Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dokończenie robót budowlanych, polegających na adaptacji budynku po byłym przedszkolu na cele administracji publicznej w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 24.

OGŁOSZENIE

Lubicz, dnia 11.05.2006 r.

GP. 3410 – 2/06                            

                                        

O G Ł O S Z E N I E   O   U D Z I E L E N I U

   Z A M Ó W I E N I A

 

 

            Wójt Gminy Lubicz, 87 –162 Lubicz  ul. Toruńska 21  ogłasza, że w dniu 10 maja 2006 r. udzielono, firmie Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt – Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 4/8, zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ( art.62 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Krobia i Mierzynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

drukuj (


OGŁOSZENIE)

 • autor informacji: Zastępca Wójta - Anna Reca
  data wytworzenia: 11.05.2006
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2006-05-11 13:15

Z A W I A D O M I E N I E
GP. 3410 – 2/06 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Banery

Stopka