Treść strony

Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych

Zgodnie z  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 t.j.) organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru maku i rejestru konopi włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych rejestrów jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz, tel. 52 525 08 01.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku i konopi włóknistych jest uzyskanie:

1.  wpisu do rejestru maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować mak;

2.  wpisu do rejestru konopi włóknistych, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować konopie włókniste.

Wszelkie formularze wniosków i dokumentów składanych w KOWR, warunki udziału w mechanizmie oraz istotne informacje dostępne są na  jego stronie internetowej - tutaj.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

drukuj (Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych)

 • data: 2023-05-26

Sezon imprez czas zacząć [Aktualizacja]

Przed nami wiele imprez związanych z Dniem Dziecka, Matki i Ojca. Jest z czego wybierać, namawiamy Was do udziału i wspólnego, rodzinnego spędzania czasu na dobrej zabawie.

Jeżeli nie ma określonego miejsca wydarzenia, to oznacza, że odbędzie się ono w świetlicy wiejskiej lub na zewnątrz, obok niej.

Rozpiska:

28.05 – Dzień Matki – Złotoria, godz. 16.00

28.05 – Dzień Dziecka – Kopanino, godz. 15.00-17.00

30.05 – Dzień Dziecka i Dzień Matki – Młyniec Drugi, godz. 16.00

31.05 – Dzień Dziecka – Gronowo, godz. 14.30-18.00

2.06 – Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – Złotoria, sala SP, godz. 18.00

3.06 – Dzień Dziecka – Nowa Wieś, godz.14.00 -17.00, biesiada od godz. 20.00

3.06  - Dzień Dziecka – Krobia, godz. 14.00-17.00, biesiada od godz. 18.00-22.00

3.06 – Dzień Dziecka – Lubicz Dolny, teren szkoły, godz. 15.00-20.00

3.06 – Dzień Dziecka – Jedwabno, godz. 15.00

3.06 – Dziecięce Zawody Wędkarskie - spławikowe – Józefowo, godz. 8.00-12.00

10.06 – Dzień Dziecka – Grabowiec, godz. 17.00-19.30, kompleks sportowo-rekreacyjny

17.06 – Święto ul. Lipnowskiej – Lubicz Górny, godz. 17.00, na łące nad Drwęcą

18.06 – Przegląd Twórczości Przedszkolaków – Lubicz Górny, godz. 11.00-14.00

18.06 – Otwarcie filii biblioteki w nowej siedzibie – galeria handlowa w Lubiczu Górnym, wejście od strony SP, godz. 10.00-14.00

24.06 – Świętojanki i Dzień Ojca – Młyniec Drugi, godz. 15.00

1.07 – Święto Mierzynka – Mierzynek, godz. 15.00-22.00

1.07 – Piknik Rodzinny – Rogówko, godz. 16.00

8.07 – Dzień Dziecka – Brzezinko, godz. 16.00 – 19.00 i Zaproś Sąsiada, godz.19.00 

15.07 – Dzień Dziecka – Młyniec Pierwszy, godz. 15.00

16.09 – Dożynki sołeckie – Rogówko, godz. 15.00.

Wykaz będziemy aktualizować.

drukuj (Sezon imprez czas zacząć [Aktualizacja])

 • data: 2023-05-19

Piłka dla każdego, również dla Ciebie

W sobotę 20 maja w godz. 10.00 do 12.00 na boisku w Krobi rusza bezpłatna akcja „Piłka dla każdego”. - Akcja jest dedykowana dzieciom i młodzieży w wieku 6-16 lat, ale tak naprawdę zapraszamy wszystkich, również rodziców z mniejszymi dziećmi – mówi Piotr Piasta ze Stowarzyszenia One Passion One Love WP.

Na razie, „na rozkręcenie” to będą zajęcia rekreacyjne, a jeśli zbierze się więcej osób zainteresowanych regularną grą, to organizatorzy stworzą grupę treningową. Równolegle planują także animacje dla młodszych dzieci.

Zajęcia są bezpłatne i będą organizowane co tydzień. Zaprasza na nie Stowarzyszenie One Passion One Love WP wraz ze Stowarzyszeniem Dzieciom i Młodzieży WĘDKA z Torunia oraz Gminą Lubicz.

drukuj (Piłka dla każdego, również dla Ciebie)

 • data: 2023-05-19

LGD organizuje konsultacje społeczne

Lokalna Grupa Działania ,,Podgrodzie Toruńskie” zaprasza na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędą się 31 maja o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Sąsiecznie (ul. Długa 49, 87-125 Sąsieczno).

LGD zaproszenie kieruje do mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, władz oraz pracowników urzędów gminy i jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających na terenie obszaru LSR, czyli gmin Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka.

 

drukuj (LGD organizuje konsultacje społeczne)

 • data: 2023-05-19
 • Logotypy

Dzieci zapraszamy nad jezioro

Polski Związek Wędkarski - Koło Gminne Lubicz oraz Gmina Lubicz zapraszają 3 czerwca na Dziecięce Zawody Wędkarskie - spławikowe o Puchar Wójta Gminy Lubicz. Zapisy w biurze zawodów w Józefowie od godz. 8.00.

Każdy uczestnik powinien posiadać wędkę i siatkę do ryb.

Harmonogram:

9.00 - 11.00 - konkurs dzieci w wieku 7-10 lat

9.30 - 11.30 - konkurs dzieci w wieku 11-14 lat

11.30 - 12.00 - finał, wręczenie nagród,

a ponadto: grill, napoje, poczęstunek.

Miejsce - jezioro w Józefowie.

drukuj (Dzieci zapraszamy nad jezioro)

 • data: 2023-05-18
 • Plakat
  Dziecięce Zawody
  Wędkarskie - spławikowe
  o Puchar Wójta Gminy Lubicz
  3 czerwca 2023, jezioro w Józefowie.
  Zapisy w biurze zawodów od godz. 8.00,
  każdy uczestnik powinien posiadać wędkę i siatkę do ryb.
  Harmonogram
  9.00 - 11.00 konkurs dzieci w wieku 7-10 lat
  9.30 - 11.30 konkurs dzieci w wieku 11-14 lat
  11.30 - 12.00 finał, wręczenie nagród.
  A ponadto: grill, napoje, poczęstunek.
  Zapraszają Gmina Lubicz i Polski Związek Wędkarski - Koło Gminne Lubicz

Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego

Przed nami 11.edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Konkursu, do którego może zostać zgłoszony sołtys pełniący tę funkcję przez co najmniej jedną pełną kadencję i piastujący to stanowisko w momencie zgłoszenia.

O tytuł „Sołtysa Roku” ponownie mogą ubiegać się sołtysi, którzy tytuł taki już otrzymali z zastrzeżeniem jednak, iż nie mogło to nastąpić w 5 ostatnich edycjach konkursu. Natomiast sołtysi, którzy otrzymali wyróżnienie w poprzednich edycjach konkursu mogą kandydować ponownie.

Kandydatów zgłaszać mogą zarówno mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie i parafialne, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, jak również władze samorządowe oraz radni.

Na zgłoszenia organizator czeka do 31 maja – decyduje data stempla pocztowego.

Wyboru laureata konkursu oraz osób wyróżnionych dokona komisja, do pracy w której zaproszeni zostaną m.in.: laureat poprzedniej edycji konkursu, przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Powiatowej Izby Rolniczej, gmin powiatu toruńskiego, Zarządu czy Rady Powiatu Toruńskiego.

Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową lub rzeczową o wartości 2 tys. zł, natomiast dwie osoby wyróżnione nagrody o wartości 1 tys. zł każda.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej starostwa tutaj.

drukuj (Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego)

 • data: 2023-05-16

Konkurs dla jednostek straży

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.

Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych społeczności.

Celem Konkursu jest również:

 • promowanie dobrej współpracy samorządów z ochotniczymi strażami pożarnymi realizowanej poprzez inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy jakości życia lokalnych środowisk,
 • nagradzanie najlepszych projektów zrealizowanych z udziałem ochotniczych straży pożarnych i samorządów oraz innych lokalnych środowisk, organizacji i instytucji,
 • propagowanie działalności na rzecz społeczeństwa i w szerokim znaczeniu promocja najaktywniejszych ochotniczych straży pożarnych, sprawnie działających samorządów i środowisk lokalnych.

Inicjatywy będą oceniane w 7 kategoriach:

I Infrastruktura przestrzeni publicznej

II Ochrona środowiska i ekologia

III Edukacja

IV Sport, rekreacja i turystyka

V Kultura i tradycja

VI Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

VII Kategoria specjalna.

Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać od 1 maja do 30 czerwca 2023 roku.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wypełnienie formularza online dostępnego w regulaminie Konkursu, który znajdziecie na stronie www.floriany.pl w zakładkach KONKURS/REGULAMIN lub KONKURS/FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO KONKURSU. Następnie należy wypełnić opisowy formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania w zakładce KONKURS/ FORMULARZE, wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby oraz wysłać do 30 czerwca pocztą tradycyjną wraz z dokumentacją zdjęciową lub filmową na płytach CD lub pendrive na adres:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

ul. Oboźna 1,

00-340 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: KONKURS FLORIANY.

drukuj (Konkurs dla jednostek straży)

 • data: 2023-05-16

Wójt Marek Nicewicz: - Jestem zwolennikiem rond [Aktualizacja]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że część uwag zgłoszonych do projektu przebudowy dróg krajowych przez wójta Marka Nicewicza zostanie uwzględniona.

Jak informowaliśmy w poniedziałek, Gmina Lubicz otrzymała projekty przebudowy kluczowych skrzyżowań na drogach krajowych w Grębocinie oraz Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym. – Jestem zwolennikiem rond, cieszę się, że mają powstać, ale mam konkretne uwagi dotyczące szczegółów – mówi wójt Marek Nicewicz, który o poprawę sytuacji na krajowej „dziesiątce” zabiega od początku swojej kadencji.

Dlaczego więc wydał negatywne opinie w sprawie projektów? Ponieważ zawierają rozwiązania, które niekorzystnie wpłyną na życie mieszkańców gminy. - Zastosowanie kładek we wskazanych lokalizacjach, zarówno w Lubiczu Dolnym jak i Lubiczu Górnym, znacząco wydłuży drogę o kilkaset metrów. Spowoduje również utrudnienia w przemieszczaniu się rodziców z wózkami, dzieci na hulajnogach i rowerkach, osób starszych czy z dysfunkcjami ruchu – tłumaczył wójt.

Proponuje więc listę kilkunastu poprawek, wśród których poza zaplanowaniem przejść dla pieszych i rowerzystów na poziomie skrzyżowania oraz koniecznością zaprojektowania dróg dla jednośladów, są inne. Na przykład wprowadzenie wydzielonych prawoskrętów na obydwu rondach czy pozostawienie zjazdu w ul. Lipnowską dla zaopatrzenia obiektów handlowych.

W piśmie dotyczącym Grębocina Marek Nicewicz wskazuje z kolei na krytyczne miejsca projektu, wnioskując o ich rozwiązanie, m.in. brak możliwości zawracania na skrzyżowaniu z ul. Toruńską dla jadących od strony Olsztyna oraz lewoskrętu w ul. Szkolną, również od strony Olsztyna, co znacząco utrudni dojazd do przedszkola i szkoły.

Jednocześnie wójt podziękował projektantom za uwzględnienie wcześniej zgłaszanych uwag w sprawie Grębocina, prosząc o wprowadzenie do projektu propozycji zawartych w opiniach i deklarując współpracę przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań.

- Uwagi, które przedstawiłem nie są polityczne, tylko techniczne i wynikają z wiedzy i doświadczenia mojego jako inżyniera budownictwa lądowego o specjalizacji budowa dróg i ulic oraz mojego zespołu inwestycyjnego – mówi wójt Marek Nicewicz.

Co warto zaznaczyć, negatywne opinie wydane przez wójta nie są dla inwestora wiążące i nie mają wpływu przy wydawaniu pozwolenia na budowę przez wojewodę. 

Trzy dni po konferencji prasowej wójta w sprawie przebudowy DK nr 10 i 15, Julian Drob z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy w wypowiedzi dla TVP potwierdził, że zapoznał się z uwagami wójta Marka Nicewicza i przynajmniej część z nich zostanie uwzględniona (link do materiału tutaj - od 10 min. 20 sek.).

>> Z materiałem pokonferencyjnym oraz pismami wójta można zapoznać się tutaj

>> Konferencję obejrzycie tutaj

>>> Magazyn Gminy Lubicz (podcast) na temat przebudowy dróg krajowych wysłuchacie tutaj.

>> Na slajdach fragmenty publikacji redakcji obecnych na konferencji (aktualizacja):

drukuj (Wójt Marek Nicewicz: - Jestem zwolennikiem rond [Aktualizacja])

 • data: 2023-05-12
 • Gazeta Wyborcza (plik zewnętrzny)
 • Radio Gra (plik zewnętrzny)
 • Radio Pik (plik zewnętrzny)
 • Nowości (plik zewnętrzny)
 • Nowości (plik zewnętrzny)

Saperzy będą się szkolić

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu informuje, że w dniach od 16 do 18 maja w godz. 8.00-17.00 na terenie gminy Lubicz (także w lasach) przeprowadzi kurs doskonalący dla instruktorów grupy saperskiej i inżynierii wojskowej w zakresie rozpoznania inżynieryjnego.
 
Przewidywana liczba uczestników - ok. 20 żołnierzy w umundurowaniu, bez broni.

drukuj (Saperzy będą się szkolić)

 • data: 2023-05-12

Premie dla młodych rolników - szkolenie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza rolników na szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”, które odbędzie się 16 maja o godz. 10.00.

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie, jak i online.

Rejestracja - kliknij tutaj.

Szkolenie poprowadzi Łukasz Piotrowski, główny specjalista ds. ekonomiki, KPODR w Minikowie.

Program:

– Dofinansowanie dla młodych rolników w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
– Nabór wniosków i wysokość wsparcia
– Kryteria dostępu
– Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu.

drukuj (Premie dla młodych rolników - szkolenie)

 • data: 2023-05-10

Gazociąg Gustorzyn-Gardeja. Informator nr 3

Zamieszczamy trzeci numer Informatora Inwestycyjnego poświęconego budowie państwowego gazociągu Gustorzyn-Gardeja, który będzie przebiegał również przez teren naszej gminy. 

Wykonawcą 128-kilometrowego gazociągu jest spółka Skarbu Państwa - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Na naszym terenie zostanie zbudowane 16 km sieci. Gazociąg ma przebiegać przez następujące sołectwa: Grabowiec, Kopanino, Nowa, Wieś, Lubicz Dolny, Grębocin, Rogówko, Rogowo i Złotoria. Etap obejmujący gminę Lubicz zaplanowano w latach 2024-2026.

Odszkodowania, o których jest mowa w załączonym informatorze, zostaną wypłacone po zakończeniu inwestycji.

Więcej na jej temat pisaliśmy tutaj.

drukuj (Gazociąg Gustorzyn-Gardeja. Informator nr 3)

 • data: 2023-05-10

Lubicz Dolny. Ulica Narcyzowa będzie asfaltowa

Trwa przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odcinku od ul. Tulipanowej do ul Dworcowej. Wykonawca wybudował kanalizację deszczową i przystępuje do wykonania warstw konstrukcyjnych drogi.

W ramach zadania zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz oświetlenie drogowe. Planowany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2023 r.

Całkowity koszt robót wynosi 1 043 183,15 zł. Zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 101298C na odcinku od km 0+101 do km 0+267 - ulicy Narcyzowej na odcinku od ulicy Tulipanowej do ulicy Dworcowej w Lubiczu Dolnym" jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 521 591,00 zł.

drukuj (Lubicz Dolny. Ulica Narcyzowa będzie asfaltowa)

 • data: 2023-05-09
 • Logotypy
 • Ul. Narcyzowa w Lubiczu Dolnym jest właśnie modernizowana
 • Prace na ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym idą pełną parą

Wójt o projektach przebudowy skrzyżowań na DK 10 i DK 15

Gmina Lubicz otrzymała projekty przebudowy kluczowych skrzyżowań na drogach krajowych w Grębocinie oraz Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym. – Cieszę się z tego bardzo, jednak oba projekty musiałem zaopiniować negatywne – mówi wójt Marek Nicewicz. Dlaczego?

Droga krajowa nr 10 w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym

Korkująca się droga krajowa między Toruniem a Lubiczem Górnym to ogromny i codzienny problem dla kierowców nie tylko z gminy Lubicz, ale również gmin ościennych i miasta. Marek Nicewicz o poprawę sytuacji na krajowej „dziesiątce” zabiega od początku swojej kadencji. - Dlatego z radością przyjąłem informacje medialne, które pojawiły się na temat budowy dwóch rond turbinowych – mówi wójt. - To dzięki wsparciu tego projektu przez pana posła Jana Ardanowskiego ronda te mają szansę powstać w Lubiczu Dolnym oraz Lubiczu Górnym, w ciągu drogi krajowej nr 10.

Wójt podkreśla jednak, że projekt rozbudowy drogi krajowej w Lubiczach powinien służyć mieszkańcom tych miejscowości, a nie tylko tranzytowi. – Projektant działający na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podzielił inwestycję na dwa niezależne zakresy po 450 metrów każdy, co powoduje, że nie ma konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, która zakłada udział społeczeństwa, czyli konsultacje społeczne. Dlatego zaprosiłem media, by dzięki Państwu jak najszerzej dotrzeć z informacją do mieszkańców – wyjaśniał wójt Marek Nicewicz na dzisiejszej konferencji.

Wójt nie zgadza się z niektórymi zaproponowanymi rozwiązaniami dla pieszych i rowerzystów. Szczególnie niepokoi go brak możliwości przekraczania jezdni drogi krajowej w jej poziomie. - Zastosowanie kładek we wskazanych lokalizacjach, zarówno w Lubiczu Dolnym jak i Lubiczu Górnym, znacząco wydłuży drogę o kilkaset metrów. Spowoduje również utrudnienia w przemieszczaniu się rodziców z wózkami, dzieci na hulajnogach i rowerkach, osób starszych czy z dysfunkcjami ruchu – tłumaczy.

Proponuje więc listę kilkunastu poprawek, wśród których poza zaplanowaniem przejść dla pieszych i rowerzystów w poziomie skrzyżowania oraz koniecznością zaprojektowania dróg dla jednośladów, są inne, istotne dla mieszkańców.

W Lubiczu Dolnym to wprowadzenie wydzielonego prawoskrętu dla jadących od strony Biedronki do Torunia oraz analogicznego rozwiązania dla kierujących się z centrum miejscowości w stronę Warszawy.

W Lubiczu Górnym wójt również wnioskuje o wprowadzenie na skrzyżowaniu wydzielonego pasa prawoskrętu dla jadących w stronę Torunia, podobnie jak jest to zaprojektowane w przeciwnym kierunku. W tej miejscowości ogromnym problemem może być także zamknięcie zjazdu w ul. Lipnowską w kierunku wschodnim, co uniemożliwi odpowiednią obsługę w zaopatrzenie obiektów handlowych zlokalizowanych przy tej ulicy oraz na całym obszarze handlowym przy skrzyżowaniu ul. Lipnowskiej z ul. Bankową.

Droga krajowa nr 15 w Grębocinie

Wójt Gminy Lubicz, dziękując projektantom za wdrożenie niektórych wcześniej już zgłaszanych przez siebie uwag, nadal zauważa rozwiązania, które spowodują znaczące niedogodności dla mieszkańców Grębocina.

W piśmie do biura projektowanego wybranego przez GDDKiA wójt pisze: „Przebudowa skrzyżowania w centrum Grębocina wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 15 według zaproponowanego projektu pogłębi problemy społeczne (podział miejscowości na odseparowane części), niekorzystnie wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorców lokalnych (ekrany akustyczne, brak dojazdów), nie rozwiąże również problemów komunikacyjnych – korków powstających na odcinku pomiędzy projektowanym skrzyżowaniem a wjazdem do Torunia (duża ilość sygnalizacji świetlnej wstrzymującej potok pojazdów). Ponadto, w przedstawionym projekcie ograniczono ilości skrzyżowań i zjazdów, co spowoduje duże zmiany w organizacji ruchu, wymuszając w wielu miejscach wydłużenie dojazdu oraz zwiększenie ruchu pojazdów na drogach lokalnych.”

Marek Nicewicz wskazuje też na 12 krytycznych miejsc projektu, wnioskując o ich rozwiązanie, np. brak możliwości zawracania na skrzyżowaniu z ul. Toruńską dla jadących od strony Olsztyna oraz lewoskrętu w ul. Szkolną, również od strony Olsztyna, co znacząco utrudni dojazd do przedszkola i szkoły.

W obu opiniach wójt Lubicza prosi o wprowadzenie swoich propozycji do projektu, deklarując  współpracę przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań.

 • W załączeniu pisma do biura projektowego w sprawie projektu rozbudowy skrzyżowania DK 15 i DW 552 w Grębocinie oraz projektu budowy rond w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym

drukuj (Wójt o projektach przebudowy skrzyżowań na DK 10 i DK 15)

 • data: 2023-05-08
 • Wójt Marek Nicewicz przedstawił propozycje biura projektowego działającego na zlecenie GDDKiA
 • Konferencja prasowa w sprawie m.in. rond turbinowych
 • Wójt Marek Nicewicz odpowiada na pytania dziennikarzy radiowych

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia (SUMP dla MOFT) wkraczają w nową fazę. Po diagnozie stanu istniejącego i wstępnej strategii rozwoju zaczyna się planowanie przyszłości.

Głos mieszkańców i innych interesariuszy jest w tych pracach kluczowy. Cały proces przygotowania dokumentu SUMP dla MOFT zakłada realizację trzech tur konsultacji społecznych. Pierwsza z nich odbyła się na przełomie stycznia i lutego br. W ramach warsztatów dokonano między innymi oceny sytuacji transportowej MOFT, za pomocą analizy SWOT.

Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych w formie warsztatów, na których nastąpi kontynuacja rozmów o wizjach, celach i zadaniach. Zebrane w I turze konsultacji hasła i wartości zostanie zamienione w konkretne zapisy Wizji mobilności MOFT 2040.

Zostaną też omówione działania proponowane do wdrożenia w ramach SUMP na terenie MOFT, nadając każdemu z nich priorytet.

Spotkania odbędą się:

8 maja w Toruniu

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Zaułek Prosowy 1

9 maja w Kowalewie Pomorskim

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13 Sala sesyjna (wejście od strony pływalni)

10 maja w Chełmnie

Inkubator Organizacji Pozarządowych Grudziądzka 36, ul. Grudziądzka 36

11 maja w Górsku

Dom Kultury w Górsku, ul. Leśna 13

12 maja w Bądkowie

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie, ul. Włocławska 30

Wszystkie w godzinach 17.00-20.00. Każde ze spotkań będzie miało taki sam przebieg.

Na spotkania można zgłosić się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej SUMP - tutaj:

drukuj (Zapraszamy do udziału w II turze konsultacji społecznych SUMP dla MOFT)

 • data: 2023-05-04

Życzenia od wójta gminy z okazji Dnia Strażaka

drukuj (Życzenia od wójta gminy z okazji Dnia Strażaka)

 • data: 2023-05-04
 • Życzenia od wójta
  Z okazji Waszego święta, którego patronem jest Św.Florian,
  składam Państwu życzenia zdrowia, sił i determinacji w pełnieniu
  trudnej służby strażaka ochotnika. W imieniu nas wszystkich -
  - mieszkańców gminy Lubicz, pragnę wyrazić szacunek
  i ogromną wdzięczność za Waszą służbę, zarówno w ratowaniu życia,
  zdrowia, mienia, jak i wszelkich aktywności społecznych, których
  jesteście bardzo ważnym animatorem, wykonawcą i uczestnikiem.


  Z wdzięcznością dla Was wszystkich tworzących środowisko
  Ochotniczych Straży Pożarnych
  Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz

Majówka. Niezbędnik informacyjny

Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem gminy w czasie długiego majowego weekendu. O tym, które instytucje są zamknięte, jak w tym czasie zgłosić zgon oraz o zmianach w wywozie śmieci i kursowaniu MZK.

2 maja urząd jest zamknięty

2 maja (wtorek) będą nieczynne Urząd Gminy Lubicz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz filie biblioteki gminnej. Biblioteka w Lubiczu Dolnym pozostanie otwarta.

Jak zgłosić zgon

Rozkład jazdy w okresie majówki. I nie tylko

W wydłużony majowy weekend MZK będzie funkcjonował inaczej. Poza tym od 1 maja zostaną wprowadzone drobne korekty w rozkładzie jazdy linii nr 115.

Wywóz śmieci w okresie majówki

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu informuje, że ze względu na długi weekend zmianie ulegną terminy odbioru odpadów. Przypominamy też, że 29 kwietnia będzie odbiór segregacji.

Najważniejsze telefony

 

drukuj (Majówka. Niezbędnik informacyjny)

 • data: 2023-04-28

Rozkład jazdy w okresie majówki. I nie tylko

MZK informuje, że w wydłużony majowy weekend w Toruniu i okolicznych gminach, również naszej, komunikacja miejska będzie funkcjonowała inaczej. Poza tym od 1 maja zostaną wprowadzone drobne korekty w rozkładzie jazdy linii nr 115.

29-30 kwietnia 2023 r. (sobota – niedziela) - ruch tramwajowy i autobusowy bez zmian. 

1 maja 2023 r. (poniedziałek - Święto Pracy)
Ruch tramwajowy i autobusowy ograniczony:

 • autobusy linii nr 19, 29, 32, 44, 113, 121 i 122 kursować będą według świątecznych rozkładów jazdy,
 • tramwaje linii nr 1, 2 i 5 oraz autobusy linii nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 40, 111, 115 i 131 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele,
 • nie będą kursować tramwaje linii nr 4 i 7 oraz autobusy linii nr  24.

2 maja 2023 r. (wtorek – pomiędzy dwoma dniami wolnymi)

Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty. Dodatkowo kursują autobusy linii  nr 16, 17 i 24. 

3 maja 2023 r. (środa - Święto Konstytucji 3 Maja)

Ruch tramwajowy i autobusowy ograniczony:

 • autobusy linii nr 19, 29, 32, 44, 113, 121 i 122 kursować będą według świątecznych rozkładów jazdy,
 • tramwaje linii nr 1, 2 i 5 oraz autobusy linii nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 40, 111, 115 i 131 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele,
 • nie będą kursować tramwaje linii nr 4 i 7 oraz autobusy linii nr  24. 

4-5 maja 2023 (czwartek – piątek)

Ruch tramwajowy i autobusowy według rozkładów jazdy obowiązujących w dni nauki szkolnej.

UWAGA! Korekty w rozkładzie jazdy linii nr 115

Od 1 maja przewoźnik wprowadza drobne korekty w rozkładzie jazdy linii nr 115 (rozkłady w załączeniu). Część odjazdów z przystanków początkowych przesunięto o kilka minut wcześniej niż w obecnym rozkładzie jazdy. Dodatkowo autobusy zatrzymają się na nowym przystanku „Gminna” przy ul. Przelot w Toruniu. Przystanek ten będzie obsługiwał kursy zarówno do Pl. Św. Katarzyny, jak i do Lubicza.

drukuj (Rozkład jazdy w okresie majówki. I nie tylko)

 • data: 2023-04-27

Wywóz śmieci w okresie majówki

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu informuje, że ze względu na długi weekend majowy zmianie ulegną terminy odbioru odpadów. Przypominamy też, że 29 kwietnia będzie odbiór segregacji.

Poniedziałek (01.05) – dzień wolny

Wtorek (02.05) – odbieramy odpady tak, jak w każdy poniedziałek oraz Lubicz Dolny, Brzezinko i Jedwabno z trasy wtorkowej

Środa  (03.05) – dzień wolny

Czwartek (04.05) – cała trasa środowa oraz kończymy trasę wtorkową: Grębocin, Gronowo i Gronówko

Piątek  (05.05) –  czwartkowa i piątkowa trasa.

Tutaj znajdziecie informacje o sposobie składania reklamacji.

drukuj (Wywóz śmieci w okresie majówki)

 • data: 2023-04-25

Konkurs AmberOne Blisko Nas

Już po raz szósty zarządca Autostrady A1 zaprasza do udziału w konkursie, który ma na celu wspieranie inicjatyw w gminach położonych wzdłuż autostrady AmberOne.

Co należy zrobić, aby przyłączyć się do konkursu? Organizator przede wszystkim stawia na bezpieczeństwo i działania proekologiczne! Stwórzcie projekt, który poprawia bezpieczeństwo i dba o środowisko – i wyślijcie go do 5 maja.

Uczestnikami konkursu mogą być fundacje, stowarzyszenia, komitety społeczne, koła gospodyń wiejskich, ośrodki kultury, biblioteki, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła łowieckie oraz inne organizacje społeczne czy grupy nieformalne.

Realizacja projektów musi nastąpić w terminie od 1 czerwca do 31 października 2023 r.

Do wygrania jest 5 nagród po 7 tys. złotych każda.

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane z konkursem znajdziecie tutaj.

drukuj (Konkurs AmberOne Blisko Nas)

 • data: 2023-04-24

Europejski Tydzień Szczepień

W dniach 24 do 30 kwietnia obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu organizuje stoisko edukacyjno-informacyjne, gdzie będziemy mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące szczepień ochronnych.

Toruński "sanepid" mieści się przy ul. Szosa Chełmińska 1. Stoisko będzie czynne w godz. 8.00-14.00.

Szersza informacja na temat szczepień dostępna jest również na specjalnej stronie internetowej poświęconej tej tematyce - tutaj.

drukuj (Europejski Tydzień Szczepień)

 • data: 2023-04-22

Kwietniowa sesja Rady Gminy Lubicz

LVII sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. W załączeniu proponowany porządek obrad.

>>> Proponowany porządek obrad - tutaj.

>>> Transmisja z obrad - tutaj

drukuj (Kwietniowa sesja Rady Gminy Lubicz)

 • data: 2023-04-22

Gminny Serwis Placów Zabaw

Szykuje się ładny i ciepły weekend, więc zapewne wielu rodziców młodszych dzieci odwiedzi place zabaw. Przypominamy, że na terenie gminy Lubicz od kilku lat mamy Gminny Serwisu Placu Zabaw, którego zadaniem jest interweniowanie w sytuacjach uszkodzeń.

Pracownik gminy objechał wszystkie place zabaw, a mamy ich kilkadziesiąt, robiąc przegląd urządzeń. Zinwentaryzowaliśmy wszystkie pozimowe usterki i sukcesywnie będziemy je naprawiać. Na place zabaw zostanie też dowieziony świeży piasek z certyfikatem.

Jeżeli jednak, będąc kiedykolwiek na placu zabaw, zauważycie coś, co Was zaniepokoi, zadzwońcie (lub napiszcie SMS) pod nr 500 280 543.

drukuj (Gminny Serwis Placów Zabaw)

 • data: 2023-04-21

Majówka. Jak zgłosić zgon, gdy urząd nie pracuje

Uwaga! W związku z tym, że w czasie „majówki” Urząd Gminy Lubicz będzie zamknięty, mamy informację dla osób, które będą musiały zgłosić zgon bliskiej osoby.

W przypadku zgonu, który nastąpi w dniach od 28 kwietnia po południu do 1 maja włącznie, prosimy osobę zgłaszającą o telefoniczny kontakt z kierownikiem USC we wtorek 2 maja w godz. 8.00-10.00 pod nr 501 930 024.

Rejestracja zgonu nastąpi w terminie ustalonym w rozmowie telefonicznej.

drukuj (Majówka. Jak zgłosić zgon, gdy urząd nie pracuje)

 • data: 2023-04-19

Jak możesz skorzystać z pieniędzy unijnych?

26 kwietnia w godz. 9.00-11.30 do naszej gminy zawita mobilny punkt informacyjny o funduszach europejskich. Podczas dyżuru pracownik punktu będzie udzielał bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców, dotyczących możliwości wsparcia z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jej rozwój lub szkolenia.

Z pracownikiem punktu będzie można się spotkać w sali nr 4 na parterze Urzędu Gminy Lubicz. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności:

 • przedsiębiorców
 • osoby fizyczne
 • organizacje pozarządowe
 • osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą

drukuj (Jak możesz skorzystać z pieniędzy unijnych?)

 • data: 2023-04-19
 • Logotypy

Krwiodawcy, zbliża się kolejna akcja

22 kwietnia do Lubicza Dolnego przyjedzie krwiobus. Specjalny autobus, w którym można oddać krew będzie na chętnych czekał na parkingu przed USC w godzinach 10.00-14.00.

Klub Honorowych Dawców Krwi Gminy Lubicz w tym roku rozpoczął już ósmy rok swojej działalności. To dzięki niemu kilka razy w roku przyjeżdża do gminy krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Dawcy krwi z naszej gminy co roku oddają około 70 litrów tego cennego płynu, ratując życie potrzebującym. Wśród kilkudziesięciu członków znajdują się także krwiodawcy posiadający odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W akcjach biorą udział także osoby niezrzeszone w klubie.

Kto może oddać krew? Jak przygotować się do tego? Czytajcie tutaj.

drukuj (Krwiodawcy, zbliża się kolejna akcja)

 • data: 2023-04-17

Urząd gminy i GOPS zamknięte 2 maja [Aktualizacja 3]

2 maja (wtorek) Urząd Gminy Lubicz oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu Dolnym, a także Zakład Usług Komunalnych będą nieczynne. 

W zamian pracowaliśmy 22 kwietnia (sobota). Z kolei 2 maja będzie zamknięty także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz filie biblioteki gminnej. Biblioteka w Lubiczu Dolnym pozostanie otwarta.

 

drukuj (Urząd gminy i GOPS zamknięte 2 maja [Aktualizacja 3])

 • data: 2023-04-13

Co jest atutem gminy? Jakie są jej wady?

Lokalna Grupa Działania "Podgrodzie Toruńskie" zaprasza mieszkańców Gminy Lubicz do wypełnienia "Ankiety konsultacyjnej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Podgrodzie Toruńskie na lata 2023-2027". 

Link do kwestionariusza - tutaj. Ankietę można wypełniać do 15 maja.

drukuj (Co jest atutem gminy? Jakie są jej wady?)

 • data: 2023-04-07

Unijne fundusze na projekty mieszkańców

Zarząd województwa ogłosił konkurs! Do 7 czerwca zaprasza do składania pomysłów na rozwój lokalny, realizowany przez organizacje pozarządowe, niesformalizowane grupy mieszkańców, samorządy, lokalne instytucje i przedsiębiorców.

Konkurs polega na złożeniu tych pomysłów w formie strategii rozwoju lokalnego, których istotą jest opracowanie, wspólnie z mieszkańcami naszych sołectw, wsi i miast, pomysłów na rozwój gospodarczy i społeczny na najbliższe 6 lat.

To te strategie będą później podstawą do opracowania rocznych planów działania, a następnie ogłaszania konkursów o granty i dotacje na najprzeróżniejsze projekty, takie jak przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, młodzieży i innych środowisk wymagających integracji społecznej. Także inicjatyw dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej czy wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Na wsparcie mogą więc liczyć organizacje i aktywne społecznie grupy nieformalne, pragnące zrobić coś pozytywnego dla swoich środowisk.

W marszałkowskim konkursie mogą jednak wziąć udział tylko już istniejące lokalne grupy działania (LGD) lub grupy aktywnych mieszkańców, którzy chcą założyć takie stowarzyszenia od nowa. Jak je powołać do życia, wyjaśnienia są poniżej. Ważne jest jednak to, że LGD-y, zgodnie z zasadami, są otwarte dla wszystkich pragnących je współtworzyć, i to nie tylko na organizacje, ale także osoby fizyczne z danego terenu. Podstawą zaś tworzenia strategii są spotkania konsultacyjne w każdym sołectwie, na poziomie gminy i całego obszaru, dla którego ma powstać strategia.

- Zachęcam więc wszystkich do włączenia się w proces tworzenia strategii i samych lokalnych grup działania. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego ma sens tylko wówczas, gdy realizujemy je oddolnie i z udziałem wszystkich zainteresowanych - mówi Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jak utworzyć LGD

 • zaproś do udziału aktywnych sąsiadów, organizacje społeczne, lokalnych samorządowców, lokalnych przedsiębiorców
 • zarejestruj LGD jako stowarzyszenie
 • napisz lokalną strategię rozwoju
 • przeprowadź jej konsultacje społeczne
 • przystąp do konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa
 • masz pytania? zadzwoń 56 62 12 538, napisz marszalekdlawas@kujawsko-pomorskie.pl

Jak wstąpić/przystąpić do LGD

 • formuła LGD jest otwarta
 • członkami mogą być osoby i instytucje/organizacje
 • zgłoś się do tej, która działa tam, gdzie mieszkasz
 • lista LGD na mojregion.eu
 • masz pytania? zadzwoń 56 62 12 538, napisz marszalekdlawas@kujawsko-pomorskie.pl

Jak zgłosić pomysł/projekt

 • weź udział w konsultacjach strategii
 • zgłoś pomysł e-mailem lub osobiście w biurze LGD
 • zaproś LGD na spotkanie w Twoim sołectwie
 • poproś o informację zwrotną
 • masz pytania? wątpliwości? zadzwoń 56 62 12 538, napisz marszalekdlawas@kujawsko-pomorskie.pl

Kto może skorzystać z marszałkowskiego wsparcia za pośrednictwem LGD

 • jednostki ochotniczej straży pożarnej
 • koła gospodyń wiejskich
 • sołectwa
 • organizacje rolnicze
 • rady rodziców
 • rady osiedli
 • wszystkie inne NGO-sy
 • małe firmy
 • osoby planujące biznes poza rolnictwem
 • podmioty prowadzące szkoły
 • parafie i związki wyznaniowe
 • gminy i powiaty

Źrodło: Urząd Marszałkowski w Toruniu

drukuj (Unijne fundusze na projekty mieszkańców)

 • data: 2023-04-06

Przemoc w szkole, internecie i na podwórku

Nękanie, wyszydzanie, pobicia, a nawet samobójstwa i morderstwa. Tego coraz częściej doświadczają dzieci i młodzież. Jak reagować na przemoc rówieśniczą? Gdzie szukać pomocy? W gminie Lubicz właśnie rusza kampania informacyjna, która jest jednym z działań projektu „Latawce nad Drwęcą".

- Coraz częściej w przestrzeni medialnej pojawiają się informacje dotyczące przemocy rówieśniczej czy spowodowanych nią samobójstw młodych ludzi - mówi Dawid Lewandowski, kierownik działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu. -  Jeżeli takie sytuacje zdarzają się gdzieś w kraju, to przynajmniej w części istnieją także w naszym środowisku. To wniosek z wieloletnich obserwacji problemów społecznych, co potwierdzają także asystenci rodzinni oraz pracownicy socjalni, którzy regularnie zgłaszają, że kwestia przemocy rówieśniczej pojawia się w rodzinach ich podopiecznych.

To ważna sprawa, ponieważ przemoc może wywołać problemy z psychiką, a w konsekwencji zaburzenia lękowe, fobie społeczne czy depresję. - Czasami rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, co przeżywa ich nastoletnie dziecko, do momentu aż okazuje się, że wpadło w głęboką depresję - mówi Dawid Lewandowski.

Stąd pilotażowy program „Latawce nad Drwęcą", który skupia się na trzech obszarach profilaktycznym, edukacyjnym i korekcyjnym, czyli wprowadzającym zmiany w zachowaniu.

22 lutego w Urzędzie Gminy Lubicz odbyło się spotkanie inicjujące skoordynowaną współpracę związaną z przeciwdziałaniem przemocy rówieśniczej. GOPS zaprosił na nie przedstawicieli szkół, policji oraz władz samorządowych i urzędników, czyli środowisk, które są zainteresowane tematem i działają na rzecz dzieci i młodzieży. W efekcie wójt Marek Nicewicz powołał Komitet monitorujący do spraw profilaktyki społecznej na terenie gminy Lubicz, który ma zauważać potrzeby, diagnozować problemy i odpowiednio reagować. To ten zespół określi zadania i działania roczne związane z kwestią przemocy rówieśniczej i innych niepokojących zjawisk.

W tym roku, rozpoczynając projekt, zespół chce przede wszystkim nagłośnić problem, wskazując na nieprawidłowe zachowania oraz uświadomić gdzie, zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodzice mogą szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej. Wczoraj ruszyła kampania informacyjna na FB i Instagramie.

GOPS ogłosił także konkurs plastyczny „Dzieciaki talenciaki 2023" skierowany do uczniów szkół. Należy wykonać prace plastyczną lub komiks dotyczący postrzegania przemocy rówieśniczej albo zaprojektować hasło wspierające kampanię. Więcej na temat przeczytacie tutaj. Rozstrzygnięcie 12 czerwca w Lubiczu Dolnym.

3 kwietnia w świetlicy w Krobi odbyło się szkolenie na temat przemocy rówieśniczej dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą.

Natomiast od września planowana jest organizacja tzw. niebieskich tygodni, w których odbędą się treningi kontroli emocji i umiejętności społecznych oraz konsultacje psychologiczne.  

Projekt „Latawce nad Drwęcą" jest finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Gdzie szukać darmowej pomocy?

Psycholog GOPS Patrycja Łączkowska
tel. kom. 451 645 914

Psycholog GOPS Karolina Urbańska
tel. kom. 519 577 798

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Wsparcia Rodziny GOPS Dawid Lewandowski
tel. kom. 501 957 906

drukuj (Przemoc w szkole, internecie i na podwórku)

 • data: 2023-04-05
 • Szkolenie w Krobi dla kadry pracującej z młodzieżą było prowadzone przez psychologów
 • Częścią szkolenia były warsztaty
 • Uczestnicy pracowali w grupach

Wielkanoc. Co z wywozem odpadów?

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu informuje, że ze względu na Święta Wielkanocne w okresie 10-12 kwietnia zmianie ulegną terminy odbioru odpadów zmieszanych.

Poniedziałek (10.04) – dzień wolny. 

Wtorek (11.04) – odbieramy odpady tak, jak w każdy poniedziałek oraz Lubicz Dolny z trasy wtorkowej.

Środa  (12.04) – odbieramy odpady tak, jak w każdą środę oraz Grębocin z trasy wtorkowej.

Informacje o sposobie składania reklamacji znajdziecie w zakładce Wywóz odpadów.

drukuj (Wielkanoc. Co z wywozem odpadów?)

 • data: 2023-04-05

Pieniądze dla małych i średnich klubów sportowych

Niewielkie kluby oraz stowarzyszenia prowadzące działalność szkoleniową dzieci i młodzieży do 18. roku życia mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Klub”.

Koordynator Wojewódzki Programu "KLUB" zaprasza do skorzystania z oferty Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącej tego programu.

Dofinansowanie można dostać w dwóch wariantach: 10 lub 15 tys. zł na zakup sprzętu, organizację obozów lub wynagrodzenie szkoleniowców.

Informację, którą otrzymaliśmy (w formie skanu) publikujemy w załączeniu.

drukuj (Pieniądze dla małych i średnich klubów sportowych)

 • data: 2023-04-04
 • Informacja (materiał zewnętrzny)

Konkurs. Przyroda uwieczniona na zdjęciach

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16. rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego".

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu naszego regionu.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach wojewody m.in. w albumie.

Na zgłoszenia organizator czeka do 3 maja. Można je przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl za pomocą wybranego, ogólnodostępnego serwisu do przesyłania dużych plików  (np. WeTransfer.com, fromsmash.com, itp.).

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - tutaj. 

drukuj (Konkurs. Przyroda uwieczniona na zdjęciach)

 • data: 2023-04-04

Jak pracujemy w tygodniu przedświątecznym?

W piątek 7 kwietnia Urząd Gminy Lubicz oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają do godz. 12.00, a Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym do godz. 14.00. W sobotę 8 kwietnia PSZOK będzie nieczynny.

6 kwietnia oraz 7 kwietnia biblioteka publiczna w Lubiczu Dolnym zostanie zamknięta nieco wcześniej, w czwartek o godz. 18.00, a w piątek o 14.00. W sobotę 8 kwietnia - nieczynna. W Złotorii w czwartek i piątek filia biblioteki nie pracuje. W piątek będą też nieczynne filie w Gronowie i Lubiczu Górnym (Grębocin bez zmian).

W Wielki Piątek 7 kwietnia zarówno Urząd Gminy Lubicz, jaki GOPS w Lubiczu Dolnym pracują do 12.00.

W sobotę 8 kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie zamknięty.

drukuj (Jak pracujemy w tygodniu przedświątecznym?)

 • data: 2023-04-03

Wypalanie traw. Nielegalne i niebezpieczne

Wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne.

Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Z kolei ustawa o lasach, nie tylko w lasach, ale także na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania „działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia czy wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Temat ten podejmuje także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zakazuje też wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach.

Za nieprzestrzeganie przepisów grożą konsekwencje karne.

Więcej w załączonym piśmie Komendanta Miejskiego Państowej Straży Pożarnej w Toruniu oraz na FB Stop Pożarom Traw.

drukuj (Wypalanie traw. Nielegalne i niebezpieczne)

 • data: 2023-04-03

Bioodpady będą odbierane częściej

1 kwietnia (sobota) rusza cotygodniowy wywóz bioodpadów w sołectwach o zabudowie zwartej. Za tydzień bioodpady zostaną odebrane również z pozostałych sołectw. Pojemniki wystawiamy przed godziną 6.00.
 
Sprawdźcie harmonogram, ponieważ przez kilka najbliższych miesięcy bioodpady będą wywożone częściej - co tydzień lub raz na dwa tygodnie, w zależności od miejscowości.
 
Zachęcamy też do ściągnięcia specjalnej aplikacji na telefon, która przypomina o terminach odbioru śmieci - więcej informacji m.in. na ten temat oraz w sprawie sposobu składania reklamacji znajdziecie tutaj.

drukuj (Bioodpady będą odbierane częściej)

 • data: 2023-03-31

Ruszy budowa przedszkola w Lubiczu Górnym [Film]

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się przebudowa Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym. Powstanie w nim sześć oddziałów przedszkolnych oraz dwa oddziały żłobka.

Wczoraj Rada Gminy Lubicz, na wniosek wójta Marka Nicewicza, zdecydowała o wprowadzeniu do budżetu środków, które za kilka miesięcy pozwolą na rozpoczęcie budowy. – Chciałbym, aby jeszcze w tym roku powstały fundamenty – mówił wójt Marek Nicewicz na sesji.

Przetarg na przebudowę placówki został ogłoszony 29 marca, czyli dzień przed sesją. Jego rozstrzygnięcie ma nastąpić 5 maja. Dodatkowo gmina wystąpiła o wznowienie promesy na inwestycję z programu rządowego „Polski Ład”. To 4,9 mln zł. Przebudowa będzie kosztowała przynajmniej kilka milionów więcej. Gmina postara się pozyskać na nią pieniądze z innych programów zewnętrznych.

Przypomnijmy, że to wójt Marek Nicewicz był inicjatorem przebudowy przedszkola publicznego, zgłaszając inwestycję do „Polskiego Ładu”. Program gwarantował 85 proc. wartości zadania, gmina miała dołożyć resztę. Jednak okazało się, że na skutek inflacji oraz podwyżki cen i usług koszt przebudowy wzrósł niemal dwukrotnie. Dlatego wójt zaproponował wykorzystanie pieniędzy z promesy na budowę dróg, podkreślając, że do tematu przedszkola wróci w przyszłym roku. 

To spowodowało niezadowolenie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Do Rady Gminy Lubicz w tej sprawie wpłynęła petycja. Niemniej, co do zasady, wójt Marek Nicewicz nie zgadza się z jej treścią, co potwierdza także kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. – Uważam, że celową manipulacją było takie przedstawienie tematu, które miało wywołać wrażenie, że przedszkole w Lubiczu Górnym jest w fatalnym stanie technicznym – wyjaśnia Marek Nicewicz. – To nie jest prawda. Przeprowadzona 24 marca 2023 r. dodatkowa kontrola wykazała zużycie budynku charakterystyczne dla 30-letniego obiektu. Cytuję wymienione nieprawidłowości: „w salach, na korytarzach, w szatni, na zapleczu kuchennym stwierdzono miejscowe odspojenie tapet”. To pierwszy zarzut. Upublicznimy wszystkie uwagi, aby państwo sami mogli ocenić jakiego typu są to nieprawidłowości i  wyrobić sobie własne zdanie. Dlaczego zatem ktoś wywołuje aferę, strasząc rodziców, że ich dzieci są w niebezpieczeństwie? Odpowiedź jest oczywista, ponieważ rozpoczyna kampanię wyborczą i wykorzystuje sytuację, wywołując w rodzicach lęk. Wiadomo przecież, że dla rodziców bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem. To bezpieczeństwo nigdy nie było jednak zagrożone, ponieważ nie pozwoliłaby na to ani pani dyrektor placówki, ani ja jako wójt i jednocześnie inżynier budownictwa.

W załączeniu fragment protokołu z dnia 24 marca 2023 r. dotyczący "Kontroli przestrzegania przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2351) przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym", czyli Przedszkolu Publicznym "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

>>> Informacja wójta Marka Nicewicza [Film]

drukuj (Ruszy budowa przedszkola w Lubiczu Górnym [Film])

 • data: 2023-03-31

Uwaga! W piątek USC i biuro dowodów otwarte krócej

W związku z aktualizacją oprogramowania przez Ministerstwo Cyfryzacji, 31 marca (piątek) Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Lubicz będą czynne tylko do godz. 12.00.

W piątek po godzinie 12.00 nie będzie możliwości odbioru dowodu osobistego, złożenia wniosku o dowód, zameldowania i załatwienia innych spraw z zakresu spraw obywatelskich.

drukuj (Uwaga! W piątek USC i biuro dowodów otwarte krócej)

 • data: 2023-03-30

Nowe atrakcje na gminnym kąpielisku w Józefowie

W tym roku ponownie zaprosimy mieszkańców do korzystania z gminnego kąpieliska w Józefowie. Wypoczywającym zaproponujemy kolejne atrakcje m.in. plac zabaw „Statek piracki" oraz nowy sprzęt pływający.

24 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wójt Marek Nicewicz podpisał z marszałkiem Piotrem Całbeckim umowę o dofinansowanie projektu „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem w Józefowie". Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. Dzięki temu Gmina Lubicz może wzbogacić ofertę dla mieszkańców spędzających wolny czas na gminnej plaży.

Z tego względu, że konkurs został ogłoszony oraz rozstrzygnięty w późniejszym terminie niż wcześniej zapowiadano, nie udało się wybudować placu przed minionym sezonem. Już teraz dzieci mogą bawić się nad jeziorem na linarium i „Statku pirackim". Dla młodzieży przewidziane są natomiast zakupione przez gminę deski SUP i rowery wodne oraz pomost pływający, ułatwiający korzystanie ze sprzętu wodnego - te atrakcje zostaną udostępnione w wakacje. Dodatkowo na plaży zainstalujemy nowy zestaw do siatkówki, czyli słupki, siatkę oraz linie wyznaczające boisko.

Udogodnieniem dla wszystkich wypoczywających na kąpielisku będzie również kontener sanitarny z toaletami damską, męską i dla niepełnosprawnych, który zastąpi dotąd wynajmowane na sezon toalety przenośne typu toi-toi.

Kąpielisko gminne będzie otwarte od 24 czerwca do 31 sierpnia. O bezpieczeństwo kąpiących się zadbają ratownicy. Pieczę nad plażą wójt Marek Nicewicz powierzył Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka".

- Prowadzenie baru nad jeziorem w Józefowie to jedno z naszych największych wyzwań - mówi Wiesław Modrzejewski, prezes spółdzielni. - Na miejscu oferujemy zapiekanki, frytki, napoje, itp. Poza tą usługą wykonujemy ciężką pracę przy sprzątaniu plaży, okolicznego lasu, obsługę parkingu, konserwację, dbanie o czystość toalet oraz naprawę urządzeń czy też wynajmowanie sprzętu pływającego. Obiecujemy, że nie zabraknie konkursów i imprez z muzyką w tle.

Umowę na dofinansowanie projektu zawarto za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie Toruńskie".

drukuj (Nowe atrakcje na gminnym kąpielisku w Józefowie)

 • data: 2023-03-30
 • Logotypy
 • Ceremonia podpisania umów o dofinansowanie projektów. Na zdjęciu marszałek Piotr Całbecki i wójt Marek Nicewicz. Fot...
 • Plac zabaw "Statek piracki" w Józefowie

Niebawem kwalifikacja wojskowa

17 kwietnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa. Powiatowa komisja lekarska dla naszej gminy będzie się mieścić w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Władysława Łokietka 3 w Toruniu.

Jak czytamy w Obwieszczeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej, obowiązkowi stawienia się do niej podlegają:

1) mężczyźni urodzeni w 2004 r.;

2) mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby, które w latach 2021-2022:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby, które ukończyły 18 lat życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

Kwalifikację wojskową dla osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie naszego powiatu przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Władysława Łokietka 3 w Toruniu.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawiają: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Pełna treść obwieszenia dostępna jest tutaj.

drukuj (Niebawem kwalifikacja wojskowa)

 • data: 2023-03-31

Ulica Szkolna. Projektant rozpoczyna pracę

Przyszedł czas na budowę długo wyczekiwanej ul. Szkolnej w Grębocinie. Dziś wójt Marek Nicewicz podpisał umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tej inwestycji.

Przetarg na dokumentację kosztującą 102 tys. zł wygrała firma Radosława Zająca Planis z Poznania.

Przebudowa obejmie ok. 800 metrów od drogi krajowej nr 15 do ul. Zimowej. Będzie to droga asfaltowa z progami zwalniającymi, o maksymalnej szerokości – tam, gdzie będzie to możliwe, ok. 5,5 m. Po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę ulicy. Rozpoczęcie robót wójt Marek Nicewicz planuje jeszcze w tym roku.

drukuj (Ulica Szkolna. Projektant rozpoczyna pracę)

 • data: 2023-03-28
 • Tuż po podpisaniu umowy. Wójt Marek Nicewicz i projektant Radosław Zając

Marcowa sesja Rady Gminy Lubicz

LVI sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 30 marca (czwartek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad - tutaj.

Transmisja sesji - tutaj.

drukuj (Marcowa sesja Rady Gminy Lubicz)

 • data: 2023-03-27

Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie

Od 27 marca do 14 kwietnia na terenie gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo zostanie przeprowadzona akcja mająca na celu zaszczepienie lisów przeciw wściekliźnie. Szczepionki będą umieszczone w przynętach wyłożonych na terenach niezabudowanych. 

W związku z tym Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii prosi o przestrzeganie zasad, które szerzej zostały opisane na plakacie. Przede wszystkim jednak należy zachować ostrożność, nie dotykać przynęt ze szczepionką oraz nie wypuszczać wolno psów i kotów. W załączeniu pełna korespondencja na ten temat.

drukuj (Akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie)

 • data: 2023-03-23
 • Plakat (materiał zewnętrzny)

Sanitarny odstrzał dzików

Prosimy o zapoznanie się rozporządzeniem wojewody w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Apelujemy również o zachowanie ostrożności w terenach leśnych.

Rozporządzenie w załączeniu.

drukuj (Sanitarny odstrzał dzików)

 • data: 2023-03-21

Młodzież zapobiega pożarom

W sobotę 18 marca w świetlicy wiejskiej w Krobi odbył się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Z naszej gminy najwyżej uplasowały się Weronika Szulc, zdobywając drugie miejsce w kategorii najmłodszej i Nadia Kawecka z trzecią lokatą w grupie najstarszej.

Konkurs rozgrywano w trzech kategoriach wiekowych. Do etapu powiatowego przystąpili zwycięzcy finałów gminnych.

Wójt Gminy Lubicz Marek Nicewicz życzył młodzieży połamania piór, a w jego imieniu nagrody wręczył prezes zarządu gminnego Krzysztof Rybicki.

Okazało się, że największą wiedzą w turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” wykazali się Jakub Pawlikowski, Stanisław Pawlikowski i Maciej Politowski, wszyscy z Gminy Zławieś Wielka. To oni będą reprezentować powiat w etapie wojewódzkim.

Z naszej gminy najwyżej uplasowały się Weronika Szulc, zdobywając drugie miejsce w kategorii najmłodszej i Nadia Kawecka z trzecią lokatą w grupie najstarszej.

Gmina Lubicz była współorganizatorem wydarzenia.

drukuj (Młodzież zapobiega pożarom)

 • data: 2023-03-20
 • Oficjalne otwarcie turnieju z udziałem gości
 • Przygotowania do turnieju
 • Uczestnicy otrzymali nagrody, które m.in. ufundowała gmina

Superszybki internet. Zainteresowani?

Cyfryzacja Gminy Lubicz trwa. Sieć światłowodowa Nexery jest już doprowadzona do blisko 1300 gospodarstw domowych. Mieszkańcy zainteresowani zakupem dostępu się do internetu światłowodowego mogą sprawdzić czy znajdują się w zasięgu sieci.
 
Można to sprawdzić na interaktywnej mapie Nexery https://bit.ly/mapazasiegow
lub na liście, bezpośrednio w poniższym linku https://bit.ly/ListazasiegowgminaLubicz
Skorzystajcie z opcji wyszukaj, by prościej odnaleźć swój adres.
 
Przypomnijmy, Nexera rozprowadza jedynie sieć światłowodu, ale jeśli chcecie mieć do niej dostęp, to należy skontaktować się z jednym z operatorów, do których kontakty podajemy poniżej:
 
Orange- 515 231 900
RFC- 525 511 333
T-mobile- 515155167
ETH- 56 640 00 74
Install project- 504 147 428
Maxlan- 513 198 602
UPC / Play- 538 435 270
Net system- 501 443 396
Plus- 601 102 601
Akomp- 52 382 20 04
Netia- 801 801 100
 
W razie jakichkolwiek pytań firma Nexera prosi o wysyłanie ich na maila: zapytaj@nexera.pl.

drukuj (Superszybki internet. Zainteresowani?)

 • data: 2023-03-17

Marcowe wydanie "Gońca gminnego"

Mamy dla Państwa najnowszy numer naszego biuletynu "Goniec gminny". Już teraz można go przeczytać na stronie, a w najbliższych dniach przyjedzie do nas z drukarni i będzie dystrybuuowany w sołectwach.  

Zachęcamy do lektury - tutaj

drukuj (Marcowe wydanie "Gońca gminnego")

 • data: 2023-03-16

Dbamy o powietrze. Jest dofinansowanie!

Wczoraj w świetlicy wiejskiej w Gronowie odbyło się spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z programów „Czyste Powietrze" oraz „Ciepłe Mieszkanie". Pieniądze można otrzymać m.in. na wymianę „tzw. kopciuchów", ale i nie tylko.

Spotkanie poprowadził Karol Adamek, doradca energetyczny z realizującego programy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Ciepłe Mieszkanie

Celem najnowszego programu „Ciepłe Mieszkanie" jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania. Dodatkowo, wraz z wymianą źródła ciepła, program dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego czy zbiornika na gaz.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj, można je także uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Lubicz pod nr tel. 56 621 21 29.

Czyste Powietrze

Od 1 czerwca 2021 r., w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, mieszkańcy gminy Lubicz mogą również skorzystać ze wsparcia pracowników urzędu gminy w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze".

Dofinansowanie otrzymają osoby fizyczne będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Więcej na ten temat piszemy w specjalnej zakładce.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek, w godz. 11.00-13.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl.

Z pozyskanych danych (stan na koniec 2022 r.) wynika, że w trakcie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze z gminy Lubicz wpłynęło 857 wniosków, zawarto 800 umów, zrealizowano 444 przedsięwzięcia, a sumaryczna kwota wypłaconych dotacji wyniosła ponad 8,1 mln zł.

drukuj (Dbamy o powietrze. Jest dofinansowanie!)

 • data: 2023-03-15
 • Logotyp

Będzie służył do holowania przyczepy z łodzią ratowniczą

W ostatnim czasie kilka razy informowaliśmy o nowym sprzęcie, który pomoże w pracy strażakom ochotnikom z naszej gminy. Tym razem lekki wóz ratowniczo-rozpoznawczy trafił do OSP Gronowo.

11 marca w Gronowie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022 r.  Tego dnia strażakom uroczyście, i przy udziale wielu znamienitych gości m.in. posłów oraz komendantów PSP wojewódzkiego i miejskiego, oficjalne przekazano na stan jednostki wóz ratowniczo-rozpoznawczy. Wcześniej samochód był wykorzystywany w Chełmży.

- Przyjmijcie podziękowanie za waszą służbę i zaangażowanie, za to, że jesteście na każde wezwanie – mówił wójt Marek Nicewicz. – Dodatkowy samochód przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i całej społeczności lokalnej.

Gmina Lubicz również inwestuje w sprzęt, który pomaga strażakom w pełnieniu ich służby. O najnowszych nabytkach jednostek przeczytacie w marcowym numerze „Gońca”, który jest w tej chwili w drukarni.

Wójt podkreśla, że będzie konsekwentnie realizował uchwałę zarządu gminnego dotyczącą doposażenia i warunków pracy strażaków na terenie gminy. W tym roku nowy samochód bojowy, typu średniego GBA, otrzyma OSP Młyniec Pierwszy. Gmina dofinansuje go w wysokości ok. 350 tys. zł. W następnej kolejności planowane jest przekazanie wozów strażackich dla OSP Gronowo i Grębocin.

- Dziękujemy panu wójtowi za dobrą współpracę i za przychylność, którą widzimy i doceniamy – mówi prezes zarządu gminnego OSP Krzysztof Rybicki.

Zaproszeni do Gronowa goście podczas przemówień podkreślali słuszność doposażenia w sprzęt jednostek straży pożarnej, jednocześnie wyrażając uznanie dla codziennej pracy i postawy strażaków.

drukuj (Będzie służył do holowania przyczepy z łodzią ratowniczą)

 • data: 2023-03-14
 • Nowy wóz gronowskich strażaków
 • Prezes OSP Gronowo Paweł Kuczkowski
 • Wójt Marek Nicewicz dziękuje strażakom

Życzenia od władz gminy dla sołtysów

drukuj (Życzenia od władz gminy dla sołtysów)

 • data: 2023-03-11
 • Życzenia od władz gminy
  Z okazji Dnia Sołtysa
  wszystkim naszym Paniom i Panom Sołtysom przesyłamy wyrazy szacunku i uznania.
  Dziękujemy Państwu za zaangażowanie na rzecz społeczności.
  Niech Wasza służba będzie źródłem satysfakcji.
  Życzymy docenienia oraz wiele serdeczności i powodów do uśmiechu.
  Marek Nicewicz
  Wójt Gminy Lubicz

  Zbigniew Barcikowski
  Przewodniczący Rady Gminy

Chcesz wymienić piec? Przyjdź na spotkanie

14 marca o godz. 16.00 zapraszamy mieszkańców naszej gminy do świetlicy wiejskiej w Gronowie na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi Priorytetowemu „Czyste Powietrze” oraz „Ciepłe Mieszkanie”.

Na spotkaniu poinformujemy o zmianach w Programie „Czyste Powietrze” obowiązujących od 3 stycznia 2023 r., a także przedstawimy ogólne zasady PP „Ciepłe Mieszkanie”. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Adres świetlicy: Gronowo 5.

drukuj (Chcesz wymienić piec? Przyjdź na spotkanie)

 • data: 2023-03-07
 • Plakat informacyjny
  Zawiera informacje podane w tekście

Na murawie jasno. Można grać!

Boisko "Flisaka" Złotoria zyskało sportowe oświetlenie. Teraz na murawę oświetloną sześcioma kompletami lamp będzie można wychodzić również o zmroku, co ma szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimowym.

Inauguracja tej infrastruktury miała miejsce 1 marca wieczorem. Włączenia świateł dokonali współfinansujący inwestycję kosztującą łącznie z monitoringiem 175 tys. złotych: Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Marek Nicewicz, wójt Gminy Lubicz oraz przedstawiciele sponsorów: Rafał Grenda-Wołkow, projektant i Robert Mućko, wykonawca.

Klub Sportowy „Flisak” Złotoria istnieje od 1968 roku i zrzesza obecnie 150 zawodników w ośmiu drużynach. To ekipy w kategoriach skrzat, żak, orlik, trampkarz, junior, senior, nad którymi czuwa dziewięciu trenerów-instruktorów. Obecnie tworzy się także drużyna żeńska w rocznikach 2010-2012. Cała ta sportowa rzesza młodzieży i dzieci trenuje głównie na boisku w Złotorii, któremu brakowało kluczowego elementu, jakim jest oświetlenie murawy. Lampy oświetlające boisko pozwalają na zwiększenie liczby godzin jego wykorzystania i częstotliwości treningów. Przy ośmiu drużynach to była naprawdę paląca potrzeba, bo w okresie jesienno-zimowym czas wykorzystnia boiska malał drastycznie, gdyż zmrok zapadający o godzinie 15.00 nie pozwalał na prowadzenie zajęć. Teraz to się zmieni.

Przy tej okazji piękną zieloną oprawę przygotował złotoriański klub kibica, zaprezentowały się wszystkie drużyny „Flisaka” Złotoria wraz z opiekunami, a dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewał Andrzej Kubacki, finalista The Voice Senior. Na drugą część uroczystości prezes klubu Robert Chrobak zaprosił gości do nowej świetlicy, gdzie zaprezentowano historię klubu, dziękując przy okazji wszystkim tworzącym i wspomagającym go od lat. Była okazja do wspomnień i snucia planów, a te są konkretne, bo już pod koniec marca ruszają rozgrywki … ligi z udziałem seniorskiej reprezentacji "Flisaka".

Wszelkie informacje o klubie, zapisach, treningach u Roberta Chrobaka, nr tel. 603 311 034 oraz na Facebooku: Flisak Złotoria.

drukuj (Na murawie jasno. Można grać!)

 • data: 2023-03-02
 • Oprawa kibicowska
 • Uczestnicy wydarzenia
 • Wójt Marek Nicewicz wręcza prezent Robertowi Chrobakowi, prezesowi Flisaka

W piątek radni spotkają się na sesji

LV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Lubicz odbędzie się 3 marca o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany program sesji >>> tutaj

Transmisja z obrad sesji >>> tutaj

 

drukuj (W piątek radni spotkają się na sesji)

 • data: 2023-03-01

PSZOK czynny do godziny 18.00

Od 1 marca, jak co roku, zmieniają się godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Będzie on otwarty od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00, a w sobotę bez zmian od 9.00 do 14.00.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych wytworzone wyłącznie przez mieszkańców gminy Lubicz.

Mieści się przy ul. Promowej (wjazd od ul. Promowej w Nowej Wsi) w Lubiczu Górnym. Tel. 797 999 886 (czynny w godzinach funkcjonowania PSZOK).

Więcej informacji znajdziecie Państwo w specjalnej zakładce - tutaj.

drukuj (PSZOK czynny do godziny 18.00)

 • data: 2023-02-28

Strażacy z Lubicza w elicie jednostek OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiczu 24 lutego została oficjalnie przyjęta do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To najdłużej działająca jednostka w powiecie toruńskim.

- To wielki zaszczyt i zobowiązanie złożone w obecności wielu znamienitych gości i zaprzyjaźnionych jednostek – mówi prezes OSP Lubicz Paweł Kowalski.

W uroczystości udział wzięli m.in. posłowie, szefostwo PSP w Toruniu i samorządowcy.

- Cieszę się z awansu lubickiej jednostki, niezwykle aktywnej, także dlatego, że dzięki staraniom Katarzyny Gałki buduje przyszłe kadry strażackie poprzez rozwijanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej – mówi wójt Marek Nicewicz.

W trakcie uroczystości Młodzież z MDP OSP Lubicz złożyła ślubowanie na sztandar służyć Ojczyźnie i jej obywatelom.

Wójt gminy wręczył strażakom specjalne naszywki z oznakowaniem OSP KSRG Lubicz. 

OSP w Lubiczu jest piątą, z dziewięciu jednostek OSP z naszej gminy, które znalazły się w Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Lubicka jednostka ma ponad 145 lat i najdłuższy staż ze wszystkich jednostek w powiecie.

Straż pożarna w Lubiczu powstała w 1877 roku z inicjatywy młynarzy, ponieważ w młynach często dochodziło do pożarów.

W XIX wieku wyposażenie lubickich strażaków było skromne - ręczna sikawka, wiadra, bosaki sufitowe i podłogowe, łopaty. Dziś OSP Lubicz ma przeszkolonych strażaków, motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy i inny specjalistyczny sprzęt, a także lekki wóz ratowniczy GLM i wóz gaśniczo-ratowniczy GBA. W jej szeregach jest 45 członków, w tym 30 czynnych strażaków oraz 20 w MDP.

- A przecież nie od dzisiaj wiadomo, że OSP to nie tylko gaszenie pożarów i zapobieganie nieszczęściom – zauważa wójt. - To także ogromna praca na rzecz małych sołeckich społeczności, co widać na co dzień.

drukuj (Strażacy z Lubicza w elicie jednostek OSP)

 • data: 2023-02-28
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
 • Oficjalne wręczenie aktu o włączeniu OSP Lubicz do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
 • Przemówienie wójta Marka Nicewicza

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Toruniu z/s w Chełmży organizuje w naszej gminie szkolenie na temat płatności bezpośrednich, warunkowości i ekoschematów przewidzianych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Szkolenie odbędzie się 1 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Lubicz o godzinie 9.00. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod numerem telefonu Natalia Naworska 723 331 021.

drukuj (Szkolenie dla rolników)

 • data: 2023-02-27

Wydłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Do 5 marca został wydłużony termin na wypełnienie ankiety dotyczącej Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Sustainable Urban Mobility Plan, czyli SUMP, to plan zrównoważonej mobilności miejskiej – dokument o charakterze strategicznym, który pomoże efektywnie zorganizować system transportu miejskiego i podmiejskiego, a także określić kierunki rozwoju komunikacji na terenie Torunia oraz powiatu toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Powiaty te tworzą tzw. miejski obszar funkcjonalny Torunia (MOFT). 

Obecnie trwa pierwsza tura konsultacji społecznych, w ramach której można zgłaszać pomysły i opinie dotyczące podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia. Tutaj dostępna jest elektroniczna ankieta, za której pośrednictwem można zabrać głos w dyskusji na temat słabych i mocnych stron systemu transportowego MOFT oraz jego przyszłości.

Część mieszkańców miała już okazję podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi obecnej sytuacji transportowej, zgłosić uwagi i potrzeby podczas spotkań warsztatowych, które odbyły się w dniach 25, 26, 30 i 31 stycznia 2023 r. w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W warsztatach uczestniczyli także przedstawiciele samorządów, radni, reprezentanci wspólnot i Rad Okręgów. Obecni byli także interesariusze reprezentujący GDDKiA, PKP PLK S.A. i regionalnych przewoźników autobusowych. Opinie zebrane w trakcie konsultacji społecznych pomogą opracować plan odzwierciedlający zróżnicowane potrzeby komunikacyjne mieszkańców.  

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOFT potrwają do października 2023 r.       

drukuj (Wydłużenie terminu na wypełnienie ankiety)

 • data: 2023-02-27

Wójt: Nie rezygnuję z budowy przedszkola

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji na temat modernizacji przedszkola publicznego w Lubiczu Górnym. - Chciałbym zaznaczyć, że to ja byłem inicjatorem tej inwestycji i wcale z tego nie rezygnuję - zaznacza wójt.

- Po analizie możliwości już wiemy, że tak naprawdę powinien powstać nowy obiekt tuż obok tego istniejącego - wyjaśnia wójt. - To będzie tańsze, krótsze w czasie rozwiązanie i co najważniejsze pozwoli na nieprzerwane funkcjonowanie starej placówki aż do przeprowadzki do nowego budynku. To ważna inwestycja i bardzo mi na niej zależy.

Inwestycja miała być zrealizowana z „Polskiego Ładu”, który zakładał dofinansowanie dla samorządów w wysokości 95 proc. Składając wniosek na modernizację przedszkola w 2021 roku gmina wyceniła ją, według obowiązujących wówczas stawek, na ok. 5,7 mln zł. - Otrzymaliśmy promesę na 4,9 mln zł, a resztę mieliśmy pokryć wkładem własnym, ale to było jeszcze przed gwałtownymi podwyżkami. Okazało się, że najtańsza oferta, jaka do nas wpłynęła w przetargu, wyniosła 9,3 mln zł - informuje wójt.

W obecnym budżecie gminy nie ma pieniędzy, aby nagle dołożyć do inwestycji brakujące kilka milionów. To zresztą nie tylko problem gminy Lubicz, ale ogólnopolski. Rząd zdaje sobie sprawę z tego, że na skutek inflacji i znacznego wzrostu cen koszty inwestycji wielokrotnie wzrosły, dlatego pozwolono na zmniejszenie zakresu prac zaplanowanych w „Polskim Ładzie”. To można zrobić tylko w niektórych przypadkach, np. zamiast 3 km dróg wybudować 1,5 km, ale nie można wybudować połowy przedszkola.

- Jeśli więc nie wykorzystamy przyznanych 4,9 mln zł, to te pieniądze nam przepadną, a potrzeb jest wiele - wyjaśnia wójt. - W tej chwili mamy zatem dwa wyjścia: albo zrezygnować z tych pieniędzy, albo wykorzystać je na inne ważne zadanie, a takim jest niewątpliwie budowa dróg. Przy czym podkreślam, że do tematu przedszkola wrócimy w przyszłym roku, rozkładając budowę na dwa lata.

Dla dzieci z przedszkola w tej chwili nic się nie zmieni. Nadal będą uczęszczać do obecnej placówki, a po powstaniu nowego budynku przeniosą się do niego.

drukuj (Wójt: Nie rezygnuję z budowy przedszkola)

 • data: 2023-02-27

Uwaga! Prace na drogach

W związku z robotami na ulicach Lampkowskiego w Grębocinie i Narcyzowej w Lubiczu Dolnym kierowców czekają utrudnienia związane z przejazdem tymi drogami i wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu. 

Do końca kwietnia będą trwały prace na odcinku ul. Lampkowskiego od mostku do ul. Nad Strugą w Grębocinie. Dojazd do posesji powinien być przez wykonawcę zapewniony, ale mogą pojawić się chwilowe utrudnienia w ruchu. Obecnie przejazd przez mostek jest zamknięty, do momentu zakończenia robot w tym miejscu. Wyjazd przez ul. Lawendową i Nad Strugą.

Inwestycja w całości jest finansowana z budżetu gminy.

Z kolei od 2 marca rozpocznie się przebudowa ul. Narcyzowej w Lubiczu Dolnym na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Dworcowej. W związku z powyższym będą występowały utrudnienia w ruchu z możliwością całkowitego zamknięcia ruchu (z dopuszczonym dojazdem do posesji). Na ulicy zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

drukuj (Uwaga! Prace na drogach)

 • data: 2023-02-24

Odbiór śmieci segregowanych

Przypominamy, że w sobotę 25 lutego w całej naszej gminie odbywa się wywóz odpadów segregowanych. Zawiązane worki prosimy wystawić przed godziną 6.00 rano. Jak zgłaszać reklamacje? 

Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w ciągu najbliższych trzech dni roboczych) w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając e-maila na adres gk@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28 lub 56 621 21 38. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.

Reklamacji nie zgłaszamy przez Facebooka.

Więcej na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w zakładce Wywóz odpadów.

drukuj (Odbiór śmieci segregowanych)

 • data: 2023-02-23

Program Ciepłe Mieszkanie. Przyjmujemy wnioski

CEL: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych z indywidualnym źródłem ogrzewania.

 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego (właściciela lokalu mieszkalnego) jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego (zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) oraz
 • Zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania ciepłej wody użytkowej lokalu mieszkalnego albo
 • Połączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku
 • Dodatkowo dopuszcza się wykonanie: stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej od przyłącza gazowego, zbiornika na gaz, zakup i montaż wentylacji mechanicznej, dokumentacji projektowej (wyłącznie z wymianą źródła ciepła).

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

(w usługach montażu zawarty jest również koszt demontażu i/lub transportu):

 • Dokumentacja projektowa
 • Pompa ciepła typu powietrze/woda
 • Pompa ciepła typu powietrze/powietrze
 • Kocioł gazowy kondensacyjny
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie (obniżona emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3)
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku (w tym węzła cieplnego w budynku)
 • Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja c.w.u
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Stolarka okienna w lokalu mieszkalnym
 • Stolarka drzwiowa w lokalu mieszkalnym 

Ciepłe Mieszkanie - beneficjenci końcowi

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:

 • Część 1–dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120000 zł
 • Część 2–przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • Część3–przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zaświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu wydaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Lubiczu z upoważnienia Wójta Gminy Lubicz, ul. Toruńska 24, 87-162 Lubicz Dolny, tel.: 500 280 473 lub 500 280 657.

Ciepłe Mieszkanie - intensywność dofinansowania

Część 1–podstawowy poziom dofinansowania

 • do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia - nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,

Część 2 – podwyższony poziom dofinansowania

 • do 65% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym,

Część 3 – najwyższy poziom dofinansowania

 • do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Okres trwałości dla beneficjenta końcowego wynosi 5lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Na jeden lokal może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

Ciepłe Mieszkanie - postanowienia dodatkowe i kryteria jakościowe

 • Wymianie/likwidacji ulegną wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN303-5 i wszystkie nowe urządzenia będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym lokalnych uchwał antysmogowych
 • Dofinansowanie nie jest możliwe, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej (gmina sprawdza warunki na podstawie, załączonej do wniosku osoby fizycznej, decyzji przedsiębiorstwa ciepłowniczego dotyczącej warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej wydanej dla wspólnoty w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie lub pozyskuje informacje w tym zakresie bezpośrednio z przedsiębiorstwa ciepłowniczego).
 • W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu priorytetowego można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska pod nr tel. 56 621 21 29.

Wniosek do pobrania

drukuj (Program Ciepłe Mieszkanie. Przyjmujemy wnioski)

 • data: 2023-02-22

Lutowa sesja Rady Gminy Lubicz [Aktualizacja]

LIV sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 23 lutego o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad >>> zobacz tutaj

Transmisja sesji >>> zobacz tutaj

Edit. Obrady będą kontynuowane w poniedziałek 27 lutego o godz. 12.00.

drukuj (Lutowa sesja Rady Gminy Lubicz [Aktualizacja])

 • data: 2023-02-20

Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne. Silny wiatr

IMGW-PIB OSTRZEGA: SILNY WIATR/ 2 stopnia, województwo kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty) od godz. 20.00 dnia 17.02.2023 r. do godz. 13.00 dnia 18.02.2023 r.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w nocy.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury.

Prosimy o dopilnowanie swoich obowiązków i zachowanie ostrożności.

drukuj (Uwaga! Ostrzeżenie meteorologiczne. Silny wiatr)

 • data: 2023-02-17

Konkurs dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych

1. Wójt gminy ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz - tutaj znajduje się treść ogłoszenia.

2. Wójt gminy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 - tutaj znajduje się treść ogłoszenia.

Termin składania ofert - 7 marca godz. 16.00.

drukuj (Konkurs dla klubów sportowych i organizacji pozarządowych)

 • data: 2023-02-14

Nie zapominaj o swoich piersiach

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50-69 do Lubicza Górnego na bezpłatną mammografię finansowaną przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Skierowanie lekarskie nie jest potrzebne. 

Organizator szczególnie zachęca panie urodzone w 1973 roku, które po raz pierwszy w 2023 roku będą mogły wykonać mammografię w programie. Przypomina też, że do końca 2023 roku po raz ostatni bez skierowania badanie będą mogły wykonać panie, które urodziły się w 1954 roku.

Zapraszamy do mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED 13 marca w godzinach od 11.00 do 17.00 przy szkole podstawowej, ul. Piaskowa 23 w Lubiczu Górnym.

 W ramach programu NFZ do badania uprawnione są panie od 50 do 69 lat, ubezpieczone, spełniające jeden z dwóch warunków:

•   nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,

•   znajdują się w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Namawiamy do regularnych badań i dbania o swoje zdrowie. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. A wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100-procentową gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. 

Rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez formularz  http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty.

Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Na badanie należy stawić sie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

drukuj (Nie zapominaj o swoich piersiach)

 • data: 2023-02-14

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Ankieta!

Trwa pierwsza tura konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dotychczas odbyło się kilka spotkań warsztatowych. Teraz czas na ankietę.

W dniach 25, 26, 30 i 31 stycznia 2023 r. w miastach należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, tzw. MOFT, tj. w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży odbyły się spotkania warsztatowe poświęcone zrównoważonej mobilności. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządów zaangażowanych w projekt, radni, reprezentanci wspólnot i Rad Okręgów oraz mieszkańcy, zainteresowani przyszłością transportu lokalnego. Obecni byli także przedstawiciele GDDKiA, PKP PLK S.A. i regionalnych przewoźników autobusowych.

Uczestnicy poznali założenia i cele planu oraz wyniki badań charakteryzujące dotychczasowe sposoby poruszania się mieszkańców obszaru funkcjonalnego. W ramach warsztatów dokonano także oceny sytuacji transportowej, za pomocą analizy SWOT.

Dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach warsztatowych, przygotowana została elektroniczna ankieta, która pozwala na wyrażenie swojej opinii we wszystkich wcześniej wskazanych kwestiach. Ankieta jest dostępna do 26 lutego br. na stronie: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Planowane są kolejne tury konsultacji. Niebawem wykonawca opracowania SUMP przedstawi szczegóły kolejnych tur konsultacji.

Na stronie internetowej www.sump-torun.pl na bieżąco można dzielić się opiniami dotyczącymi podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia. Warto zgłaszać opinie i pomysły. Pomogą one opracować plan odzwierciedlający zróżnicowane potrzeby komunikacyjne mieszkańców. 

drukuj (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Ankieta!)

 • data: 2023-02-14

Konkurs. Zależności w świecie przyrody

Stowarzyszenie “Tilia” (Osada Leśna na Barbarce) serdecznie zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie na komiks pn.”Mokradła są ważne!”.

Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi m.in. na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych czy zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku z działalnością człowieka i zmianami klimatu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,

b) I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,

c) IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,

d) VII-VIII klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,

e) szkoły ponadpodstawowe - wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Na prace stowarzyszenie czeka do 5 maja.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Szkoły Leśnej na Barbarce.

drukuj (Konkurs. Zależności w świecie przyrody)

 • data: 2023-02-14
 • Plakat konkursowy (materiał zewnętrzny)

Szybki internet? Tutaj jest na to szansa

W kilku miejscowościach naszej gminy ogólnopolska firma Nexera założyła światłowód, umożliwiający dostęp do szybkiego Internetu, który w dzisiejszych czasach jest dla wielu osób niezbędny. W planach kolejne miejscowości.

Przedstawiciele Nexery spotkali się z sołtysami z naszej gminy po to, aby wyjaśnić jak wygląda sytuacja w poszczególnych miejscowościach. W niektórych sołectwach, np. w Złotorii sołtysi zorganizowali dodatkowo spotkanie mieszkańców z firmą.

Sieć światłowodowa Nexery jest obecnie dostępna na wybranych obszarach w Brzezinku Brzeźnie, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Lubiczu Dolny, Rogowie i Złotorii. Liczba gospodarstw domowych w zasięgu światłowodu  wynosi 1273, ale w tej chwili korzysta z tego jedynie 416 z nich, czyli 33 proc.

Co zatem należy zrobić, aby dowiedzieć się czy Twój dom może być podłączony do światłowodu?

Sprawdzisz to na stronie internetowej Nexery – tutaj lub zapytaj o to, podając dokładną lokalizację (nr działki lub adres i miejscowość), wysyłając maila na adres zapytaj@nexera.pl.

Jeżeli okaże się, że teraz nie ma takiej możliwości, a jesteś nią zainteresowany, to koniecznie zgłoś to na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (zobacz slajd).

W planie Nexery znajduje się umożliwienie dostępu do światłowodu w kolejnych miejscowościach naszej gminy: Lubiczu Górnym, Krobi, Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim, a także rozszerzenie sieci w Grębocinie. To potencjalne 1216 kolejnych gospodarstw domowych.

Przypomnijmy, Nexera rozprowadza jedynie sieć światłowodu, ale jeśli chcecie mieć do niej dostęp, to należy skontaktować się z jednym z operatorów, do których kontakty podajemy poniżej:

 1. Orange - 515231900
 2. RFC - 525511333
 3. T-Mobile - 515155167
 4. ETH - 566400074
 5. Install Project - 504147428
 6. MAXLAN - 513198602
 7. UPC/PLAY - 538435270
 8. PLUS/NETIA – 601102601
 9. AKOMP – 523822004
 10. NetSystem - 501443396.

 

drukuj (Szybki internet? Tutaj jest na to szansa)

 • data: 2023-02-10
 • Slajd z prezentacji firmy Nexera

Dla rodziców przedszkolaków i pierwszoklasistów

6 lutego ruszył nabór do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz.

Rekrutacja przebiega w wersji papierowej. Druki są do pobrania ze stron internetowych placówek lub w sekretariatach szkół. Dokumenty należy złożyć do 24 lutego.

Harmonogram związany z naborem stanowi „ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz”.

Warto zaznaczyć, że przy naborze w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę rejonizacja, następnie zamieszkanie na terenie gminy, w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca przyjmowane są także dzieci spoza gminy.

drukuj (Dla rodziców przedszkolaków i pierwszoklasistów)

 • data: 2023-02-10

Mieszkańcy Gminy Lubicz zebrali ponad 200 tys. zł!

W tym roku podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Lubicz zebraliśmy 206 356,13 zł. Mimo że nie walczyliśmy o rekord i nie spodziewaliśmy się takiej kwoty. 
 
- Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zagrali razem z naszym lubickim sztabem, jesteście wspaniali – mówi szczęśliwa Katarzyna Gałka, szefowa sztabu.
 
Ten wynik to efekt wielu dni intensywnej pracy kilku środowisk - które przygotowały dla mieszkańców masę atrakcji - skupionych wokół: 
Wielkie ukłony dla każdego z osobna, każdej instytucji, sołectwa, stowarzyszenia, grupy, każdej osoby.
 
Nie byłoby jednak tego wyniku, gdyby nie nasi wspaniali mieszkańcy, ofiarni, hojni, o dobrych sercach. Każdy Wasz grosz, złotówka, dziesiątka, stówka przyczynia się do zakupu sprzętu ratującego życie, a przecież nie wiemy, co nas czeka. Czynicie dobro, a dobro zawsze powraca. Dziękujemy.
 
✔️Podsumowując, na wynik w gminie Lubicz złożyły się:
☑️kwota z puszek wolontariackich plus terminal (kwestowały 33 osoby) - 96641,00 PLN
☑️kwota z puszek stacjonarnych - 90286,13 PLN
☑️kwota z e-skarbonki - 19429,00 PLN.

drukuj (Mieszkańcy Gminy Lubicz zebrali ponad 200 tys. zł!)

 • data: 2023-02-02

Czas wkroczyć na nową drogę

Barbara Zarębska, wieloletnia kierownik USC odeszła na emeryturę. – Doskonale pamiętam pierwszy ślub, którego udzieliłam – mówi pani Basia. – Panna młoda była z Krobi, a pan młody z Lubicza Dolnego. Widuję ich do dziś.

Barbara Zarębska w lubickim USC pracowała od 1 lipca 1989 roku, najpierw jako zastępca, a potem, od 3 grudnia 1990 roku, jako kierownik.

Udzieliła tysiące ślubów. – Nigdy tego nie liczyłam, ale zanim pojawiły się śluby konkordatowe, to sporządzałam ponad 100 aktów małżeństwa rocznie. Potem ślubów zawieranych w urzędzie było już mniej, za to coraz częściej młode pary decydowały się na uroczystość w terenie – wspomina.

To powodowało, że część sobót pani Basia spędzała w pracy. – Pamiętam taki jeden rekordowy dzień tuż po Wielkanocy, kiedy miałam… 18 ślubów.

Ale zdarzało się i tak, że młoda para nie zjawiała się w umówionym terminie, nie informując w urzędzie o odwołaniu ślubu.

- Wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze toruńczykiem, w lubickim USC pojawiłem się na ślubie kolegi – wspomina wójt Marek Nicewicz. - To był mój pierwszy kontakt z Urzędem Gminy Lubicz i Basią Zarębską. I wiem, że wielu mieszkańców czytających te słowa również ma wspomnienia z kontaktu z Panią Basią. Zawsze rzeczowa, pomocna, z życzliwością podchodziła do interesantów.

Barbara Zarębska była zatrudniona w Urzędzie Gminy Lubicz od lipca 1981 roku. Na początku w referacie rolnictwa, potem zajmowała się podatkami i księgowością. Pracując w USC przez lata rejestrowała tysiące uprawnionych do udziału w wyborach, a wcześniej wydawała też dowody osobiste.

Barbara Zarębska, żegnając się z szefostwem i współpracownikami usłyszała wiele ciepłych słów. – Myślałam, że się nie wzruszę, a jednak … – przyznała.

Ma za sobą 41 lat pracy i 7 miesięcy. Właśnie rozpoczęła kolejny etap życia. – Na pewno nie będę pracować zawodowo – zdradza. – Przyszedł czas na realizowanie swoich pasji. Nie umiem się nudzić.

Wszyscy, którzy znają Basię wiedzą, że uwielbia jeździć na rowerze. – Teraz będę mogła pozwolić sobie na dłuższe wycieczki, nie tylko po powiecie toruńskim – mówi.

Nową kierownik USC została Andżelika Solińska.

drukuj (Czas wkroczyć na nową drogę)

 • data: 2023-02-01
 • Barbara Zarębska, kierownik USC Lubicz
 • Kwiaty Barbarze Zarębskiej wręcza wójt Marek Nicewicz
 • Barbara Zarębska i wójt Marek Nicewicz

Panie będą świętować w Lubiczu Górnym

W tym roku możemy wreszcie wrócić do tradycyjnego świętowania Dnia Kobiet w gminie Lubicz. W związku z tym wójt Marek Nicewicz zaprasza panie – mieszkanki naszej gminy, w sobotę 4 marca o godz.15.00, do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym na specjalną imprezę.

Wydarzenie będzie składało się jak zawsze z kilku części. Na stoiska kiermaszowe z przeróżnymi artykułami i usługami dla pań można zajrzeć od samego początku. Na mieszkanki będą czekały również pyszne ciasta, kawa i herbata oraz drobny upominek na wejściu.

W części artystycznej będzie można zatańczyć i pośpiewać z zespołem Ani Sztandarskiej, grupą „Są gorsi” składającą się z sołtysów i radnych gminy, a w finale zabawić się na koncercie Jacka Stachursky’ego. Impreza zakończy się ok. godz.18.30; dojazd we własnym zakresie. Bezpłatne zaproszenia na imprezę są dostępne u sołtysów i radnych.

drukuj (Panie będą świętować w Lubiczu Górnym)

 • data: 2023-01-30

Gmina Lubicz ma wielkie serce

Ok. 193 tys. zł - tyle prawdopodobnie zebraliśmy w całej gminie Lubicz podczas 31. Finału WOŚP. Dokładną i potwierdzoną kwotę podamy Wam po weryfikacji wszystkich wpłat. Ale i tak jest to suma imponująca, jak na 20-tysięczną gminę (to więcej w stosunku do ubiegłego roku o ok. 60 tys. zł).
 
Złote Serduszko WOŚP wylicytował Jacek Rutkowski, prezes firmy MAT-BUD, ofiarując za nie 10 tys. zł.
Na wynik Sztab WOŚP Lubicz pracowało przez wiele dni, przygotowując dla mieszkańców, wośpowy weekend kilka prężnych i zaangażowanych środowisk, skupionych wokół:
 
 
Ogromnie dziękujemy wszystkim sołeckim sztabom i szkołom, które wzięły udział w tej wyjątkowej akcji, a osobne podziękowania pojawią się na profilu Sztab WOŚP Lubicz.
Wielkie podziękowania dla wszystkich mieszkańców i gości za wsparcie i hojność. Ta rekordowa suma to Wasza zasługa. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy.
 
Fotorelacja z gminnego finału >>> tutaj
 
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wszystkich wymienionych profili, gdzie znajdziecie zdjęcia i filmiki z tego, co działo się na rzecz Orkiestry w tym roku.
 

drukuj (Gmina Lubicz ma wielkie serce)

 • data: 2023-01-30
 • Gośćmi wydarzenia byli olimpijczycy Kasia Zillmann (na zdjęciu) i Sławomir Kruszkowski
 • Olimpijczyk Sławomir Kruszkowski pomagał nabijać kilometry, za które wrzucał do puszki lokalny przedsiębiorca
 • Złote Serduszko WOŚP wylicytował Jacek Rutkowski

Budżet na 2023 rok uchwalony

25 stycznia Rada Gminy Lubicz, po wprowadzeniu zmian w złożonym przez wójta Gminy Lubicz projekcie, przyjęła budżet gminy na 2023 rok. Radni w głosowaniu nad poszczególnymi wnioskami zdjęli z planu wydatków inwestycyjnych przebudowę kilku dróg.

Uchwalony budżet po stronie dochodów wyniósł 107 581 655,48 zł, a po stronie wydatków 114.973.811,72 zł.

Złożony przez wójta gminy w ustawowym terminie projekt budżetu na rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jednak komisje Rady Gminy Lubicz zaopiniowały projekt negatywnie. Na wniosek kilku radnych zmieniono zakres inwestycji, usuwając: przebudowę i rozbudowę ul. Króla Ludwika, Królowej Jadwigi i Łokietka w Złotorii, Przy Skarpie w Lubiczu Górnym, Łąkowej i Zimowej w Grębocinie oraz Sokolej w Nowej Wsi.

- Jestem zaskoczony, że radni pozbawili mieszkańców tych ulic długooczekiwanej możliwości ich modernizacji. Cieszę się jednak, że całość wydatków majątkowych, czyli, w uproszczeniu mówiąc inwestycyji, pozostała bez zmian – mówi wójt Marek Nicewicz.

Wprowadzono natomiast na wniosek radnych dwa nowe zadania: przebudowę drogi z Brzezinka do granic Gronowa oraz budowę kanalizacji tłocznej z Krobi do Młyńca Drugiego.

Wydatki majątkowe wyniosą 16.236.215,24 zł, czyli 14,12 proc. ogólnego planu wydatków.

Najwięcej wydamy na oświatę 41.578.210 zł oraz na pomoc społeczną 13.735.721,01 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi będzie nas w tym roku kosztować ponad 6 mln zł, lokalny transport zbiorowy, czyli MZK i Pol-Bus 2,6 mln zł, oświetlenie ulic 1,7 mln zł, a fundusz sołecki przeszło 800 tys. zł.

drukuj (Budżet na 2023 rok uchwalony)

 • data: 2023-01-27

Odbiór śmieci segregowanych

Przypominamy, że w sobotę 28 stycznia w całej naszej gminie odbywa się wywóz odpadów segregowanych. Zawiązane worki prosimy wystawić przed godziną 6.00 rano. Jak zgłaszać reklamacje? 

Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, należy niezwłocznie złożyć reklamację (w ciągu najbliższych trzech dni roboczych) w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres gk@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 621 21 28 lub 56 621 21 38. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.

Reklamacji nie zgłaszamy przez Facebooka.

Więcej na temat gospodarowania odpadami komunalnymi w zakładce Wywóz odpadów.

drukuj (Odbiór śmieci segregowanych)

 • data: 2023-01-26

Zarządco, pamiętaj o tym obowiązku

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów, balkonów i usuwaniu nawisów lodowych oraz sopli. Prosimy zapoznać się z zamieszczoną informacją.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pisze w swoim piśmie do gminy: „Intensywne opady śniegu spowodowały liczne interwencje Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej z tych zimowych akcji PSP dotyczyło usuwania skutków opadów śniegu. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków”.

GINB przypomina na swojej stronie internetowej, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Pełna informacja znajduje się w tym miejscu.

drukuj (Zarządco, pamiętaj o tym obowiązku)

 • data: 2023-01-25

Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym

WOŚP w naszej gminie to kilkadziesiąt rożnego rodzaju przedsięwzięć w wielu sołectwach, zarówno w sobotę jak i w niedzielę. Z kolei 29 stycznia o godz. 14.00 w nowej sali szkoły Lubiczu Dolnym rozpocznie się gminny finał Orkiestry.

Sala i okolice:

Godz.14.00 - Rozpoczęcie, start atrakcji w sali i okolicach

Godz.14.00-20.00 - WOŚPOWY KRAMIK -  stoiska z przedmiotami od darczyńców i sponsorów, kiermasz rękodzieła i zabawek

CUKIERNIA POD SERDUSZKIEM – domowe wypieki, bigos szefowej sztabu

Kącik dla dzieci – malowanie buziek, tatuaże, warkoczyki, balony itp.

Pierwsza Pomoc nie Pierwszy Raz! – ćwiczenia z fantomem pod okiem strażaków

Rodzinny turniej  w budowaniu wieży z książek

CZERWONE JAK CEGŁA - Wystawa wozów strażackich – OSP Lubicz Dolny i OSP Gronowo

Spacer ze zwierzakiem – przyjdź z pupilem, wrzuć do puszki i odbierz pakiet

Oprawa muzyczna - DJ Rafał I Edek

Godz.14.30  „Z sercem na dłoni” - występ uczniów z klasy III A 

Godz.14.30-16.00 - ZOSTAŃ KRÓLEM SZOS - Przejażdżki  ciężarówką TIR

Godz.15.00 - „Drżenie serca na wysokościach” - pokaz akrobacji na kole – Oliwia Małysza i Przyjaciele

Godz.15.00-17.00 - 5 zł od Sponsora za każdy kilometr - Finał na sportowo – ergometry, bieżnia, renażery

Godz.15.30 - Zabawy z Okruszkiem

Godz.16.00 - Licytacje START

Godz.16.00-17.30 - ZOSTAŃ KRÓLEM SZOS - Przejażdżki  ciągnikiem

Godz.16.00-18.00 - POD STRZAŁĄ AMORA - Nauka strzelania z łuku tradycyjnego pod okiem Mistrza Polski Bartosza Wiertla

Godz.16.30 -  Anastazja z Mariupola – minirecital artystów ukraińskich

Godz.17.00 - Licytacje, ogłoszenie ilości przejechanych kilometrów na maszynach sportowych

Godz.17.10 - „Bo ja tańczyć chcę!” - pokaz tańca i wspólne wykonanie belgijki - szkoła tańca Dance & Dance

Godz.17.25 - Licytacje

Godz.17.30 - koncert „Ania i Michał”

Godz.18.00 - Szaleństwo w rytmie Zumby! – wszyscy do puszki wrzucają i nogami rękami machają!

Godz.18.30 - Ogłoszenie wyników turnieju rodzinnego w budowaniu wieży z książek i konkursu na najciekawiej przebranego wolontariusza

Godz.18.35 - Licytacje

Godz.18.55 - Finał konkursu na foto zwierzak

Godz.19.00 - Licytacja główna: ZŁOTE SERDUSZKO nr 80

Godz.19.15 - koncert finałowy: Lucyna Bering The voice of Poland Senior

Godz.20.00 - Światełko do nieba – zimne ognie, pochodnie, serce ze świec, lampy, latarki i reflektory

***

>>> Ramowy program wośpowego weekendu w gminie dostępny jest tutaj

>>> Szerzej o niektórych wydarzeniach pisaliśmy tutaj

>>> Bieżące informacje wośpowe znajdziecie na FB Sztab WOŚP Lubicz.

drukuj (Gminny Finał WOŚP w Lubiczu Dolnym)

 • data: 2023-01-24
 • Plakat
  Plakat zawiera te same informacje, które znajdują się w tekście powyżej

Styczniowa sesja Rady Gminy Lubicz

LIII sesja Rady Gminy Lubicz odbędzie się 25 stycznia 2023 r. (środa) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz. Prosimy o zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad.

Proponowany program sesji >>> tutaj

Transmisja na żywo >>>  tutaj

drukuj (Styczniowa sesja Rady Gminy Lubicz)

 • data: 2023-01-24

Jak będziemy poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia?

Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej, ang. Sustainable Urban Mobility Plan, czyli SUMP to strategiczny dokument, który ma pomóc samorządom efektywnie zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, niezbędnej do swobodnego i wygodnego przemieszczania się mieszkańców.

Prace nad toruńskim SUMP rozpoczęły się w październiku 2022 r. Prowadzi je firma Multiconsult Polska, specjalizująca się w dużych projektach transportowych.        

- Celem, który przyświeca pracom nad dokumentem, jest przygotowanie planu dostosowanego do potrzeb wszystkich mieszkańców miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia. Chodzi nam o dobre rozwiązania komunikacyjne, o ułatwienie mieszkańcom codziennych dojazdów, zwiększenie dostępności transportu miejskiego, ale także rozwój gospodarczy i społeczny naszych gmin - zaznacza Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

Jak powstaje dobry plan?

Na konieczność zadbania o zrównoważony rozwój transportu, który nie tylko będzie integrował różne środki komunikacji, ale przede wszystkim odpowiadał na potrzeby mieszkańców, zwracano uwagę w dokumentach unijnych już w 2005 r. W Polsce ramy dla planów mobilności stworzyła Strategia Rozwoju Transportu z 2013 r. Pierwszym polskim miastem, które przygotowało taki dokument strategiczny, był Wrocław. W 2019 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Komisją Europejską uruchomiło, trwający do dziś, pilotażowy projekt wspierający władze lokalne w kompleksowym planowaniu transportu.

- Plany mobilności powstają wedle sprecyzowanych wytycznych, w dwunastu krokach. Ważny jest każdy element tego procesu, zwłaszcza zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Dzięki ich aktywnemu udziałowi w konsultacjach i warsztatach będziemy mogli opracować dokument „szyty na miarę”, tzn. dostosowany do lokalnych warunków i uwzględniający faktyczne potrzeby mieszkańców - wskazuje Przemysław Panek, kierownik zespołu analiz strategicznych w Multiconsult Polska.

W dniach 25/26 stycznia i 30/31 stycznia można wziąć udział w pierwszej turze konsultacji społecznych. Na stronie www.sump-torun.pl znajduje się formularz, przez który należy zgłosić się na konsultacje. Druga tura konsultacji odbędzie się w kwietniu i maju, a ostatnia we wrześniu. Za pośrednictwem wymienionej strony przyjmowane są także opinie i uwagi dotyczące komunikacji, transportu i przemieszczania się w mieście i powiatach sąsiednich.

Obecnie przygotowywany jest też Raport Diagnostyczno-Strategiczny oparty m.in. na wynikach przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 r. badań ilościowych i jakościowych w odniesieniu do przyzwyczajeń transportowych mieszkańców obszaru. W badaniach zbierane były informacje o sposobach podróżowania oraz wybieranych przez mieszańców MOFT środkach komunikacji.

Najchętniej jednak samochodem

Wynika z nich, że najpopularniejszym, w miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia, środkiem transportu jest samochód osobowy. W ten sposób raz w tygodniu lub częściej podróżuje 80% badanych, a 55,5% respondentów korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie. Inne środki transportu cieszą się mniejszym zainteresowaniem - rowerem przynajmniej raz w tygodniu porusza się 62,2% badanych, z transportu miejskiego w Toruniu korzysta 49,4%, a z pociągu 42,5% badanych. Powodem, dla którego respondenci wybierają rower jako środek transportu, jest prowadzenie zdrowego trybu życia. Deklaruje tak aż trzy czwarte badanych rowerzystów. Uwagi wymaga fakt, iż niemal co drugi respondent nie korzysta z usług toruńskiej komunikacji miejskiej, co trzeci podróżuje nią raz w tygodniu bądź rzadziej. Transport zbiorowy wybierają Ci, dla których ważny jest niski koszt podróży oraz szybkość przejazdu – tak wskazało odpowiednio 35% i 27,5% badanych podróżujących komunikacją miejską minimum dwa razy w tygodniu. Z kolei piesi uczestnicy ruchu drogowego wskazując na najczęściej spotkane utrudnienia, wymieniali przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą (brak chodników 35,6%, brak ciągłości chodników 16%), ale także niebezpieczne zachowania kierowców 15,9% czy pozostawianie na chodnikach hulajnóg 8,8%.

- Przeprowadzone badania pozwolą wstępnie ocenić strukturę codziennych podróży, preferencje osób przemieszczających się w obrębie toruńskiego obszaru funkcjonalnego i określić kierunki rozwoju transportu. Mówimy o transporcie zintegrowanym, zrównoważonej mobilności, która zakłada szersze wykorzystanie komunikacji miejskiej, w trosce o środowisko naturalne, ograniczenie, a nie całkowite wyeliminowanie, co często się błędnie zakłada, podróży samochodami. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli efektywnie i bezpiecznie przemieszczać się  – podkreśla Jakub Rawski, koordynator projektu w Multiconsult Polska.

Prace nad toruńskim SUMP potrwają do października tego roku.

drukuj (Jak będziemy poruszać się po miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia?)

 • data: 2023-01-23
 • Plakat

Program Finału WOŚP w gminie Lubicz

Już po raz czwarty Gmina Lubicz wraz ze sołectwami gra na wlasne konto w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Finał, jak zawsze, jest u nas dwudniowy. Zapraszamy Was do udziału, wspólnej zabawy i wsparcia tegorocznego celu akcji "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

Ramowy program Finału

26-28.01 - KSIĄŻKOBRANIE w filiach Gminnej Biblioteki Publicznej

28.01.23 – Lubicz Dolny

Godz. 10.00 – 14.00 - KRWIOBUS w Lubiczu Dolnym przy Urzędzie Gminy

Godz.   9.00 – 12.00 - Bieg dla serca „Z biegiem Drwęcy” dla dzieci (1 km), młodzieży (2 km) i dorosłych (5km) – baza przy UG Lubicz

Godz. 10.00  - Start nordic walking na dystansie 5 km

Godz.   9.00 – 12.00 - Spacer ze zwierzakiem – baza przy UG Lubicz

28.01.23 – Złotoria (szkoła)

Godz. 15.00 – 22.00 - Ogólnodostępny turniej ping-ponga „Gramy dla WOŚP” sala SP

Godz.   9.00 – 11.00 - Turniej piłki halowej dziecięce drużyny kat. Orlik sala SP

Godz.  11.00 - 13.00 - Turniej seniorski piłki halowej sala SP

 

29.01.23

Lubicz Dolny - szkoła i okolice

Godz. 14.00 – 20.30   - Imprezy finałowe w nowej Sali SP Lubicz Dolny w tym m.in. światełko do nieba (bez fajerwerków) o godz. 20.00, a na zewnątrz m.in. nauka strzelania z łuku tradycyjnego pod okiem Mistrza Polski Bartosza Wiertel (przy amfiteatrze)

Lubicz Górny - szkoła

Godz.14.00 – 16.30 - finał z atrakcjami, występami, kiermaszem i licytacjami w hali sportowej SP 

Jezioro Józefowo - kąpielisko

Godz.  9.00 – 13.00 - morsowanie z poczęstunkiem w Józefowie

                                   Spacer ze zwierzakiem w Józefowie

                                  Drugie śniadanie przygotowane przez KGW Mierzynek

Gronowo – centrum wsi

Godz.   8.00 – 13.00 - wolontariusz  z serduchami i puszką w centrum Gronowa

Grębocin - szkoła

Godz. 12.00 – 16.00 - finał z atrakcjami, występami, kiermaszem i licytacjami w hali sportowej SP

Młyniec Drugi – przy kościele

Godz.   8.30 – 10.00 - stoisko z poczęstunkiem, kiermaszem przy kościele

Godz. 15.00 – 16.30 - stoisko z kiermaszem i loterią przy kościele

Rogowo - świetlica

Godz.14.00 – 18.00 - finałowe licytacje, atrakcje, kiermasz w świetlicy OSP

Rogówko - świetlica

Godz.11.00 – 15.00 - finałowy kiermasz z atrakcjami i licytacjami

Złotoria – szkoła

Godz.13.00 – 16.00 - finał z poczęstunkiem, atrakcjami, spektaklem, mobilnym planetarium, kiermaszem, licytacjami w sali sportowej SP.

Szerzej o niektórych wydarzeniach pisaliśmy już tutaj

Bieżące informacje wośpowe znajdziecie na FB Sztab WOŚP Lubicz.

drukuj (Program Finału WOŚP w gminie Lubicz)

 • data: 2023-01-20
 • Plakat informacyjny
  Treść plakatu w tekście, do którego plakat jest załączony

Ferie w naszej gminie. Jak spędzić czas? [Aktualizacja 4]

Prezentujemy rozpiskę zajęć w okresie ferii. Na niektóre obowiązują zapisy, więc jeśli jesteście zainteresowani, to nie zwlekajcie. 

Grabowiec:

- boisko Juventusu dostępne dla mieszkańców w soboty w godz. 9.00-13.00.

Grębocin

- filia biblioteki, ul. Szkolna 4

 • 30 stycznia – 10 lutego (poza środami) - lekcje angielskiego, gry planszowe, szachy, escaperoom, warsztaty literackie i nagranie audiobooka,  Dyskusja Oxfordzka; szczegóły na FB Gminna Biblioteka Publiczna Filia Grębocin. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy pod nr 56 645 94 05,

- świetlica, ul. Szkolna 8:

 • spotkania KGW w środy od godz.14.00,
 • zajęcia świetlicowe dla dzieci 30 stycznia, 1 i 3 lutego w godz. 10.00-13.00,
 • zajęcia świetlicowe dla dzieci 9 lutego i 10 lutego w godz. 14.30-16.30,
 • spotkania Klubu Kobiet Kreatywnych każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 18.00,

- mała sala gimnastyczna szkoły podstawowej:

 • zajęcia dla dorosłych (gimnastyka pod okiem fizjoterapeuty) we wtorki w godz. 19.00-20.00. dla mieszkańców Grębocina,

- kaplica przy kościele:

 •  spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień” w czwartki w godz. 17.00-19.00.

Gronowo 

- świetlica (budynek byłej szkoły podstawowej):

 • spotkania KGW w środy w godz. 17.00– 20.00,
 • zajęcia biblioterapii dla dzieci i młodzieży 4 lutego w godz. 10.00-12.00,
 • zajęcia świetlicowe dla dzieci: 31 stycznia, 2, 6, 8 i 10 lutego w godz. 11.00-15.00.

- biblioteka (budynek byłej szkoły podstawowej):

 • 30,31 stycznia, 2 lutego w godz. 14.00-16.00 oraz 3.02 w godz. 9.00- 11.00 - zajęcia czytelniczo-plastyczne, warsztaty twórcze; zapisy nr tel. 517 251 368.

Krobia świetlica, ul. Olimpijska 14:

- zajęcia sportowe – brydż w poniedziałki w godz. 17.00-21.00,

- zajęcia sportowe ping-pong + szachy we wtorki w godz. 16.30-20.00,

- spotkania Kobiet Aktywnych w Krobi w każdy 1. i 3. wtorek miesiąca w godz. 17.30-20.00,

- spotkania DKK w ostatni wtorek lub czwartek miesiąca w godz.18.00-20.30,

- zajęcia sportowe – joga w środy w godz. 17.00-18.30,

- zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w środy w godz. 17.00-18.30,

- zajęcia sportowe – tenis + szachy w czwartki w godz.16.30-20.00,

- spotkania KGW w czwartki w godz. 17.00-21.00,

- zajęcia taneczne (tańce w kręgu) grupa początkująca w piątki od godz. 17.00.

Lubicz Dolny:

- sala gimnastyczna przy OSP:

 • zbiórki zuchowe w poniedziałki w godz. 17.00-20.00,
 • zbiórki harcerek w soboty w godz. 10.00-12.30,

- świetlica ul. Toruńska 56:

 • spotkania z terapeutą uzależnień we wtorki w godz. 7.00-16.00,
 • spotkania Stowarzyszenia "Pokolenia" we wtorki od godz. 16.00,
 • spotkania Stowarzyszenia One Passion One Love WP w środy od godz. 16.00,
 • spotkania Klubu Seniora Arka w czwartki od godz. 16.00,
 • spotkania grupy AA w piątki od godz. 17.30,

- Szkoła Podstawowa

 • zajęcia świetlicowe w okresie 30 stycznia -10 lutego w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-12.00.

- boisko ORLIK przy SP:

 • zajęcia sportowe w weekendy w godzinach popołudniowych (kontakt 538 100 945),

- Gminna Biblioteka Publiczna

 • 30 stycznia – 3 lutego (bez środy) w godz. 10.30-12.30 – „Kosmiczne ferie” zajęcia dotyczące Kosmosu dla dzieci z kl. 1-3; zapisy nr tel. 56 678 51 35.

Lubicz Górny 

świetlica przy ul. Bocznej 4:

 • zajęcia świetlicowe dla dzieci poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00,
 • spotkania Klubu Seniora „Lubiczanie” w poniedziałki w godz. 17.00-20.00,
 • spotkania Klubu Seniora GOPS w poniedziałki i środy w godz.  8.15-14.15,
 • spotkania Stowarzyszenia „Lubiczanie” co druga środa w godz. 17.00-20.00,
 • spotkania Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” w czwartki w godz. 17.00-20.00,
 • spotkania Stowarzyszenia Miłośników Lubicza Górnego co drugi piątek od godz. 18.00,

- filia biblioteki, ul. Polna 20

 • 1 lutego, od 11.30 – spotkanie z bajką „Eko eliksir na słonie” wraz z warsztatami artystycznymi„Książka jako forma sztuki” dla dzieci w wieku 7-12 lat; zapisy nr tel. 678 55 28,

- Szkoła Podstawowa

 • 30 stycznia, 1 i 3 lutego - zajęcia świetlicowe w godz. 9.00-13.00.

Młyniec Drugi świetlica:

- młodzieżowe warsztaty fotograficzne ostatnia sobota miesiąca w świetlicy od godz. 11.00-13.00, pozostałe soboty w terenie.

Młyniec Pierwszy świetlica:

- zajęcia świetlicowe dla dzieci we wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00.

Rogówko świetlica OSP:

- zajęcia zumby dla całych rodzin we wtorki i czwartki w godz. 19.00-20.00. 

Złotoria 

- biblioteka, ul. Toruńska 54:

 • 7 i 9 lutego w godz. 16.00-18.00, zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci 7-11 lat ; zapisy nr tel. 56 674 59 94,

- Szkoła Podstawowa:

 • Od 30 stycznia do 10 lutego w poniedziałki, środy i piątki zajęcia świetlicowe w godz. 9.00-12.00.
 •  zajęcia sportowe dla dzieci na sali – tenis – w środy i piątki w godz. 18.00-20.00.

Do udziału we wszystkich zajęciach serdecznie zapraszamy także obywateli ukraińskich.

drukuj (Ferie w naszej gminie. Jak spędzić czas? [Aktualizacja 4])

 • data: 2023-01-20

WOŚP. Wydarzenia z sercem w tle

Po raz kolejny zagramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, biegając, truchtając, maszerując, spacerując, morsując, czyli dobrze się bawiąc i zasilając wośpową puszkę. Dziś więcej o kilku wydarzeniach, ale to jeszcze nie wszystko.

Akcja poboru krwi

"Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!" To hasło tegorocznego Finału WOŚP. Orkiestra od samego początku wspiera ludzi w najtrudniejszych zdrowotnych sytuacjach. W wielu z nich ratunkiem jest krew, którą można mieć wyłącznie od innego darczyńcy. Dlatego nasz lubicki Finał zawsze wiąże się z przyjazdem krwiobusa.

Razem z Klubem Honorowych Dawców Krwi Gmina Lubicz zapraszamy Was 28 stycznia na parking przed Urzędem Gminy Lubicz w godz. 10.00-14.00.

Bieg z biegiem Drwęcy

IV już raz wraz z lubickim sztabem przygotowaliśmy dla Was „Bieg z biegiem Drwęcy”. To będzie świetna zabawa. Zachęcamy młodszych, średnich i starszych. Wszystkie szczegóły znajdziecie w wydarzeniu na FB oraz regulaminie, który załączamy poniżej tekstu.

Dodatkowo zapraszamy miłośników nordic walking do ok. 5-kilometrowego spaceru z kijkami. Jeśli jesteście zainteresowani marszem, bądźcie na starcie o godz. 10.00, a za wrzut do puszki (m.in. 20) dostaniecie także pakiet wydarzeniowy biegacza: komin, nr startowy, medal pamiątkowy, gadżet gminny i baton. 

Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie na maila biegwosp@lubicz.pl.

Morsowe wośpowanie

„Morsowe wośpowanie” to już nasza tradycja! Miłośników zimnej wody w naszej gminie jest naprawdę wielu. Zapraszamy Was wszystkich w niedzielę 29 stycznia nad jezioro w Józefowie w godz. 9.00-13.00.

Na wszystkich będzie czekać ognisko i ciepła herbata.

Za wrzut do puszki będą pyszności od KGW "Od Pokoleń" z Mierzynka oraz bigos męża szefowej sztabu Pawła Gałki.

A jeśli umieścicie w puszcze minimum 20 zł, otrzymacie także pakiet wośpowego morsa: komin wośpowy, certyfikat, medal pamiątkowy, gadżet gminny oraz baton.

Serducho bije w rytmie zwierzaka

W tym roku również proponujemy Wam „Spacer z pupilem”. Zatem, w wośpowy weekend zabierzcie swojego zwierzaka na spacer (chyba że nie może, o czym dalej) i odbierzcie dla niego specjalny pakiet (do puszki wrzucamy minimum 10 zł).

Pakiety, a w nich paczuszka zdrowych przekąsek, pamiątkowy medalion na wstążeczce, certyfikat, gadżet gminny i baton będą na Was czekały w Józefowie w sobotę 28 stycznia w godz. 9.00-13.00 lub w niedzielę 29 stycznia w godz. 14.00-17.00 w sali Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym w czasie Wielkiego Finału.

Dodatkowo ogłaszamy subiektywną zabawę na najsympatyczniejszego wośpowego zwierzaka, która potrwa od 28 stycznia od godz. 9.00 do 29 stycznia do godz. 17.00.

Zdjęcie pupila w kontekście wośpowym trzeba będzie wkleić pod specjalnie oznaczonym postem, który ukaże się w wydarzeniu na fb „Serducho bije w rytmie zwierzaka” (w zakładce Dyskusja) w piątek 27 stycznia. Zróbcie identycznie, jeżeli Wasz pupil nie może wyjść na spacer, ale pstrykając mu fotkę w domu i potem samemu wpadnijcie do nas po pakiet.

Wygra ten zwierzak, przy którym najmocniej zabije nam serce. Właściciel zwycięskiego zwierzaka otrzyma w nagrodę voucher do gabinetu weterynaryjnego „Pchełka” w Czernikowie, a najsympatyczniejszy wośpowy zwierzak zostanie wyściskany przez szefową lubickiego sztabu.

Aukcja Złotego Serduszka WOŚP

Szczególnym dla nas wydarzeniem jest także licytacja wyjątkowego Złotego Serduszka WOŚP, na którą zapraszamy ok. 19.00 do nowej sali Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. Wielki Finał rozpocznie się tam o 14.00 i zakończy „Światełkiem do nieba” o 20.00.

To nie wszystko! Pełen program tegorocznego WOŚP w naszej gminie opublikujemy już wkrótce.

Bieżące informacje wośpowe znajdziecie na FB Sztab WOŚP Lubicz.

drukuj (WOŚP. Wydarzenia z sercem w tle)

 • data: 2023-01-19

Statystyczne badania ankietowe

Kilka dni temu rozpoczęło się już drugie badanie ankietowe przeprowadzane w 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny. Na prośbę GUS publikujemy kalendarium badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną.

Od 13 do 31 stycznia realizowane jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych A-KR. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu.

od 2 do 20 stycznia realizowane jest z kolei badanie PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach. Badanie dostarcza informacji o skali wyjazdów i ich charakterze.

Badania realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.

Efektywność realizacji każdego badania zależy od jak największej liczby osób biorących w nich udział. 

Informacja GUS

drukuj (Statystyczne badania ankietowe)

 • data: 2023-01-17

Młyniec Drugi - Krobia. Utrudnienia w ruchu

Uwaga! Otrzymaliśmy informację, że od 24 stycznia na drodze powiatowej w Krobi zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu, co jest związane z budową kanalizacji sanitarnej na odcinku Młyniec Drugi - Krobia.

Pismo w załączeniu.

drukuj (Młyniec Drugi - Krobia. Utrudnienia w ruchu)

 • data: 2023-01-17

HPAI. Wojewoda uchyla rozporządzenie

Prosimy o zapoznanie się z pisem Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii oraz rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) m.in. na terenie powiatu toruńskiego.

Rozporządzenie WKP cofa uprzednio wskazywane zakazy oraz nakazy związane z hodowlą drobiu. Informowaliśmy o tym tutaj.

drukuj (HPAI. Wojewoda uchyla rozporządzenie)

 • data: 2023-01-17

Jaki był miniony rok w naszej gminie?

Nie sposób zająć się wszystkimi aspektami funkcjonowania gminy, ponieważ można liczyć je w dziesiątkach, a nawet setkach zadań. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym.

Wójt Marek Nicewicz, wspominając miniony 2022 rok mówi, że trzeba zacząć od tego, co wydarzyło się za wschodnią granicą kraju. Mimo odległości trwająca wojna w Ukrainie ma również wpływ na naszą gminę - na lubickie rodziny, gminną edukację, pomoc społeczną, a nawet na inwestycje.

Aż 155 mieszkańców gminy Lubicz otworzyło swoje serca i domy, aby przyjąć ponad 1500 uchodźców z Ukrainy. 86 ukraińskich dzieci do tej pory uczęszcza do naszych szkół i przedszkoli. – Podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, ale także tym, którzy pomagali w inny sposób, poprzez zakup leków, materiałów opatrunkowych, odzieży czy żywności – mówi wójt gminy Lubicz. Są wśród nas również tacy, którzy nie bacząc na trudności, regularnie jeżdżą na Ukrainę busami wypełnionymi darami i potrzebnym sprzętem. Duża część ubiegłorocznej pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to były także działania wspierające naszych gości z Ukrainy.

Dane demograficzne

Mieszkańców mamy więcej niż w 2021 roku, o 81 osób. Na koniec 2022 roku w gminie Lubicz na pobyt stały i czasowy były zameldowane 20 173 osoby. W rejestrach gminnych odnotowaliśmy 164 urodzone dzieci, natomiast z powodu zgonu wymeldowano - 157 osób. Przyrost naturalny był zatem dodatni i wyniósł 7 mieszkańców.

Wśród sołectw prym wiedzie Krobia, gdzie przybyło 37 osób. W dalszej kolejności są Grębocin z 28 nowymi mieszkańcami i Mierzynek z 22. W pozostałych miejscowościach liczba ludności zmieniła się nieznacznie, z kolei najwięcej, bo 28 osób, ubyło w Lubiczu Górnym.

Inwestycje

Po raz pierwszy w historii gminy Lubicz na inwestycje wydano aż 22,5 mln zł. Dzięki temu m.in. zbudowano nowe drogi, np. Zieloną Puszczę w Mierzynku, drogę do jednostki w Gronowie, ul. Toruńską w Grębocinie i wiele innych. – Prac na drogach zawsze będzie za mało, ponieważ powstają kolejne osiedla i wciąż potrzeba nowych kilometrów dróg, które w miarę naszych możliwości będą powstawały – zaznacza wójt.

Duże środki gmina wygospodarowała na oświetlenie. Ponad 500 tys. zł spożytkowano na zainstalowanie latarni kablowych i fotowoltaicznych. Dodatkowo, w reakcji na drastyczne podwyżki cen prądu, wymieniono 1400 punktów świetlnych, w których stare oprawy sodowe zostały zastąpione nowymi, LED-owymi.

Niezwykle ważną dla mieszkańców gminy inwestycją była budowa nowych odcinków sieci wodociągowej, co wpłynęło na podniesienie ciśnienia wody w kranach m.in. w blokach w Lubiczu Górnym, w Krobi i Mierzynku. Przed nami kontynuacja tych prac.

W zakresie  inwestycji kubaturowych także zmieniło się dużo. Powstały trzy nowe obiekty służące mieszkańcom. Nowa sala gimnastyczna dla szkoły w Lubiczu Dolnym, nowy obiekt remizy, świetlicy i biblioteki w Złotorii, a także centrum aktywności społecznych w Gronowie, gdzie z powodzeniem funkcjonuje ośrodek „Senior +”, biblioteka, przedszkole, świetlica wiejska i archiwum.

– Inwestycja w Gronowie wyznacza w tej chwili kierunek, który przyjęliśmy w gminie, aby jak najwięcej instytucji łączyć w jednym budynku, co wpływa nie tylko na obniżenie kosztów, ale przede wszystkim na integrację środowiskową i międzypokoleniową – mówi Marek Nicewicz.

Fundusz sołecki, a więc pula środków, specjalnie wydzielona z budżetu gminy dla sołectw, wyniosła prawie 800 tys. zł. O rozdzieleniu tych pieniędzy zdecydowali sami mieszkańcy na corocznych zebraniach wiejskich. Z funduszu wykonano drobne, ale potrzebne „małe inwestycje” – lustro, próg zwalniający, lampę czy remonty w świetlicach. – Duża w tym zasługa sołtysów – docenia rolę gospodarzy wsi wójt Marek Nicewicz.

Oświata

Gmina co roku sukcesywnie inwestuje także w oświatę. Doposaża szkoły, realizuje dodatkowe programy dla uczniów, rozbudowuje. - Na deskach kreślarskich jest już kolejny projekt przebudowy i budowy kuchni w szkole w Grębocinie, a także sali gimnastycznej w Młyńcu Pierwszym – zdradza wójt i dodaje: - Jeśli tylko środki pozwolą, powstanie również bieżnia lekkoatletyczna w Lubiczu Górnym.

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym dla pięciu szkół, w których uczy się 2088 dzieci w 101 oddziałach pod opieką 243 nauczycieli. Samorząd prowadzi także przedszkole publiczne „Chatka Puchatka”, gdzie mamy 141 dzieci, sześć oddziałów i 19 przedszkolanek. Jest też sześć przedszkoli niepublicznych i jeden punkt, obejmujące 476 dzieci.

W 2022 r. wójt powołał dwie nowe dyrektorki placówek oświatowych: szkoły w Grębocinie - Katarzynę Rumińską i przedszkola w Lubiczu Górnym - Annę Chyłę.

W szkołach są realizowane następujące projekty unijne: Eugeniusz w świecie 3 D - w klasach 4-7 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe; Eugeniusz na poziomie - zajęcia z języka angielskiego dla klas 8; Politechnika dla smyka – przeznaczone dla klas 1-3 zajęcia wspierające rozwój ucznia oraz rozwijające kompetencje kluczowe. W Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym realizowany jest projekt Erasmus +, a w jego ramach trzy projekty - Towarzyskie roboty, Europa woła oraz Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń.

- Chciałoby się więcej, ale mając na uwadze liczbę godzin, które dzieci spędzają w szkołach, staramy się robić tak, aby nie było tego za dużo, a za to ciekawie i sympatycznie – mówi Małgorzata Łęc-Sienkiewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.

Pomoc społeczna

Anna Sikorska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu miniony rok określa „rokiem wyzwań”, ponieważ poza realizacją zadań, którymi GOPS zajmuje się od lat, doszło kilka nowych.

– W tym roku bardzo dużo czasu i uwagi poświęciliśmy uchodźcom z Ukrainy, a drugim poważnym, nowym i czasochłonnym przedsięwzięciem były dodatki węglowe – mówi pani dyrektor.

Wniosków o wypłatę tych dodatków wpłynęło prawie 4800, co przełożyło się na kwotę 8 mln 100 tys. zł.

W związku z wybuchem wojny w Ukrainie ośrodek realizował pomoc materialną dla uchodźców i dla Polaków, którzy udzielili pomocy w formie schronienia i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W celu aktywizacji zawodowej i wprowadzenia na rynek pracy ukraińskich kobiet GOPS uruchomił projekt socjalny – Klub Integracji Społecznej – Ukraina. Dzięki tym działaniom sześć Ukrainek podjęło pracę, w tym jedna w lubickiej szkole, a jedna w GOPS. W wakacje funkcjonował Klub Młodzieżowy przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym, który skupił wokół siebie dzieci i młodzież  polską i ukraińską. Pod hasłem „Więcej wiem, lepiej pomagam, jestem bezpieczny” uczestniczyli oni m.in. w projekcie rolkarskim.

Ośrodek, poprzez gminne koło TPD, przy Bocznej prowadzi też całoroczną placówkę wsparcia dziennego dla dzieci, gdzie opieką otacza się 30 dzieci.

GOPS intensywnie działa również na rzecz seniorów poprzez dwa kluby wsparcia seniora w Lubiczu Górnym i Gronowie, obejmując aktywizacją 75 seniorów.

Z pomocy ośrodka na stałe korzysta ok. 450 rodzin. - To cały wachlarz świadczeń – wyjaśnia Anna Sikorska. - 28 dzieci mamy w pieczy zastępczej. Są to dzieci postanowieniami sądu wyjęte z rodzin biologicznych, nad czym bardzo ubolewamy i pracujemy nad tym, aby mogły do nich wrócić. 24 mieszkańców naszej gminy przebywa w domach pomocy społecznej.

GOPS proponuje wsparcie asystenta osobistego osób niepełnosprawnych – dla 9 osób, opieką wytchnieniową objętych jest 29 osób, zaś usługami opiekuńczymi 80 osób niepełnosprawnych, samotnych i chorych.

Świadczenia rodzinne pobiera 350 rodzin, z funduszu alimentacyjnego korzysta 80 samotnych rodziców, wypłacanych jest też ok. 150 dodatków mieszkaniowych i 140 świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2022 r. ośrodek pomocy na te wszystkie potrzeby mieszkańców wydatkował ok. 40 mln zł.

Biblioteka publiczna

Marzenna Wojnar, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej mówi: - Wszędzie biją na alarm, że czytelnictwo w Polsce spada, a ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w gminie Lubicz wcale tak nie jest. Myślę, że to również zasługa działalności, którą prowadzimy i nowo otwieranych placówek.

Sieć bibliotek gminnych to biblioteka w Lubiczu Dolnym i cztery jej filie w Złotorii, Gronowie, Grębocinie i Lubiczu Górnym oraz punkt biblioteczny w Krobi. To tutaj toczy się życie kulturalne, organizowane są spotkania autorskie i inne wydarzenia. Są m.in. Dyskusyjne Kluby Książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych czy „Bajkoteka” dla najmłodszych. - W myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie” prowadzimy zajęcia dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do przedszkola. Mamy sygnały od rodziców, że później takie dziecko dużo łatwiej odnajduje się w grupie, ponieważ jest z tym oswojone – mówi pani dyrektor.

Dwie placówki w Gronowie i Złotorii uzyskały nowe lokalizacje i po statystykach widać, że znacznie wpłynęło to na zwiększenie liczny czytelników. Np. w Gronowie do biblioteki było zapisanych 66 osób, a po przeprowadzce do nowej siedziby liczba czytelników wzrosła tam do 144.

Biblioteka gminna od wielu lat uczestniczy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, otrzymując dotacje na zakup nowości wydawniczych. – Nasi czytelnicy wiedzą, że to, co pojawia się w księgarniach jest także u nas. Osoby, które nie mają pieniędzy na zakup książek mogą je po prostu wypożyczyć. Od kilku lat nasi czytelnicy mają także dostęp do książek w wersjach elektronicznych – wylicza Marzenna Wojnar.

I na koniec kilka imponujących liczb bibliotecznych. W ubiegłym roku nasi mieszkańcy wypożyczyli 35 280 tys. książek papierowych oraz 2 tys. e-booków i blisko tyle samo audiobooków. Do gminnej biblioteki jest zapisanych 2151 czytelników.

Straż pożarna

Na terenie gminy mamy aż dziewięć jednostek OSP (w tym aż pięć w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym), które zrzeszają 500 członków, a prawie 200 jest uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie jednostki dysponują 15 samochodami. – W 2022 roku pobiliśmy wszelkie rekordy wyjazdowe, do pożarów i miejscowych zagrożeń – 440 – mówi Jacek Juranowski, komendant gminny. W poprzednich latach wyjeżdżali ok. 300.

Strażacy jednak na tym nie poprzestali, pomagali zawsze w razie potrzeby, realizując dodatkowo ponad 100 wyjazdów gospodarczych.

Dla nich, pod względem wyjazdów, był to rekordowy rok.

Współpraca

W naszej gminie prężnie działają także różne inne organizacje i stowarzyszenia, m.in. kluby sportowe, KGW czy kluby seniora wspierane przez samorząd.

Wójta cieszy również rozwój przedsiębiorczości, zarówno tej dużej np. powstanie sklepów wielkopowierzchniowych, kolejnego salonu samochodowego czy stacji benzynowej, jak i tych małych, rodzinnych i jednoosobowych.

- Chciałbym podziękować Radzie Gminy Lubicz, która w tych trudnych czasach musi podejmować trudne decyzje – mówi wójt. – Ważne, że mimo różnicy zdań, potrafimy współpracować dla dobra gminy. To nasz wspólny cel. Dzięki tej współpracy zrobiliśmy naprawdę dużo.

A jaki będzie 2023 rok? – Zadań wciąż przybywa, a dochody maleją. W minionym roku nagle musieliśmy zająć się sprzedażą węgla, czyli czymś, czego samorządy nigdy dotąd nie robiły. Nasi mieszkańcy złożyli 1400 wniosków, do końca grudnia wydaliśmy im ponad 1300 ton opału. Obojętnie więc jakie wyzwania pojawią się przed samorządami, to jestem przekonany, że sobie poradzimy i nowy 2023 rok będzie dobrym rokiem - podsumowuje wójt.

drukuj (Jaki był miniony rok w naszej gminie?)

 • data: 2023-01-16
 • Infografika. Liczba ludności w sołectwach w latach 2021 i 2022
 • Infografika. Na inwestycje gmina wydała 22,5 mln zł

Zajęcia w świetlicach wiejskich i nie tylko [Aktualizacja 10]

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach w naszych świetlicach wiejskich i salach gimnastycznych. To okazja do poznania się i integracji. Proponujemy różnego rodzaju zajęcia, m.in. artystyczne i sportowe. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Grabowiec:

- boisko Juventusu dostępne dla mieszkańców w soboty w godz. 9.00-13.00.

Grębocin

- świetlica, ul. Szkolna 8:

 • spotkania KGW w środy od godz.14.00,
 • zajęcia świetlicowe dla dzieci w czwartki i piątki w godz. 14.30-16.30,
 • spotkania Klubu Kobiet Kreatywnych każdy ostatni piątek miesiąca od godz. 18.00,
 • warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych w każdą 1. i 3. sobotę miesiąca w godz. 10.00-13.00 (w styczniu 14 i 21 stycznia, w lutym 18 i 25 lutego),

- mała sala Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 4:

 • zajęcia dla dorosłych (gimnastyka pod okiem fizjoterapeuty) we wtorki w godz. 19.00-20.00 dla mieszkańców Grębocina.

- salka przy kościele, ul. Dworcowa 1:

 •  spotkania Klubu Seniora „Złota Jesień” w czwartki w godz. 17.00-19.00.

Gronowo świetlica (budynek dawnej szkoły podstawowej):

- spotkania KGW w środy w godz. 17.00– 20.00,

- zajęcia dla dzieci w poniedziałki w godz. 16.00-18.00

- zajęcia biblioterapii dla dzieci i młodzieży w każdą 1. i 3. sobotę miesiąca w godz. 10.00-12.00.

Krobia świetlica, ul. Olimpijska 14:

- zajęcia sportowe – brydż w poniedziałki w godz. 17.00-21.00,

- zajęcia sportowe ping-pong + szachy we wtorki w godz. 16.30-20.00,

- spotkania Kobiet Aktywnych w Krobi w każdy 1. i 3. wtorek miesiąca w godz. 17.30-20.00,

- spotkania DKK w ostatni wtorek lub czwartek miesiąca w godz.18.00-20.30,

- zajęcia sportowe – joga w środy w godz. 17.00-18.30,

- zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży w środy w godz. 17.00-18.30,

- zajęcia sportowe – tenis + szachy w czwartki w godz.16.30-20.00,

- spotkania KGW w czwartki w godz. 17.00-21.00,

- zajęcia taneczne (tańce w kręgu) grupa początkująca w piątki od godz. 17.00

- "Piłka dla każdego" w soboty w godz. 10.00-12.00 (boisko obok świetlicy).

Lubicz Dolny:

- sala gimnastyczna przy OSP, ul. Toruńska:

 • zbiórki zuchowe w poniedziałki w godz. 17.00-20.00,
 • zajęcia fitnessowo-taneczne w środy w godz. 16.30-17.30 od (18.01)
 • zbiórki harcerek w soboty w godz. 10.00-12.30,

- świetlica, ul. Toruńska 56:

 • spotkania z terapeutą uzależnień we wtorki w godz. 7.00-16.00,
 • spotkania Stowarzyszenia "Pokolenia" we wtorki od godz. 16.00,
 • spotkania Stowarzyszenia One Passion One Love WP w środy od godz. 16.00,
 • spotkania Klubu Seniora "Arka" w czwartki od godz. 16.00,
 • spotkania grupy AA w piątki od godz. 17.30,

- boisko Orlik przy SP:

 • zajęcia sportowe w weekendy w godzinach popołudniowych.

Lubicz Górny świetlica przy ul. Bocznej 4:

- zajęcia świetlicowe dla dzieci poniedziałek-piątek w godz. 14.00-18.00,

- zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w każdy trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.30-19.30, począwszy od 16 marca

- spotkania Klubu Seniora „Lubiczanie” w poniedziałki w godz. 17.00-20.00,

- spotkania Klubu Seniora GOPS w poniedziałki i środy w godz.  8.15-14.15,

- spotkania Stowarzyszenia „Lubiczanie” co druga środa w godz. 17.00-20.00,

- spotkania Klubu Seniora „Dolina Drwęcy” w czwartki w godz. 17.00-20.00,

- spotkania Stowarzyszenia Miłośników Lubicza Górnego co drugi piątek od godz. 18.00.

Mierzynek świetlica, ul. Zacisze 11a:

- zajęcia taneczno-fitnessowe dla całych rodzin w środy w godz. 18.00-19.00. 

Młyniec Drugi świetlica, ul. Dolina Drwęcy 72:

- zajęcia artystyczne dla dzieci we wtorki w godz. 16.00-18.00,

- zajęcia artystyczne dla dorosłych w środy. w godz. 16.00-19.00.

- młodzieżowe warsztaty fotograficzne - ostatnia sobota miesiąca w świetlicy od godz. 11.00-13.00, pozostałe soboty w terenie.

Rogówko świetlica OSP, ul. Lubicka 29:

- zajęcia zumby dla całych rodzin we wtorki i czwartki w godz. 19.00-20.00. 

Złotoria 

- biblioteka, ul. Toruńska 54:

 • zajęcia biblioterapii dla dzieci i młodzieży w każdy przedostatni i ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00.

- sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej:

 •  zajęcia sportowe dla dzieci – tenis – w środy i piątki w godz. 18.00-20.00.

Do udziału we wszystkich zajęciach serdecznie zapraszamy także obywateli ukraińskich.

drukuj (Zajęcia w świetlicach wiejskich i nie tylko [Aktualizacja 10])

 • data: 2023-01-13

Psycholog na wyciągnięcie ręki

Potrzebujesz pomocy? Szukasz wsparcia? W naszej gminie możesz umówić się na bezpłatną rozmowę z psychologiem, który przyjmuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 56.
 
Tutaj znajdziecie szczegóły:

poniedziałek 9.00 - 17.00; psycholog – Patrycja Łączkowska, tel. 451 645 914, e-mail placzkowska@gopslubicz.home.pl
wtorek 13.00 - 18.00; psycholog – Karolina Urbańska, tel. 519 577 798
środa 7.00 - 15.00; psycholog – Patrycja Łączkowska, tel. 451 645 914, e-mail placzkowska@gopslubicz.home.pl
czwartek 7.00 - 15.00: psycholog – Patrycja Łączkowska, tel. 451 645 914, e-mail placzkowska@gopslubicz.home.pl
piątek 7.00 - 15.00; psycholog – Patrycja Łączkowska, tel. 451 645 914, e-mail placzkowska@gopslubicz.home.pl

Spotkanie z psychologiem można umówić bezpośrednio, kontaktując się z psychologiem lub poprzez wcześniejszy kontakt z pracownikiem socjalnym.

drukuj (Psycholog na wyciągnięcie ręki)

 • data: 2023-01-12

Zwrot podatku akcyzowego

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 r.   

Od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 na 1 litr oleju napędowego.

Oznacz to, że producent rolny może uzyskać:

- 132 zł za 1 ha użytków rolnych (110 l x 1,20 zł) 

- 48 zł z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła-DJP (40 l x 1,20 zł).

Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta (w tym dzierżawcy), w następujących terminach:

a) od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia  2023 r.

b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Dotacje będą wypłacane, na rachunek bankowy podany we wniosku, w następujących okresach:

- 1-30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

- 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

drukuj (Zwrot podatku akcyzowego)

 • data: 2023-01-11

Państwowy gazociąg. Gdzie pytać o szczegóły? [Mapka]

Wczoraj w świetlicy w Złotorii odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy rządowego gazociągu Gustorzyn–Gardeja i dotyczyło przede wszystkim odszkodowań dla właścicieli gruntów.  

Organizatorem spotkania była spółka Skarbu Państwa - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., która jest wykonawcą 128-kilometrowego gazociągu. Na naszym terenie zostanie zbudowane 16 km sieci. Gazociąg ma przebiegać przez następujące sołectwa: Grabowiec, Kopanino, Nowa, Wieś, Lubicz Dolny, Grębocin, Rogówko, Rogowo i Złotoria.  

Wczorajsze spotkanie było przeznaczone dla osób zainteresowanych z gmin: Lubicz, Łysomice i Torunia. Udział w nim wzięli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poświęcono je aktualnemu statusowi prac przy projekcie oraz odszkodowaniom.

Inwestycja została podzielona na etapy. Obecnie jest gotowa szczegółowa dokumentacja projektowa. Etap, który obejmuje gminę Lubicz, zaplanowano w latach 2024-2026. Odszkodowania zostaną wypłacone po zakończeniu inwestycji.

Przebieg gazociągu załączamy w otrzymanym od inwestora pdf zamieszczonym poniżej tekstu. 

Jak zapewnia wykonawca, właściciele gruntów, przez które ma przebiegać gazociąg są informowani na bieżąco. Do tej pory pisemna korespondencja była do nich wysyłana co najmniej dwukrotnie. Mimo to w przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji gazociągu należy kontaktować się ze spółką, pisząc na maila komunikacja.gdanska@gaz-system.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz numer działki. Spółka dekaruje, że prześle właściwe fragmenty map osobom zainteresowanym.

Budowa sieci jest bezpośrednio związana z realizacją Programu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), w ramach którego w rejonie Gdańska pojawi się pływający terminal LNG, służący do odbioru dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego. Nowy gazociąg zapewni możliwość rozprowadzenia gazu z tego regionu Polski do odbiorców w głębi kraju.

Budowa infrastruktury gazowej, umożliwiająca zróżnicowanie źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego, a także związana z tym rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, są traktowane jako inwestycje strategiczne, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 • data: 2023-01-11

Pozbądźmy się niebezpiecznego azbestu

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

Wnioski należy składać w terminie od 15 stycznia do 15 lutego 2023 roku - na formularzu, który można pobrać tutaj 

 • bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz, od poniedziałku do piątku, w  godzinach przyjmowania interesantów;
 • pocztą na adres Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz Dolny, z dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu);
 • drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości [1];
 2. Kopię zgłoszenia/decyzji ze Starostwa Powiatowego o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest;
 3. Zaświadczenie/Oświadczenie o pomocy de minimis – (druk do pobrania w Urzędzie Gminy Lubicz - pokój nr 1 i 5, lub na stronie internetowej urzędu).

Z darmowego odbioru azbestu mogą skorzystać mieszkańcy, których posesje są ujęte w „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Zasady przyznawania dofinasowania w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, zostały określone w Uchwale NR XXV/347/20 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z  zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z obszaru Gminy Lubicz z  wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmienionej uchwałą nr XLIV/590/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 11 lipca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 3726).

Z uwagi na ograniczone środki decyduje kolejność zgłoszeń. Wnioski niekompletne i złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami - Urząd Gminy Lubicz, pok. nr 5, e-mail gk@lubicz.pl, nr tel. 56 621 21 38.

[1] W przypadku współwłaścicieli należy dołączyć zgodę od wszystkich właścicieli na realizację zadania. W przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem/użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę właściciela/i nieruchomości na wykonanie inwestycji.  

drukuj (Pozbądźmy się niebezpiecznego azbestu)

 • data: 2023-01-10
 • Logotyp WFOŚiGW w Toruniu

Złote Serduszko WOŚP w gminie Lubicz!

Złote serduszko nr 80 - jedno ze stu na cały świat, wykonane w większości ręcznie ze złota (próba 585), unikatowy, kultowy symbol Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie do zdobycia na aukcji podczas Finału w Lubiczu Dolnym.

Tegoroczny Finał zbliża się wielkimi krokami. Wstępnie pisaliśmy o nim tutaj, a już wkrótce Sztab WOŚP Lubicz zdradzi więcej szczegółów. Dziś więcej na temat wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się w naszej gminie po raz pierwszy w historii – aukcji Złotego Serduszka WOŚP. Zapraszamy na nią 29 stycznia ok. godz. 19.00 do nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zachęcamy również do kontaktu na messengerze sztabu, mailowo: sztab.wosp.lubicz@gmail.com lub pod nr telefonu 603 787 121.

A jak zrodził się pomysł na powstanie tych wyjątkowych orkiestrowych serduszek? Pisze o tym Sztab WOŚP Lubicz na swoim fanpage’u.  

W czasie pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacja WOŚP otrzymała dary bardzo szczególne. Były nimi złote wyroby - pierścionki, łańcuszki, kolczyki. Warszawski jubiler Jerzy Kozak, zaproponował, aby wykonać z nich właśnie złote serduszka. Złoto zawieziono do Mennicy Polskiej, która stała się autorem najbardziej cennego na świecie złotego wyrobu o masie ok. 4,5 grama - Złotych Serduszek WOŚP.

Każde Złote Serduszko WOŚP ma swój numer. Co roku kilka złotych serduszek przekazywanych jest do "licytowania" w sztabach oraz na antenach stacji radiowych. Pozostałe proponowane są w licytacji telefonicznej podczas Finału WOŚP. Tradycyjnie złote serduszko nr 13 z każdego Finału Orkiestry, pozostaje w Fundacji.

Jedna z najwyższych kwot za złote serduszko nr 1 została wylicytowana w 1999 roku,  i wynosiła 333.333,33 USD czyli, po ówczesnym kursie, blisko 1,1 mln PLN. Ogromną sumę złote serduszko numer 1 uzyskało także w 2010 roku, kiedy zostało kupione za 1 110 000 PLN. Rekord padł jednak w styczniu 2019 roku, w czasie 27. Finału WOŚP - złote serduszko nr 1 wylicytowano za 1,2 mln złotych.

Od 1994 do 2004 roku odbyło się dziesięć edycji licytacji Złotych Serduszek WOŚP. W 2003 roku, po raz dziesiąty, Mennica Polska wykonała 500 sztuk złotych serduszek, które były licytowane podczas 11. Finału. Każde z dziesiątej serii tych serduszek ozdobiono cyrkonią, która została umieszczona w baretce. W ten sposób zamknięto rozdział złotych orkiestrowych serduszek i od 12. Finału proponowano na licytacjach Złote Medale WOŚP. Jednak w roku 2008, na 16. Finale Orkiestry, wrócono do złotych serduszek.

W tym roku Złote Serduszko WOŚP może trafić w ręce mieszkańca naszej gminy!

drukuj (Złote Serduszko WOŚP w gminie Lubicz!)

 • data: 2023-01-10

Co zrobić, jeśli odpady nie zostały odebrane?

Jak złożyć reklamację w sprawie śmieci? Przypominamy, robimy to za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg Urzędu, którego pracownicy interweniują w Państwa imieniu w firmie wywążącej odpady. 
 
Jeżeli odpady nie zostały zabrane w wyznaczonym dniu albo zdarzyły się inne zakłócenia dotyczące zbiórki, reklamację należy złożyć niezwłocznie, czyli w ciągu trzech dni roboczych w Referacie Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Dróg Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres gk@lubicz.pl, lub pod nr tel. 56 621 21 28 lub 56 621 21 38, zawsze podając swoje dane oraz dokładny adres posesji.
 
To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi śmieci mogą interweniować w zgłaszanej przez Państwa sprawie. Zgłoszenie reklamacji po długim czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.
 
Najczęściej, jak wynika z naszych analiz (kontroli, ale także GPS-ów w śmieciarkach) odpady nie są zabierane z tych posesji, których właściciele nie wystawią pojemników lub worków na czas, czyli do godz. 6.00 rano. 
 
MPO nie ma możliwości wielokrotnego podjeżdżania pod jeden adres, ponieważ na naszym terenie musi obsłużyć ok. 5.500 domostw, a potem realizuje kolejne zlecenia. Spółka, poza odbiorem śmieci z Torunia i z naszej gminy, wywozi też odpady z kilku innych gmin.

drukuj (Co zrobić, jeśli odpady nie zostały odebrane?)

 • data: 2023-01-04

Czyste Powietrze. 8 mln zł dotacji dla mieszkańców

3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, które polegają na podwyższeniu progów dochodowych. Przypominamy, że Urząd Gminy Lubicz pomaga w procesie składania wniosków o dofinansowanie.

Pomoc w wypełnianiu wniosków odbywa się w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym
w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 11.00 – 13.30 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 56 621 21 29 bądź poprzez e-mail: czystepowietrze@lubicz.pl.

W Punkcie uzyskamy informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze” oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Z pozyskanych danych (stan na koniec 2022 r.) wynika, że w trakcie funkcjonowania Programu Czyste Powietrze:

 - liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Lubicz wyniosła: 857 szt.

- liczba zawartych umów - 800

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 444

- sumaryczna kwota wypłaconych dotacji –  8 177 880,22 zł.

Uwaga! 3 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach zmian Programu zostały podwyższone progi dochodowe.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

 1. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 000,00 zł – możliwe dofinansowanie do 66 tys. zł.
 2. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1894,00 zł (gospodarstw wieloosobowe) lub 2651,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 99 tys. zł.
 3. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód* na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1090,00 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe dofinansowanie do 135 tys. zł.

Pełna informacja znajduje się w zakładce na ten temat.

drukuj (Czyste Powietrze. 8 mln zł dotacji dla mieszkańców)

 • data: 2023-01-04

Węgiel. Nowy rok, nowy wniosek

Można już składać wnioski o tegoroczny zakup węgla na preferencyjnych warunkach. Przypominamy – cena to 1950 zł za tonę. Wniosek powinien trafić do urzędu do 17 lutego. Zwracamy się z prośbą o przemyślane decyzje.

Kończymy realizację  ubiegłorocznych wniosków. Do tej pory tańszy węgiel kamienny za pośrednictwem gminy kupiło 70 proc. zainteresowanych.  Na swoją kolej czeka jeszcze 30 proc. wnioskodawców.

Według Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych osoby uprawnione (czyli te, którym przysługuje dodatek węglowy) na preferencyjnych warunkach mogą nabyć 3 tony węgla. Gwarantowana cena 1950 zł dotyczy każdej z tych ton. Odbiór i workowanie we własnym zakresie.

Jeżeli zatem w minionym roku kupiliście Państwo 1,5 tony węgla, to w tym również możecie złożyć wniosek na 1,5 tomy. Jeśli natomiast w 2022 r. zdecydowaliście się na 1 tonę, to teraz macie prawo zawnioskować o 2 tony (ale wyłącznie jednorazowo).

Wniosek dostępny jest do pobrania w tym miejscu lub w urzędzie. Składamy go w Biurze Podawczym w budynku głównym, na parterze w pokoju nr 9, do 17 lutego.

Przypominamy. Po pozytywnej weryfikacji wniosku skontaktujemy się z wnioskodawcą, podając indywidualny numer wniosku, który należy wpisać w tytule przelewu wraz z imieniem i nazwiskiem. W związku z tym, że pojawił się problem z dodzwonieniem się pod wskazane we wnioskach numery telefonów, zdecydowaliśmy się na wysyłanie SMS-ów.

Przelew prosimy wykonać jak najszybciej po otrzymaniu telefonu lub SMS-a o pozytywnej weryfikacji wniosku. Taki telefon oznacza bowiem również fakt zakupienia dla Państwa i zarezerwowania na jednym ze składów określonej ilości opału (ich wykaz jest tutaj).

W związku z tym prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ złożenie wniosku, a następnie rezygnacja z nabycia węgla powoduje liczne komplikacje formalne. 

Prosimy też nie zgłaszać się po fakturę, zanim nie uzyskacie Państwo informacji o jej wystawieniu.

drukuj (Węgiel. Nowy rok, nowy wniosek)

 • data: 2023-01-02

Stawka za śmieci większa o trzy złote

W 2023 roku opłata za odpady komunalne w gminie Lubicz miesięcznie będzie wynosić 25 zł od osoby. To efekt drastycznego wzrostu cen. Zmiana stawki nie oznacza konieczności składania nowej deklaracji.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obejmuje m.in. odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) czy obsługę administracyjną. Stawka wynika m.in. z oferty złożonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, które wygrało przetarg na odbiór odpadów z naszej gminy. Innych ofert nie było.

25 zł to opłata za śmieci segregowane na pięć frakcji. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach bezwzględnie zobowiązuje wszystkich mieszkańców do segregowania odpadów komunalnych. W związku z tym mieszkańcom, którzy nie będą przestrzegać zasad segregacji zostanie naliczana wyższa opłata, stanowiąca dwukrotność ustalonej stawki, tj. 50 zł od każdej osoby w gospodarstwie domowym, za każdy miesiąc naruszenia zasad segregacji.

Harmonogram wywozu odpadów w 2023 roku zamieszczamy niżej. Przypominamy również, że mieszkańcy naszej gminy kolejny już rok mają dostęp do aplikacji na telefon „Kiedy śmieci?”, która informuje o zbliżającym się terminie wywozu. Ściągniecie ją za pośrednictwem Google Play czy App Store.

Reklamację dotyczącą odbioru śmieci należy zgłosić niezwłocznie (w ciągu najbliższych trzech dni roboczych) w Referacie Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Dróg Urzędu Gminy Lubicz: e-mailowo, wysyłając wiadomość na adres gk@lubicz.pl, podając swoje dane oraz adres posesji lub telefonicznie pod nr 56 6212128, 56 6212138. To pracownicy tego referatu w bezpośrednim kontakcie z firmami wywożącymi odpady mogą interweniować w zgłaszanej przez mieszkańców sprawie. Zgłoszenie po dłuższym czasie wyklucza możliwość wyjaśnienia sytuacji.

Przypominamy również, że w Lubiczu Górnym funkcjonuje bezpłatny dla mieszkańców Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych. PSZOK funkcjonuje: od marca do października - od wtorku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, od listopada do lutego - od wtorku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, w każdą sobotę, w godzinach od 9.00 do 14.00.

drukuj (Stawka za śmieci większa o trzy złote)

 • data: 2023-01-02

Nowe ceny biletów MZK

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe ceny biletów w komunikacji toruńskiego MZK. Zmiany podyktowane są wzrostem cen paliw i energii elektrycznej. Zmieniły się nie tylko ceny, np. bilet 45-minutowy zastąpiono 60-minutowym.

Najważniejsze zmiany cen biletów:

 • Bilet jednoprzejazdowy normalny z 3,40 zł na 3,80 zł, bilet ulgowy – ze 1,70 zł na 1,90 zł
 • Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I i II strefa) z 86 zł na 110 zł i ulgowy 43 zł na 55 zł
 • Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I i II strefa) – z 126,00 zł na 142,00 zł, ulgowe z 63,00 zł na 71,00 zł

Wraz z początkiem nowego roku dotychczas funkcjonujący bilet czasowy 45-minutowy został zastąpiony biletem czasowym godzinnym. Jego cena wynosi 3,80 zł (ulgowy 1,90 zł). Pasażerowie mogą też skorzystać z biletu 90-minutowego w cenie 6,80 zł (ulgowy 3,40 zł). Natomiast jednodniowy bilet rodzinny wynosi 11 zł. Nowością jest też możliwość zakupu biletu semestralnego na wszystkie linie dzienne i nocne w I i II strefie w cenie 284 zł.

Pełną informację na ten temat znajdziecie Państwo na stronie MZK - tutaj.

Gmina Lubicz w tym roku za sfinansowanie kursów MZK i Pol-Busu na swoim terenie zapłaci ponad 2,7 mln zł. 

drukuj (Nowe ceny biletów MZK)

 • data: 2023-01-02