od godz. 7.30 będzie zamknięty wjazd z drogi głównej w ul. Leśną (w okolicach Białej Róży). Taka sytuacja potrwa maksymalnie dwa dni. Dojazd do ul. Leśnej - ul. Kasztanową.

Aktualizacja 29.04. Komunikat ZUK: "Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp.zo.o. informuje, że w związku z pracami w sieci wodociągowej w dniu 4 05 2020 (PONIEDZIAŁEK), w godzinach 8:00 – 15:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody aż do całkowitego zaniku dla mieszkańców miejscowości Lubicz Dolny: ul. Sosnowa plus przyległe, Kasztanowa, Lipowa, Kolejowa oraz bramki poboru opłat w Lubiczu. Za utrudnienia przepraszamy".

 

drukuj (Kolejny etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie [Aktualizacja 2])

 • data: 2020-04-16
 • Logotypy unijne - EFRR

Bezpłatne maseczki dla mieszkańców gminy Lubicz

Od 16 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniami ogólnokrajowymi, w miejscach publicznych musimy mieć zasłonięte usta i nos. W gminie Lubicz od jutra rozpoczyna się akcja przekazywania mieszkańcom bezpłatnych maseczek wielokrotnego użytku. Będzie ich kilkanaście tysięcy.

- Pamiętajcie Państwo, że maseczki nie rozwiązują problemu epidemii i nie są też zaproszeniem do wyjścia na zewnątrz. Na ten moment dom można opuścić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak praca czy zakupy - apeluje wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz i dodaje:

- Sytuacja w całym kraju jest poważna, w naszej gminie również. Żeby to Państwu uświadomić podam dane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące naszej gminy. W tej chwili na terenie gminy mamy 56 osób objętych kwarantanną i 3 potwierdzone przypadki koronawirusa. Osoby te nie wróciły z zagranicy, a wirusem zakaziły się na miejscu.  Upubliczniam tę informację głównie po to, aby uświadomić Państwu powagę sytuacji, a nie po to, aby zaspokajać niezdrową ciekawość. Wszyscy przecież wiemy, że z powodu koronawirusa w całym kraju ludzie chorują i umierają. Dlatego my, zdrowi, powinniśmy skupić się na właściwym zachowaniu, aby uchronić siebie i innych przed zakażeniem, a także wspierać służby i inne osoby, które pozwalają nam funkcjonować w tym trudnym czasie. Dziękuję za to tym służbom i osobom, dziękuję również wszystkim zaangażowanym w lubicką akcję szycia maseczek.

Niezbędne materiały do maseczek zabezpieczyliśmy jeszcze przed świętami, co pozwoliło nam na rozpoczęcie akcji szycia maseczek od wczoraj. Trwa intensywne krojenie materiału, pracownicy urzędu i ich rodziny pocięli wczoraj na 40-centymetrowe kawałki kilka kilometrów sznurka, a przy maszynach pochyla się 11 pań. W weekend dojdą kolejne, które w tygodniu pracują, ale postanowiły poświęcić swój wolny czas dla dobra innych. Jeżeli ktoś jeszcze może pomóc, prosimy o kontakt pod nr tel. 56 674 40 16.

Planujemy uszyć kilkanaście tysięcy maseczek. Wszystkie zostaną przekazane bezpłatne. Ta „operacja”, poza ogromem pracy, wymaga przede wszystkim czasu, więc prosimy uzbroić się w cierpliwość. Maseczki będą sukcesywnie trafiać do poszczególnych miejscowości naszej gminy w ciągu najbliższych dni; podkreślamy – do wszystkich. Pierwsza partia kilkuset maseczek wyjedzie w teren już jutro. Po wczorajszym poście i społecznym zaangażowaniu się w akcję większej liczby osób już wiemy, że maseczki możemy dostarczyć do każdego domu.

Jak to zrobimy?

Maseczki zostaną wrzucone do skrzynki pocztowej posesji (w zabezpieczającym worku foliowym). Będzie ich tyle, ile pod danym adresem zamieszkuje osób - zgodnie z „deklaracją śmieciową”. Koordynacją dystrybucji, na podstawie list adresowych i ilościowych przygotowanych w urzędzie gminy, zajmie się sołtys (wspierany członkami rady sołeckiej, KGW, wolontariuszy czy strażaków).

Przypominamy, że każda posesja powinna posiadać w widocznym miejscu numer i skrzynkę. O tym, jak to zrobić tymczasowo pisaliśmy tutaj.

Do mieszkań komunalnych maseczki dostarczy ZUK. Do bloków spółdzielczych i TTBS, po dwie maseczki na mieszkanie - Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka”. Gdyby mieszkańcom bloków brakowało maseczek, wystarczy zgłosić potrzebę do „Lubiczanki” pod nr tel. 56 674 40 17, 730 203 234

Uwaga ! „Nasza” maseczka jest wielokrotnego użytku, po jej użyciu maseczkę pierzemy i prasujemy przed kolejnym nałożeniem na twarz. 

Instrukcję, jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę można przeczytać tutaj.

drukuj (Bezpłatne maseczki dla mieszkańców gminy Lubicz)

 • data: 2020-04-15

Terminy przyjmowania wniosków na wymianę pieca

Do końca kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie wymiany „kopciuchów”. W tym roku nasza gmina przeznaczy na to prawie 100 tys. zł. Nabór rusza 20 kwietnia.

12 marca Rada Gminy Lubicz przyjęła uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła.

Więcej pisaliśmy już o tym tutaj.

Regulamin i wzór wniosku znajduje się w tym miejscu.

Zarządzeniem wójta (w załączeniu) ustalano też termin składania wniosków na okres od 20.04. do 30.04.2020 roku.

Oceną wniosków zajmie się powołana przez wójta komisja.

          

                                                                                               

drukuj (Terminy przyjmowania wniosków na wymianę pieca)

 • data: 2020-04-15

Pobierz plik

Życzenia dla mieszkańców od władz gminy Lubicz

drukuj (Życzenia dla mieszkańców od władz gminy Lubicz)

 • data: 2020-04-10
 • Życzenia dla mieszkańców

Przypominamy, że świąteczne transmisje mszy św. z parafii w gminie Lubicz można znaleźć na profilach:

Ponowna dezynfekcja miejsc publicznych w gminie [Aktualizacja]

Jutro w godzinach wieczornych i nocnych na terenie naszej gminy po raz drugi zostanie przeprowadzona akcja odkażania publicznych miejsc gromadzenia się ludzi. 

10 kwietnia we wszystkich sołectwach dezynfekowano głównie przystanki komunikacji publicznej, paczkomaty, punkty pocztowe i skrzynki nadawcze, a także przestrzeń przed centrami handlowymi w Grębocinie i Lubiczu Górnym. 

Odkażanie przeprowadzali pracownicy lubickiego Zakładu Usług Komunalnych, z wykorzystaniem bezpiecznych, atestowanych środków dezynfekujących.

- Był to kolejny konieczny krok, jaki samorząd gminny zrobił w celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa wobec panującej epidemii koronawirusa – komentuje akcję wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz.

Podobna akcja dezynfekcji miejsc publicznych zostanie przeprowadzona w piątek 17 kwietnia.

drukuj (Ponowna dezynfekcja miejsc publicznych w gminie [Aktualizacja])

 • data: 2020-04-11
 • Odkażenie miejsc publicznych w gminie Lubicz
 • Odkażenie miejsc publicznych w gminie Lubicz
 • Odkażenie miejsc publicznych w gminie Lubicz

Gmina kupiła komputery do zdalnej nauki

Do Urzędu Gminy Lubicz dotarło 48 laptopów, które zamówiono na potrzeby zdalnej nauki uczniów z naszej gminy. Sprzęt jest przygotowywany przez informatyków. Gmina otrzyma zwrot pieniędzy za ten zakup.

We wtorek po świętach laptopy trafią do dyrektorów szkół gminnych, którzy pożyczą je uczniom z przygotowanych wcześniej list. Z rodzicami tych uczniów zostaną podpisane umowy użyczenia. Po zakończeniu czasu zdalnego nauczania laptopy trafią z powrotem do naszych placówek oświatowych.

Listę osób potrzebujących komputer przygotowały dyrekcje poszczególnych szkół i zgodnie z tym wykazem sprzęt został zamówiony.

Tym samym udało nam się wyprzedzić procedury, ponieważ równocześnie otrzymaliśmy informację, że Lubicz otrzymał grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Władze gminy kupiły bowiem laptopy, nie czekając na ogłoszenie wyników konkursu, do którego gmina, gdy tylko ruszył, złożyła wniosek. Tym samym już po Wielkanocy nasi uczniowie będą mogli korzystać ze sprzętu. Według ogłoszonych wczoraj nowych obostrzeń związanych z epidemią zdalna nauka jest przedłużona do 26 kwietnia.

drukuj (Gmina kupiła komputery do zdalnej nauki)

 • data: 2020-04-10
 • Zakup laptopów zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 • Zakup laptopów zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 • Zakup laptopów zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Remontujemy, montujemy, równamy, przygotowujemy

Mimo skomplikowanej codzienności, w gminie ciągle działamy. To tylko kilka ostatnich przykładów robót: w Jedwabnie, Brzezinku, Nowej Wsi, Grębocinie, Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim, Józefowie, Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym.

 • W świetlicy w Jedwabnie z funduszu sołeckiego (wyodrębnionego z budżetu gminy) wyremontowano sanitariaty (równanie ścian, płytki, armatura sanitarna, wymiana drzwi, malowanie)
 • W Brzezinku, także z funduszu, zakupiono nowy piec do świetlicy (stary się zepsuł), a we współpracy z OSP, KGW i radą sołecką układana jest kostka brukowa na placu za remizą
 • Do Nowej Wsi przewieziono zakupione wcześniej słupki ogrodzeniowe na piłkochwyty, które będą zamontowane w ramach budowy całego ogrodzenia boiska przy świetlicy (fundusz sołecki); a przy wsparciu urzędu gminy trwają przygotowania do postawienia wiaty turystycznej na terenie gminnym nad Drwęcą
 • Grębocin - plac gminny przy ul.Owocowej został uzbrojony w przyłącze energetyczne, inwestycja sfinansowana z funduszu sołeckiego
 • Młyniec Pierwszy - zamontowano nową klimatyzację w świetlicy (z funduszu sołeckiego)
 • Młyniec Drugi/Józefowo - dokonano formalnego odbioru nowej świetlicy; trwają porządki w oznakowaniu ulic, przysiółków i domostw
 • Lubicz Dolny - równano drogi, wymieniono tablice ogłoszeniowe; wykonano prace wstępne w zakresie placu zabaw przy ul. Leśnej
 • Lubicz Górny - wymieniono tablice ogłoszeniowe; trwają przygotowania do postawienia publicznej toalety.

O pracach w Złotorii pisaliśmy tutaj.

drukuj (Remontujemy, montujemy, równamy, przygotowujemy)

 • data: 2020-04-10
 • Młyniec Drugi
 • Lubicz Dolny
 • Młyniec Drugi
 • Grębocin
 • Jedwabno
 • Lubicz Górny

Święta. Harmonogram wywozu śmieci zmieniony

Zmiany w harmonogramie wywozu odpadów w związku ze Świętami Wielkanocnymi:

 • 14 kwietnia (wtorek)

trasa przypadająca na poniedziałek oraz połowa trasy przypadającej na wtorek (Lubicz Dolny)

 • 15 kwietnia (środa)

trasa przypadająca na środę oraz pozostała część trasy przypadającej na wtorek (Grębocin).

Jutro (sobota) nastąpi wywóz bioodpadów dla miejscowości: Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Krobia, Złotoria, Nowa Wieś, Grębocin. Prosimy wystawić pojemniki przed godz. 6.00. 

Przy tej okazji przypominam również, że zamknięty jest także gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Informacja o jego zamknięciu została umieszczona również przy wjeździe na ul. Promową, przy której znajduje się PSZOK.  Dlatego, nawet jeśli mieszkańcy pozostający w domu robią teraz remonty i porządki, to z wywiezieniem niepotrzebnych rzeczy powinni się wstrzymać się do czasu normalizacji sytuacji. Tym bardziej, że przemieszczanie się w czasie epidemii może odbywać się tylko z kilku dokładnie ustalonych powodów (podajemy za komunikatem rządowym):

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi),
 • wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

drukuj (Święta. Harmonogram wywozu śmieci zmieniony)

 • data: 2020-04-10

Wideokonferencja wójta z przedsiębiorcami

Wójt Marek Nicewicz spotkał się dziś online z przedsiębiorcami działającymi w naszej gminie. W chacie video uczestniczył także m.in. Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który przeprowadził krótkie szkolenie na temat składania wniosków o świadczenia ochronne pracowników.

Kilka dni temu pisaliśmy, że wójt Marek Nicewicz uruchomił specjalny adres e-mailowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie lubickiego samorządu. Na adres wojt@lubicz.pl przedsiębiorcy mogą wysyłać swoje sugestie dotyczące spodziewanej pomocy.

Dla przedsiębiorcy, a więc także zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników, realia są szczególnie trudne, ponieważ w tej chwili prowadzenie działalności dla większości branż jest niemożliwe lub też mocno ograniczone.

Wójt Marek Nicewicz od początku swojej kadencji kontynuuje comiesięczne spotkania z przedsiębiorcami na „Śniadaniach biznesowych", wsłuchując się w głosy dotyczące prowadzenia firm. Takie spotkania odbywały się także podczas wizyt w sołectwach czy w trakcie wtorkowych dyżurów wójta. Teraz, w czasach narodowej kwarantanny, jest to niemożliwe.

– Znaczna część wpływów do budżetu gminnego pochodzi właśnie od osób prowadzących działalność gospodarczą – argumentuje Marek Nicewicz. – Doceniamy to, starając się na co dzień być dla nich kompetentnym partnerem. Dlatego też, w miarę możliwości, zamierzamy ich wesprzeć w tym ciężkim dla nich czasie. Poszukujemy nowych platform współpracy i wsparcia, poza standardowymi typu rozłożenie na raty lub ewentualne umorzenie podatków od nieruchomości i środków transportu. To przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, czego teraz najbardziej potrzebują, w czym gmina mogłaby być pomocna. Obecnie nie możemy z nimi porozmawiać bezpośrednio, uruchomiliśmy więc specjalną skrzynkę e-mailową wojt@lubicz.pl, na którą mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie.  

Prowadzący działalność gospodarczą szybko zareagowali na propozycję wójta, rozpoczynając elektroniczną korespondencję. To zaowocowało także nową formą „Śniadań biznesowych”. Dzisiaj wójt rozmawiał z przedsiębiorcami online.

- W spotkaniu uczestniczyły 23 osoby, w tym także Maciej Smolarek z Wojewódzkiego  Urzędu Pracy, który przeprowadził krótkie szkolenie na temat składania wniosków o świadczenia ochronne pracowników, informując o możliwości aplikowania o dofinansowanie przestoju czy wynagrodzenia pracowników – relacjonuje wójt. – Z przedsiębiorcami rozmawialiśmy oczywiście także o wpływie bieżącej sytuacji na różne branże biznesu. Nie wszystkie na szczęście dopadł kryzys. Branża spożywcza, „medyczna” czy kurierska funkcjonują całkiem dobrze, niestety w krytycznej sytuacji są branże m.in. eventowa, hotelarska czy SPA.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby dołączyć do spotkań mogą napisać na adres wojt@lubicz.pl.

 • Tutaj przeczytacie o wsparciu dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń.

drukuj (Wideokonferencja wójta z przedsiębiorcami)

 • data: 2020-04-07

Rozmowa

Pandemia, izolacja, ograniczone kontakty z innymi mogą prowadzić do pogłębienia problemów i złudną próbę uciekania przed nimi w uzależnienia. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma z tym problem, to są miejsca, w których możesz znaleźć pomoc. Nie zwlekaj. Dlaczego? Zachęcamy do przeczytania rozmowy, która ukazała się w listopadowym numerze Gońca gminnego.

Rozmowa z Miłoszem Krzakiem neofitą (absolwentem) ośrodka terapii dla osób uzależnionych Monar Rożnowice 34

- Czy kiedykolwiek wcześniej, zanim trafiłeś na leczenie, słyszałeś o takim miejscu jak ośrodek dla uzależnionych?

- Tak. Było to na początku mojej historii z narkotykami. Pamiętam, że jedna z koleżanek z osiedla, będąca wówczas w klasie maturalnej, zdecydowała się pojechać do takiego ośrodka. My z kolegami tego nie rozumieliśmy, wyśmiewaliśmy ją, było to dla nas dziwne. Dziś myślę, że odbierało nam to komfort zażywania narkotyków. Nie chcieliśmy przyznać sami przed sobą, że zmierzamy w tę samą stronę.

- Jakie miałeś wyobrażenia na temat ośrodka dla uzależnionych?

- Nie miałem wcale takich skrajnych skojarzeń, jak czasem można usłyszeć, że tam są ludzie ze strzykawkami, w długich włosach, którzy - jak to się powszechnie przyjęło mówić - muszą kopać doły, a gdy chcą opuścić ośrodek goli się ich na łyso. To oczywiście nieprawda. Do dziś trochę pokutuje obraz ośrodków monarowskich z lat 80. Ja miałem raczej skojarzenie, że panuje tam pewnego rodzaju rygor i dyscyplina. Wyobrażałem sobie taki ośrodek podobny do wojska.

- A jednak podjąłeś decyzję o leczeniu.

- W pewnym momencie doszedłem do totalnego poczucia beznadziei. Tyle rzeczy przez ćpanie zawaliłem. Miałem zniszczone relacje - przez to jakim się stałem, w pewnym momencie ludzie zaczęli odwracać się ode mnie. Czułem się samotny. Problemy spowodowane ćpaniem nie omijały żadnej sfery mojego życia. Od finansowej, przez relacje i zdrowie, kończąc na tym, że wyzbyłem się pasji i marzeń, bo najważniejsze było to, co zmuszało mnie do życia pod dyktando nałogu. Wiadomo, bywało raz lepiej, raz gorzej, jednak to była nieustająca równia pochyła. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już lepiej na tej drodze nie będzie. Pomyślałem wtedy, że ośrodek może nie jest takim głupim pomysłem. I postanowiłem spróbować.

- Czy zanim trafiłeś do ośrodka próbowałeś na własną rękę zaprzestać zażywania narkotyków?

- Tak. Uczęszczałem nawet na terapię dochodzącą, jednak po kilku tygodniach stwierdzałem, że już nie jest mi to potrzebne. Wydaje mi się, że nie rozumiałem wtedy tego, że aby zacząć żyć trzeźwo nie wystarczy tylko przestać brać. Życie bardzo szybko weryfikowało to niezrozumienie tematu i od nowa wracałem do używek.

- Zatem, jak tam jest? Jak jest naprawdę w takiej placówce?

- Na początku wydaje się być dziwnie. Nie jest to miejsce, które można porównać do czegoś, co znamy z codzienności, jednak muszę przyznać że byłem miło zaskoczony, a obraz, który miałem przed przyjazdem różnił się od tego, co tam zastałem. Z pewnością to czas, kiedy można liczyć na wsparcie i czas, kiedy trzeba wziąć się w garść i pracować nad sobą.

- Co cię zaskoczyło?

- Zaskoczyło mnie to, że można szczerze mówić o tym co się myśli, zupełnie wprost i bez owijania w bawełnę, a przy tym czuć się zrozumianym. To daje poczucie bezpieczeństwa. Uważam, że żadne spotkania indywidualne z terapeutą nie dają takiego niesamowitego poczucia bycia otoczonym wsparciem jak grupa ludzi, która zetknęła się w życiu z podobnymi problemami. Relacje nawiązujące się w ośrodku są niezwykłe. Poczucie wspólnoty jest kolejnym miłym i budującym doświadczeniem. To tak, jakby mieć swoją ekipę z osiedla, miasta czy bloków tylko, że już w zupełnie innym wymiarze, gdzie jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego. I w tym przypadku to nie są tylko słowa. Pierwszego leczenia nie ukończyłeś, zrezygnowałeś.

- Co się stało? I dlaczego zdecydowałeś się wrócić?

- Wyjechałem z błahego powodu, po prostu na coś się zdenerwowałem i oburzyłem, więc postanowiłem wyjechać. Dziś, z perspektywy czasu, widzę, że nie miałem pojęcia na czym polega ta choroba. Narkomania to choroba emocji i niemożność poradzenia sobie z nimi. Mnie nazbierało się dużo rzeczy, które mnie denerwowały i zamiast coś z tym zrobić, czyli mówić o tym na grupie, w rozmowie z terapeutą lub wprost z danym człowiekiem, do którego miałem problem, siedziałem w tym sam i dałem miejsce mojej chorobie, żeby pokierowała mną tak, jak dotychczas. Choroba wskazała na znany i powielany przeze mnie od lat sposób na załatwianie problemów i bardzo szybko wróciłem do narkotyków. Szybko też zrozumiałem, że to choroba przejmuje nade mną kontrolę, więc chciałem od razu wrócić do ośrodka.

- Ostatecznie ukończyłeś terapię, powiedz, co się teraz zmieniło?

- Przede wszystkim bardzo dużą zmianę zauważam w kontaktach z ludźmi, czerpię satysfakcję z naprawionych relacji z rodziną oraz z przyjaźni, które cały czas uczę się rozwijać w oparciu o takie wartości, jak trzeźwość, uczciwość, wsparcie. Nie czuję się samotny, uczę się być z ludźmi. Jeżeli chodzi o moje emocje, to jest to proces. Ciągle uczę się reagować w nowy sposób, nie doprowadzać się do stanu, gdzie jedyne co pozostaje to się napić. Dbam o siebie pod tym względem. Zmieniło się również moje spojrzenie na używki - już nie mam złudzeń, że to tylko zabawa – tam, za tą ułudą, jest tylko cierpienie i samotność.

Rozmawiała Wiesława Piasta Stowarzyszenie One Passion One Love WP

Miłosz Krzak był jednym z uczestników turnieju piłki plażowej „Wolę grać niż brać” organizowanego latem nad jeziorem w Józefowie przez Stowarzyszenie One Passion One Love WP oraz gminę Lubicz

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Lubiczu - tel. 797 999 879
 • Psycholog (Lubicz) - tel. 519 577 798.
 • Lubickie Stowarzyszenia One Passion One Love WP – tel. 737 621 611, e-mail op.ol.wp@gmail.com. • Pełnomocnik wójta gminy Lubicz ds. profilaktyki i uzależnień - tel. 56 674 40 16.
 • Infolinia towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych „powrót z u” - 800 120 359.
 • oraz inne ogólnopolskie placówki pomocowe, np. Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny Monar Rożnowice 34, Rogoźno - tel. 67 261 08 52.
 • data: 2020-12-02

Lista dzieci przyjętych do "Chatki Puchatka"

Publikujemy ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej o wynikach rekrutacji do Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" na okres 2020/2021. Lista przyjętych i nieprzyjętych pod linkiem.

Ogłoszenie komisji

drukuj (Lista dzieci przyjętych do "Chatki Puchatka")

 • data: 2020-04-07

W kwietniu „Goniec” nie ukaże się

W tym miesiącu nie będzie „Gońca gminnego” ze względu na problemy z dystrybucją i jego dotarciem w czasie epidemii do mieszkańców. Co Państwu proponujemy w zamian?

Zwykle w Wielkim Tygodniu zapraszaliśmy mieszkańców do lektury przedświątecznego wydania naszego biuletynu informacyjnego. Tym razem jednak śmiertelny wirus zmienił całą naszą rzeczywistość, powodując liczne problemy, także z dystrybucją 4,5 tys. sztuk biuletynu.

Dlatego też uruchomiliśmy Newsletter Gminy Lubicz, do którego można zapisać się poprzez naszą stronę internetową. Wystarczy wpisać w odpowiednie pole swój adres e-mailowy, a następnie kliknąć w link aktywujący umieszczony w wiadomości, którą Państwo otrzymacie na swoją skrzynkę pocztową.

Newsletter to kolejny element w naszym gminnym systemie informowania mieszkańców. Znajduje się w nim także strona www.lubicz.pl, profil na FB „Gmina Lubicz”, 17 profili sołeckich, powiadomienia SMS, a także gabloty sołeckie i tablice ogłoszeniowe oraz obecnie wstrzymany biuletyn „Goniec gminny”.

Wójt Lubicza Marek Nicewicz mówi: – Chcemy, aby na co dzień nasi mieszkańcy byli jak najlepiej poinformowani. W czasie epidemii jest to szczególnie istotne, tym bardziej, że następuje wiele zmian w życiu publicznym. Aby docierać do Państwa z ważnymi treściami w tej chwili skupiamy się więc na najskuteczniejszych, nie wymagających bezpośredniego kontaktu, elektronicznych kanałach komunikacji, czyli stronie internetowej, FB „Gmina Lubicz”, systemie SMS i najnowszym - newsletterze. Zachęcam do regularnego korzystania z nich.

drukuj (W kwietniu „Goniec” nie ukaże się)

 • data: 2020-04-06

Wprowadzono zakaz wstępu do lasu

Otrzymaliśmy zarządzenie nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń dotyczące zakazu wstępu do lasu, obowiązujące z dniem podpisania, czyli od 3 kwietnia do odwołania.

drukuj (Wprowadzono zakaz wstępu do lasu)

 • data: 2020-04-03

Pobierz plik

4 kwietnia rozpoczynamy wywóz bioodpadów

 Jutro bioodpady będą odbierane w całej gminie. Koniecznie prosimy o wystawienie pojemników przed godz. 6.00 rano, ponieważ samochody zbierające śmieci ruszają w teren wcześnie rano.

W tym roku gmina zwiększyła częstotliwość wywozu bioodpadów. Szczegóły zawiera harmonogram wywozu odpadów.

Do pojemników na bioodpady wrzucamy m.in. obierki warzywne, resztki jedzenia, liście i kwiaty. Nie wrzucamy z kolei kości, popiołu i ziemi. Więcej informacji na temat prawidłowej segregacji śmieci znajdziecie Państwo tutaj.

Przypominamy podstawowe zasady związane z wywozem i reklamacjami.

1.    Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, trzeba niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami: mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Pisanie na FB, że od miesiąca, stycznia czy ubiegłego roku na jakieś ulicy leżą śmieci, po tak długim czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.

2. Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas nie wystawią pojemników lub worków. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod posesje, bo musi obsłużyć 5.200 domostw, a to oznacza miesięczny przebieg ponad 3,5 tys km. Jeśli jednak śmieci zostały wystawione na czas, a mimo to są nieodebrane, prosimy o reklamacje (jak w pkt. 1).

3. Zdarza się jeszcze jeden powód niezabierania worków - unikanie płatności za odpady. Na terenie gminy ciągle mamy przypadki osób, które od lat u nas mieszkają, co zgłaszają nam sąsiedzi, ale nadal mają oficjalnie nieodebrany dom, więc zameldowani są poza gminą, najczęściej w Toruniu. Gdzie trafiają śmieci z tych domostw? Wysoce prawdopodobne jest, że zalegają w różnych, przypadkowych miejscach, zaś samochody MPO nie przeczesują gminy w poszukiwaniu podrzuconych worków, tylko podjeżdżają pod konkretne zgłoszone adresy według tras wyznaczonych na dany dzień.

drukuj (4 kwietnia rozpoczynamy wywóz bioodpadów)

 • data: 2020-04-03

Tarcza antykryzysowa i pomoc dla rolników

Prosimy o zapoznanie się z informacjami prasowymi nadesłanymi z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednocześnie podkreślamy, że wszelkie zmiany czy aktualizacje związane z funkcjonowaniem tych i innych instytucji powinny znajdować się na ich stronach internetowych. Prosimy zatem o ich regularne monitorowanie.

INFORMACJA ZUS

"Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020r., którzy opłacają składki tylko za siebie. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. – informuje Krystyna Michałek rzecznik regionalny województwa kujawsko pomorskiego.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń
w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na
1 lutego 2020 roku.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i miały zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca na
31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej, stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne i dla samozatrudnionych

Świadczenie, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło) mogą liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, gdy przychód z umowy zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie był równy bądź wyższy od 1300 zł i niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Jeśli natomiast w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku suma przychodów z umów cywilnoprawnych wynosiła mnie niż 1300zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.,
i uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Z kolei osoby samozatrudnione mogą liczyć na świadczenie postojowe w kwocie 2080 zł albo 1300 zł.

Warunkiem uzyskania jednorazowej wypłaty w kwocie 2080zł jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (dla wniosków złożonych
w kwietniu i maju 2020r. kwota ta wynosi 15 595,74zł). Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br., a przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeśli natomiast osoba samozatrudniona zawiesiła tą działalność po 31 stycznia to przychód, który uzyskała w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty 15 595,74zł.( dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020r).

Natomiast samozatrudnieni, którzy płacą podatek w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

By skorzystać z jednorazowego wsparcia uprawniony do świadczenia postojowego nie może mieć innego tytułu ubezpieczenia.

Bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek

Każdy płatnik składek może wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS."

INFORMACJA KRUS

"Wyższy zasiłek chorobowy w związku z COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wyższy zasiłek chorobowy – 15 zł przysługuje z tytułu niezdolności trwającej do 14 dni.

Podwyższony zasiłek chorobowy jest przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 486) – weszło w życie z dniem 21 marca 2020 r., z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS w związku z epidemią koronawirusa

Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji na stronie Ministerstw Rolnictwa i  Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-rolnikow--zwolnienie-ze-skladek-krus."

 

drukuj (Tarcza antykryzysowa i pomoc dla rolników)

 • data: 2020-04-02

Jak podłączyć dom do kanalizacji?

W tej chwili ze względów bezpieczeństwa gminne instytucje ograniczyły bezpośredni dostęp interesantów. Jak w takim momencie załatwiać formalności związane z przyłączeniem swojej posesji do gminnej sieci kanalizacyjnej?  

Jak to zrobić?

Krok 1

Z siedziby lub strony internetowej Lubickich Wodociągów/Zakładu Usług Komunalnych pobieramy wniosek o przyłącze kanalizacji sanitarnej (wydanie warunków technicznych) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz mapką geodezyjną (sytuacyjno-wysokościową skala 1:500 lub 1:1000) - do uzyskania w starostwie - swojej działki możemy zeskanować i wysłać jako MMS pod nr tel. 609 605 558 lub e-mailem biuro@zuk-lubicz.pl

Krok 3

ZUK na podstawie wniosku wydaje warunki wykonawcze, o czym powiadamia w wiadomości SMS. Wnioskodawca powinien natomiast zapłacić opłatę administracyjną 50 zł (szczegóły będą w wiadomości).

Krok 4

Wykonawca robót zgodnie z kontraktem realizuje podprowadzenie do granicy działki rury przyłączeniowej kanalizacyjnej.

Krok 5

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez ZUK rury na dwa sposoby:

 1. We własnym zakresie, sugerowane jest zamontowanie na terenie posesji prostej studzienki rewizyjnej fi 315. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do ZUK; przyjedzie pracownik, dokona odbioru.
 2. Zlecenia do ZUK, wówczas wszystko kompletnie wykonują jego ekipy; koszt usługi zostanie oszacowany i uzgodniony odrębnie dla każdego przyłącza na podstawie projektu.

Krok 6

Likwidacja dotychczasowego szamba, tj. całkowite opróżnienie i np. zasypanie jest konieczne i można wykonać je samodzielnie we własnym zakresie lub zlecić ZUK. Koszt w zależności od objętości zostanie indywidualnie uzgodniony z zleceniodawcą.

Krok 7

To podpisanie z ZUK umowy na odbiór ścieków.

Procedurę przedstawiamy też na grafice. 

Inwestycja p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Złotorii, gmina Lubicz" powstała przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

drukuj (Jak podłączyć dom do kanalizacji?)

 • data: 2020-04-01
 • Graficzna forma informacji o tym, jak podłączyć się do kanalizacji

Komputery dla uczniów z naszej gminy już teraz

Dziś wystartował rządowy program wsparcia zdalnego nauczania dla uczniów nie posiadających komputera. Gmina Lubicz wystąpiła ze stosownym wnioskiem, ale nie czekając na uruchomienie centralnych dotacji już teraz zamówiła 48 laptopów na potrzeby uczniów z gminy Lubicz.

Listę osób potrzebujących komputer przygotowały dyrekcje poszczególnych szkół i zgodnie z tym wykazem sprzęt został zamówiony, Czekamy na ich dostawę. Laptopy powinny dotrzeć do urzędu gminy pod koniec tygodnia.

Po ich przygotowaniu przez informatyka, poprzez dyrektorów szkół, będą one przekazane uczniom. Z ich rodzicami zostaną podpisane umowy użyczenia. Po zakończeniu czasu zdalnego nauczania laptopy trafią z powrotem do szkół.

drukuj (Komputery dla uczniów z naszej gminy już teraz)

 • data: 2020-04-01

Nie trzeba będzie płacić za przedszkole publiczne

Rodzice dzieci chodzących do Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym od dziś do końca szkolnej kwarantanny mają zostać zwolnieni z wszelkich opłat przedszkolnych.

- Taka jest propozycja pana wójta, właśnie jestem w trakcie przygotowania projektu uchwały w tej sprawie – mówi Małgorzata Łęc-Sienkiewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. - Uchwałę podejmują radni, ale z moich informacji wynika, że będą za jej przyjęciem.

To oznacza, że rodzice za kwiecień nie muszą wnosić żadnych opłat. W tej chwili placówki oświatowe są zamknięte do świąt, ale gdyby okazało się, że ten okres zostanie przedłużony, to będzie przedłużone także zwolnienie z opłat.

- Wtedy, ewentualne nadpłaty zostaną rozliczone po powrocie dzieci do przedszkola - dodaje dyrektor ZEASiP-u.

W naszej gminie poza przedszkolem publicznym w Lubiczu Górnym we wszystkich szkołach są bezpłatne oddziały przedszkolne. W Gronowie natomiast od września otwieramy także pełnowymiarowy oddział przedszkolny.

Ponadto każdemu przedszkolu niepublicznemu, a także prywatnym punktom przedszkolnym i żłobkom gmina wypłaca z budżetu dotację. W przypadku przedszkola jest to dokładnie 704,03 zł na jedno dziecko na miesiąc. Zatem rocznie na jedno dziecko, to ponad 7 tys. zł.

 

drukuj (Nie trzeba będzie płacić za przedszkole publiczne)

 • data: 2020-04-01

Lista dzieci zakwalifikowanych do "Chatki Puchatka"

Komisja rekrutacyjna ogłosiła listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola publicznego. Do 3 kwietnia rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni wysłać elektronicznie do przedszkola podpisane oświadczenie. 

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj.

drukuj (Lista dzieci zakwalifikowanych do "Chatki Puchatka")

 • data: 2020-04-01

Każdy dom powinien mieć numer

Tabliczka z numerem porządkowym powinna znajdować się w widocznym miejscu na każdym domu lub na ogrodzeniu, a w dostępnym miejscu także skrzynka na listy. Dlaczego to teraz takie ważne?

Tak mówią przepisy. Jednak obecnie oznakowanie domu ma szczególne znaczenie dla ułatwienia pracy osób, które mimo epidemii nadal są na stanowisku, a także dla szybkiej i sprawnej pracy służb ratowniczych.

W tej chwili, gdy bezpośrednie kontakty nie są wskazane, do domu bez skrzynki nie ma możliwości dostarczenia ani listu, ani jakiejkolwiek papierowej korespondencji, która powinna do mieszkańców dotrzeć, np. informacji o rozliczeniu wodomierza.

Obecnie proponujemy zatem rozwiązanie tymczasowe i wykonanie numeru metodą domową, np. na drewnie, kredą, kartonie, itp. Podobnie w przypadku skrzynki, wykonując ją np. z kawałka rurki czy plastikowego pudełka.

drukuj (Każdy dom powinien mieć numer)

 • data: 2020-03-31
 • Tymczasowy numer na dom
 • Tymczasowy numer na dom
 • Tymczasowy numer na dom

Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców

Wójt Marek Nicewicz uruchomił specjalny adres e-mailowy dla osób prowadzących na terenie gminy działalność gospodarczą. Tutaj przedsiębiorcy mogą wysyłać swoje sugestie dotyczące spodziewanej pomocy.

Stan epidemii powoduje liczne komplikacje w każdej dziedzinie życia. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby mające działalność gospodarczą, ponieważ w tej chwili jej prowadzenie dla większości branż jest niemożliwe lub też mocno ograniczone.

Wójt Marek Nicewicz od początku swojej kadencji raz w miesiącu spotykał się przedsiębiorcami na „Śniadaniach biznesowych", wsłuchując się w głosy dotyczące prowadzenia firm na terenie gminy. Takie spotkania odbywały się także podczas wizyt w sołectwach czy w trakcie wtorkowych dyżurów wójta. Teraz, w czasach narodowej kwarantanny, jest to niemożliwe.

– Znaczna część wpływów do budżetu gminnego pochodzi właśnie od osób prowadzących działalność gospodarczą – mówi Marek Nicewicz. – Doceniamy to, starając się na co dzień być dla nich kompetentnym partnerem. Dlatego też, w miarę możliwości, zamierzamy ich wesprzeć w tym ciężkim dla nich czasie. Nie chcemy narzucać im rozwiązań z poziomu urzędu. To przedsiębiorcy najlepiej wiedzą, czego teraz najbardziej potrzebują, w czym gmina mogłaby być pomocna. Obecnie nie możemy z nimi porozmawiać bezpośrednio, uruchomiliśmy więc specjalną skrzynkę e-mailową, na którą mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie.  

Marek Nicewicz na propozycje od przedsiębiorców czeka mailowo pod adresem wojt@lubicz.pl.

drukuj (Wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców)

 • data: 2020-03-30

Rozpoczyna się budowa kilku ulic w Złotorii

Inwestycja dotyczy Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej. W związku z tym od jutra (31 marca) na wskazanych ulicach mogą występować okresowe utrudnienia w ruchu pojazdów mechanicznych.

Drogi przebudowywane będą na łącznej długość 1.056 km, szerokość jezdni wyniesie od 4,0 do 5,5 m i poboczy 0,75 m. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej.

Jak informuje Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o., przeprowadzenie prac planowane jest do 31 lipca 2020 roku.

Na budowę dróg w Złotorii gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kontakt do ZUK: tel. 56 678 53 14. 

Z kolei 10 kwietnia ma nastąpić otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi rowerowej z Lubicza Górnego przez Nową Wieś do Złotorii. Tak wynika z informacji na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest liderem tego zadania.

Kontakty w sprawie tej inwestycji zamieściliśmy tutaj.

Na realizacja ścieżki rowerowej jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj (Rozpoczyna się budowa kilku ulic w Złotorii)

 • data: 2020-03-30
 • Zakres inwestycji drogowej w Złotorii
 • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Przebieg ścieżki z Lubicza Górnego przez Nową Wieś do Złotorii
 • Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kto będzie reprezentował gminę w województwie?

Dwie szkoły z naszej gminy - w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym - przystąpiły do konkursu organizowanego przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Do etapu wojewódzkiego gminna komisja konkursowa zakwalifikowała sześć z nadesłanych prac, trzy z grupy I (klasy I-IV) oraz trzy z grupy II (klasy V-VIII).

Komisja uznała, że w grupie I na wyróżnienie zasługują:

 • Klaudia Foksińska - kl. II, SP Lubicz Górny
 • Wiktoria Kiliszkiewicz - kl. II, SP Lubicz Dolny
 • Igor Sujkowski - kl. I, SP Lubicz Dolny.

Natomiast w grupie II wyróżniły się :

 • Zofia Legutko- kl. VI, SP Lubicz Dolny
 • Julia Zarembska - kl. VIII, SP Lubicz Górny
 • Nikola Wysocka - kl. VIII, SP Lubicz Górny.

Autorzy sześciu nagrodzonym prac otrzymają od gminy dyplomy i upominki (kiedy będzie to możliwe). A pozostali uczestnicy - dyplomy okolicznościowe oraz słodycze.

drukuj (Kto będzie reprezentował gminę w województwie?)

 • data: 2020-03-30
 • Praca nagrodzona na etapie gminnym
 • Praca nagrodzona na etapie gminnym
 • Praca nagrodzona na etapie gminnym
 • Praca nagrodzona na etapie gminnym
 • Praca nagrodzona na etapie gminnym
 • Praca nagrodzona na etapie gminnym

Możesz dostać 5 tys. zł na projekt

Spółka Gdańsk Transport Company S.A. (AmberOne) zarządzająca Autostradą A1 ogłasza konkurs wspierający inicjatywy społeczne przyczyniające się do polepszenia jakości życia mieszkańców gmin leżących w pobliżu autostrady.

Celem konkursu "AmberOne Bliżej Nas'' jest wyłonienie 5 najlepszych tego typu projektów. Każdy z nich otrzyma 5 tys. zł. Termin wysyłki prac to 30 kwietnia. Szczegóły w załączonym regulaminie.

W ubiegłym roku pieniądze w konkursie wygrała lubicka Bibliotek Gminna, dzięki czemu zorganizowała wakacyjne zajęcia dla dzieci.

drukuj (Możesz dostać 5 tys. zł na projekt)

 • data: 2020-03-30

Pobierz plik

Odbiór śmieci. Nie zapomnij przygotować worków!

W sobotę 28 marca odbędzie się odbiór odpadów segregowanych. W kolejną ruszamy z bioodpadami. W związku z epidemią chcielibyśmy poprosić Państwa o maksymalną mobilizację.

W sobotę odbędzie się odbiór odpadów segregowanych. Ponieważ pojazdy zbierające śmieci ruszają w teren wcześnie rano, prosimy o wystawienie worków już dziś, czyli w piątek wieczorem – w taki sposób, aby były widoczne dla firmy, ale też nie utrudniały przejazdu.

– W tej chwili sporo osób jest w domach, spodziewamy się więc większej niż zwykle ilości odpadów – mówi Dorota Kamińska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz. – Wszelkie kartoniki, a zwłaszcza plastikowe butelki należy dokładnie zgnieść, dzięki czemu będzie mniej worków do zwiezienia. Worki muszą być związane, żeby przy ich zabieraniu śmieci nie rozsypywały się po okolicy, a w transporcie do sortowni nie wymieszały się z innymi frakcjami.

Zgłoś reklamację w referacie odpadów. Niezwłocznie!

1.    Jeżeli śmieci nie zostały odebrane, albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, trzeba niezwłocznie złożyć reklamację (w najbliższy dzień roboczy) w Referacie Gospodarki Odpadami: mailowo, wysyłając wiadomość na adres go@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Firma na zrealizowanie reklamacji ma trzy dni robocze. Pisanie na FB, że od miesiąca, stycznia czy ubiegłego roku na jakieś ulicy leżą śmieci, po tak długim czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.

2. Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele na czas nie wystawią pojemników lub worków. Dlatego tak ważne jest wystawienie ich już w piątkowy wieczór. Firma nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod posesje, bo musi obsłużyć 5.200 domostw, a to oznacza miesięczny przebieg ponad 3,5 tys km. Jeśli jednak śmieci zostały wystawione na czas, a mimo to są nieodebrane, prosimy o reklamacje (jak w pkt. 1).

3. Zdarza się jeszcze jeden powód niezabierania worków - unikanie płatności za odpady. Na terenie gminy ciągle mamy przypadki osób, które od lat u nas mieszkają, co zgłaszają nam sąsiedzi, ale nadal mają oficjalnie nieodebrany dom, więc zameldowani są poza gminą, najczęściej w Toruniu. Gdzie trafiają śmieci z tych domostw? Wysoce prawdopodobne jest, że zalegają w różnych, przypadkowych miejscach, zaś samochody MPO nie przeczesują gminy w poszukiwaniu podrzuconych worków, tylko podjeżdżają pod konkretne zgłoszone adresy według tras wyznaczonych na dany dzień.

Szkło w workach nie może być potłuczone

Odłamki szkła to oczywiste zagrożenie, a notorycznie zdarza się, że worek po podniesieniu przez pracownika pęka, przecięty odłamkami. Niestety, zdarza się także, że takie szkło rani pracowników. Zatem, po raz kolejny prosimy, pamiętajmy o dokładnym zawiązaniu worka.

Przy tej okazji przypominamy również, że ze względu na stan epidemii PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) jest zamknięty. Zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa sanitarnego pracownikom punktu jest w tej chwili priorytetem. Dlatego, nawet jeśli w ramach akcji #zostanwdomu robicie Państwo remonty i porządki, proszę wstrzymać się od wywiezienia niepotrzebnych rzeczy do czasu normalizacji sytuacji.

drukuj (Odbiór śmieci. Nie zapomnij przygotować worków!)

 • data: 2020-03-27

Gminne dopłaty do wymiany pieców 2020 [Aktualizacja]

Gmina Lubicz na dofinansowanie wymiany „kopciuchów” w domach mieszkańców w tym roku przeznaczy prawie 100 tys. zł. Kto może się o to ubiegać?

Nowa uchwała w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Lubicz 12 marca, a w życie wchodzi 4 kwietnia.

Wymiana źródła ogrzewania może być wsparta z budżetu Lubicza pod warunkiem, że będzie to:

 • kocioł na paliwa stałe (pellet, biomasa pochodzenia leśnego i rolniczego)
 • kocioł gazowy
 • kocioł olejowy
 • kocioł elektryczny - piec zasilany prądem
 • pompa ciepła

Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, w miarę posiadanych środków, udzielone jest jedno dofinansowanie. Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.

Cel uchwały to poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych na obszarze gminy, co jest zbieżne z celami „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz”.

- Motywacją radnych dla uchwalenia uchwały w takiej wersji są kwestie ekologiczne - tłumaczy Zbigniew Barcikowski, przewodniczący Rady Gminy Lubicz. - Naszym celem jest poprawa stanu powietrza w gminie. Zmieniliśmy zatem mechanizm promujący najlepsze inwestycje w źródła ciepła, czyli w te, które znacznie redukują emisję pyłów. Jest to zgodne z polityką województwa zawartą w ustawie antysmogowej, która zakłada wyeliminowanie palenia węglem brunatnym i kamiennym. Chętnych do skorzystania z gminnych dopłat jest tak dużo, że wyszliśmy z założenia, aby skierować środki przede wszystkim do tych mieszkańców, u których wymiana pieców przyczyni się znacznie do zmniejszenia emisji spalin. Dofinansowania gminne nie zamykają oczywiście drogi dla mieszkańców do skorzystania z innych form refundacji, chociażby ogólnokrajowego programu „Czyste powietrze” - dodaje Zbigniew Barcikowski.

Pojawiające się u niektórych mieszkańców wątpliwości, dlaczego dofinansowanie nie dotyczy wymiany wszystkich rodzajów pieców (wyłączenie tych na węgiel i ekogroszek), wyjaśnia Wojciech Rakowiecki, zastępca wójta:

- Przeznaczając gminne pieniądze na wymianę źródła ogrzewania, chcemy przede wszystkim zadbać o poprawę jakość powietrza w naszej gminie. A to możemy uzyskać wyłącznie poprzez stawianie na naprawdę „czyste technologie”. Ekogroszek, choć ładnie się nazywa, nie jest takim źródłem, co więcej już za kilka lat, podobnie jak węgiel brunatny i kamienny, będzie rugowany z rynku energetycznego. Szkoda zatem naszych wysiłków i pieniędzy. 

Termin składania wniosków zostanie opublikowany w zarządzeniu wójta, o czym Państwa poinformujemy.

drukuj (Gminne dopłaty do wymiany pieców 2020 [Aktualizacja])

 • data: 2020-03-27

Pomóżmy uczniom brać udział w lekcjach

Jeśli ktoś z Państwa ma zbędny zestaw komputerowy lub laptopa; sprawny i działający, z systemem Windows 7 lub 10, to prosimy o kontakt. Komputery przekażemy uczniom, którzy tego potrzebują.

Szkoły od środy funkcjonują zdalnie. Większość uczniów z terenu naszej gminy ma sprzęt komputerowy pozwalający na korzystanie z e-lekcji, ale nie wszyscy. Dlatego przewietrzyliśmy nasze prywatne zapasy i zebraliśmy 7 komputerów, które przekazujemy dzieciom nie posiadającym sprzętu.

Jest jednak jeszcze trochę takich potrzeb, więc zwracamy się z prośbą do mieszkańców: jeśli ktoś z Państwa ma zbędny zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura, myszka) lub laptopa; sprawny i działający, z systemem Windows 7 lub 10, to prosimy o informację na nr tel.: 56 621 21 00 lub e-mail org@lubicz.pl z tytułem „Komputer dla ucznia”. Ustalimy sposób przekazania, a jeśli zajdzie taka potrzeba, odbierzemy.

drukuj (Pomóżmy uczniom brać udział w lekcjach)

 • data: 2020-03-27

Na drogach gminnych pojawiła się kolejna równiarka

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu pozyskał drugą równiarkę. Do dyspozycji pozostaje również walec, koparko-ładowarki, zatem teraz ze zdwojoną siłą spółka może zajmować się gminnymi drogami gruntowymi.

Pomimo stanu epidemii, służby gminne pracują wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Będzie tak, dopóty obowiązujące obostrzenia nie wykluczą aktywności naszych ekip w terenie.

Skończyły się mokre dni, z którymi borykamy się co roku na przełomie zimy i wiosny, a jakiekolwiek prace drogowe w takim okresie, dają krótkotrwały efekt. W tej chwili pogoda jest sprzyjająca, dlatego Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu mógł przystąpić do równania tras. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, spółka pozyskała nową równiarkę, co wpłynie na zwiększenie zakresu prac i większą wydajność. Poza tym ekipy robotników mogą teraz pracować w terenie na dwie zmiany.

- Docierają do nas uwagi mieszkańców postulujących o wysypywanie na drogi tłucznia – mówi wójt Marek Nicewicz. – Jednak przez lata takiego działania wysokość dróg w niektórych miejscach podniosła się nawet o 20-30 cm, co jest nie tylko utrudnieniem dla właścicieli posesji przy wyjeżdżaniu z bram, ale powoduje także zalewanie podwórek. Dlatego teraz prace polegają na wyrównywaniu i ubijaniu dróg, bez dosypywaniu tłucznia. Kruszywem uzupełniamy natomiast znaczące ubytki, jeśli sytuacja tego wymaga.

Wiosenne roboty drogowe ZUK przeprowadził już w Nowej Wsi i Złotorii, teraz pracuje w Lubiczu Górnym, a następnie będzie przemieszczał się do innych sołectw.

 

drukuj (Na drogach gminnych pojawiła się kolejna równiarka)

 • data: 2020-03-26
 • Sprzęt lubickiego ZUK wyjechał na gminne drogi
 • Sprzęt lubickiego ZUK wyjechał na gminne drogi
 • Sprzęt lubickiego ZUK wyjechał na gminne drogi

ZEASiP pracuje do godziny 12.00

W związku z obecną sytuacją w kraju oraz kolejnymi obostrzeniami ze strony rządu RP, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu od 25 marca wprowadza pracę na pojedynczych dyżurach w godzinach od 9.00 do 12.00.

Kontakt bezpośredni zostaje ograniczony, przyjmowanie interesantów nastąpi po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerami telefonów: 884 808 953 lub 531 506 028.

drukuj (ZEASiP pracuje do godziny 12.00)

Aplikacja kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Dla osób, które mają zaleconą kwarantannę aplikacja jest obowiązkowa.

Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jak ściągnąć aplikację? Jak aktywować? Kto może w tym pomóc?

Odpowiedzi na te pytania znajdziecie tutaj.

drukuj (Aplikacja kwarantanna domowa)

 • data: 2020-03-25
 • Ulotka na temat aplikacji

Potrzebujesz wsparcia psychologa? Zadzwoń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców gminy Lubicz. Psycholog jest dostępny pod numerem telefonu 519 577 798 w godzinach 7.00 -19.00.

Na stronie internetowej lubickiego GOPS umieszczono też listę psychoterapeutów z całej Polski, którzy telefonicznie udzielą bezpłatnej pomocy psychologicznej w związku z obecnym kryzysem - tutaj.

 

drukuj (Potrzebujesz wsparcia psychologa? Zadzwoń)

Pilne! Gmina Lubicz wspomoże MZK autobusami szkolnymi [Aktualizacja 3]

Władze centralne wprowadzają od jutra kolejne ograniczenia, tym razem również w zakresie podróżowania środkami komunikacji publicznej.  Jak to będzie wyglądać w naszej gminie?

Kolejne ograniczenia mówią o tym, że do autobusów, tramwajów może wejść tylko taka liczba pasażerów, która stanowi połowę miejsc siedzących. Toruńskie autobusy MZK mają ok. 30 takich miejsc, a to oznacza, że do pojazdu zostanie wpuszczone tylko 15 pasażerów. Chcąc ułatwić dużej grupie mieszkańców gminy Lubicz poranne dotarcie do pracy, wójt Marek Nicewicz zdecydował o wykorzystaniu szkolnego taboru autobusowego jako sposobu na zwiększenie liczby miejsc dla osób chcących dotrzeć jutro do pracy.

W wyniku tych decyzji, na trasie autobusu MZK linii 35 z Lubicza Osiedle do Torunia, pojawią się dodatkowe autobusy (z taboru szkolnego firmy Tar-Travel) z oznaczeniem „35”. Tak będzie w przypadku kursu o godz.6.04 oraz 6.20 w dniu jutrzejszym (środa 25.03). Autobusy szkolne pojadą za pojazdami MZK, zabierając osoby oczekujące na przystankach do granic Torunia, oczywiście w ramach wolnych miejsc według limitu.

Natomiast od czwartku (26.03) MZK uruchomi dodatkowy kurs „35” o godz. 6.15. Czyli z przystanku Lubicz Osiedle w stronę Torunia pojadą kursy o 6.04, 6.15 i 6.20. Czy pojadą również autobusy szkolne - zdecydujemy w zależności od sytuacji ze środy.

Prosimy o śledzenie informacji na profilu "Gmina Lubicz" oraz na www.lubicz.pl.

Aktualizacja 25.03:  Potwierdzamy, że od jutra (do odwołania) toruńskie MZK, w porozumieniu z władzami gminy, z przystanku Lubicz Osiedle uruchomi dodatkowy kurs linii 35 o godz. 6.15. W związku z tym, co pokazała dzisiejsza analiza sytuacji, kursy autobusów szkolnych nie będą potrzebne.

Aktualizacja z 26.03:  Przystanek Lubicz Osiedle:

 • Wcześnie rano, dla zwiększenia przepustowości, przed autobusem linii 35 jadącym planowo w stronę Torunia o godz. 4.50, dodatkowo pojedzie kurs o 4.48
 • Wobec sygnałów mieszkańców o możliwych problemach z dotarciem do pracy w sobotę, przed autobusem jadącym do Torunia o 4.58, gmina dostawi oznakowany jako „35” autobus Tar-Travel o 4.56
 • W związku z aktualną sytuacją i wytycznymi rządu dotyczącymi pozostania w domu do odwołania zostaje zawieszony nocny kurs autobusu linii 35.

Aktualizacja  27.03:  Od poniedziałku (30.03) z powodu małego obłożenia będzie wycofany  wprowadzony kilka dni temu dodatkowy kurs 35 o 6.15

drukuj (Pilne! Gmina Lubicz wspomoże MZK autobusami szkolnymi [Aktualizacja 3])

 • data: 2020-03-24

Nowy sposób dostępu do informacji gminnych

Uruchomiliśmy wyczekiwany Newsletter Gminy Lubicz. Dziś planujemy wysłać do subskrybentów pierwszy newsletter. To nasza nowa propozycja na wygodny dostęp do ważnych informacji gminnych.

W dobie epidemii koronawirusa, ale także coraz bardziej popularnych i dostępnych mediów elektronicznych, uzupełniamy nasz gminny system informowania mieszkańców o newsletter. Zatem teraz, oprócz witryny www, wiadomości SMS, profilu "Gmina Lubicz" na Facebooku i 17 profili sołeckich, "Gońca gminnego", gablot sołeckich oraz tablic ogłoszeniowych, proponujemy wygodną formę otrzymywania na swoją skrzynkę e-mail informacji z gminy poprzez newsletter. Będzie on ukazywał się raz - dwa razy w tygodniu, wskazując ważne tematy dla funkcjonowania naszej lokalnej społeczności.  W związku z tym chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapisania się do gminnego newslettera.

Jak to zrobić?

Na naszej witrynie internetowej, na której Państwo teraz to czytacie, należy wpisać swój adres e-mail w odpowiednie pole na niebieskim pionowym pasku „Newsletter" - umieszczonym u dołu lewej krawędzi strony, a w wersji mobilnej od razu pod tym tekstem.

Po kliknięciu przycisku „Prześlij!" otrzymają Państwo na swoją skrzynkę e-mailową korespondencję z zasadami korzystania z newslettera. Proszę koniecznie kliknąć w link aktywujący Wasz adres, który będzie umieszczony na końcu e-maila, pod zasadami.

Subskrypcja Newslettera Gminy Lubicz gwarantuje dostęp do aktualnych informacji, zwłaszcza dla tych osób, które nie mogą codziennie odwiedzać naszej strony.

- Przyspieszenie prac nad newsletterem i jak najszybsze jego uruchomienie było dla nas priorytetem – mówi wójt Marek Nicewicz. – Chcemy, aby na co dzień nasi mieszkańcy byli jak najlepiej poinformowani, a w czasie epidemii, kiedy – mam nadzieję - większość osób nie wychodzi z domu, jest to szczególnie istotne, aby wykorzystać wszelkie sposoby docierania do Państwa z ważnymi treściami. Tym bardziej, że w czasie zagrożenia zakażenia koronawirusem następuje wiele zmian w życiu publicznym. Zapowiadany na kwiecień „Goniec gminny" nie ukaże się ze względu na oczywiste w tej chwili problemy z dystrybucją i jego dotarciem do mieszkańców. Dlatego, tak jak cały świat, skupiamy się na innych kanałach komunikacji z mieszkańcami, nie wymagających bezpośredniego kontaktu, czyli stronie internetowej, FB Gmina Lubicz, systemie SMS i najnowszym - newsletterze.

drukuj (Nowy sposób dostępu do informacji gminnych)

 • data: 2020-03-24

Ważne informacje o odpadach. Gabaryty, segregowane, bioodpady

Przypominamy, że ostatnia sobota w miesiącu (28 marca) oznacza odbiór śmieci segregowanych. Czekamy też na Wasze zgłoszenia dotyczące wywozu gabarytów, a od kwietnia ruszamy z odbiorem bioodpadów.

W najbliższą sobotę (28 marca) odbędzie się odbiór odpadów segregowanych. Worki przed posesję prosimy wystawić już w piątek wieczorem.

Od 1 do 9 kwietnia na terenie wszystkich sołectw organizujemy wywóz odpadów wielkogabarytowych. Uwaga! Jeżeli chcecie skorzystać z tej propozycji, wcześniej należy zgłosić to w naszym Referacie Gospodarki Odpadami – tel. 56 621 21 28 – po to, aby kierowca samochodu wiedział pod jaki adres powinien podjechać.

Teraz już nie tylko pomiędzy kwietniem a listopadem, ale przez cały rok na terenach gminy Lubicz będą odbierane bioodpady (brązowe pojemniki). Zaczynamy od pierwszej soboty kwietnia (4 kwietnia)! To zmiana, którą obecne władze gminy wprowadziły w nowej umowie z MPO. W poprzednich latach bioodpady wywożono tylko przez kilka miesięcy w roku. Szczegóły znajdują się w harmonogramie, który Państwo otrzymaliście do swoich domów; dostępny jest on także w naszym BIP-ie - link.

Jak należy segregować odpady? Co to są bioodpady? Można o tym przeczytać tutaj.

Jeżeli komuś brakuje pojemnika na bioodpady, proszę zgłosić to do referatu odpadami Urzędu Gminy Lubicz, tel. 56 621 21 28.

drukuj (Ważne informacje o odpadach. Gabaryty, segregowane, bioodpady)

 • data: 2020-03-23

Komunikat dotyczący pracy ARMiR

Publikujemy komunikat ARMiR dotyczący czasowej organizacji pracy wprowadzonej w związku z aktualnymi zaleceniami. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych Agencji.

Podkreślamy, że w związku zagrożeniem zakażenia koronawirusem zmiany najprawdopodobniej nastąpiły w funkcjonowaniu wszystkich instytucji, które mają bezpośredni kontakt z interesantami. O ograniczeniach w kontekście naszej gminy informujemy Państwa na bieżąco tutaj, apelując jednak o pozostawanie w domu. 

Jeżeli natomiast sytuacja wymaga pilnego, osobistego kontaktu z jakąkolwiek instytucją poza gminą, to wcześniej należy zapoznać się z obecnie obowiązującymi w niej zasadami, które powinniście Państwo znaleźć na jej stronie internetowej.

Poniżej wspomniany komunikat ARMiR.

"Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa",
aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,
większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- złożenie poprzez platformę ePUAP,

- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR
w terminie późniejszym.

Adresy skrytek ePUAP (dla osób które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy).
Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy".

Kontakt z POWIATOWYM ZESPOŁEM DORADZTWA ROLNICZEGO
w Toruniu z/s w Chełmży

drogą mailową: chelmza@kpodr.pl

telefonicznie: 56 675 22 60, 723 331 021

 

drukuj (Komunikat dotyczący pracy ARMiR)

 • data: 2020-03-20

Apel wójta Lubicza do mieszkańców: - Zostańcie w domu

- Zostańcie w domu, to nie są puste słowa, ale troska o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo – apeluje wójt Lubicza Marek Nicewicz.

- Dociera do mnie coraz więcej informacji, że mieszkańcy, korzystając z lepszej pogody, częściej pojawiają się na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych. Dlatego dzisiaj, wraz ze sztabem kryzysowym, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zakazu korzystania z ich urządzeń – mówi wójt. – Apeluję zatem do mieszkańców – zostańcie w domu i nie narażajcie siebie i innych. Wszyscy jesteśmy w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego i absolutnie powinniśmy stosować się do zasad, które w tym momencie obowiązują.

Należy też unikać spotkań. Marek Nicewicz dodaje jednak: – Apeluję o pomoc sąsiedzką, zwłaszcza w stosunku do starszych, oczywiście przy zachowaniu norm bezpieczeństwa. Nie podchodźmy do siebie bliżej niż na jeden metr, nie podawajmy ręki, to nie jest wyraz braku szacunku, ale wysokiej świadomości. Mówią o tym wszyscy, ale również ja to powtórzę – jak najczęściej myjmy ręce.

Wójt prosi także o stosowanie się do wszelkich wytycznych w czasie pandemii, zarówno w instytucjach, które ograniczają bezpośredni dostęp interesantów (więcej o tym tutaj), w sklepach, czy w przychodniach, itp.

W całej Polsce jest coraz więcej przypadków koronawirusa, a tysiące osób zostało objętych kwarantanną. W domowej kwarantannie znajduje się także kilku mieszkańców naszej gminy. – To nie oznacza, że osoby te są chore. Obowiązek kwarantanny wynika wprost z ogólnie wprowadzonych reguł w przypadku powrotu z zagranicy oraz kontaktu z potencjalnie chorymi – wyjaśnia wójt Lubicza.

Jednocześnie Marek Nicewicz wyraża szacunek dla wszystkich, którzy w tym wyjątkowym czasie pracują na rzecz innych.

- Okażmy im wdzięczność, stosujmy się do ich zaleceń, nie wyładowujmy na nich swojej frustracji – mówi. – Wszystkim życzę zdrowia i powtórzę po raz kolejny – zostańcie w domu.

Przypominamy, że na bieżąco, w kontekście naszej gminy, aktualizujemy dla Państwa wszystkie informacje związane z sytuacją epidemiczną -  prosimy o ich śledzenie tutaj

drukuj (Apel wójta Lubicza do mieszkańców: - Zostańcie w domu)

Oświadczenia wrzucamy do skrzynki na budynku

Oświadczenia dotyczące ulg w komunikacji, które przysługują mieszkańcom zameldowanym na terenie gminy Lubicz, prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się na budynku B Urząd Stanu Cywilnego, ul. Toruńska 24 Lubicz Dolny.

Sprawdzone, podpisane i opieczętowane oświadczenia zostaną niezwłocznie odesłane na adres zameldowania.

Prośba spowodowana jest ograniczeniem, z powodu zagrożenia koronawirusem, bezpośredniego dostępu interesantów do urzędu gminy, zarówno dla budynku głównego, jak i budynku B, a także innych gminnych instytucji do GOPS-u i ZUK-u. 

Pisaliśmy o tym tutaj.

drukuj (Oświadczenia wrzucamy do skrzynki na budynku)

Zakaz korzystania z placów zabaw i siłowni

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, w obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, lubicki Zakład Usług Komunalnych wyłącza z użytkowania place zabaw i siłownie zewnętrzne. W tej sytuacji obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń znajdujących się w tych miejscach. Obostrzenia obowiązują do odwołania.

drukuj (Zakaz korzystania z placów zabaw i siłowni)

 • data: 2020-03-20

Kontakt z terapeutą ds. uzależnień

Jeżeli w tym trudnym okresie potrzebujesz kontaktu z terapeutą z gminnego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i współuzależnionych, możesz do niego zadzwonić. Terapeuta będzie dostępny w piątki pod nr tel. 797 999 879 w godz. 11.00 -17.00.

drukuj (Kontakt z terapeutą ds. uzależnień)

 • data: 2020-03-20

Uwaga pasażerowie! Zmiany w kursach MZK

Od piątku 20 marca komunikacja miejska (MZK) będzie kursować następująco:

 •  linie autobusowe w dni robocze wg rozkładów jazdy feryjnych,
 •  linie tramwajowe we wszystkie dni tygodnia wg sobotnio – niedzielnych rozkładów jazdy.

Na podstawie komunikatu Referatu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Torunia

drukuj (Uwaga pasażerowie! Zmiany w kursach MZK)

 • data: 2020-03-19

Dziś w nocy prognozowane są przymrozki

Zjawisko: Przymrozki 
Stopień zagrożenia: 1 
Ważność: Od godz. 23:00 dnia 19.03.2020 r. do godz. 9:00 dnia 20.03.2020 r. 
Obszar: Miasto Toruń, powiat toruński 
Przebieg: Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -3°C. 
 
Źródło informacji: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni IMGW 

drukuj (Dziś w nocy prognozowane są przymrozki)

 • data: 2020-03-19

Najpierw zadzwoń do przychodni

Jeśli nie jesteś umówiony na wizytę nie przychodź do przychodni - prosi "Citomed" w Lubiczu Górnym. Najpierw należy zadzwonić, a jeśli lekarz uzna to za konieczne, zostaniesz umówiony na wizytę.

"Citomed" informuje, że wszystkie działania mają na celu ograniczenie zbędnych w okresie pandemii kontaktów i spotkań, które mogą sprzyjać szerzeniu choroby.

Ważne: w związku z problemami technicznymi z dodzwonieniem się do przychodni, w tej chwili można kontaktować się pod nr tel. 723 186 453.

Przychodnia prosi również o odwiedzanie swojej strony internetowej, gdzie zamieszcza wszystkie aktualne komunikaty NFZ, a co tym idzie, informacje dotyczące zmian w organizacji pracy przychodni.

drukuj (Najpierw zadzwoń do przychodni)

 • data: 2020-03-19

Rekrutacja do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Wójt Marek Nicewicz przesunął terminy związane z rekrutacją do "Chatki Puchatka", oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. Rodzice wolę przyjęcia dziecka do placówki będą mogli potwierdzić do 3 kwietnia. 

Listy zakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do 1 kwietnia. Oświadczenie rodzica potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do placówki powinno do niej trafić do 3 kwietnia. Listy ostatecznie przyjętych dzieci zostaną opublikowane 7 kwietnia.

drukuj (Rekrutacja do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych)

 • data: 2020-03-18

Pobierz plik

Urząd gminy dziś czynny do 16.00

Dziś Urząd Gminy Lubicz pracuje do godz. 16.00. Zapraszamy do kontaktu jutro, według zasad wprowadzonych na czas zagrożenia zakażenia koronawirusem. 

O nich szerzej tutaj,

drukuj (Urząd gminy dziś czynny do 16.00)

 • data: 2020-03-17

Bezpłatne porady prawne przez telefon

Na czas obowiązywania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (do odwołania) porady nie będą udzielane osobiście. Możliwy jest natomiast kontakt telefoniczny na wskazane numery.

Kontakt telefoniczny wyłącznie w godzinach wynikających z harmonogramu.

Szczegóły tutaj.

drukuj (Bezpłatne porady prawne przez telefon)

 • data: 2020-03-17

Zagrożenie epidemiczne. Praca GOPS-u

Z powodu zaistniałej sytuacji  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Wszystkie świadczenia będą wypłacane w ustalonych terminach. Wnioski są do pobrania m.in. na stronie GOPS.

Jak już wczoraj informowaliśmy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu zostaje zamknięty dla interesantów. W przypadku, gdy kontakt osobisty  jest niezbędny, należy skorzystać z dzwonka umieszczonego na drzwiach wejściowych do GOPS.

Wszystkie wnioski są do pobrania na stronie internetowej www.gopslubicz.pl lub przed budynkiem ośrodka.

Wypełnione druki można przesyłać za pośrednictwem poczty lub składać osobiście w skrzynce podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do ośrodka (ul. Toruńska 56, Lubicz Dolny). Mieszkańców prosimy o podawanie numeru telefonów kontaktowych, co ułatwi załatwianie spraw.

Jak informuje GOPS, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, rodzicielskich, świadczeń z pomocy społecznej i wszystkich innych, odbędzie się w ustalonych terminach wynikających z decyzji administracyjnych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami.

Kontakt:

tel: 56 674 21 55, 56 674 21 56

e-mail:  gopslubicz@home.pl

 

Pracownicy Pomocy Społecznej: 

Katarzyna Falkowska - Brzeźno, Brzezinko, Józefowo, Młyniec Pierwszy, Lubicz Górny - ul. Boczna, Zdrojowa

tel. 56 674 21 55 - wew 6

tel. kom. 506 133 328

e-mail : kfalkowska@gopslubicz.home.pl

Monika Flejter - Jedwabno, Gronowo, Gronówko, Rogowo, Rogówko

tel. 56 674 21 55 wew. 5

tel. kom. 505 287 518

e-mail : mflejter@gopslubicz.home.pl

Dawid Lewandowski - Lubicz Dolny

tel.56 674 21 55

tel.kom.501 957 906

e-mail dlewandowski@gopslubicz.home.pl

Joanna Jabłońska - Grębocin, Krobia, Młyniec Drugi, Mierzynek

tel. 56 674 21 55

tel. Kom. 519 577 802

Marta Rębska

tel. 56 674 21 55

tel. Kom. 516 142 013

e-mail mrebska@gopslubicz.home.pl

Karolina Sobierajska - Lubicz Górny - bez ulic Boczna, Zdrojowa

tel.56 674 21 55 wew. 5

tel. Kom. 500 299 107

e-mail ksobierajska@gopslubicz.home.pl

Monika Wysocka - Złotoria, Nowa wieś, Grabowiec, Kopanino

tel. 56 674 21 55 wew. 5 lub 56 674 21 56 wew. 5

email : mwysocka@gopslubicz.home.pl

Świadczenia rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze

56 674 21 55 lub 506 133 337

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

500 280 473

Asystenci rodziny:

Robert Goszka - 505 287 509

Joanna Drapała - 502 372 527

Dominika Kotkiewicz - 501 849 554

Nicoletta Nijak - 506 443 482

Łukasz Włodarski - 573 224 110

drukuj (Zagrożenie epidemiczne. Praca GOPS-u)

 • data: 2020-03-17

Odczyt wodomierza wysyłamy zdalnie

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą wirusa SARS-CoV-2, Lubickie Wodociągi proszą mieszkańców gminy Lubicz o podawanie wskazań wodomierzy drogą mailową (biuro@lubickie-wodociagi.pl) lub za pomocą wiadomości SMS (tel: 609 605 358; 605 580 703).

drukuj (Odczyt wodomierza wysyłamy zdalnie)

Urząd gminy i podległe jednostki ograniczają bezpośredni dostęp interesantów [Aktualizacja 5]

Zamykamy bezpośredni dostęp interesantów do urzędu gminy, zarówno dla budynku głównego, jak i budynku B, a także do GOPS-u i ZUK-u oraz ZEASiP-u. W sprawach pilnych prosimy o kontakt zdalny.

Sprawę w urzędzie, jeżeli to możliwe, można załatwić telefonicznie lub e-mailowo. Kontakty znajdziecie Państwo tutaj

W przypadku tematów niecierpiących zwłoki, najpierw prosimy o telefon do urzędnika i umówienie się na niezbędną wizytę. Wyłącznie w takich sprawach interesanci będą przyjmowani w godzinach 7.30 do 14.00. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą część załogi (rodzice małych dzieci) przebywa na 14-dniowej opiece nad dzieckiem.

Z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie firmy zwraca się także Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu. Biuro Obsługi Klienta czynne tylko przez kontakt telefoniczny 56 678 53 14 lub e-mailowo biuro@lubickie-wodociagi.pl.

Taką samą prośbę o ograniczenie osobistych i bezpośredniego kontaktu z pracownikami wystosowała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. Wszystkie świadczenia przez niego realizowane będą wypłacane w terminach przewidzianych w decyzjach administracyjnych. Tutaj umieszczone są potrzebne kontakty oraz informacje o pracy ośrodka w zaistniałej sytuacji.

Dyrektor ZEASiP w Lubiczu od 25 marca wprowadza pracę na pojedynczych dyżurach w godzinach od 9.00 do 12.00. Kontakt bezpośredni zostaje ograniczony, przyjmowanie interesantów nastąpi po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerami telefonów: 884 808 953 lub 531 506 028.

Do odwołania są zamknięte Gminna Biblioteka Publiczna i jej filie, a także Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Lubiczu Górnym.

Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433)

drukuj (Urząd gminy i podległe jednostki ograniczają bezpośredni dostęp interesantów [Aktualizacja 5])

 • data: 2020-03-16

Zmiany w rozkładach jazdy MZK. Jakie?

Uwaga! Od 16 marca Miejski Zakład Komunikacji wprowadza zmiany w rozkładach jazdy. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem, który otrzymaliśmy z Referatu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Torunia.

"W związku z decyzją Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o zamknięciu od poniedziałku 16 marca 2020 r. na okres dwóch tygodni wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych, komunikacja miejska w Toruniu zasadniczo w dni robocze funkcjonować będzie według rozkładów jazdy obowiązujących w dni nauki szkolnej.

Dodatkowo uruchomione zostaną kursy autobusów linii nr 14 z pętli „Okólna” o godz. 5:05, 6:30, 14:50 i 16:13 oraz z pętli „Mazowiecka” o godz. 5:46, 14:06 i 15:33, a także linii nr 33 z pętli „Olimpijska” o godz. 5:30 i 6:32 oraz z pętli „Mazowiecka” o godz. 15:01. 

Zawieszone zostaną jedynie poniższe kursy dedykowane specjalnie na potrzeby dla dowozu dzieci i młodzieży. 

Linia nr 18

Zawiesza się kursy z przystanku „Żwirki i Wigury” o godz. 6:12 i z pętli Wrzosy I o godz. 7:00, 13:00, 14:15 i 15:21 oraz z „Portu Drzewnego” o godz. 6:32, 7:28, 13:45, 14:50 i 15:55. 

Linia nr 23

Nie będzie wykonywany kurs z „Dworca Wschodniego” o godz. 6:25 i z „Kopanina” o godz. 6:58.

Linia nr 26

Nie będzie wykonywany kurs z pętli „Rubinkowo II”  o godz. 7:46.

Linia nr 30

Nie będą wykonywane kursy o godz. 7:08, 7:23, 15:10 i 16:30 z pętli Nad Strugą oraz o godz. 14:30            i 15:50 z „Pl. Św. Katarzyny”.

Linia nr 35

Nie będą wykonywane kursy do Lubicza o godz. 6:14 z „Dworca Wschodniego” i o godz. 6:26 z „Pl. św. Katarzyny” oraz z Lubicza Osiedle o godz. 6:46 i 7:10.

Linia nr 39

Zawieszone funkcjonowanie linii.

Linia nr 46

Nie będą wykonane kursy z Rubinkowa II o godz. 5:59 i 6:50 oraz z „Osieka” o godz. 6:29 i z „Silna” o godz. 7:22.

Wykorzystanie linii komunikacyjnych będzie na bieżąco monitorowane, a w uzasadnionych przypadkach wprowadzane będą kolejne zmiany".

drukuj (Zmiany w rozkładach jazdy MZK. Jakie?)

 • data: 2020-03-13

Poborowi zostaną wezwani później

Uwaga! 13 marca kończy działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Toruniu (ul. Tuwima 9, Klub Kameleon). Wszystkie osoby, które miały się przed nią zgłosić, zostaną wezwane raz jeszcze w późniejszym terminie.

drukuj (Poborowi zostaną wezwani później)

 • data: 2020-03-13

Ograniczenia w pracy urzędu gminy

Z powodu zagrożenia koronawirusem wójt gminy Lubicz zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie oraz podległych jej instytucjach (GOPS, ZUK, ZEASiP). Zawieszone do odwołania są także dyżury radnych.

Jeżeli jest to możliwe, prosimy o załatwianie spraw w późniejszym  terminie, a w tematach pilnych, w miarę możliwości, zalecamy kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Kontakty do Urzędu Gminy Lubicz

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu

Kontakt do Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu

Kontakt do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu

Kwestie naprawdę ważne można załatwić w normalnych godzinach pracy urzędu i innych związanych z nim instytucji. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ogólnokrajowymi zaleceniami część załogi (rodzice małych dzieci) od poniedziałku będzie przebywać na 14-dniowej opiece nad dzieckiem.

Zawieszone do odwołania są także dyżury radnych gminnych, zarówno w urzędzie gminy, jak i w sołectwach. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy email do radnych ze swoich miejscowości znajdziecie Państwo tutaj.

drukuj (Ograniczenia w pracy urzędu gminy)

 • data: 2020-03-12

Rusza budowa ścieżki przez Nową Wieś

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął przygotowania do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi nr 657 z Lubicza Górnego przez Nową Wieś do Złotorii.

Liderem inwestycji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a Powiat Toruński i Gmina Lubicz jedynie partnerami finansowymi.

Z uwagi na zagrożenie koronawiarusem nie ma możliwości zorganizowania spotkania z mieszkańcami, dlatego w tej formie przekazujemy kontakty do osób zaangażowanych w proces inwestycji.

Wszyscy właściciele działek leżących wzdłuż planowanej ścieżki z końcem zeszłego roku powinni otrzymać zawiadomienie o wydaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Jeżeli taka decyzja do zainteresowanych nie dotarła, mogą kontaktować się z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy – Marian Tytulski, nr tel. 52 349 76 61

W teren ruszyli geodeci, wkopując słupki graniczne zgodnie z dokumentacją projektową zadania. Następnie, w miarę możliwości, pojawią się powołani przez wojewodę rzeczoznawcy, których zadaniem będzie wycena składników majątkowych (płoty, roślinność, altany, wiaty, garaże, itp.). Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy informuje, że nie wszędzie rzeczoznawcy mogą zdążyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dlatego właściciele działek, przez które ma przechodzić inwestycja, powinny zrobić ich zdjęcia, uwzględniając wszystko, co się na nich znajduje.

W kwestii odszkodowań można kontaktować się z:

Wydziałem Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Odszkodowań:

Kierownik Oddziału
Krzysztof Pankowski
ul. Jagiellońska 3, pok. 200, bud. A, II piętro
tel. +48 52 349 76 72
e-mail: kpankowski@bydgoszcz.uw.gov.pl

Przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy zadania ma zostać ogłoszony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze w marcu. W ZDW osobą do kontaktu jest Joanna Różyczka, tel. 52 370 57 36. Tutaj można zgłaszać uwagi do projektu ścieżki, a także uzyskać wszelkie odpowiedzi na pytania o realizację inwestycji, wykonawcę i terminy.

drukuj (Rusza budowa ścieżki przez Nową Wieś)

 • data: 2020-03-12
 • Ścieżka rowerowa będzie biegła z Lubicza Górnego przez Nową Wieś do Złotorii

Pacific wsparł straż pożarną w Grębocinie

Teraz odnalezienie człowieka w zadymionym pomieszczeniu lub zawalisku będzie znacznie łatwiejsze! Grębocińscy strażacy pozyskali niezwykle przydatne urządzenie - nową, wartą ponad 7 tys. zł kamerę termowizyjną.

Kamera termowizyjna służy także m.in. do wykrycia źródła pożaru w przestrzeni zamkniętej, poszukiwania zaginionych w terenie czy też szybszego dogaszania pożarów w kominach.

Sprzęt został ufundowany przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific (CPP). Druhom przekazał go dziś prezes firmy Aleksander Wasilewski w Centrum Dystrybucyjnym w Grębocinie.

Jacek Guranowski, prezes miejscowej OSP podkreślał, że kamera znacznie ułatwi i usprawni strażakom prowadzenie akcji pożarniczych. Za wsparcie jednostki podziękował także wójt Lubicza Marek Nicewicz, przypominając, że to kolejny istotny gest firmy dla zapewnienia większego bezpieczeństwa na terenie gminy. Wcześniej Pacific dofinansował też np. zakup samochodu dla lubickich strażaków.

drukuj (Pacific wsparł straż pożarną w Grębocinie)

 • data: 2020-03-12
 • Przekazanie kamery termowizyjnej
 • Przekazanie kamery termowizyjnej
 • Przekazanie kamery termowizyjnej

Nauka nadal zdalna, w przedszkolu opieka [Aktualizacja 6]

Gmina przygotowuje się do otwarcia Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym. Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach w tej chwili obowiązuje do 24 maja. Trwają też przygotowania do przeprowadzenia egzaminów ośmioklasistów.

Aktualizacja 29.04. Komunikat ze strony gov.pl: 

"Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19".

W związku z tym gmina Lubicz zamierza otworzyć Przedszkole Publiczne w Lubiczu Górnym (o otwarciu niepublicznych decydują dyrektorzy poszczególnych placówek), 

- Jednak do czasu, kiedy nie zostaną zabezpieczone odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla dzieci, pracowników i rodziców nie podejmuję ostatecznej decyzji o otwarciu przedszkola - mówi wójt Marek Nicewicz. - Podjęcie prac, mających zapewnić takie warunki, zleciłem od razu po konferencji premiera w tej sprawie. Jak wszystko będzie gotowe, natychmiast poinformujemy rodziców.

Aktualizacja 4.05. - w sprawie gminnego przedszkola - więcej.

Aktualizacja 24.04.  Zawieszenie zajęć w szkołach przedłużono do 24 maja. Minister edukacji podał też terminy egzaminów - tutaj.  

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka w szkołach nadal obowiązkowo odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Za organizację i realizację zadań odpowiedzialni są dyrektorzy poszczególnych placówek.

W załączeniu pisma dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu oraz wspomniane przepisy prawne.

drukuj (Nauka nadal zdalna, w przedszkolu opieka [Aktualizacja 6])

 • data: 2020-03-11

Ograniczenia w pracy urzędu i innych instytucji, szkoły zamknięte, wydarzenia odwołane, zakładamy maseczki [Aktualizacja 37]

W związku ze stanem epidemii w Polsce, decyzją rządu RP,  wprowadzane są kolejne zmiany w życiu publicznych, które w tym miejscu na bieżąco dla Państwa aktualizujemy w kontekście naszej gminy. Prosimy o śledzenie informacji. 

 • Aktualizacja z 29.04. 4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza.
 • Aktualizacja z 24.04. Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach do 24 maja; terminy egzaminów - więcej
 • 22 kwietnia gmina otwiera w ograniczonym zakresie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Lubiczu Górnym przy ul. Promowej - szczegóły.
 • Od 20.04 - znoszenie ogólnopolskich ograniczeń - więcej osób w sklepie, spacer do lasu, samodzielne poruszanie się młodzieży od 13. roku życia.
 • Aktualizacja z 16.04. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych
 • Aktualizacja z 9.04. Ogólnopolskie obostrzenia przedłużone, od 16 kwietnia w miejscach publicznych trzeba będzie zakrywać nos i usta. 
 • Apel wójta gminy Marka Nicewicza do mieszkańców.
 • Dyrektor ZEASiP w Lubiczu od 25 marca wprowadza pracę na pojedynczych dyżurach w godzinach od 9.00 do 12.00. Kontakt bezpośredni zostaje ograniczony, przyjmowanie interesantów nastąpi po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod numerami telefonów: 884 808 953 lub 531 506 028.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla mieszkańców naszej gminy. Psycholog jest dostępny pod numerem telefonu 519 577 798 w godzinach 7.00 -19.00.
 • Do odwołania zamknięta jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu oraz jej filie.
 • Oświadczenia dotyczące ulg w komunikacji, które przysługują mieszkańcom zameldowanym na terenie gminy Lubicz, prosimy wrzucać do skrzynki znajdującej się na budynku B Urząd Stanu Cywilnego, ul. Toruńska 24 Lubicz Dolny - druki.
 • Mając na uwadze zdrowie mieszkańców, lubicki Zakład Usług Komunalnych wyłącza z użytkowania place zabaw i siłownie zewnętrzne. W tej sytuacji obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń znajdujących się w tych miejscach. Obostrzenia obowiązują do odwołania.
 • Z terapeutą ds. uzależnień z gminnego punktu konsultacyjnego można kontaktować się w piątki pod nr 797 999 879 w godz. 11.00 -17.00.
 • Od piątku 20 marca MZK będzie kursować następująco: linie autobusowe w dni robocze według rozkładów jazdy feryjnych, linie tramwajowe we wszystkie dni tygodnia według sobotnio – niedzielnych rozkładów jazdy. Aktualizacja 24.03: Władze centralne wprowadzają od jutra kolejne ograniczenia, również w zakresie podróżowania środkami komunikacji publicznej.  Jak to będzie wyglądać w naszej gminie?- więcej.
 • Jeśli nie jesteś umówiony na wizytę nie przychodź do przychodni - prosi "Citomed" w Lubiczu Górnym. Najpierw należy zadzwonić, a jeśli lekarz uzna to za konieczne, zostaniesz umówiony na wizytę - czytaj tutaj.
 • Od 16 marca bezpośredni dostęp interesantów do Urzędu Gminy Lubicz jest ograniczony - o czym piszemy w tym miejscu. W przypadku tematów niecierpiących zwłoki, najpierw prosimy o telefon do urzędnika i umówienie się na niezbędną wizytę - interesanci będą przyjmowani w godzinach 7.30 do 14.00. 
 • Bezpłatne porady prawne udzielane są teraz wyłącznie przez telefon w godzinach wynikających z harmonogramu - numery.
 • Z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie firmy zwraca się także Zakład Usług Komunalnych. Biuro Obsługi Klienta czynne tylko przez kontakt telefoniczny 56 678 53 14 lub mailowo biuro@lubickie-wodociagi.pl.
 • Wskazania wodomierzy należy podawać drogą mailową (biuro@lubickie-wodociagi.pl) lub za pomocą wiadomości SMS (tel: 609 605 358; 605 580 703).
 • Taką samą prośbę o ograniczenie osobistych i bezpośredniego kontaktu z pracownikami wystosowała kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. Wszystkie świadczenia przez niego realizowane będą wypłacane w terminach przewidzianych w decyzjach administracyjnych. Tutaj umieszczone są potrzebne kontakty oraz informacje o pracy ośrodka w zaistniałej sytuacji.
 • Zawieszone do odwołania są także dyżury radnych gminnych, zarówno w urzędzie gminy, jak i w sołectwach. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy email do radnych ze swoich miejscowości znajdziecie Państwo tutaj.
 • Na terenie Torunia obowiązuje zakaz korzystania z parkomatów. Opłaty za parkowanie w strefie należy wnosić przy użyciu mobilnych aplikacji. Więcej na www.torun.pl. 
 • Gmina Lubicz wstrzymała wszelkie zajęcia i spotkania w świetlicach.
 • Odwołaliśmy również zaplanowany na 21 marca bieg „Z Biegiem Drwęcy – powitanie wiosny”.
 • Rozpoczęcie Regionalnej Ligii Orlika z 6 kwietnia zostało przesunięte na termin późniejszy.
 • Wstrzymane zostały też zajęcia gminnych Klubów Wsparcia Seniora.
 • Przypominamy, że Uzdrowisko Ciechocinek odwołało zajęcia na basenie solankowym (w tej chwili do końca kwietnia).
 • W tym roku nie odbędzie się też Misterium Męki Pańskiej w Grębocinie.
 • 13 marca skończyła działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Toruniu (ul. Tuwima 9, Klub Kameleon). Wszystkie osoby z naszej gminy, które miały się przed nią zgłosić, zostaną wezwane raz jeszcze w późniejszym terminie.
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu informuje, iż posiedzenia składów orzekających zaplanowanych w okresie 16-30 marca zostają odwołane. O ponownym terminie posiedzenia składu każdy zainteresowany będzie poinformowany pisemnie. Aktualizacja z 23.03: Odwołane wcześniej składy orzekające zbiorą się i będą orzekać na podstawie dokumentacji. Więcej.

Podstawa prawna: §8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 433)

Infolinia w zakresie informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - dostępna przez całą dobę 
800 190 590.

Prosimy o zachowanie ostrożności!:

Ważne linki, pod którymi znajdziemy oficjalne informacje dotyczące sytuacji związanej z koronawirusem:

a także

drukuj (Ograniczenia w pracy urzędu i innych instytucji, szkoły zamknięte, wydarzenia odwołane, zakładamy maseczki [Aktualizacja 37])

 • data: 2020-03-11
 • Zarządzenie wojewody

Sprzeciwiamy się przeprowadzeniu S10 przez nasze tereny

W trosce o dobro mieszkańców naszych gmin kategorycznie sprzeciwiamy się poprowadzeniu drogi S10 przez intensywnie urbanizujące się tereny naszych obszarów - napisali we wspólnym oświadczeniu wójt Lubicza Marek Nicewicz wraz z wójtami Obrowa i Czernikowa.

Trzej wójtowie przygotowali stanowisko w sprawie planowanych przebiegów tras w kierunku Centralnego Portu Komunikacyjnego marzec 2020 roku.  Napisali m.in. "Przedstawione warianty  przebiegające w naszym regionie nie wpisują się nijak w potrzeby bytowe mieszkańców i planowane zamierzenia inwestycyjne".

Pełna treść oświadczenia w załączeniu.  

drukuj (Sprzeciwiamy się przeprowadzeniu S10 przez nasze tereny)

 • data: 2020-03-11

Projekt unijny. Zdalna Szkoła +

Gmina Lubicz po raz drugi uzyskała dofinansowanie  na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Na realizacje zadania gmina otrzymała kwotę 105 000,00 zł. Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego. W ramach programu zakupiono 42 laptopy, które zostały rozdysponowane pomiędzy sześcioma szkołami prowadzonymi przez Gminę Lubicz

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem.

drukuj (Projekt unijny. Zdalna Szkoła +)

 • data: 2020-03-16
 • Karta projektu z logotypami

Wstrzymujemy wyjazdy na basen do Ciechocinka

Do końca kwietnia jesteśmy zmuszeni wstrzymać piątkowe wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka. Zajęcia na basenie odwołało Uzdrowisko Ciechocinek ze względu na ryzyko zachorowań na koronawirusa.

drukuj (Wstrzymujemy wyjazdy na basen do Ciechocinka)

 • data: 2020-03-10

Panowie zaśpiewali i zatańczyli dla pań

Setki pań spotkały się na Gminnym Dniu Kobiet „Forum Kreatywnych Kobiet” w Lubiczu Górnym. Były stoiska, pokazy edukacyjne, promocja zdrowego stylu życia, a także występy.

Dzień Kobiet to doskonała okazja do integracji i edukacji pań z gminy. Co roku na to wydarzenie zaprasza je wójt gminy. – Nie wyobrażam sobie świata bez kobiet – mówił Marek Nicewicz, składając paniom życzenia ze sceny.

Gminny Dzień Kobiet „Forum Kobiet Kreatywnych” jest zawsze pretekstem do pokazania różnego rodzaju aktywności pań, ale także inspiracją dla tych, które stoją u progu decyzji o zmianie. – Zmianie zajęcia, znalezieniu pasji, podjęciu nowych wyzwań – mówi wójt.

Na różnego rodzaju stoiskach można było znaleźć wyroby wykonywane i promowane przez panie, m.in. związane z rękodziełem, kosmetykami czy modą.

Na scenie swoją działalność zaprezentowały Gminna Biblioteka Publiczna, zachęcając panie do rozwoju poprzez czytanie książek, a także Fit Ewela, która we współpracy z gminą zaproponowała mieszkankom udział w metamorfozach oraz Klub Fit Balance, gdzie mieszkanki mogą brać udział w ćwiczeniach współfinansowanych przez urząd.

Ratownik medyczny wyjaśnił i pokazał jak właściwie reagować w przypadku zakrztuszeń, a także jak używa się defibrylatora, który właśnie znalazł się na wyposażeniu Urzędu Gminy Lubicz. Latem to urządzenie ratujące życie będzie na stanie kąpieliska w Józefowie.  

W ramach krzewienia kulinarnego dziedzictwa regionu do konkursu na najsmaczniejszy pasztet, ogłoszonego dla kół gospodyń, przystąpiło aż 13 stowarzyszeń. Wyłonione z publiczności jury zdecydowało, że I miejsce, ze swoim pasztetem z gęsi, zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Gronowie. – To rodzinny przepis – zdradza Anna Warnel – Na bazie mięsa i wątróbki z gęsi, z warzywami i przyprawami. W konkursie zdecydowałyśmy się uczestniczyć w ostatniej chwili i bardzo się cieszę, że wygrałyśmy.

Swoje pasztety wystawiły także KGW Brzeźno, Brzezinko, Grębocin, Kopanino, KGW "Ambasadorki Krobi", Mierzynek nr 1, Mierzynek nr 2, Klub Kobiet Kreatywnych, Młyniec Pierwszy, ,,Kreatywna Dolina" z Młyńca Drugiego, KGW  Przebojowe Złotorianki, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Rogówku.

Na scenie zobaczyliśmy magika Adriana Pruskiego, przyjęty entuzjastycznie występ panów sołtysów i radnych oraz nie tylko śpiewającego, ale także tańczącego Ivana Komarenko, który nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością.

Fotorelację z wydarzenia znajdziecie na FB "Gmina Lubicz"

drukuj (Panowie zaśpiewali i zatańczyli dla pań)

 • data: 2020-03-09
 • UE_stopka (1)
 • Występ Adriana Pruskiego
 • Dla pań wystąpili sołtysi i radni
 • Ogłaszanie wyników na najsmaczniejszy pasztet
 • Gwiazdą wieczoru był Ivan Komarenko
 • Panie bawiły się znakomicie
 • Ivan nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Lubicz.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2020.0.6 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekty Uproszczonych  Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji stanu lasów dla obrębów ewidencyjnych:

 1. Brzezinko
 2. Grębocin 
 3. Grabowiec
 4. Gronowo
 5. Jedwabno
 6. Józefowo
 7. Kopanino
 8. Krobia
 9. Lubicz Dolny
 10. Lubicz Górny
 11. Mierzynek
 12. Młyniec Drugi
 13. Młyniec Pierwszy
 14. Nowa Wieś
 15. Rogowo
 16. Rogówko
 17. Złotoria

na okres 60 dni tj. od dnia 3 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r., w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz pokój nr 3  w godzinach pracy urzędu, czyli:

poniedziałek 7.15 - 15.00
wtorek 7.15 - 17.00 
środa 7.15 - 15.00
czwartek 7.15 - 15.00
piątek 7.15 - 14.15.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2020 r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu zostały opracowane przez Firmę „Agencja „Cezar” – Piotrkowicz Sp.J. Pracownia Urządzania Lasu  z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków  Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Toruniu.

drukuj (Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu)

 • data: 2020-03-06

Którędy na nowe lotnisko między Łodzią a Warszawą?

Jak informuje spółka Centralny Port Komunikacyjny, do 10 marca prowadzone są konsultacje dotyczące drogi ekspresowej S10, mającej łączyć Mazowsze i Kujawy z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a w dwóch z kilku wariantów przebiegającej przez nasze tereny. 

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.  czyli spółka Skarbu Państwa planuje właśnie korytarze nowych tras drogowych. Z planów, które znaleźliśmy na stronie internetowej CPK wynika, że droga ekspresowa S10 może zostać przeprowadzona przez tereny gminy Lubicz - w jednym z wariantów w pobliżu Jedwabna i Mierzynka (niebieska przerywana linia), a w drugim w pobliżu Kopanina (żółta przerywana linia).

Tych wariantów (także poza naszą gminą) jest więcej, wszystkie znajdują się na stronie CPK - tutaj.

W sprawie nowego przebiegu drogi S10 spółka ogłosiła konsultacje społeczne. Ich formularz możecie Państwo znaleźć tutaj. Zachęcamy do zgłaszania swoich opinii za jego pośrednictwem. W związku z licznymi pytaniami od mieszkańców informujemy, że urząd gminy nie otrzymał żadnych dodatkowych informacji na temat rządowej inwestycji (zainteresowanym podajemy numer do spółki CPK: 48 882 350 395). O jej zamierzeniach wiemy jedynie z przekazów medialnych i strony internetowej spółki.

Wspólne stanowisko dotyczące planowanych tras wypracują także i zgłoszą wójtowie Lubicza Marek Nicewicz i Obrowa Andrzej Wieczyński.

Więcej na temat konsultacji prowadzonych przez Centralny Port Komunikacyjny można przeczytać  tutaj.

3.03.2020

drukuj (Którędy na nowe lotnisko między Łodzią a Warszawą?)

Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń

Zachowamy ostrożność! Często myjmy ręce, a kichając zakrywajmy usta i nos. Dzięki temu można zapobiec zakażeniu koronawirusem.

Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, na którego stronie zamieszczone są przydatne materiały dotyczące koronawirusa - tutaj.

Zalecamy ostrożność i stosowanie się do zaleceń.

Infolinia NFZ 800 190 590.

3.03.2020

drukuj (Zachowajmy ostrożność i stosujmy się do zaleceń)

Rozporządzenie wojewody dotyczące odstrzału dzików

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem wojewody w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym, za który został uznany także powiat toruński.

3.03.2020

drukuj (Rozporządzenie wojewody dotyczące odstrzału dzików)

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Energa-Operator informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych zostaną pozbawieni napięcia niżej podani:

 Data

Godz.

Adres 

02.03.2020

07.00-12.00

Stacja Ogrodnictwo ul. Golubska

 

07.00-11.30

Stacja Grzywna 4 obw.200

 

11.00-13.30

Stacja Browina 4 obw. Szosa

 

08.00-15.00

Stacja Windak obw.100

 

08.30-13.30

Stacja Rozgarty 2 obw.100 , 200

03.03.2020

07.30-12.00

Stacja Lubicz 15 obw. Sosnowa

 

08.00-14.00

Stacja Osiek 3,20,Stajęczynki 1,2,3,4,5,6,7,8

 

08.00-10.00

Stacja Cmentarz Komunalny

 

07.00-12.00

Stacja Wielkołąka 2 obw.200

 

08.30-15.30

Stacja Zagrodowa obw. Linia nap. Mała Nieszawka

04.03.2020

08.00-13.00

Stacja Złotoria 11,16ALWO,Cegielnia 2 obca , 9,17,Cegielnia 1, 18,8

 

08.30-15.30

Stacja MPO Kociewska obw. 200

05.03.2020

08.30-15.30

Stacja Górsk 1 obw. Toruń

06.03.2020

08.30-15.30

Stacja Mała Nieszawka 15, ST. Wodociągi A1

28.02.2020

drukuj (Przerwy w dostawie energii elektrycznej)

Wspieramy zdrowy i aktywny tryb życia

Dla naszych mieszkańców mamy kolejną propozycję. Zapraszamy do udziału w zajęciach ruchowych w 60 proc. współfinansowanych z budżetu gminnego. Liczba osób ograniczona.

Zajęcia odbywają się w Klubie Fit-Balance w Lubiczu Górnym trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki. Koszt dla uczestnika to jedyne 10 zł za godzinę.

Współfinansowane przez gminę zajęcia to:

 • stretching z elementami jogi - poniedziałki o godz. 20.30
 • wzmacnianie ogólnorozwojowe - środy o godz. 19.30
 • zdrowy kręgosłup - piątki o godz. 19.30.

Zapisy oraz szczegółowe informacje pod nr tel. 500 017 813.

To już kolejna propozycja po wyjazdach na basen, rajdach rowerowych i nordic walking, spływach kajakowych czy biegach. Przy okazji zdradzimy, że 21 marca zaproponujemy Wam kolejny bieg (na 1, 5 lub 10 km), a w maju spływ. Szczegółowe informacje wkrótce.

26.02.2020

drukuj (Wspieramy zdrowy i aktywny tryb życia)

Jakie są potrzeby komunikacyjne? Wypełnij ankietę

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w wypełnieniu ankiety związanej z opracowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Lubicz na lata 2019-2035”. Chcemy poznać Państwa zdanie.

Strategia ta będzie miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji związanych z szeroko pojętym ograniczeniem emisji komunikacyjnej, przede wszystkim w kontekście elektromobilności, czyli stosowania i użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym.

Główne zadanie dokumentu to wskazanie problemów i wymiernych potrzeb mieszkańców wraz z określeniem kierunków rozwoju naszego regionu w obszarze nowoczesnego transportu i komunikacji.  

Ankieta będzie aktywna do 11 marca.

Aby ją wypełnić należy kliknąć ten link.

26.02.2020

drukuj (Jakie są potrzeby komunikacyjne? Wypełnij ankietę)

XIX sesja Rady Gminy Lubicz

XIX sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 27 lutego o 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad. Przypominamy, że obrady są transmitowane na żywo.

Proponowany porządek obrad. 

Transmisja obrad.

25.02.2020

 

drukuj (XIX sesja Rady Gminy Lubicz)

Kąpielisko będzie otwarte od 27 czerwca do 30 sierpnia

Latem ponownie zaprosimy mieszkańców i gości nad jezioro w Józefowie. Szykują się zmiany. Jakie? 

- Przygotowania kąpieliska na 2020 rok tak naprawdę rozpoczęliśmy tuż po zamknięciu plaży w ubiegłym roku – mówi Jarosław Nadolski, kierownik Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz. – Zrobiliśmy podsumowanie, zebraliśmy i spisaliśmy wnioski, przygotowaliśmy wstępny projekt na ten rok, by następnie rozpocząć konkretne działania.

Zorganizowanie kąpieliska, to także określona procedura i szereg formalności, które Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaczął już na jesieni.

W ubiegłym roku pilotażowo przygotowaliśmy „miejsce czasowo wyznaczone do kąpieli”. Okazało się, że pomysł otwarcia plaży spotkał się z ogromną aprobatą mieszkańców. Tym razem przygotowujemy dla Państwa kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Tegoroczne, oczywiście strzeżone, kąpielisko w Józefowie, pisane już bez cudzysłowu, ma być otwarte od 27 czerwca do 30 sierpnia. Zdradzimy kilka szczegółów.

Plaża będzie poszerzona, a brodzik dla najmłodszych powiększony. W planach jest też postawienie przebieralni oraz większej liczby toalet. Gmina stara się o pozyskanie dodatkowego terenu pod powiększenie parkingu. Mieszkańcom i gościom chcemy także zaproponować szerszą ofertę gastronomiczną oraz rozrywkową, np. weekend z kinem letnim.

24.02.2020

drukuj (Kąpielisko będzie otwarte od 27 czerwca do 30 sierpnia)

Let`s Play Lubicz! Zapraszamy do kibicowania

29 lutego po raz drugi w Lubiczu Górnym odbędzie się Zimowy Turniej Halowej Piłki Nożnej pod hasłem „Let`s Play Lubicz” organizowany przez Stowarzyszenie One Passion One Love WP przy wsparciu Urzędu Gminy Lubicz.

Głównym celem turnieju jest promowanie zdrowego oraz  trzeźwego stylu życia. - Piłka przecież łączy pokolenia, nacje oraz różne środowiska – mówi Piotr Piasta, przewodniczący stowarzyszenia.

Na drugą odsłonę turnieju Stowarzyszenie One Passion One Love WP zaprosiło m.in. Reprezentację Polski w Piłce Nożnej Ulicznej Osób Bezdomnych i Środowisk Trzeźwościowych. Swoją obecność potwierdziły również drużyny Monar Rożnowice 34, drużyna młodych zawodników Szmulki Warszawa z dzielnicy Praga, OK Serwis Toruń oraz miejscowe drużyny z terenu gminy Lubicz. Przewidziany jest również pokaz taneczny zumby.

- Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do kibicowania i wspólnej zabawy – zachęca Piotr Piasta.

Początek godz. 9.00, finał ok. godz. 16.00 - 17.00 (hala, szkoła w Lubiczu Górnym).

24.02.2020

drukuj (Let`s Play Lubicz! Zapraszamy do kibicowania)

Uwaga! Te instytucje pracują pod innymi adresami

Część pracowników GOPS-u pracuje teraz w innym budynku. Swoje siedziby zmieniły także m.in. Spółdzielnia Socjalna "Lubiczanka" i Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie". 

Asystentów rodzinnych GOPS-u, pracownika ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych, a także psychologa znajdziecie w budynku B Urzędu Gminy Lubicz (parter), ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny.

Siedziby Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”, a także LGD "Podgrodzie Toruńskie" mieszczą się teraz przy ul. Toruńskiej 36A (budynek między remizą a salą) w Lubiczu Dolnym.

Przypominamy także, że od nowego roku w gminie jest nowa spółka - Zakład Usług Komunalnych. Znajdziecie go w budynku Lubickich Wodociągów przy ul. Toruńskiej 56 w Lubiczu Dolnym . Więcej na temat zadań ZUK pisaliśmy tutaj.

19.02.2020

drukuj (Uwaga! Te instytucje pracują pod innymi adresami)

 • Budynek B Urzędu Gminy Lubicz
 • Tutaj mieści się Lubiczanka i Podgrodzie Toruńskie
 • Siedziba Zakładu Usług Komunalnych

Jest lutowy numer "Gońca gminnego"

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem „Gońca gminnego”. A w numerze m.in., rozkład jazdy bezpłatnej linii „107” i plany dotyczące kąpieliska w Józefowie.

Przygotowaliśmy także m.in. fotorelację z WOŚP, informacje o tegorocznym budżecie i aktualnych inwestycjach oraz zaproszenie na Gminny Dzień Kobiet i inne inicjatywy.

"Gońca" możecie pobrać w pdf.

Pod koniec tygodnia powinien być dostępny w formie tradycyjnej – papierowej w naszych stałych punktach, m.in. u sołtysów, w bibliotekach, parafiach i niektórych sklepach.

17.02.2020

Nabór do oddziałów przedszkolnych w Gronowie

Od 1 września w Szkole Podstawowej w Gronowie będą funkcjonowały dwa 10-godzinne oddziały przedszkolne. Jeden dla dzieci 3-4-letnich, drugi dla dzieci 5-6-letnich. Nabór do oddziałów właśnie się rozpoczął.

W załączeniu wszystkie niezbędne druki dokumentów.

12.02.20

drukuj (Nabór do oddziałów przedszkolnych w Gronowie)

 • Logotypy

Dla pań zaśpiewa Ivan Komarenko

Na to wydarzenie panie z naszej gminy czekają cały rok. Tegoroczny Dzień Kobiet będziemy świętować 7 marca w Lubiczu Górnym wraz z autorem przeboju „Czarne oczy”.

- Tegoroczny Dzień Kobiet w formule „Forum Kobiet Kreatywnych” jest zaproszeniem mieszkanek naszej gminy na popołudniową kawę z ciastem lecz nie zabraknie także innych atrakcji – mówi wójt Marek Nicewicz

- Kto wystąpi na Dniu Kobiet? - mieszkanki naszej gminy dopytywały o to już od dłuższego czasu. Gwiazdą tegorocznego wydarzenia będzie Ivan Komarenko. Szerszej publiczności najbardziej znany z przeboju „Czarne oczy”. Piosenkarz urodził się w Kazachstanie, od 2010 roku posiada obywatelstwo polskie. Na scenie występuje od kilkunastu lat. Zagrał ponad 2 tys. koncertów w Polsce i za granicą dla Polonii (Niemcy, Włochy, Belgia, Litwa, Ukraina, Wielka Brytania, Irlandia, Austria, USA, Kanada). Brał udział w wielu programach telewizyjnych, serialach, festiwalach, m.in. na Eurowizji.

Koncert Ivana o godz. 18.00 (szkoła podstawowa).

Natomiast całe wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00. Jak zwykle na panie będą czekały stoiska z kosmetykami, rękodziełem, ubraniami, lokalnymi specjałami oraz innymi atrakcjami. O 16.00 wystąpi Edi, czyli Adrian Pruski, wyjątkowy iluzjonista znany z programu „Mam talent”. W programie także pokazy związane ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną, kreatywnego szycia, ratownictwa medycznego oraz konkurs z nagrodami. A publiczność będzie miała okazję rozstrzygnąć konkurs pasztetów przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich (zgłoszenia do 5.03 pod nr tel. 56 674 40 16; szczegółowe informacje w załączniku).

Co roku dużą atrakcyjnością cieszy się także występ panów sołtysów, więc i w tym roku go nie zabraknie.

Gminy Dzień Kobiet zakończy się ok. godz. 19.00

Bezpłatne wejściówki na wydarzenie są do odbioru u sołtysów, radnych. Liczba miejsc ograniczona.

12.02.20

drukuj (Dla pań zaśpiewa Ivan Komarenko)

 • Ivan Komarenko. Fot. Nadesłane
 • Adrian Pruski. Fot. Nadesłane

Pliki do pobrania

Wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka

Gmina wznawia wyjazdy dla chętnych na basen solankowy, zapewniając i finansując transport. Koszt dla zainteresowanego to jedynie 10 zł.

TERMINY 

(piątki)

21 lutego

28 lutego

13 marca

27 marca

03 kwietnia

24 kwietnia

08 maja

22 maja

Pierwszy autokar

Złotoria  - przystanek linii autobusowej w kierunku Lubicza, 16:15

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele,16:25

Lubicz Dolny - przy urzędzie, 16:35

Grębocin – przy szkole, 16:40

Wejście na basen: I grupa godz. 18:10, II grupa 18:50; wyjazd z Ciechocinka ok. 19:40.

Drugi autokar

Gronowo - przy sklepie, 17:30

Brzezinko - przy OSP, 17:40

Rogówko - przy sklepie, 17:45

Jedwabno – przy sklepie, 17:50

Młyniec Pierwszy - przy szkole, 18:00

Młyniec Drugi – przystanek autobusowy za sklepem, 18:05

Krobia - przy firmie Novar, 18:10

Lubicz Górny - pętla autobusowa przy kościele, 18:15

Wejście na basen: I grupa godz. 19:30, II grupa 20:10; wyjazd z Ciechocinka ok. 21:10.

Przypominamy – gmina zapewnia i finansuje transport. Koszt biletu wstępu na basen to 10 zł.

Zapisy chętnych od 13 lutego pod nr tel. 56 674 40 16.

11.02.20,

edyt. 10.03.20

UWAGA! Do końca kwietnia jesteśmy zmuszeni wstrzymać piątkowe wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka. Zajęcia na basenie odwołało Uzdrowisko Ciechocinek ze względu na ryzyko zachorowań na koronawirusa.

drukuj (Wyjazdy na basen solankowy do Ciechocinka)

Pozbądź się za darmo szkodliwego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Gmina Lubicz, wzorem poprzednich lat, kontynuuje realizację „Programu priorytetowego AZBEST 2019 - 2020”, w związku z pozyskanym  dofinansowaniem z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz”.

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2020 roku w Urzędzie Gminy Lubicz, w Referacie Gospodarki Odpadami (pokój nr 1 na parterze) na formularzu, który można pobrać w urzędzie lub z jego strony internetowej https://www.bip.lubicz.pl/6789,wzory-dokumentow-do-pobrania 

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym;
 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1, lub na stronie internetowej urzędu).

Beneficjenci, aby mogli skorzystać z darmowego odbioru azbestu  muszą być ujęci w  „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Środki finansowe na realizację zadania pochodzą w 70 proc. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i  w 30 proc. z  budżetu gminy Lubicz.

Beneficjenci, którzy nie będą mogli skorzystać z programu mają możliwość otrzymania dofinansowania w formie dotacji z budżetu Gminy Lubicz, w wysokości do 50 proc. refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych potwierdzonych rachunkami, jednak nie więcej niż 3 000 zł.

11.02.20

drukuj (Pozbądź się za darmo szkodliwego azbestu)

 • Logotypy

Gmina za darmo przeszkoli 144 osoby

W przyszłym tygodniu odbędą się ostatnie szkolenia komputerowe realizowane dla mieszkańców w ramach projektu „Komputer na świat”. 13 i 14 lutego zapisani spotkają się w świetlicy w Rogówku.

Ciągły nabór chętnych na warsztaty rozpoczęliśmy rok temu na zebraniach we wszystkich sołectwach. Szkolenia rozpoczęliśmy wiosną, organizując kilkanaście grup. Przez nami ostatnie z 12 szkoleń. Łącznie swoją wiedzę związaną z obsługą komputerów podszkolą 144 osoby w kilku modułach tematycznych:  

 1.  „Rodzic w Internecie” poświęconym przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia.
 2. „Mój biznes w sieci” była to propozycja przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci” skierowanym do wszystkich, którzy chcieli nauczyć się skutecznie załatwiać sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.
 4. „Działam w sieciach społecznościowych” poświęconemu osobom, które chciały poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.
 5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” stworzonym z myślą o zainteresowanych swoim miejscem w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy, którzy starają się w jak najlepszy sposób przekazać informacje. Każdy uczestnik ma zapewniony obiad oraz przerwy kawowe.

Podsumowanie

Termin realizacji projektu "Komputer na świat": od 1.05.2019 do 28.02.2020

Cel główny projektu „Komputer na świat" to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz. Cele szczegółowe to:

 • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 144 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
 • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 144 odbiorców ostatecznych,
 • wyrównanie szans min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Grupa docelowa projektu: 144 dorosłych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz, w wieku 25+, w tym min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność będzie weryfikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wartość grantu: 74 160 zł (100% dofinansowania ze środków UE).

7.02.20

drukuj (Gmina za darmo przeszkoli 144 osoby)

 • Szkolenia "Komputer na świat"
 • Szkolenia "Komputer na świat"
 • Szkolenia "Komputer na świat"

Bezpłatna linia autobusowa dla mieszkańców

Lubicz jest pierwszą gminą wiejską w województwie, która uruchamia bezpłatne przejazdy! Od 10 lutego linią nr 107 mieszkańcy pojadą za darmo po zmodyfikowanej trasie. Umożliwi to im poruszanie się po terenie gminy, dojechanie do urzędu lub wygodną przesiadkę do autobusów MZK jadących do Torunia.

- Linię nr 107 nazywamy roboczo „Wsiądź i jedź” – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz. – Na tym dokładnie to polega, nie trzeba kupować biletu ani tłumaczyć się kierowcy. Wystarczy przyjść na przystanek i pojechać w miejsce, do którego chcemy dotrzeć.

Ideą wprowadzenia darmowej „sto siódemki” było przede wszystkim połączenie miejscowości leżących na krańcach gminy z Lubiczem Dolnym i Lubiczem Górnym, gdzie znajduje się większość instytucji, a także z innymi miejscowościami, z których autobusy MZK regularnie odjeżdżają w stronę Torunia.

Trasa linii 107 została zachowana, ale i przedłużona - do tej pory bus poruszał się wahadłowo, teraz pojedzie po okręgu (Lubicz Górny, Krobia, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Rogówko, Rogowo, Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny). Pojazd będzie oznakowany, a jego aktualny rozkład jazdy znajdzie się na przystankach, witrynie przewoźnika, czyli firmy Pol-Bus, załączamy go także niżej w formacie pdf.

Bezpłatna „sto siódemka” to pilotaż. Na terenie gminny Lubicz, po wygranym przetargu, kursują jeszcze dwie linie tego samego przewoźnika – 105 i 106, które także na nowo zostaną oznakowane. Gmina również analizuje możliwości finansowe i logistyczne uruchomienia tych połączeń dla mieszkańców za darmo.

- Wszystkie te linie nazwaliśmy „Gminne linie autobusowe” – wyjaśnia Jarosław Nadolski, kierownik referatu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Lubicz. – To nie oznacza, że stworzyliśmy jakąś nową spółkę, to wyłącznie nazwa projektu, a także początek inicjatywy, która ma zaowocować nowoczesnymi rozwiązaniami dla naszych mieszkańców.

Przypomnijmy, że wiejska gmina Lubicz wiele lat temu komunikację publiczną uruchomiła jako pierwsza w powiecie. Usługi dla samorządu świadczy toruński Miejski Zakład Komunikacji oraz wspomniany prywatny przewoźnik busami. W ostatnich latach Lubicz do przejazdów mieszkańców rocznie dopłaca łącznie obu spółkom ok. 3 mln zł. – Mimo wprowadzenia bezpłatnego kursu nie zwiększamy tej kwoty, dzięki uporządkowaniu i przeorganizowaniu trasy, co zrobiliśmy wspólnie z Pol-Busem – wyjaśnia wójt Marek Nicewicz.  

Gmina będzie monitorować funkcjonowanie linii 107, ale urząd zwraca się także do mieszkańców z prośbą o przekazywanie swoich opinii dotyczących tego kursu. Należy je przesyłać na e-maila info@lubicz.pl z tytułem w temacie „107”.

Efektem porządkowania i analizowania połączeń komunikacyjnych na terenie gminy jest również dodatkowy kurs linii 46 o godz. 7.27 z Grabowca do Torunia. Udało się go wprowadzić z inicjatywy mieszkańców, pani sołtys i rady sołeckiej, po wielu negocjacjach gminy z MZK, na okres próbny od 10 lutego do 30 kwietnia (z perspektywą przedłużenia).

5.02.2020

drukuj (Bezpłatna linia autobusowa dla mieszkańców)

 • Mapa trasy: Lubicz Górny, Krobia, Mierzynek, Młyniec Drugi, Młyniec Pierwszy, Jedwabno, Rogówko, Rogowo, Grębocin, Lubicz...

Plik do pobrania

Rusza budowa ulicy Toruńskiej w Grębocinie

Od 6 lutego na ulicy Toruńskiej w Grębocinie będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów spowodowane rozbudową tej ulicy.

W pierwszej kolejności zostaną wykonywane roboty rozbiórkowe i kanalizacja deszczowa, w dalszej roboty branży elektrycznej i teletechnicznej.

Ulica będzie przejezdna dla mieszkańców i służb, a maksymalna długość odcinka prac wyniesie 100 m.

O postępach prac oraz utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu powstałych w trakcie trwania robót będziemy Państwa informować na bieżąco.

Planowane zakończenie całego zadania: 31.12.2021 r.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie, od drogi krajowej nr 15 do ulicy Iławskiej w Toruniu"  jest dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej o numerze 100707C na długości 0+0,000 mb do 0+0,976 mb – ulica Toruńska w Grębocinie"

5.02.2020

drukuj (Rusza budowa ulicy Toruńskiej w Grębocinie)

To jest budżet, który pozwala budować

- To jest budżet ambitny, rozwojowy i mocno inwestycyjny – mówi wójt Lubicza Marek Nicewicz. Gmina Lubicz na drogi wyda rekordowe 12 mln zł.

Tegoroczny budżet gminy dysponuje 118,8 mln zł, a zaplanowane wydatki to 121,5 mln zł.

- Jeszcze nigdy w historii tego samorządu nie przeznaczono aż 22 mln zł na inwestycje – mówi wójt Marek Nicewicz. – Przy rosnącym obciążeniu finansowym samorządów uważam to za sukces. Zgodne przyjęcie budżetu było efektem współpracy całej rady i konstruktywnej dyskusji. Oczywiście nie obyło się bez ścierania poglądów, ale ostatecznie wszyscy uznali, że należy uwzględnić priorytety.

Aż 12 mln zł to budowa gminnych dróg.

To konsekwentne działanie, które władze Lubicza zapowiadały tuż po wyborach. Dlatego w ubiegłym roku przygotowano harmonogram modernizacji dróg na całą 5-letnią kadencję.

Poza drogami samorząd Lubicza będzie kontynuował budowę kanalizacji – za ponad 5 mln zł, przeprowadzi dalszy ciąg rewitalizacji Lubicza Górnego, budując za ok. 1 mln zł miejsce rekreacji z nowoczesnym placem zabaw dla dzieci, pumptrackiem dla młodzieży oraz publiczną toaletą. 1 mln zł gmina wyda na budowę ścieżek rowerowych, zajmie się także przebudową remizy w Złotorii, na co zaplanowano na to 0,5 mln zł. Ok. 3 mln zł zagwarantowano także na dopłaty do komunikacji publicznej – dla MZK i prywatnego przewoźnika.

Najwyższe kwoty zostały przeznaczone na realizację ustawowych zadań w zakresie pomocy społecznej – prawie 35 mln zł i edukacji - 33 mln zł.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zadowolimy wszystkich, ale nie da się zrobić wszystkiego na raz. Na dodatek co roku na samorządy nakłada się coraz więcej obowiązków, które wymagają dodatkowych środków – podsumowuje Zbigniew Barcikowski, przewodniczący Rady Gminy Lubicz.

- Finanse gminy są w dobrej kondycji i jesteśmy bezpieczni pod względem zadłużenia – zapewnia wójt Marek Nicewicz. - Zdecydowaliśmy wraz z radnymi o nieznacznym powiększeniu długu gminy, aby móc zrealizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Nie czekamy z tym do roku wyborczego, co jest w polityce samorządowej częstą i smutną praktyką. Po prostu robimy swoje.

Uchwalony 30 stycznia tegoroczny budżet gminy Lubicz, to pierwszy samodzielny budżet wybranego w ostatnich wyborach wójta Marka Nicewicza.

4.02.20

drukuj (To jest budżet, który pozwala budować)

 • Dochody - z wolnymi środkami 118,8 mln zł; wydatki - 121,5 mln zł
 • Najważniejsze wydatki - pomoc społeczna 28 proc., szkolnictwo 27 proc., inwestycje 18 proc.

Informacja o polowaniach zbiorowych

Zarząd Kola Łowieckiego Młodnik w Zlotorii informuje, że w dniach 08.02.2020 i 22.02.2020 roku planuje zorganizować polowania zbiorowe.

Polowania rozpoczną się o godz. 8.00, a zakończenie planowane jest na godz.16.00.

Miejscem polowania będą remizy środpolne znajdujące się na terenie obwodu nr 164 (Grabowiec, Nowa Wieś, Złotoria i Kopanino).

3.02.2020

drukuj (Informacja o polowaniach zbiorowych)

Rekrutacja do przedszkola publicznego i szkół

11 lutego rusza rekrutacja do publicznego przedszkola "Chatka Puchatka", oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach naszej gminy.

Dokładną informację oraz wnioski znajdziecie tutaj

Wątpliwości wyjaśniają sekretariaty poszczególnych placówek oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - tel. 884 808 953.

3.02.20

drukuj (Rekrutacja do przedszkola publicznego i szkół)

Budowa kanalizacji w Złotorii. Gdzie i jak można się podłączać?

Po rozwiązaniu problemów formalno-prawnych, które pojawiły się po stronie wykonawcy, gmina zakończyła budowę kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w Złotorii w ciągu ulic: Sportowej, Pocztowej, Szkolnej, Flisackiej, Pomorskiej, Nowej, Ciechocińskiej, Piaskowej, Sosnowej i Wodniackiej.

Od stycznia mieszkańcy tych ulic mogą się zgłaszać do Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Dolnym (dawniej Lubickie Wodociągi) z wnioskami o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jak to zrobić?

Krok 1

Z siedziby Lubickich Wodociągów/Zakładu Usług Komunalnych pobieramy wniosek o przyłącze kanalizacji sanitarnej (wydanie warunków technicznych) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oba druki znajdziecie też na stronie internetowej spółki.

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz mapką geodezyjną (sytuacyjno-wysokościową skala 1:500 lub 1:1000) swojej działki składamy w ZUK. Mapka jest do uzyskania w Starostwie Powiatowym – pok. nr 8 na parterze.

Krok 3

ZUK na podstawie wniosku wydaje warunki wykonawcze. Koszt 50 zł.

Krok 4

Wykonawca robót zgodnie z kontraktem realizuje podprowadzenie do granicy działki rury przyłączeniowej kanalizacyjnej.

Krok 5

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez ZUK rury na dwa sposoby:

 1. We własnym zakresie, sugerowane jest zamontowanie na terenie posesji prostej studzienki rewizyjnej fi 315. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do ZUK; przyjedzie pracownik, dokona odbioru.
 2. Zlecenia do ZUK, wówczas wszystko kompletnie wykonują jego ekipy; koszt usługi zostanie oszacowany i uzgodniony odrębnie dla każdego przyłącza na podstawie projektu.

Krok 6

Likwidacja dotychczasowego szamba, tj. całkowite opróżnienie i np. zasypanie jest konieczne i można wykonać je samodzielnie we własnym zakresie lub zlecić ZUK. Koszt w zależności od objętości zostanie indywidualnie uzgodniony z zleceniodawcą.

Krok 7

To podpisanie z ZUK umowy na odbiór ścieków, a po oddaniu sieci do użytkowania możliwa jest codzienna eksploatacja.

Inwestycja p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Złotorii, gmina Lubicz" powstała przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

30.01.20

drukuj (Budowa kanalizacji w Złotorii. Gdzie i jak można się podłączać?)

 • Logo Funduszu

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

W Urzędzie Gminy znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, który mieści się w budynku B, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny.

 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
  Punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe
  • Wtorek 10:00-14:00 Aleksandra Lubowicka - doradca obywatelski
 • Nieodpłatna pomoc prawna
  Punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono
  • Poniedziałek 10:00-14:00  Karolina Sokołowska - radca prawny/mediator
  • Czwartek 10:00-14:00  Karolina Sokołowska - radca prawny/mediator,
   Beata Rataj - radca prawny
  • Piątek 10:00-14:00  Karolina Sokołowska - radca prawny/mediator.

Z bezpłatnego poradnictwa prawnego można skorzystać także w innych punktach w powiecie toruńskim. Ich wykaz można znaleźć tutaj.

30.01.19

drukuj (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego)

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i zwiększającą się liczbą ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu prosi hodowców drobiu przyzagrodowego o przestrzeganie określonych nakazów i zakazów. 

Wybrane nakazy i zakazy dla hodowców  drobiu przyzagrodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 poz.2091).

ZAKAZY:

 1. Pojenie ptaków , drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników ,do których dostęp mają dzikie ptaki,
 2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa , w którym utrzymywany jest drób , zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

NAKAZY:

 1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
 2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych , do których dostęp mają dzikie ptaki.
 4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
 5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób – zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego.
 6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach w których utrzymywany jest drób –przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku.
 7. Stosowanie higieny osobistej  osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
 8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 9. Powstrzymanie się przez osoby , które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.
 10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu – spadek nieśności, spadek pobierania paszy.
 11. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić  organ Inspekcji Weterynaryjnej  o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy , objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki. 

24.01.20

drukuj (Informacja dla hodowców drobiu)

Gdzie można oddać odpady rolnicze bez opłat?

Prezentujemy propozycję bezpłatnego przyjmowania odpadów rolniczych poprodukcyjnych, typu folia czy sznurki. Firmy, które mają w swojej ofercie podobną działalność prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami, nr tel. 56 621 2 128 lub e-mail go@lubicz.pl.

Odpady przyjmuje:

Hermes Recycling

ul. Przemysłowa 3, Koronowo

nr tel. 52 360 01 19

www.hermesrecycling.com

22.01.20

drukuj (Gdzie można oddać odpady rolnicze bez opłat?)

Czym zajmie się Zakład Usług Komunalnych?

W gminie Lubicz powstaje Zakład Usług Komunalnych, do którego zadań należy m.in. utrzymanie i remonty dróg, sprawy związane z kanalizacją i wodociągami czy utrzymanie świetlic i placów zabaw.  

Od początku roku nie ma już Zarządu Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Mienie zlikwidowanej  jednostki  budżetowej zostało  wniesione aportem na pokrycie udziałów w kapitale gminnej spółki Lubickie Wodociągi, na której bazie powstaje Zakład Usług Komunalnych. W tej chwili trwają formalności związane z zarejestrowaniem nowej nazwy spółki.

Z dniem likwidacji zarządu spółka przejęła też pracowników i większość dotychczasowych zadań zlikwidowanej jednostki.

Zakład Usług Komunalnych ma w swoim zakresie:

 • zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją (w tym odśnieżaniem) gminnych dróg, chodników i innych urządzeń; remontami, a także zapewnieniem usług (robocizna na zlecenie) związanych z realizacją funduszy sołeckich
 • zarządzania i gospodarowania nieruchomościami, gdzie prawo przysługuje gminie
 • utrzymania świetlic, obszarów sportowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych
 • gospodarki komunalnej, a w szczególności utrzymania czystości i porządku na gminnych drogach, ulicach, placach i obszarach gminnej zieleni
 • likwidacji dzikich wysypisk śmieci
 • sprzątania po imprezach organizowanych przez gminę
 • wyłapywania bezpańskich psów
 • zapewnienie obsługi i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W spółce pozostają także sprawy związane z wodociągami i kanalizacją.

Zakład Usług Komunalnych  mieści się przy ul. Toruńskiej 56 (budynek Lubickich Wodociągów) w Lubiczu Dolnym, nr tel. 56 678 53 14.

Pozostała część zadań ZDGKiM, wraz z pracownikami, została przejęta przez Urząd Gminy Lubicz.

 • W urzędzie są teraz załatwiane wszystkie tematy związane z przygotowywaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego, m.in. w celu prowadzenia robót ziemnych w pasach drogowych dróg gminnych, uzgadniających lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie elektroenergetyczne) oraz wskazanie warunków odtworzenia pasów drogowych do stanu pierwotnego po wykonaniu prac budowlanych, a także realizacja wniosków w zakresie wycinki drzew w pasie drogowym dróg gminnych.
 • To także rozpatrywanie wniosków dotyczących warunków i zgody na wykonanie zjazdów z dróg gminnych.
 • Realizacja prac związanych z oznakowaniem dróg gminnych.
 • Zaliczanie dróg do kategorii drogi gminnej publicznej.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 13 (I piętro), tel. 56 621 21 98, t.rafinski@lubicz.pl.

Druga część tematów przejętych przez urząd:

 • ustalanie numerów porządkowych budynków na terenie gminy Lubicz,
 • nadawanie nazw ulic,
 • prowadzenie ewidencji nazw ulic i numerów porządkowych – aktualizowanie w programach ewidencyjnych (Geoportal Powiatu Toruńskiego, e-mapa gminy Lubicz),
 • koordynowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (czyli, np. wyrównanie drogi gruntowej, przewrócony znak drogowy, itp.) i zlecanie wykonawstwa do ZUK
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami powstałymi na drogach gminy Lubicz (ubezpieczenie OC),
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów, sporządzanie informacji o gminnych drogach publicznych, sporządzanie wymaganych sprawozdań
 • prowadzenie inwestycji drogowych.

Kontakt: Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 13 (I piętro), tel.  56 621 21 98, m.jarosz@lubicz.pl.

16.01.20

drukuj (Czym zajmie się Zakład Usług Komunalnych?)

Cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich

Brzezinko:

zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci, w budynku OSP Brzezinko, w czwartki w godz. 16.00 – 18.00 (prowadzi Urszula Witkowska).

Krobia świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14): 

 • zajęcia z tkactwa dla dorosłych w świetlicy wiejskiej w poniedziałki  w godz. 17.00 – 18.30 (Beata Kalotka)
 • zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy wiejskiej w czwartki  w godz. 16.00 – 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2).

Lubicz Dolny: 

zajęcia z ceramiki (figurki, wypalanie, zdobienie) w świetlicy środowiskowej (ul. Toruńska 56) w poniedziałki i środy w godz. 16.00 - 18.00 (Firma Eko-Ceramika 2). 

Młyniec Pierwszy:

zajęcia artystyczno-plastyczne w budynku SP w poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30 i piątki w godz. 13.30 – 15.30 (Magdalena Specjalska-Klassen).

Złotoria:

zajęcia tenisa stołowego (z trenerem ekstraligowym Rafałem Utylskim) w sali gimnastycznej SP Złotoria dla dzieci w poniedziałki w godz. 18.30 – 19.30 i piątki w godz. 18.30 - 20.30.

Grębocin:

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (Magdalena Specjalska-Klassen) w poniedziałki w godz. 15.45 – 17.15 w świetlicy środowiskowej (ul. Szkolna 8).

W Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 56  w świetlicy środowiskowej (siedziba Lubickich Wodociągów) mieści się Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych, w którym w każdy piątek w godz. 10.30 – 17.00 przyjmuje terapeuta. Natomiast pół godziny później, tj. od  godz. 17.30 odbywają się spotkania grupy AA.

W Lubiczu Górnym świetlica wiejska (ul. Boczna 4) - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.12.00 - 17.30.

Psycholog dla dzieci i dorosłych

Spotkania z psychologiem Patrycją Łączkowską:

Złotoria, SP, wtorki w godz. 15.30 – 17.30.

Krobia, świetlica wiejska (ul. Olimpijska 14), środa w godz. 15.00 – 16.30.

Lubicz Górny, świetlica wiejska (ul. Boczna 4), czwartki w godz. 15.00 – 16.30.

Rozpiska jest aktualna do końca bieżącego roku szkolnego.

Szczegółowych informacji udzieli: Dorota Balejko, tel. 56 674 40 16, e-mail: d.balejko@lubicz.pl

15.01.20

drukuj (Cykliczne zajęcia w świetlicach wiejskich)

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

W roku 2020 każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. 

Wnioski w tej sprawie składa się do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 r. została ustalona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Terminy składania wniosków:

 • od 3 lutego 2020 r do 2 marca 2020 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
 • od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość  ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie - na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce "Formularze".

Więcej informacji: Referat Rolnictwa i Ochrona Środowiska, nr tel. 56 621 21 29.

15.01.20

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego dla rolników)

Gmina Lubicz ma wielkie, dobre serce

133 292,01 zł, 54 Euro, 80 koron szwedzkich i inna drobna obca waluta – tyle zebraliśmy w gminie Lubicz podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ugotowanie obiadu przez wójta Marka Nicewicza sprzedało się za 3200 zł!

Zarówno zebrana kwota, jak i udział mieszkańców w Orkiestrze przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Przypomnijmy, że gminne szkoły w WOŚP grały od wielu lat, ale po raz pierwszy stworzyliśmy oficjalny sztab gminny i dzięki zaangażowaniu wielu środowisk w wośpowy weekend przygotowaliśmy aż kilka dużych wydarzeń.

W sobotę odbył się I Lubicki Bieg dla WOŚP „Z Biegiem Drwęcy”. Z zaproszenia Gminy Lubicz i gminnego lubickiego sztabu WOŚP skorzystało ok. 200 osób, które zmierzyły się na dwóch dystansach 1-kilometrowym dla dzieci i 5-kilometrowym dla młodzieży i dorosłych. Cały dochód z wpisowego – 4055 zł - zostanie przeznaczony dla Orkiestry. W biegu krótszym pierwszy na metę przybiegł Tymon Jasiński, przed Sławomirem Balickim i Kamilem Bunczkiewiczem. Na dłuższym dystansie zwyciężył Łukasz Kalata, II był Sławomir Foremski, a III Mariusz Dudek. Najlepsze panie to Sylwia Rok-Szpala i Anna Araseniuk.

Przy okazji wydarzenia oddano także 11 litrów krwi.

W sobotę Złotoria z sukcesem zorganizowała charytatywny bal „Dar serca”. W niedzielę po południu wydarzenia orkiestrowe z dużą mocą wybrzmiały w kilku sołectwach. Do akcji przystąpiła Złotoria, Krobia, Rogowo, Rogówko, Grębocin oraz szkoła w Lubiczu Górnym. W Józefowie dołączyli morsowie. Pieniądze zbierano także w Gronowie, Grabowcu i Młyńcach.

O 16.30 ruszył gminny Finał w szkole w Lubiczu Dolnym, gdzie sala pękała w szwach. Zobaczyliśmy występ uczniów wraz z rodzicami oraz zespołu Moms from the heart, pokaz tańca towarzyskiego, udzielania pierwszej pomocy i judo, a także ekscytujący pokaz użycia narzędzi hydraulicznych przez lubickich strażaków i bańkowe szaleństwo. Nie zabrakło także kiermaszu, animacji dla dzieci, przejażdżek oldtimerami, a na zakończenie o 20.00 „Światełka do nieba” z wykorzystaniem zimnych ogni, latarek i świateł samochodowych.

Dzięki ludziom ogromnego serca lubicki sztab na licytacje zebrał aż kilkadziesiąt, często wartościowych, przedmiotów i innych atrakcji, m.in. drewniane kanu (wylicytowane za 3600 zł), ugotowanie obiadu przez wójta Marka Nicewicza (3200 zł), oprawioną reprodukcję pocztówki przejścia granicznego w Lubiczu wraz oryginalnym rosyjskim bagnetem z czasów zaborów (2400 zł), a także m.in. cenne gadżety od sportowców, „podwózkę” oldtimerem na okolicznościową imprezę, dwa kombinezony lotnicze, akwarele, vouchery na lot widokowy nad Toruniem czy na nurkowanie w syrenim ogonie, a także zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, tort w kształcie serca, rękodzieło od osób niepełnosprawnych, itd. 

- Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania mieszkańców – mówi wójt Marek Nicewicz. – W niedzielę odwiedziłem kilka wydarzeń i w każdej z miejscowości spotkałem mnóstwo osób. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację wydarzeń, zarówno w sołectwach, jak i w sztabie gminnym. Dziękuję mieszkańcom za niezwykłą hojność i sponsorom za wsparcie oraz darczyńcom, którzy bez wahania przeznaczali cenne oraz wartościowe przedmioty na kiermasze i licytacje. Zebraliśmy ich tak dużo, że nie jesteśmy w stanie indywidualnie podziękować wszystkim darczyńcom. Wośpowy weekend okazał się nie tylko wielkim świętem dobra i pomagania, ale także wspaniałej integracji mieszkańców naszej gminy. Dziękuję.  

Więcej zdjęć znajdziecie na FB Gmina Lubicz, Sztab Wośp Lubicz Dolny, a także na fejsbukach sołeckich i szkolnych.

13.01.20

drukuj (Gmina Lubicz ma wielkie, dobre serce)

 • Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym
 • Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym
 • Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym
 • Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym
 • Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym
 • Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym

Nowa stawka za śmieci

Opłata za śmieci w przyszłym roku w naszej gminie wyniesie 19 zł od osoby. Taka stawka wynika wprost z ponoszonych kosztów. Gmina nie zarabia na śmieciach, ale także nie może do nich dokładać.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie została ustalona w 2013 r. i od tej pory nie była zmieniana. 28 listopada Rada Gminy Lubicz podniosła opłatę, ponieważ systematycznie wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie. Właściciele nieruchomości wytwarzają też coraz więcej śmieci, rosną wydatki związane ze składowaniem i magazynowaniem odpadów. Wzrastają opłaty środowiskowe, a poddanie procesowi recyklingu staje się trudniejsze i droższe. Na wzrost kosztów miało wpływ również zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i bioodpadów stanowiących odpady komunalne dla nieruchomości jednorodzinnych i budynków wielolokalowych.

Zmiana stawki wynika również ze zmiany przepisów, które nakładają na gminy więcej obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, a segregację uznają za obowiązkową.

W 2020 roku w naszej gminie miesięczna stawka opłaty za segregowane odpady komunalne wyniesie 19 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że to o kilka złoty więcej niż dotychczas, jednak to i tak jedna z niższych stawek w porównaniu z podobnymi jak nasza gminami – mówi wójt Marek Nicewicz.

Wójt i rada dołożyli wszelkich starań, aby opłata w gminie była możliwie jak najmniejsza.

– Wysokość naszej stawki wynika z ponoszonych kosztów – wyjaśnia wójt. - Gmina za wywóz płaci firmie, która ten przetarg wygrała, samemu nic na tym nie zarabiając. Z drugiej strony do odbioru śmieci nie możemy dopłacać, ponieważ nowa ustawa nam na to nie pozwala. System gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować. Tak mówi prawo.

Prawo wprowadza też obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli więc właściciel nieruchomości nie zastosuje się do tego obowiązku, to zapłaci 38 zł od osoby, co stanowi dwukrotność uchwalonej przez radę stawki (czyli w naszej gminie najmniej ile przepisy dopuszczają).

W zamian za wyższą stawę mieszkańcy otrzymają jednak więcej usług.

 • Od 1.04.2020 r. bioodpady będą odbierane we wszystkich porach roku, według częstotliwości ustalonej dla poszczególnej zabudowy jednorodzinnej;
 • Nastąpi zwiększenie częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla jednorodzinnej zabudowy rozproszonej na wszystkie miejscowości gminy - raz w tygodniu, przez 3 miesiące (czerwiec – sierpień);
 • Zwiększamy także częstotliwości odbioru bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla zabudowy wielolokalowej;
 • Rozszerzamy też odbiór odpadów w PSZOK o kolejne frakcje (odzież, strzykawki i igły);
 • Gmina wprowadza ulgę - 1 zł (od osoby) dla właścicieli nieruchomości, którzy w kompostowniku przydomowym kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne (dotyczy zabudowy jednorodzinnej).

Ofertę w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku w gminie Lubicz złożyła tylko jedna firma - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia w Toruniu, które wywozi śmieci z naszego terenu od kilku lat. 

Więcej informacji związanych z tematem można uzyskać w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Lubicz (pok. nr 1), tel. 56 621 2 128.

2.12.19, edyt.

drukuj (Nowa stawka za śmieci)

Bezpłatne szkolenia "Komputer na świat"

Gmina Lubicz informuje, że przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. "Komputer na świat" w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego" (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18),  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w partnerstwie z Fundacją Klucz do Przyszłości z siedzibą w Toruniu - inicjatorem współpracy.  Gmina zdecydowała się realizować projekt z uwagi na jego cele, które służyć będą mieszkańcom Lubicza - tj. podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym w szczególności wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 144 uczestników. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Lubicz.

Uwaga! Mamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do udziału. Warsztaty są dwudniowe, darmowe. Do wyboru macie jeden z modułów:

 1.  „Rodzic w Internecie” 
 2. „Mój biznes w sieci” 
 3. „Moje finanse i transakcje w sieci” 
 4. „Działam w sieciach społecznościowych” 
 5. „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” 

Więcej na temat modułów pisaliśmy tutaj

Zapisy (dla osób powyżej 25. lat) e-mailowo: pr@lubicz.pl (proszę podać imię, nazwisko, miejscowość oraz wybrać jeden moduł), telefonicznie 56 674 40 15 lub osobiście - pok. nr 7, budynek B Urzędu Gminy Lubicz.

27.06.19

drukuj (Bezpłatne szkolenia "Komputer na świat")

 • 38141

Harmonogram budowy i przebudowy dróg gminnych (2019-2023)

Po raz pierwszy w historii gmina Lubicz ma harmonogram budowy i modernizacji dróg rozpisany na całą kadencję, czyli do 2023 roku. 

Wstępna wersja harmonogramu na prawie pięć lat została opublikowana w maju. Wójt Marek Nicewicz zapowiedział to zaraz po wyborach.

Władze gminy, opracowując harmonogram wspólnie z zarządem dróg gminnych, wzięły pod uwagę m.in. wnioski mieszkańców, radnych, sołtysów i rad sołeckich.

Po upublicznieniu planu jego robocza wersja została poddana konsultacjom społecznym. Do urzędu dotarło kilkadziesiąt wniosków mieszkańców, a na specjalny dyżur w tej sprawie wójta i przewodniczącego rady Zbigniewa Barcikowskiego przyszło kilkanaście osób. W rozmowach uczestniczyła także kierownik Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu Grażyna Buczeń. Zainteresowanych tematem przyjmował również wicewójt Wojciech Rakowiecki.

- Dziękuję za tak duży odzew, zarówno mieszkańcom, którzy się ze mną skontaktowali, jak i sołtysom, radom sołeckim i radnym – mówi wójt. – Co mnie ogromnie cieszy, uwagi były merytoryczne, a dyskusja rozsądna. Wszystkie głosy dokładnie przeanalizowaliśmy, choć ze względów finansowych nie wszystkie zostały uwzględnione. Rozmawiałem o tym z mieszkańcami i wielokrotnie spotykałem się ze zrozumieniem. Mieszkańcy doceniają fakt, że po raz pierwszy w naszej gminie powstał taki dokument, który w jasny i transparentny sposób informuje o terminarzu prac. Wiem, co jesteśmy w stanie zrobić i nie chcę nikomu obiecać więcej niż mogę, ponieważ byłyby to wyłącznie puste obietnice. Tym bardziej, że na dyżurze zjawiły się takie osoby, które w poprzednich latach takie obietnice otrzymywały, a które, mimo upływu kolejnych lat, nigdy nie zostały zrealizowane. Proszę jednak nie tracić nadziei, bo jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, pieniądze na inwestycje staramy się zdobywać z najmniej spodziewanych źródeł, zawsze więc jest szansa na rozszerzenie ustalonego harmonogramu.

Drogi ujęte w harmonogramie będą budowane przede wszystkim z budżetu gminy, przy współpracy z innymi samorządami, a także z pieniędzy unijnych i Funduszu Dróg Samorządowych. Na drogowe inwestycje wójt i rada co roku chcą przeznaczyć ponad 10 mln zł.

– Trzeba mieć świadomość, że potrzeby są przeogromne i w kilka lat jest niezwykle trudno nadrobić wieloletnie zaległości – dodaje Marek Nicewicz.

Dlatego harmonogram ustalono w oparciu o obiektywne kryteria. Przypomnijmy.

 • Plan zakłada równomierne, zrównoważone remontowanie dróg w całej gminie, co oznacza, że w każdym sołectwie będą realizowane modernizacje.
 • W pierwszej kolejności gmina zajmie się drogami, pod którymi istnieje już infrastruktura wodno-kanalizacyjne, gazowa itp. aby uniknąć niepotrzebnego i kosztownego wielokrotnego rozkopywania tych samych ulic.
 • Istotna jest również funkcjonalność, czyli łączenie ze sobą istniejących już fragmentów dróg, w celu uzupełniania luk w systemie komunikacyjnym.
 • Pilniejsze w harmonogramie są drogi i ulice prowadzące do skupisk, osiedli mieszkańców niż do pojedynczych domostw oraz okres historycznego oczekiwania na utwardzenie.
 • Ważną przesłanką w planie jest też potrzeba techniczna ratowania istniejących ulic przed ich całkowitą degradacją.

Po społecznych konsultacjach i szczegółowej analizie poprawek, przedstawiamy Państwu ostateczną wersję harmonogramu modernizacji gminnych dróg do roku 2023 (załącznik pdf).

26.06.19

drukuj (Harmonogram budowy i przebudowy dróg gminnych (2019-2023))

Jak podłączyć się do kanalizacji. Krok po kroku

Nowa sieć kanalizacyjna powstała w Złotorii. W tej chwili budowa sieci trwa w Krobi. A jeszcze w tym roku ma być realizowana w Lubiczu Górnym. Co należy zrobić, aby przyłączyć się do kanalizacji? Wyjaśniamy.

Krok 1

Z siedziby Lubickich Wodociągów pobieramy wniosek o przyłącze kanalizacji sanitarnej (wydanie warunków technicznych) oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oba druki znajdziecie też tutaj

Krok 2

Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem oraz mapką geodezyjną (sytuacyjno-wysokościową skala 1:500 lub 1:1000) swojej działki składamy w Lubickich Wodociągach. Mapka jest do uzyskania w Starostwie Powiatowym – pok. nr 8 na parterze.

Krok 3

Lubickie Wodociągi na podstawie wniosku wydają warunki wykonawcze. Koszt 50 zł.

Krok 4

Wykonawca robót zgodnie z kontraktem realizuje podprowadzenie do granicy działki rury przyłączeniowej kanalizacyjnej fi 150.

Krok 5

Właściciel nieruchomości może wykonać przyłącze do wyprowadzonej przez Wodociągi rury na dwa sposoby:

 1. We własnym zakresie, sugerowane jest zamontowanie na terenie posesji prostej studzienki rewizyjnej fi 315. Po wykonaniu przyłącza, ale przed zasypaniem wykopów, należy zgłosić wykonanie do LW; przyjedzie pracownik, dokona odbioru.
 2. Zlecenia do LW, wówczas wszystko kompletnie wykonują ekipy LW; koszt usługi zostanie oszacowany i uzgodniony odrębnie dla każdego przyłącza na podstawie projektu.

Krok 6

Likwidacja dotychczasowego szamba, tj. całkowite opróżnienie i np. zasypanie jest konieczne i można wykonać je samodzielnie we własnym zakresie lub zlecić LW. Koszt w zależności od objętości zostanie indywidualnie uzgodniony z zleceniodawcą.

Krok 7

To podpisanie z Lubickimi Wodociągowej umowy na odbiór ścieków, a po oddaniu sieci do użytkowania możliwa jest codzienna eksploatacja.

Czy to się opłaca?

Wywóz szamba w skali miesiąca kosztuje 120 - 150 zł, a ta sama ilość nieczystości odprowadzona do gminnej kanalizacji, to koszt ok. 75 zł (6,31 zł brutto za m3).

Więcej:  Joanna Tempińska - Bicz (Lubickie Wodociągi): nr tel. 56 678 53 14, e-mail biuro@lubickie-wodociagi.pl.

29.05.19

drukuj (Jak podłączyć się do kanalizacji. Krok po kroku)