Menu

Ułatwienia dostępu

 • Link do strony głównej

  Strona Główna
 • Kontakt

  Kontakt

  Gmina Lubicz

  Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
  87-162 Lubicz


  NIP: 879-261-75-06
  Kod TERYT: 0415042

  56 621 21 00
  info(at)lubicz.pl

  Uwaga! Wysyłając e-mail,  (at) należy zastąpić symbolem @
  np. nazwa@lubicz.pl

 • Odnośniki

 • Link do BIPu
 • Link do Facebooka

Menu

Nawigacja

Treść

Galeria zdjęć

Banery

<<<<<<<<<<<<<<<< * >>>>>>>>>>>>>>>>

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-01-30 13:25
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    
Gmina Lubicz
Adres pocztowy:    
Ulica:
ul. Toruńska 21
Miejscowość:    Kod pocztowy:     Województwo:    
Lubicz 87-162 kujawsko-pomorskie
Osoba upoważniona do kontaktów:Telefon:
Marek Pilewski 056678215
e-mail:Fax:
gp@lubicz.pl 0566782122
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usług geodezyjnych;podziałow nieruchomosci, rozganiczania nieruchomosci, wznowienia/okazania granic, zleconych do 31.12.2007
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Oferta spełniała wymogi SIWZ i zawierała najniższą cenę
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1
Nazwa:    
Pracownia Geodezyjna POFIL mgr inż Grzegorz Pawelec
Adres pocztowy:    
Ulica:
Hurynowicz
Miejscowość:    Kod pocztowy:     Województwo:    
Toruń 87-100 kujawsko-pomorskie
Telefon:Fax:
e-mail:
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-05-27 21:20

Lubicz, dnia 05.04.2007 r.

GP.341-2/07

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 164 poz. 1163 ze zmianami) informuję, że po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę wybrana została oferta Pracowni Geodezyjnej PROFIL – mgr inż. Grzegorz Pawelec – Toruń, ul. Hurynowicz 7E/1

Oferta została wybrana ze względu na to, że zawierała najniższą cenę.

 • autor informacji: Wójt gminy Lubicz
  data wytworzenia: 06.04.2005
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2007-04-11 08:26
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2007-04-11 08:33

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y

    Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 Z A W I A D A M I A M :

że został rozstrzygnięty przetarg, prowadzony w trybie zapytania o cenę, na sporządzanie w 2007 r. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu dla inwestycji przewidzianych do realizacji na obszarze obejmującym miejscowości : Brzeźno, Grębocin, Gronowo i Rogowo położone na terenie Gminy Lubicz.

Wybrano ofertę Pani mgr inż. architekt Ewy Kamińskiej zam. Toruń ul. Dekerta 14/3, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

 • autor informacji: Wójt Gminy Lubicz<br>op.:S.Szczęśniak
  data wytworzenia: 15.12.2006
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-12-15 09:27
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-15 09:28

<<<<<<<<<<<<<<<< * >>>>>>>>>>>>>>>>

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-12-15 09:35
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-15 09:35

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y

    Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 Z A W I A D A M I A M :

że został rozstrzygnięty przetarg, prowadzony w trybie zapytania o cenę, na sporządzanie w 2007 r. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu dla inwestycji przewidzianych do realizacji na obszarze obejmującym miejscowości : Brzezinko, Jedwabno, Józefowo, Krobia, Lubicz Dolny, Lubicz Górny, Mierzynek, Młyniec I, Młyniec II i Rogówko położone na terenie Gminy Lubicz.

Wybrano ofertę Pani mgr inż. architekt Reginy Tołłoczko-Kołodziej zam. Toruń ul. Cyprysowa 18, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

 • autor informacji: Wójt Gminy Lubicz<br>op:S.Szczęśniak
  data wytworzenia: 15.12.2006
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-12-15 09:30
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-15 09:31

<<<<<<<<<<<<<<<< * >>>>>>>>>>>>>>>>

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-12-15 09:35
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-15 09:36

O B W I E S Z C Z E N I E  W Ó J T A  G M I N Y

    Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 Z A W I A D A M I A M :

że został rozstrzygnięty przetarg, prowadzony w trybie zapytania o cenę, na sporządzanie w 2007 r. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą zagospodarowania terenu dla inwestycji przewidzianych do realizacji na obszarze obejmującym miejscowości : Grabowiec, Kopanino, Nowa Wieś i Złotoria położone na terenie Gminy Lubicz.

Wybrano ofertę Pana mgr inż. architekta Adama Wincek zam. Toruń ul. Jasia i Małgosi 3, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

 • autor informacji: Wójt Gminy Lubicz<br>op.:S.Szczęśniak
  data wytworzenia: 15.12.2006
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2006-12-15 09:32
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-15 09:33

Banery

Stopka