Urząd Gminy Lubicz

Herb

Urząd Gminy w Lubiczu

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Jednostki organizacyjne

MENU

Treść strony


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dokończenie robót budowlanych, polegających na adaptacji budynku po byłym przedszkolu na cele administracji publicznej w Lubiczu Dolnym ul. Toruńska 24.

OGŁOSZENIE

Lubicz, dnia 11.05.2006 r.

GP. 3410 – 2/06                            

                                        

O G Ł O S Z E N I E   O   U D Z I E L E N I U

   Z A M Ó W I E N I A

 

 

            Wójt Gminy Lubicz, 87 –162 Lubicz  ul. Toruńska 21  ogłasza, że w dniu 10 maja 2006 r. udzielono, firmie Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt – Hałaburdzin z siedzibą w Poznaniu przy Placu Kolegiackim 4/8, zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ( art.62 ust.1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Krobia i Mierzynek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

drukuj (


OGŁOSZENIE)

  • autor: Zastępca Wójta - Anna Reca, data: 11.05.2006

Z A W I A D O M I E N I E
GP. 3410 – 2/06 - Zawiadomienie o wyborze oferty

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.