Menu

Menu

Ułatwienia dostępu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery


UCHWAŁA NR VII/89/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 25 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.10.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2018 r., z wykonania planu finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.8.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.5.2019 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.


UCHWAŁA NR V/43/19 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok


ZARZĄDZENIE NR 0050.1.65.2018

WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-01-21 07:22

Banery

Stopka